Byla e2-18848-1044/2020
Dėl įsiskolinimo už suteiktas telekomunikacijos paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ieškinį atsakovui L. K. dėl įsiskolinimo už suteiktas telekomunikacijos paslaugas priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Tele2“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo L. K. (toliau – atsakovas) 842,98 Eur skolą, 30,35 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad UAB „Tele2“ ir L. K. 2018-03-28 sudarė „Judriojo ryšio paslaugų teikimo“ sutartį Nr.1.57a-60529017-15559 (toliau – Sutartis). Už suteiktas paslaugas atsakovui buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, tačiau atsakovas per nustatytą terminą jų neapmokėjo, todėl ieškovė 2018 m. spalio 29 d. kreipėsi į atsakovą su pranešimu „Dėl paslaugų teikimo sutarties nutraukimo“, kuriame nurodė, jog nesumokėjus įsiskolinimo iki 2018 m. lapkričio 29 d., sutartis bus nutraukta. Kadangi atsakovas neatsiskaitė, todėl ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį, o atsakovas liko skolingas 842,98 Eur.

5Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo adresu ( - ), bei atsakovo deklaruotu adresu ( - ), tačiau grįžo į teismą neįteikti. Pagal CPK 123 straipsnio 3 dalį, jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas šioje dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovui dokumentai buvo įteikti 2020 m. rugpjūčio 4 d. CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

6Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir ieškovei ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Byla tokiu atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018-03-28 UAB „Tele2“ ir L. K. sudarė „Judriojo ryšio paslaugų teikimo“ sutartį Nr. 1.57a-60529017-15559, pagal kurią atsakovui buvo teikiamos mobiliojo ryšio tinklo paslaugos, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti numatyta tvarka. Atsakovui buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, tačiau atsakovas per nustatytą terminą jų neapmokėjo, todėl ieškovė 2018 m. spalio 29 d. pranešimu „Dėl paslaugų teikimo sutarties nutraukimo“, informavo atsakovą, kad nesumokėjus skolos iki 2018 m. lapkričio 29 d., sutartis bus nutraukta. Kadangi atsakovas neatsiskaitė, todėl ieškovė nutraukė sutartį, o atsakovas liko skolingas 842,98 Eur (2018 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra M Nr.17126076301 ). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškove būtų atsiskaitęs (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas pažeidė sutartinę prievolę, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiama 842,98 Eur skolą už suteiktas paslaugas.

11Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5 p. atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovei 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 30,35 Eur delspinigių už 180 dienų, kurie, atsakovui laiku neįvykdžius prievolės, priteisiami iš atsakovo.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įtvirtinančiomis skolininko prievolę mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 873,33 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2020 m. gegužės 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 20,00 Eur žyminis mokestis ir 20,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 40,57 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 5, 7 dalys).

14Valstybei iš atsakovo priteisiamos 5,58 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2, CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tele2“ (j. a. k. 111471645) iš atsakovo L. K. (a. k. ( - ) 842,98 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt du eurus 98 ct) skolos, 30,35 Eur (trisdešimt eurų, 35 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 873,33 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. gegužės 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 40,57 Eur (keturiasdešimt eurų, 57 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti valstybei iš atsakovo L. K. (a. k. ( - ) 5,58 Eur (penkis eurus, 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai