Byla 2S-450-460/2013
Dėl teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas, trečiasis asmuo A. B. (A. B.)

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. B. (apeliantės) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7544-613/2012 pagal ieškovės J. B. ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybei dėl teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas, trečiasis asmuo A. B. (A. B.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė 2012-05-02 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl teisės privatizuoti gyvenamąsias patalpas, esančias adresu ( - ), lengvatinėmis sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė 2012-11-19 pareiškimu prašė teismo sustabdyti šią civilinę bylą, kol bus priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas analoginėje civilinėje byloje Nr. 2-8753-642/2011 dėl R. M. ir E. S. teisės lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti butus, esančius name, adresu ( - ). Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašymą dėl bylos sustabdymo palaikė. Nutarė sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-7544-613/2012, kol kasacine tvarka bus išnagrinėtas atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės kasacinis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-25 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-8753-642/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-20 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-867-538/2012. Atsižvelgė į tai, kad šioje byloje keliamas klausimas dėl tų pačių materialinių teisės normų aiškinimo ir taikymo, pripažintina, kad yra pagrindas sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-7544-613/2012 nagrinėjimą, kol bus priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas ir suformuota aktualių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika analogiškoje byloje.

5Apeliantė apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį. Nurodo, jog šiuo atveju objektyvaus būtinumo sustabdyti bylą nebuvo, be to, šios civilinės bylos sustabdymas pažeidžia ieškovės teises.

6Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog šioje ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėjamose bylose yra identiškos faktinės aplinkybės. Pabrėžė, kad kitoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakys dėl Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo, jo reglamentavimas yra svarbus šioje byloje.

7Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį ir bylą nagrinėti iš esmės. Nurodo, jog minėta nutartis pažeidžia ieškovės teises į greitą bylos išnagrinėjimą.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

10Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties, kuria nutarta sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Teismas atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas šią civilinę bylą sustabdė vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, kuriame nustatyta, jog teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti bylą, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina.

12Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą tais atvejais, kai pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina (CPK 164 straipsnio 4 punktas). Visais atvejais ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 straipsnis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas klausimą ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

13Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendimą sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą motyvavo tuo, kad šioje byloje keliamas klausimas dėl tų pačių materialinių teisės normų aiškinimo ir taikymo kaip ir civilinėje byloje Nr. 2-7544-613/2012. Teismas mano, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepakankamai motyvuota. Pirmosios instancijos teismas nusprendė sustabdyti bylą tik formaliai remdamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, tačiau neišanalizavęs konkrečios nagrinėjamoje byloje susiklosčiusios situacijos ir neįvertinęs bylos sustabdymo padarinių. Teismas atsižvelgė tik į atsakovės interesą palaukti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo motyvų dėl teisės normų, reglamentuojančių privatizavimo teisinius santykius, tačiau nesiaiškino bei neanalizavo jau suformuotos kasacinio teismo praktikos šiais klausimais, neiškėlė teisės normų problemų taikant privatizavimo institutą. Be to, apylinkės teismas neanalizavo nei to, ar bylos sustabdymas nepagrįstai neužvilkins bylos proceso ir kartu nesuvaržys šalių teisių į tinkamą bylos išnagrinėjimą, juolab, kad egzistuoja sprendimo apskundimo galimybė (CPK 301 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas nepatvirtino bylos sustabdymo pagrindo buvimo.

14Teismas apibendrindamas tai, kas anksčiau nurodyta, mano, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, nurodė tik vieną atvejį, dėl kurio būtina stabdyti nagrinėjamą bylą. Teismas sutinka su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas tokį sprendimą nepakankamai motyvavo, faktinėmis aplinkybėmis jo nepagrindė. Apeliacinės instancijos teismas tokių aplinkybių taip pat nenustatė ir daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo stabdyti nagrinėjamą bylą remdamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, todėl skundžiama teismo nutartis naikinama (CPK 338, 329 straipsniai) ir byla perduodama teismui nagrinėti ši esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

15panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai