Byla 1A-240-133-2010

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Romualdo Lincevičiaus, teisėjų Arūno Paštuolio, Reginos Majauskienės, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaite, dalyvaujant prokurorei Dovilei Augustauskaitei, nuteistajam D. Š., gynėjui advokatui Antanui Danieliui, nukentėjusiajam K. P.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo K. P. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 15 d. nuosprendžio, kuriuo D. Š. pripažintas kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 294 str. 2 d., 146 str. 2 d. ir paskirtos bausmės: pagal BK 294 str. 2 d. 2 (dviejų) metų ir 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė; pagal BK 146 str. 2 d. 2 (dviejų) metų laisvės atėmimo bausmė.

3Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 punktu paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta 2 (du) metai ir 8 (aštuoni) mėnesiai laisvės atėmimo.

4Vadovaujantis BK 75 str. 1, 2 ir 3 dalimis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 5 MGL (650 Lt) įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant ją sumokėti iki 2010 m. liepos 15 d., taip pat įpareigotas visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, jei išvykimas nėra susijęs su darbu.

5Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 str., įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2008 m. lapkričio 13 d. iki 2008 m. lapkričio 14 d. (viena para) ir suėmime išbūtas laikas nuo 2008 m. lapkričio 14 d. iki 2008 m. gruodžio 30 d.

6D. Š. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumento paėmimas - paliktos galioji iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintos.

7D. Š. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje panaikinta.

8Konfiskuotas automobilis Ford Galaxy Zetec TD ( - ), priklausantis D. Š. ir saugomas aikštelėje Vilkaviškyje, ( - ) bei jo priklausiniai - automobilio FORD GALAXY dokumentai ir užvedimo raktelis, kurie yra prijungti prie bylos medžiagos.

9Nukentėjusiojo K. P. civilinis ieškinys kaltinamajam D. Š., dėl 5150 Lt turtinės žalos atlyginimo, atmestas.

10Nukentėjusiojo K. P. civilinį ieškinį kaltinamajam D. Š., dėl 55000 Lt turtinės žalos atlyginimo, tenkintas dalinai. Priteista iš D. Š. nukentėjusiojo K. P. naudai 8000 Lt. (aštuoni tūkstančiai litų) padarytai neturtinei žalai atlyginti. Likusioje dalyje civilinis ieškinys atmestas.

11Pripažinta proceso išlaidomis 332,50 Lt., nukentėjusiojo K. P. sumokėti advokatui S. K. ir priteista iš D. Š. nukentėjusiojo K. P. naudai 332,50 Lt (trys šimtai trisdešimt du litai ir 50 cnt.) turėtų proceso išlaidų. Likusioje dalyje prašymas pripažinti turėtas išlaidas proceso išlaidomis atmestas.

12Valstybinės ligonių kasos ieškinys, kuriuo buvo prašoma priteisti 330,50 Lt. valstybės turėtų nukentėjusiojo gydymo išlaidų, atmestas.

13Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus civilinis ieškinys dėl 113,86 Lt žalos atlyginimo, atmestas.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

15D. Š., a.k. ( - ) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 146 str. 2 d. ir 294 str. 2 d. už tai, kad 2008-11-13 apie 17.20 val. Vilkaviškio m., Lauko g., automobilių aikštelėje prie daugiabučio namo Nr.30, veikdamas bendrininkų grupėje su asmeniu, kurio atžvilgiu byla yra išskirta bei kartu su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, neteisėtai bendrai sudavus smūgius rankomis ir kojomis nukentėjusiajam K. P. į veido ir galvos sritį, šį prievarta ištraukė iš automobilio „MERCEDES BENZ“, v.n. ( - ) ir prievarta įsisodino į automobilį „FORD GALAXY“, v. n. ( - ), nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos savavališkai vykdė nukentėjusiojo K. P. ginčijamą bet nerealizuotą kito asmens – asmens, kurio atžvilgiu byla yra išskirta, tikrą ir tariamą teisę – asmeniui kurio atžvilgiu byla yra išskirta reikalaujant K. P. grąžinti paskolintą savo automobilį „( - ) v. n. R129KWT bei ne mažiau kaip 16 000 eurų už tariamą automobilio nuomą, panaudodamas fizinę prievartą neteisėtai atėmė žmogui laisvę - prievarta K. P. laikant už rankų bei kojų asmeniui, kurio atžvilgiu byla yra išskirta, kartu su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, jis vairavo automobilį, kuriuo vežė K. P., neleido nukentėjusiajam išlipti. Asmeniui, kurio atžvilgiu byla yra išskirta, kartu su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis surišus K. P. rankas, uždėjus ant galvos maišą, sudavus ne mažiau kaip vieną smūgį K. P. į veido sritį, jis vairuodamas automobilį nuvežė K. P. į laukus, esančius Vištyčio lauko I k. teritorijoje Vištyčio sen. Vilkaviškio raj. sav., kur asmuo, kurio atžvilgiu byla yra išskirta, kartu su dviem ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis panaudodamas psichinę prievartą - grasinant panaudoti fizinį smurtą - ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui įremiant K. P. į smilkinį daiktą panašų į pistoletą, panaudodamas fizinį smurtą sudavė nenustatytą kiekį smūgių surištam K. P. į įvairias kūno vietas, asmeniui, kurio atžvilgiu byla yra išskirta, tęsiant reikalavimus grąžinti paskolintą savo automobilį „Mazda 626 v. n. ( - ) bei ne mažiau kaip 16 000 eurų už tariamą automobilio nuomą, saugojo surištą K. P., tuo savavaldžiavo, panaudodamas fizinę bei psichinę prievartą, ir padarė didelės žalos K. P. teisėms, apie 3 valandas atėmė nukentėjusiajam laisvę, panaudojant fizinį smurtą, P. P. buvo padarytas lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, galvos ir sėdynkaulio sumušimas, kraujosruvos akių vokuose, viršutinio žandikaulio kairės pusės 1 danties potrauminis šaknies lūžimas, kraujosruvos galvoje, veide, pilve, paviršinė muštinė žaizda ir nubrozdinimas veide, odos nubrozdinimas kairėje rankoje, nugaroje ir juosmens srityje, sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu.

16Nukentėjusysis K. P. apeliaciniu skundu prašė Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010-01-15 nuosprendį pakeisti dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, neteisingai paskirtos bausmės, nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms, netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų ir D. Š. paskirti kuo griežtesnę bausmę, netaikyti BK 75 str., iš nuteistojo priteisti 55 000 litų neturtinės žalos atlyginimo ir 5150 litų turtinės žalos atlyginimo. Nustačius trūkumų dėl įrodymų priteisti turtinę žalą, šioje dalyje klausimą perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nukentėjusysis taip pat prašė iš nuteistojo priteisti visas turėtas bylos vedimo išlaidas bei 5 % metinių palūkanų už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo iki nuosprendžio visiško įvykdymo.

17Nukentėjusiojo nuomone, teismas netinkamai taikė BK 41 str. 2 d. ir netinkamai atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus BK 54 str. Teismo paskirta galutinė bausmė 2 m. ir 8 mėn. laisvės atėmimo, kurios vykdymas atidėtas 1 m. ir 6 mėn., yra per švelni siekiant bausmės paskirties, neatitinka bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų.

18Teismas netinkamai taikė BK 61 str. ir, skirdamas bausmę, netinkamai nustatė proporciją tarp atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimo. Siekdamas bausmės paskirties bei atsižvelgdamas į bausmės skyrimo pagrindus, teismas turėjo skirti žymiai griežtesnę bausmę nei paskyrė už padarytas nusikalstamas veikas, taip pažeidė BK 61 str. 1 ir 2 d., 41 str. 2 d. 5 p., 54 str. 2 d. 1, 3, 4, 6, 7 punktus. Pats teismas konstatavo, jog „nusikalstamos veikos neigiamus išgyvenimus patyrė ne tik nukentėjusysis ir jo šeima, bet ir pašaliniai asmenys stebėję įvykį", taigi nusikalstama veika padarė žalos, nukentėjusiojo nuomone, ne tik jam, bet ir visai gyvenamojo namo bendruomenei, kadangi tokios aplinkybės sukėlė aplinkiniams baimę, išgąstį, nesaugumo jausmą, nepasitikėjimą valstybės teisėsaugos institucijomis, kurios nepajėgia užtikrinti žmonių saugumo, kai asmuo kitų žmonių akivaizdoje, vakaro metu, kai visi grįžta po darbų (17.20 val.), gali būti pagrobiamas.

19Teismas netinkamai taikė BK 75 str. 1, 2 ir 3 dalis, kurių pagrindu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjo labai trumpam laikotarpiui - 1 m. ir 6 mėn. Apelianto nuomone, teismas turėjo skirti realią laisvės atėmimo bausmę ir jos vykdymo neatidėti, kadangi nėra pakankamo pagrindo manyti, jog tokiu būdu bus įgyvendinti bausme siekiami tikslai, tokia bausme asmuo nebus pakankamai nubaustas, nebus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, be to, bausmės vykdymo atidėjimas apskritai neturėjo būti taikomas, kadangi lengvinančių aplinkybių nenustatyta, nustatyta viena sunkinanti aplinkybė, asmuo veikė tiesiogine tyčia ir pripažintas padaręs du tyčinius nusikaltimus, padarė žalos ne tik nukentėjusiajam, bet ir aplinkiniams. Subendrinus 2 tyčinius nusikaltimus asmeniui paskirta bausmė 2 m. ir 8 mėn. laisvės atėmimo, o pagal BK 75 str. 1 d. bausmės vykdymą galima atidėti, jei asmeniui už apysunkius tyčinius nusikaltimus paskirta ne daugiau kaip 3 metai laisvės atėmimo, o šiuo atveju, asmeniui paskirta beveik 3 metai laisvės atėmimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, paskirta per švelni ir baudžiamojo poveikio priemonė- minimali įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą- 5 MGL, nors BK 71 str. numato, jog jos dydis gali būti nuo 5 iki 25 MGL. Skirtas tik 1 įpareigojimas - visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, jei išvykimas nėra susijęs su darbu.

20Nukentėjusysis savo apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė civilinį ieškinį dėl 5150 Lt turtinės žalos atlyginimo, kadangi turtinę žalą, sudarė išlaidos, susijusios su įvykio metu patirtų dantų traumų ištaisymu. Teismas nuosprendyje nurodė, kad nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys, kad minimi darbai buvo atlikti ir pinigai buvo sumokėti, neaišku, kodėl atsirado būtinybė taisyti 22, 12, 11 ir 22 dantis, jei sužalotas buvo dantis Nr. 1. BPK 115 str. 2 d. numato, jog išimtiniais atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Taigi teismas, nustatęs, jog trūksta papildomų įrodymų, ir, esant kitiems neaiškumams, turėjo minėtą ieškinio dalį perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka, nes teismas, atmesdamas civilinį ieškinį šioje dalyje, užkirto kelią šiuo klausimu pateikti ieškinį civilinio proceso tvarka.

21Nukentėjusysis savo apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad teismas nepagrįstai sumažino prašomą priteisti neturtinės žalos dydį nuo 55000 Lt. iki 8000 Lt., todėl neteisingai pritaikė BPK 113 str., CK 6.250 str. Teismas padarė neteisingą išvadą, jog nukentėjusiojo nurodytas neturtinės žalos dydis yra aiškiai neproporcingas ir per didelis bei nepagrįstas. Nukentėjusysis nurodė, kad patyrė labai didelę neturtinę žalą. Nuteistasis su savo bendrais 2008-11-13, apie 17.20 val., Vilkaviškyje jį pagrobė iš daugiabučio namo kiemo, panaudodami psichinį ir fizinį smurtą, per prievartą ir išvežė nežinoma kryptimi. Nuteistasis su savo bendrininkais elgėsi itin įžūliai, nes psichinę ir fizinę prievartą vartojo matant namo gyventojams, nepilnamečiams asmenims - vaikams, kurie tuo metu buvo kieme, veždami toliau naudojo psichinę ir fizinę prievartą, mušė, spardė kojomis, nukentėjusysis patyrė galvos smegenų sukrėtimą, galvos ir sėdynkaulio sumušimą, kraujosruvas akių vokuose, dantų traumas, kraujosruvas galvoje, veide, pilve, muštinę žaizdą ir nubrozdinimą veide, odos nubrozdinimą kairėje rankoje, nugaroje ir juosmens srityje. Įvykio metu jautė didelį fizinį skausmą, nesaugumą, nes bijojo, jog užpuolikai neužmuštų, jų elgesį buvo labai sunku prognozuoti, patyrė didelį pažeminimą, dvasinį sukrėtimą, emocinį šoką. Potyrių pasekmes jaučia iki pat šios dienos, su šeima negali gyventi visaverčio gyvenimo kuriam laikui turėjo išvykti gyventi į užsienį.

22Nukentėjusysis skunde nurodė, kad jis nepriėmė pašto perlaidos 2500 Lt ir ši pinigų suma buvo sugrąžinta D. Š., kadangi patyrė daug didesnę žalą o, be to, laukė teismo nuosprendžio kol bus išspręstas jo civilinis ieškinys.

23Teismas, priteisdamas dalį atstovavimo išlaidų, vadovavosi tik CPK įtvirtintomis nuostatomis, tačiau nekreipė dėmesio, jog advokatas atstovavo ne tik civilinį ieškovą, bet ir nukentėjusįjį. BPK 106 str. 2 d. numatyta tik viena sąlyga, kada teismas gali sumažinti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokatui - t.y. atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, todėl teismas nepagrįstai sumažino ir nepriteisė visų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, taip pažeisdamas BPK 106 str. 2 d. Nuteistojo advokatas posėdžio metu pareiškė, jog sutinka, kad būtų priteistos 2500 Lt. proceso išlaidos advokato pagalbai apmokėti nukentėjusiojo naudai.

24Nukentėjusysis savo skunde nurodė, kad teismas, priimdamas nuosprendį, rezoliucinėje dalyje visiškai nepasisakė dėl prašymo išreikšto ieškinyje priteisti iš nuteistojo 5% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir prašymas be pagrindo netenkintas, todėl prašė tai išspręsti, nagrinėjant apeliacinį skundą.

25Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėją ir nuteistąjį prašiusius apeliacinį skundą atmesti, prokurorę, prašiusią apeliacinį skundą tenkinti dalinai ir bausmės vykdymo atidėjimo terminą prailginti iki 3 metų, padidinti neturtinės žalos dydį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

26Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir teisingai kvalifikavo D. Š. nusikalstamą veiką, paskyrė laisvės atėmimo bausmę, laikantis bausmių skyrimo pagrindų (LR BK 54 str.). Esminių LR BPK pažeidimų nenustatyta.

27Teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmos instancijos teismo nuosprendžio teisėtumo dalį tik dėl tų klausimų, dėl kurių paduotas apeliacinis skundas (BPK 320 str.).

28Apylinkės teismas pripažindamas D. Š. kaltu pagal BK 294 straipsnio 2 dalį ir 146 straipsnio 2 dalį, teisingai kvalifikavo nuteistojo veiką ir pagrįstai paskyrė laisvės atėmimo bausmę, atidėdamas bausmės vykdymą. Nuteistasis iki nusikalstamos veikos padarymo nebuvo teistas, tačiau yra viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, padarytos dvi nusikalstamos veikos, priskiriamos apysunkiams nusikaltimams. Teismas atsižvelgė į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, asmenybę, į tai, kad jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, todėl laisvės atėmimo bausmės dydį nustatė artimą sankcijoje numatytam šios bausmės rūšies vidurkiui. Be to, kaltinamasis yra neteistas, dirba, tai leido teismui daryti išvadą, kad bausmės tikslai kaltinamojo atžvilgiu gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo (BK 75 str. 1 d.), atidedant bausmės vykdymą ir paskiriant atitinkamus įpareigojimus. Tačiau, kolegijos nuomone, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis yra per trumpas ir šis laikotarpis ilgintinas iki 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių.

29Kolegijos nuomone, apylinkės teismas nepagrįstai atmetė civilinį ieškinį dėl 5150 Lt turtinės žalos atlyginimo, kadangi, kaip nurodo nukentėjusysis, turtinę žalą, sudarė išlaidos, susijusios su įvykio metu patirtų dantų traumų ištaisymu. Apylinkės teismas nuosprendyje nurodė, kad nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys, kad minimi darbai buvo atlikti ir pinigai buvo sumokėti, neaišku, kodėl atsirado būtinybė taisyti 22, 12, 11 ir 22 dantis, jei sužalotas buvo dantis Nr. 1. Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 2 d. numato, jog išimtiniais atvejais, kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Taigi teismas, nustatęs, jog trūksta papildomų įrodymų, ir, esant kitiems neaiškumams, turėjo minėtą ieškinio dalį perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka, nes teismas, atmesdamas civilinį ieškinį šioje dalyje, užkirto kelią šiuo klausimu pateikti ieškinį civilinio proceso tvarka, todėl šioje dalyje nuosprendis keistinas.

30Priteisdamas neturtinę žalą teismas turi vadovautis CK 6.250 straipsnyje nurodytais kriterijais. Neturtinė žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis).

31Bendrieji neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai numatyti CK 6.250 straipsnio 2 dalyje. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, turi atsižvelgti į jos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylos aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus.

32Nukentėjusysis K. P. tvirtina, kad dėl kaltinamojo veiksmų patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą. Nurodo, kad nuteistasis kartu su kitais asmenimis jį pagrobė iš daugiabučio namo kiemo, naudojo prieš jį fizinę ir psichinę prievartą, matant kitiems namo gyventojams bei buvusiems kieme vaikams. Nurodo, kad dėl įvykio stresą patyrė ne tik jis, bet ir žmona bei sūnus. Nukentėjęs įvykio metu jautė didelį skausmą, jautėsi labai nesaugus, nes bijojo dėl savo gyvybės, patyrė didelį pažeminimą, dvasinį sukrėtimą, emocinį šoką. Įvykio pasekmes jaučia ir šiuo metu, jam vis dar skauda krūtinę bei galvą. Dėl įvykio neteko 60 procentų darbingumo. Be to, dėl įvykio turėjo į užsienį išvežti šeimą. Apylinkės teismas nustatė, kad nukentėjusiojo atžvilgiu buvo vartojamas tiek psichologinis, tiek fizinis smurtas, tai patvirtina nukentėjusiojo parodymus, tai patvirtinama ir byloje surinktais įrodymais. Neginčytinai darytina išvada, kad nukentėjusysis patyrė fizinį skausmą, emocinį sukrėtimą, dvasines kančias. Nors pagal susiklosčiusią teismų praktiką prioritetas dėl neturtinės žalos atlyginimo skiriamas sveikatos sužalojimo atvejams, tačiau kolegijos nuomone, šiuo atveju jis susijęs ne tik sveikatos sutrikdymu, bet ir neteisėtu laisvės atėmimu. Laisvės atėmimo metu nukentėjusysis buvo vežamas į laukus, kur buvo smurtaujama, grasinama, įremiant į smilkinį daiktą panašų į pistoletą, kas sudarė itin neigiamas emocijas nukentėjusiajam. Visos paminėtos aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad neturtinės žalos dydis, priteistas apylinkės teismo, yra per mažas, todėl didintinas iki 23000 Lt.

33Kolegijos nuomone, nepagrįstas nukentėjusiojo reikalavimas priteisti iš nuteistojo 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

34Pagal BPK 109 straipsnį baudžiamojoje byloje reiškiamo civilinio ieškinio dalykas yra nusikalstama veika padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala.

35Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį turtinė žala apima turto netekimą arba sužalojimą, turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) ir negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais.

36Kaip matyti iš nukentėjusiojo skundo, jo žalos atlyginimo struktūra susideda iš trijų dalių: tiesioginių nuostolių, negautų pajamų ir neturtinės žalos. Dėl tiesioginių nuostolių ir neturtinės žalos kolegija pasisakė. Dėl palūkanų priteisimo, tai CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Palūkanos laikomos minimaliais nuostoliais dėl prievolės pažeidimo (CK 6.261 straipsnis), t. y. dėl pareigos atlyginti padarytą žalą nevykdymo nustatytu terminu, jų paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Taigi, palūkanos atlieka kompensacinę funkciją ir skirtos atlyginti minimalius kreditoriaus nuostolius, kuriuos jis patiria dėl skolininko pareigos neįvykdymo, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą. Minėtos įstatymo nuostatos reiškia, jog prievolė, visų pirma, turi būti (įstatymu, sutartimi, teismo sprendimu) konstatuota ir skolininkui pareikšta įvykdymui per nustatytą terminą. Ginčas dėl žalos dydžio, o taip pat ir dėl palūkanų priteisimo tarp nukentėjusiojo ir nuteistojo vyko nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme bei tęsėsi apeliacinės instancijos teisme, nagrinėjant nukentėjusiojo skundą. BPK 336 straipsnio 2 d. numato, jog nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos, todėl pareiga vykdyti teismo nustatytą prievolę nuteistajam atsiranda nuosprendžiui įsiteisėjus ir pateikus jį vykdyti. Nuosprendžiui neįsiteisėjus, prievolė dėl žalos atlyginimo neatsiranda, nuosprendis nepateiktas vykdymui ir negalima kalbėti ir apie prievolės - atlyginti nusikaltimu padarytą žalą - pažeidimą. Įstatymas nenustato konkretaus termino, per kurį turi būti savanoriškai įvykdyta prievolė atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, todėl remiantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, pateikus teismo nustatytą žalos atlyginimo prievolę vykdymui, turi būti nustatytas protingas terminas prievolės savanoriškam įvykdymui ir tik po to, jei ji nevykdoma galima pripažinti, jog skolininkas nevykdo pareigos atlyginti žalą ir dėl šios priežasties nukentėjusysis patiria nuostolius. Todėl apeliacinio skundo reikalavimai dėl procesinių palūkanų priteisimo už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki nuosprendžio visiško įvykdymo, laikytini priešlaikiniais, jų nagrinėjimas bylos apeliacinio proceso metu yra negalimas. Dėl paminėtų motyvų netenkintinas nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo K. P. prašymas priteisti 5 procentų metinių palūkanų iš nuteistojo D. Š. už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki nuosprendžio visiško įvykdymo. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas neatima galimybės K. P. kreiptis su šiuo reikalavimu į teismą civilinio proceso tvarka.

37Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 dalis numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas, advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Nukentėjusysis prašė pripažinti proceso išlaidomis 2500 Lt ir priteisti šią sumą už advokato pagalbą (t. 5, b. l. 75). Apylinkės teismas, sumažindamas išlaidų priteisimą motyvavo tuo, kad tikslinga priteisti tik dalį proceso išlaidų, proporcingai patenkintai ieškinio daliai. Be to, mažindamas išlaidų dydį teismas atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir sunkumą, kaltės laipsnį ir pobūdį, kaltinamojo elgesį nukentėjusiojo atžvilgiu, nukentėjusiajam padarytos žalos pobūdį ir dydį, nukentėjusiojo turtinę padėtį, o taip pat į advokato suteiktos teisinės pagalbos kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį ir panašiai. Kolegijos nuomone, sprendžiant išlaidų turėtų už advokato paslaugas dydį, reikia vadovautis BK 106 straipsnyje numatytais pagrindais, t.y atsižvelgti į nuteistojo turtinę padėtį. Nuteistasis dirba, turi pajamų šaltinį. Be to, su šiuo nukentėjusiojo prašymu sutiko ir kaltinamojo advokatas (t. 5, b. l. 93). Kolegijos nuomone, nukentėjusiojo prašymas pagrįstas, tenkintinas. Už advokato atstovavimą baudžiamojoje byloje priteistina nukentėjusiojo naudai 2500 Lt iš nuteistojo.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 2, 4 punktais,

Nutarė

39Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 15 d. nuosprendį pakeisti.

40Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. Š. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

41Nuosprendžio dalį, kuria nukentėjusiajam K. P. priteista 8000 Lt neturtinės žalos iš nuteistojo pakeisti ir priteisti 23000 Lt (dvidešimt tris tūkstančius litų) nukentėjusiojo K. P. naudai iš nuteistojo D. Š..

42Nuosprendžio dalį, kuria nukentėjusiajam K. P. priteista 332.50 Lt už advokato paslaugas pakeisti ir priteisti 2500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) nukentėjusiojo K. P. naudai iš nuteistojo D. Š..

43Palikti nukentėjusiajam teisę kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka dėl 5 (penkių) procentų palūkanų priteisimo ir turtinės žalos atlyginimo.

44Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Vadovaujantis BK 63 str. 5 d. 1 punktu paskirtos bausmės subendrintos apėmimo... 4. Vadovaujantis BK 75 str. 1, 2 ir 3 dalimis, paskirtos laisvės atėmimo... 5. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 str., įskaitytas laikinajame sulaikyme... 6. D. Š. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis... 7. D. Š. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas... 8. Konfiskuotas automobilis Ford Galaxy Zetec TD ( - ), priklausantis 9. Nukentėjusiojo K. P. civilinis ieškinys kaltinamajam 10. Nukentėjusiojo K. P. civilinį ieškinį kaltinamajam 11. Pripažinta proceso išlaidomis 332,50 Lt., nukentėjusiojo K.... 12. Valstybinės ligonių kasos ieškinys, kuriuo buvo prašoma priteisti 330,50... 13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkaviškio skyriaus civilinis... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 15. D. Š., a.k. ( - ) pripažintas kaltu... 16. Nukentėjusysis K. P. apeliaciniu skundu prašė... 17. Nukentėjusiojo nuomone, teismas netinkamai taikė BK 41 str. 2 d. ir... 18. Teismas netinkamai taikė BK 61 str. ir, skirdamas bausmę, netinkamai nustatė... 19. Teismas netinkamai taikė BK 75 str. 1, 2 ir 3 dalis, kurių pagrindu paskirtos... 20. Nukentėjusysis savo apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas nepagrįstai... 21. Nukentėjusysis savo apeliaciniame skunde taip pat nurodė, kad teismas... 22. Nukentėjusysis skunde nurodė, kad jis nepriėmė pašto perlaidos 2500 Lt ir... 23. Teismas, priteisdamas dalį atstovavimo išlaidų, vadovavosi tik CPK... 24. Nukentėjusysis savo skunde nurodė, kad teismas, priimdamas nuosprendį,... 25. Kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, gynėją ir nuteistąjį... 26. Pirmos instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 27. Teisėjų kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, tikrina pirmos... 28. Apylinkės teismas pripažindamas D. Š. kaltu pagal BK 294... 29. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas nepagrįstai atmetė civilinį ieškinį... 30. Priteisdamas neturtinę žalą teismas turi vadovautis CK 6.250 straipsnyje... 31. Bendrieji neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijai numatyti CK 6.250... 32. Nukentėjusysis K. P. tvirtina, kad dėl kaltinamojo... 33. Kolegijos nuomone, nepagrįstas nukentėjusiojo reikalavimas priteisti iš... 34. Pagal BPK 109 straipsnį baudžiamojoje byloje reiškiamo civilinio ieškinio... 35. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį turtinė žala apima turto netekimą arba... 36. Kaip matyti iš nukentėjusiojo skundo, jo žalos atlyginimo struktūra... 37. Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 dalis numato, kad pripažinęs... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 dalies 3... 39. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 15 d. nuosprendį... 40. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria D. Š. paskirtos... 41. Nuosprendžio dalį, kuria nukentėjusiajam K. P.... 42. Nuosprendžio dalį, kuria nukentėjusiajam K. P.... 43. Palikti nukentėjusiajam teisę kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka... 44. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....