Byla 2A-2118-661/2012
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, kompensacijos, išeitinės išmokos priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo; trečiasis asmuo Utenos apskrities maisto ir veterinarijos tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Alvydas Barkauskas (pranešėjas), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė ir Rūta Veniulytė-Jankūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. Č. ieškinį atsakovui UAB „Palink“, dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, kompensacijos, išeitinės išmokos priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo; trečiasis asmuo Utenos apskrities maisto ir veterinarijos tarnyba.

2teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti kaip nepagrįstą atsakovo 2010-03-19 įsakymą Nr. 95-P, priteisti iš atsakovo ieškovei 50688 Lt darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, kuris sudaro, 2816 Lt išeitinės išmokos, 5000 Lt neturtinės žalos. Ieškinyje nurodo, kad atsakovas 2010-03-19 įsakymu Nr. 95-P paskyrė ieškovei drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo nuo 2010-03-19 pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 2 d. 4 ir 11 p. Atsakovas skundžiamą įsakymą priėmė vadovaudamasis suklastotais dokumentais: Utenos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2010-03-03 surašytu Administracinio teisės pažeidimo protokolu bei Utenos apskrities VMVT 2010-03-03 Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktu. Nurodo, kad ieškovė nedalyvavo surašant minėtus dokumentus (nurodytą dieną ieškovė dalyvavo teismo posėdyje Visagino miesto apylinkės teisme), nors šiuose dokumentuose nurodyta, kad ieškovė dalyvavo tiek surašant protokolą, tiek patikrinimo aktą. Taip pat nurodo, kad 2010-03-05 atsakovas jai liepė pasirašyti minėtuose dokumentuose. Pažymi, kad atsakovo 2010-03-19 įsakymas negali būti priimtas remiantis suklastotais administraciniais aktais.

5Atsakovas pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad pagal DK nuostatas jei darbuotojas nesutinka su atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą. Kadangi ginčas yra kilęs dėl to, ar ieškovė buvo teisėtai atleista iš darbo, taikytinas minėtas sutrumpintas vieno mėnesio senaties terminas. Ieškovė iš darbo buvo atleista 2010-03-19. Tą pačią dieną jai pasirašytinai buvo įteiktas ginčijamas įsakymas, tuo tarpu ieškinys pateiktas tik 2011-08-30. Be to, nurodo, 2010-03-03 ieškovė teismo posėdyje dalyvavo tik nuo 10 val. iki 14.30 val., todėl ši aplinkybė nepatvirtina, kad ieškovė nedalyvavo surašant ginčijamus protokolą ir aktą. Be to, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai turi teisę atlikti patikrinimą ir nedalyvaujant ieškovei, tačiau dokumentai surašyti jai dalyvaujant, ką patvirtina ieškovės parašas protokole ir akte. Pažymi, kad ieškovės padaryti darbo drausmės pažeidimai pagrįstai pripažinti šiurkščiais, nes ieškovė, būdama atsakovo darbuotoja – parduotuvės vadove, atliko neteisėtus veiksmus, t. y. pažeidė LR teisės aktus, lokalius darbuotojos pareigas reguliuojančius teisės aktus.

6Trečiasis asmuo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovė yra praleidusi terminą pareikšti ieškinį. Administracinio teisės pažeidimo byloje surinktų dokumentų visuma patvirtino faktus, kad ieškovė, eidama parduotuvės vadovės pareigas, netinkamai vykdė ir organizavo neskirtų vartoti žmonėms šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą, apskaitą, surinkimą ir išvežimą, tuo sukeldama grėsmę visuomenės ir gyvūnų sveikatos saugumui. 2010-03-03 nuo 10 val. iki 14.50 val. ieškovė dalyvavo teismo posėdyje Visagino miesto apylinkės teisme, tačiau po posėdžio ieškovė nesugrįžo į darbo vietą, kur jos laukė atsakovo darbuotojai, kuriems ieškovė telefonu buvo žadėjusi atvykti. Vėliau atsakovė visaip stengėsi išvengti atsakomybės, ignoravo trečiojo asmens kvietimus atvykti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 - asis apylinkės teismas 2012 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Ieškovė R. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą –patenkinti apeliantės ieškinį.

11Nurodo, kad ji, siekdama apginti savo pažeistas teises dėl neteisėto atleidimo iš darbo, pirmiausia kreipėsi į teismą administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka. 2010-03-25 Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Utenos apskrities VMVT viršininko 2010-03-15 nutarimo, kuris buvo priimtas remiantis Utenos apskrities VMVT pareigūnų 2010-03-03 surašytu jos atžvilgiu protokolu bei Maisto tvarkymo subjekto patikrinimo aktu Nr. 0121206. Šis administracinis ginčas baigėsi tik 2012-01-26, kai Vyriausiasis administracinis teismas nutartimi jos apeliacinį skundą atmetė. Apeliantės manymu, šios aplinkybės patvirtina, kad ji nebuvo aplaidi ar pasyvi gindama savo teises.

12Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog civilinė byla Nr. 2-382- 535/2011 palikta nenagrinėta dėl apeliantė kaltės. Apeliantė minėtoje byloje buvo pateikusi prašymą atidėti teismo posėdį, todėl į jį neatvyko, patikinta atstovaujančios advokatės, kad ji suderino su teisėja, kad teismo posėdis bus atidėtas. Tačiau teismas netenkino minėto ieškovės prašymo ir ieškinį paliko nenagrinėtą.

13R. Č. pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas jos - privataus darbuotoje interesų apsaugą, kartu ir viešąjį interesą, neišnagrinėjo ieškinio visa apimtimi ir atitinkama priėmė neteisėtą sprendimą, kuris pagal Konstituciją negali būti laikytinas teisingumo, įvykdymo aktu. Be to, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-01-16 sprendime neišdėstė išsamių argumentų, kodėl ir kokiais įrodymais remdamasis padarė išvadą, kad ieškovės padaryti pažeidimai laikytini šiurkščiais, kurių pagrindu atsiranda atleidimo iš darbo pagrindas.

14Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą. Atsakovas prašo atmesti apeliacinį skundą ir nurodo, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė ieškinio senatį, nes ieškovė neįrodė, kad vieno mėnesio terminą ji praleido dėl svarbių priežasčių.

15Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovės R. Č. apeliacinio skundo ribose.

17Ieškovė mano, kad jos atžvilgiu neturėjo būti taikoma ieškinio senatis, todėl pirmosios instancijos teismas sprendimas yra nepagrįstas.

18Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Jei darbuotojas, nesutinka su būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimu, nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą ( DK 297 str.).

19Ieškinio senaties klausimas civilinėse bylose dėl darbo ginčų taikomi pagal Darbo kodeksą ar kitus įstatymus, o jei šiuose įstatymuose specialiųjų nuostatų nėra, tai taikomos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatos dėl ieškinio senaties (CK 1.1 straipsnio 3 dalis, DK 27 straipsnis). Civilinėse bylose dėl neteisėto atleidimo iš darbo kaip drausminės nuobaudos ir darbo ginčuose dėl drausminių nuobaudų skyrimo yra taikomos CK 1.126 straipsnio nuostatos dėl ieškinio senaties. Ieškinio senatis pagal CK 1.126 straipsnį civilinėse bylose dėl neteisėto atleidimo iš darbo drausminės nuobaudos tvarka taikoma tik tuo atveju, kai ginčo šalis to reikalauja. Šios nuostatos taikymo tvarka yra tokia: senaties termino pasibaigimas yra pagrindas ieškiniui atmesti; ieškinys dėl senaties termino pasibaigimo gali būti atmestas, jei šalis ginasi senaties termino suėjimu ir prašo taikyti senatį; jeigu ginamasi senatimi, tai bylos nagrinėjimo dalykas yra ieškinio senaties praleidimo aplinkybės ir jų įvertinimas svarbos požiūriu. Ginčo šalis, kuri remiasi senatimi, įrodinėja, kad reikalavimui taikoma senatis, kad senaties terminas suėjo. Įrodęs šias aplinkybes asmuo, prašydamas taikyti senatį, gali tikėtis, kad teismas taikys senatį kaip pagrindą ieškiniui atmesti. Asmuo, nesutinkantis su senaties taikymu, gali remtis tuo, kad teismas neprivalo taikyti senaties net ir tuo atveju, kai yra pagrindas ją taikyti. Šiuo atveju jo pareiga yra įrodyti, kad senaties terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Ginčo šalis privalo įrodyti faktus, kurie svariai pateisintų ieškinio senaties termino praleidimą. Konkretūs faktai, dėl kurių ieškinio senatis praleista, ir aplinkybės, kurių pagrindu teismas gali daryti išvadą dėl termino praleidimo priežasčių reikšmės, turi būti įrodyti asmens, prieš kurį siekiama pasinaudoti reiškiant prašymą taikyti ieškinio senatį. Pagal įstatymą yra reiškiamas prašymas taikyti ieškinio senatį, bet įstatymo nereikalaujama reikšti prašymų atnaujinti praleistą senaties terminą, netaikyti senaties termino, atmesti prašymą dėl senaties termino ir kt.

20Nagrinėjamoje byloje ieškovė apie jos atleidimą iš darbo sužinojo atleidimo dieną – 2010-03-19, t.y. pasirašytinai susipažinusi su įsakymu (T. 1, b.l. 21-23). Ieškovės ieškinys dėl neteisėto atleidimo teisme gautas 2011-08-31 (T. 1, b.l. 2). Iš civilinės bylos Nr. 2-382-535/2011 matyti, kad ieškovė minėtą draudiminę nuobaudą ginčijo ir 2010-04-16 ieškiniu (teisme registruotas 2010-04-22; ant voko yra žyma, kad siųsta teismui 2010-10-19). Šis ieškinys paliktas nenagrinėtas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-03-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-382-535/2011. Tokiu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovė pakartotinai ginčija drausminę nuobaudą praėjus daugiau kaip 5 mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo. Ieškovė, atstovaujama advokato, nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių jos nurodytas aplinkybes, nors jau atsiliepime į ieškinį atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį. Ieškovės nurodytos aplinkybės – jos inicijuoti administraciniai ir baudžiamieji procesai, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo konstatuoti, kad senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

21Byloje nenustatyta aplinkybių, sąlygojančių senaties termino sustabdymą (CK 1.129 str.) ar nutraukimą (CK 1.130 str.). CK 1.130 str. 4 d. nustato, kad jei teismas paliko ieškinį nenagrinėtą, pareiškimas ieškinio senaties termino nenutraukia, jeigu pareiškimas buvo paliktas dėl ieškovo kaltės. Nagrinėjamu atveju iš Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-03-06 nutarties matyti, kad ieškovės R. Č. ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas neatvykus į teismo posėdį ne tik jos atstovei, bet ir pačiai ieškovei, todėl darytina išvada, kad ieškinys paliktas nenagrinėtas ir dėl ieškovės kaltės. Be to, ieškovė turėjo pakankamai laiko aktyviai ginti teises dėl nutarties, kuria buvo paliktas nenagrinėtu pirmasis jos ieškinys.

22Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

24ieškovės R. Č. apeliacinį skundą atmesti.

25Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos... 2. teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti kaip nepagrįstą... 5. Atsakovas pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Trečiasis asmuo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 - asis apylinkės teismas 2012 m. sausio 16 d. sprendimu... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Ieškovė R. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 11. Nurodo, kad ji, siekdama apginti savo pažeistas teises dėl neteisėto... 12. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog civilinė... 13. R. Č. pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas jos - privataus... 14. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą. Atsakovas... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 17. Ieškovė mano, kad jos atžvilgiu neturėjo būti taikoma ieškinio senatis,... 18. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 19. Ieškinio senaties klausimas civilinėse bylose dėl darbo ginčų taikomi... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovė apie jos atleidimą iš darbo sužinojo... 21. Byloje nenustatyta aplinkybių, sąlygojančių senaties termino sustabdymą... 22. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. ieškovės R. Č. apeliacinį skundą atmesti.... 25. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. sprendimą palikti...