Byla e2-17009-934/2016
Dėl piniginio pobūdžio įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. S. dėl piniginio pobūdžio įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 215,62 Eur dydžio sumą, kurią sudarė 173,77 Eur dydžio negrąžinta paskola, 41,85 Eur dydžio palūkanų, taip pat prašė priteisti 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (El. b. l. 1-4).

3Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2016-06-15 (viešo paskelbimo būdu) (El. b. l. 26). Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (El. b. l. 26). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių (El. b. l. 3), yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Dėl skolos priteisimo

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-12-31 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 765849001 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 173,77 Eur dydžio kreditas iki 2013-01-14 (El. b. l 7-15). Sutartyje nurodyta, kad bendra kredito metinė norma – 198,80 procentai.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą (kredito sumą) jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas nemokėjo įmokų Sutartyje nustatyta tvarka ir tokiais veiksmais pažeidė Sutartį. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 173,77 Eur dydžio negrąžinto kredito yra tenkintinas.

9Be 173,77 Eur dydžio negrąžinto kredito, remdamasis Sutarties 4.1. ir 7.1 punktu (El. b. l. 12-13) ieškovas taip pat reikalauja priteisti 41,85 Eur dydžio palūkanų už laikotarpį nuo 2013-04-05 iki 2013-07-22 (El. b. l. 2).

10Nors CK 6.874 straipsnio 1 dalis bendriausiu atveju suteikia kredito davėjui teisę iš kredito grąžinimo terminą praleidusio skolininko reikalauti sutartyje numatyto dydžio mokėjimo palūkanų, tačiau ši nuostata vartojimo kreditui pilna apimtimi netaikoma, nes CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo kredito teisinius santykius, yra nustatytos Vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ), pagal kurio 11 straipsnio 8 dalį pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procentų dydžio pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Minėta norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma.

11Sutarties 7.1. punkte numatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir / ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką (El. b. l. 13). Sutarties 4.4. punkte numatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui (El. b. l. 12). Nagrinėjamu atveju Sutarties 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant Sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, ir savo esme yra sutartinėmis netesybomis. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procentų dydžio pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Vadovaujantis VKĮ 11 straipsnio 8 dalimi, kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procentų dydžio už kiekvieną pradelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 41,85 Eur dydžio metinių palūkanų (El. b. l. 2). Vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama VKĮ nustatytu dydžiu (0,05 proc.) ir į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai kreditorius privalėjo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Taikant VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą 0,05 proc. dydžio pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną tarifą, už pradelstą laiką nuo 2013-04-05 iki 2013-07-22 (108 dienos) ieškovui priteistina 9,38 Eur dydžio palūkanų (173,77 Eur x 0,05 proc. x 108 dienos = 9,38 Eur), o likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5,00 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu priteistą 183,15 Eur dydžio sumą (173,77 Eur + 9,38 Eur = 183,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-03-29 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

15Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškinio reikalavimų suma buvo 215,62 Eur dydžio suma. Patenkintų ieškinio reikalavimų dalis – 183,15 Eur dydžio suma, atmestų – 32,47 Eur dydžio suma. Taigi patenkintų reikalavimų dalis yra 84,94 proc. ((183,15 Eur X 100,00 proc.) / 215,62 Eur = 84,94 proc.).

16Ieškovas nurodė, jog patyrė 15,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis), prašė jas priteisti iš atsakovės (El. b. l. 24). Prašymas tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 12,74 Eur dydžio žyminio mokesčio dalis, proporcinga patenkintų reikalavimų (84,94 proc.) daliai (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

17Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas).

18Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių atsakovė taip pat papildomai informuotina viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

20Priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 173,77 Eur dydžio negrąžinto kredito, 9,38 Eur dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2013-04-05 iki 2013-07-22, 5,00 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą 183,15 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-03-29 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 12,74 Eur dydžio žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

24Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

25Sprendimas už akių atsakovės negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

26Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Dėl skolos priteisimo... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-12-31 tarp... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2... 9. Be 173,77 Eur dydžio negrąžinto kredito, remdamasis Sutarties 4.1. ir 7.1... 10. Nors CK 6.874 straipsnio 1 dalis bendriausiu atveju suteikia kredito davėjui... 11. Sutarties 7.1. punkte numatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir / ar... 12. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 41,85 Eur dydžio metinių palūkanų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 15. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 16. Ieškovas nurodė, jog patyrė 15,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų... 17. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl... 18. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti... 19. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 20. Priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 173,77 Eur dydžio... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo... 24. Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas... 25. Sprendimas už akių atsakovės negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 26. Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...