Byla e2S-2715-392/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutarties patikslinto ieškinio priėmimo klausimu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal UAB TELE2 skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutarties patikslinto ieškinio priėmimo klausimu

Nustatė

22016-06-19 UAB „Tele2“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo iš atsakovo UAB „Rejben“ prašė priteisti 35.290,98 EUR delspinigių už vėlavimą atlikti stiklinės elipsės konstrukcijos (konferencijų salės) įrengimo rangos darbus pagal 2017-09-11 Ketinimo protokolą. Ieškinys priimtas.

3Vadovaudamasis CPK 141 str., ieškovas 2018-09-13 pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo pradinį ieškinį papildė vienu reikalavimu - dėl nustatytų trūkumų prašė sumažinti UAB „Rejben“ pagal 2017-09-11 Ketinimo protokolą atliktų darbų kainą 67.041,72 EUR suma ir iš atsakovo UAB „Rejben“ priteisti 47.607,60 EUR. Patikslintame ieškinyje toliau liko pradinio ieškinio reikalavimas iš atsakovo priteisti 35.290,80 EUR delspinigių už vėlavimą užbaigti darbus.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiama 2018-09-17 nutartimi sprendė atsisakyti priimti ieškovo UAB „Tele2“ ieškinį dalyje dėl 47.607,60 Eur priteisimo iš atsakovo UAB „Rejben“.

5Nutartyje nurodė, kad ieškovas patikslintu ieškiniu keičia ir ieškinio dalyką, ir ieškinio pagrindą. Pagal įstatymą galima keisti tik vieną iš esminių ieškinio elementų – ieškinio pagrindą arba ieškinio dalyką. Abiejų šių ieškinio elementų pakeitimas reiškia naujo ieškinio pareiškimą, nes suformuluojamas naujas ieškinio reikalavimas, kuris grindžiamas naujomis bylos aplinkybėmis. Sisteminė proceso įstatymo normų analizė leidžia daryti išvadą, jog naujų (papildomų) ieškinio reikalavimų, kurie nėra neatsiejamai susiję su jau pareikštu ieškiniu (pavyzdžiui, priteisti delspinigius, palūkanas ir kiti atvejai), pareiškimas, nekeičiant tų, kurie buvo pareikšti ankstesniu ieškiniu, yra ne tas pats, kas ieškinio dalyko pakeitimas. Keičiant ieškinio dalyką, šis ieškinio elementas pakinta, vietoje ankstesnio ieškinio reikalavimo (dalyko), suformuluojant naują. Atitinkamai, keičiant ieškinio pagrindą (aplinkybes, kuriomis grindžiamas ieškinio dalykas), ankstesnis ieškinio pagrindas pakeičiamas nauju. Įstatyme nenumatyta procesinė galimybė patikslinti ieškinį, pareiškiant naują reikalavimą, turintį naują savarankišką pagrindą.

6Ieškovo reikalavimas dėl 35.290,80 Eur delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų priteisimo priimtas teisėjos 2018-06-26 rezoliucija ir gali būti nagrinėjamas teisme, šis reikalavimas nėra susijęs su reikalavimu sumažinti UAB „Rejben“ pagal 2017-09-11 Ketinimo protokolą atliktų darbų kainą 67.041,72 Eur suma ir iš atsakovo UAB „Rejben“ priteisti 47.607,60 Eur. Be to ieškovo reikalavimas dėl 47607,60 Eur skolos priteisimo yra teismingas Vilniaus apygardos teismui.

7Atskiruoju skundu UAB „Tele2“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, patikslintą ieškinį priimti.

8Nurodė, kad CPK 141 str. 1 d. numato, jog iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo ieškovas turi teisę pakeisti ieškinio dalyką arba pagrindą. Keisti ir ieškinio dalyką, ir pagrindą kartu negalima, tačiau ieškovas nesutinka su teismo motyvais, kad šiuo atveju patikslintu ieškiniu buvo keičiami abu ieškinio elementai. Ieškovo įsitikinimu, šiuo atveju buvo pakeistas tik ieškinio dalykas, ieškinio pagrindas nebuvo keičiamas. Ieškinio pagrindas CPK 141 str. 1 d. prasme suprantamas ne kaip teisinis, bet kaip faktinis ieškinio pagrindas (tam tikri įvykiai, atsitikimai ir veiksmai, su kuriais siejamas teisės normų taikymas). Ieškovas savo pradinį ieškinį papildė tik nauju reikalavimu sumažinti atsakovo darbų kainą 67.041,72 EUR suma (t. y. trūkumų verte) ir priteisti iš atsakovo 47.607,60 EUR (kiek ieškovas atsakovui yra permokėjęs). Šis reikalavimas, kaip ir reikalavimas dėl 35.290,80 EUR delspinigių priteisimo, kyla iš tos pačios rangos sutarties (2017-09-11 šalių pasirašyto ketinimo protokolo), t. y. iš tų pačių teisinių santykių. Naujas reikalavimas iš esmės grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas ir pirminis ieškinys, kad atsakovas konferencijų salės darbus padarė su trūkumais ir iki šiol jų nesutvarkė, darbai iki pat šiol neužbaigti ir atsakovas atsisako juos užbaigti. Su patikslintu ieškiniu buvo pateikti tik įrodymai papildomai pagrindžiantys pirminiame ieškinyje įrodinėjamas aplinkybes. Akivaizdu, kad ieškinio pagrindas nepasikeitė atsirado tik dar vienas ieškinio dalykas - papildomas teisių gynybos būdas, numatytas CK 6.665 str. 1 d. 2 p. Nesutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad ieškinio dalyko pakeitimas CPK 141 str. 1 d. prasme suprantamas tik kaip pradiniame ieškinyje pareikšto reikalavimo keitimas, kad ieškinio dalyko pakeitimas negalimas nekeičiant pirminio reikalavimo. Keičiant ieškinio dalyką nebūtina keisti pirminio reikalavimo apimties, bet galima papildyti ieškinį ir nauju reikalavimu pradinio reikalavimo nekeičiant. Teismo nurodymas, kad ieškovo reikalavimas dėl darbų kainos sumažinimo turėtų būti nagrinėjamas atskiroje byloje Vilniaus apygardos teisme, prieštarauja CPK 33 str. 2 d., kurioje nurodyta, kad „jeigu ieškinio reikalavimo padidinimas, ieškinio dalyko pakeitimas, priešieškinio padavimas keičia bylos rūšinį teismingumą, pradinį ieškinį priėmęs teismas išsprendžia visus su ieškinio (priešieškinio) priėmimu susijusius klausimus ir nagrinėja visą bylą iš esmės“. Akivaizdu, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas turi teisę priimti patikslintą ieškinį ir nagrinėti bylą pagal patikslinto ieškinio reikalavimus. Teismo atsisakymas priimti patikslintą ieškinį ir nurodymas su jo dalimi dėl darbų kainos sumažinimo kreiptis į Vilniaus apygardos teismą prieštarauja CPK įtvirtintiems operatyvumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo principams. Tokiu atveju tektų nagrinėti dvi atskiras bylas, kylančias tarp tų pačių šalių ir iš tos pačios sutarties. Be to, vieną bylą neišvengiamai tektų stabdyti, dėl ko šalių ginčas išsitęs. Taip pat, tikėtina, bus dvi apeliacinės instancijos. Natūralu, kad dėl to tiek teismai, tiek šalys patirs kur kas didesnes ir laiko, ir kaštų sąnaudas.

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Ieškovas atskiruoju skundu apskundė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo nutarta dalyje atsisakyti priimti UAB „Tele2“ patikslintą papildomą ieškinį, t. y. atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo.

11Ieškovas pateikė teismui skundą dėl teismo nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas, nes CPK 141 straipsnio 4 dalyje pasakyta, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama. Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas dėl nutarties, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. To paties straipsnio 5 dalyje sakoma, kad jei šios aplinkybės paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas, todėl apeliacinis procesas šioje byloje nutrauktinas.

12Nežiūrint to pastebėtina, kad ieškovas patikslintu reikalavimu prašė teismo sumažinti UAB „Rejben“ pagal 2017-09-11 Ketinimo protokolą atliktų darbų kainą 67.041,72 EUR suma ir iš atsakovo UAB „Rejben“ priteisti 47.607,60 EUR. Tačiau pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį dalyje tik dėl 47.607,60 Eur priteisimo, o ieškovo reikalavimą sumažinti UAB „Rejben“ pagal 2017-09-11 Ketinimo protokolą atliktų darbų kainą 67.041,72 EUR suma nebuvo atsisakyta priimti. Todėl manytina jog šis reikalavimas turėtų būti išnagrinėtas, o nagrinėjant reikalavimą dėl atliktų darbų kainos sumažinimo, neišvengiamai turėtų būti išspręstas ir reikalavimas dėl 47.607,60 Eur priteisimo.

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasi LR CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str. apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Apeliacinį procesą, pagal UAB „Tele2“ skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai