Byla 2A-1182-115/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Almos Urbanavičienės, Rasos Gudžiūnienės, sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „DSL transportas“ atstovui advokatui Algirdui Čiurliui, atsakovo UAB „Silberauto“ atstovui advokatei Giedrei Lastauskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „DL transportas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5528-580/2007 pagal ieškovo UAB „DL transportas“ ieškinį atsakovui UAB „Silberauto“ dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „DL transportas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo UAB „Silberauto“ priteisti 11 468,89 Lt nuostolių bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad tarp jo ir atsakovo buvo sudaryta rangos sutartis dėl automobilio remonto darbų atlikimo, dėl kurios pažeidimo atsakovas ieškovui turi atlyginti patirtus nuostolius. Ieškovas 2006-12-11 raštu kreipėsi į atsakovą kaip koncerno Daimler Chrysler AG, kuriam priklauso prekės ženklas „Mercedes Benz“ atstovą Lietuvoje, su prašymu organizuoti Čekijos Respublikoje sugedusio automobilio Mercedes Benz Actors, v.n. RVZ 643, remontą. Atsakovas informavo, kad būtinas dviejų variklio cilindrų remontas, kuris kainuos 1800 - 2000 eurų, automobilio nutempimas iki serviso kainuos dar 500 eurų. Ieškovas šį atsakovo raštą laikė pasiūlymu sudaryti sutartį dėl automobilio remonto darbų atlikimo arba oferta. 2006-12-13 raštu, įvardintu „Susitarimas“, ieškovas pranešė atsakovui, kad sutinka su remonto kaštais (1800 - 2000 eurų plius transportavimo išlaidos), jeigu remontas bus atliktas iki 2006-12-19. Šį ieškovo raštą laikė pasiūlymo priėmimu arba akceptu. Ieškovo nuomone, šiais veiksmais jis su atsakovu sudarė rangos sutartį dėl automobilio remonto darbų atlikimo, kurioje susitarta dėl numatomų atlikti remonto darbų apimties: variklio dviejų cilindrų remonto ir automobilio nutempimo; remonto termino: remontas turi būti atliktas iki 2006-12-19; remonto darbų kainos: 1800 - 2000 eurų plius transportavimo išlaidos. Ieškovas 2006-12-14, patvirtindama sudarytą sutartį, atliko 1500 eurų išankstinį mokėjimą atsakovui už būsimą automobilio remontą. Atsakovas 2006-12-11 raštu kreipėsi į atsakovą ir informavo apie kainos už remontą padidėjimą iki 2500 eurų. Ieškovas su pakeitimu sutiko 2006-12-14 sumokėdamas avansą. Be to, atsakovas kreipėsi su garantija. Atsakovo pateikti elektroniniai laiškai rodo, kad atsakovas su trečiaisiais asmenimis derėjosi dėl remonto darbų atlikimo, nuolaidos taikymo, tik nepavykus įvykdyti sutarties 2007-01-05 raštu informavo apie tai, kad savęs nelaiko bylos šalimi. Sutartyje nustatytu laiku, t.y. 2006-12-19, į servisą Hošek Motor atvykusiam ieškovo vairuotojui buvo pranešta, kad automobilis dar nesuremontuotas. Informaciją apie tai, kad automobilis suremontuotas ir sąskaitą už atliktą remontą ieškovas UAB „DL Transportas“ gavo tik 2006-12-29. Vietoje sutartimi suderintos remonto kainos sąskaitoje nurodyta 146 688 CZK, arba 5344,78 eurų suma, kuri yra beveik tris kartus didesnė, nei sutarta, sąskaitoje nurodyti darbai, dėl kurių nebuvo susitarta. 2007-01-04 raštu įvardintu „Pranešimas“ ieškovas informavo atsakovą apie sutarties pažeidimus ir pareikalavo pašalinti automobilio gedimus už sutartą kainą. Atsakovas informavo, kad toliau nebegali įtakoti remonto kaštų ir nurodinėti servisui, nes tai nebe jų kompetencija ir pasiūlė tiesiogiai kreiptis į Čekijos serviso atstovus. Ieškovas, neturėdamas kitos išeities, buvo priverstas sumokėti serviso Hošek Motor reikalaujamą 2888 eurų sumą ir atsiėmė automobilį. Laikė, kad dėl automobilio remonto rangos sutarties pažeidimų patyrė 11468,89 Lt dydžio nuostolius, kuriuos sudaro 1888 eurų (6518,89 Lt) dydžio skirtumas tarp maksimalios suderėtos automobilio remonto darbų kainos ir ieškovo sumokėtų pinigų už automobilio remontą (1500 eurų sumokėta atsakovui ir 2888 eurų sumokėta tiesiogiai servisui) bei 4950 Lt dydžio ieškovo negautas pelnas dėl ilgesnės, nei buvo sutarta, remonto darbų trukmės (automobilis turėjo būti suremontuotas iki 2006 m. gruodžio 19 d., remontas užbaigtas 2006 m. gruodžio 29 d., todėl negauto pelno dydis yra 4950 Lt = 495 Lt/d. x l0 d.).

5Atsakovas UAB „Silberauto“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad jis nėra tinkamas atsakovas, kadangi su ieškovu nebuvo sudaręs rangos sutarties. Atsakovas paaiškino, kad pagal nusistovėjusią praktiką organizuoja užsienyje sugedusių automobilių Mercedes Benz remontą. Tai susiję su automobilių Mercedes Benz gamintojo teikiamomis automobilių remonto paslaugomis. Šios funkcijos vykdymui Varšuvoje yra įkurta 24 h serviso tarnyba, kuri suranda reikiamą servisą užsienyje sugedusiam automobiliui suremontuoti. Pažymėjo, kad susiformavo verslo praktika, kad remonto prireikus automobiliui, sugedusiam užsienio valstybėje, atsakovas suteikia 24 valandų serviso tarnybai garantą tam tikrai pinigų sumai, po to šio garanto pagrindu užsienio 24 valandų serviso tarnyba siunčia savo garantinį raštą jau remontuojančiam servisui, ir tik po to šis pradeda automobilio remontą. Visas esmines remonto sąlygas tiesiogiai derina užsakovas ir autoservisas, galutinės remonto darbų atlikimo sąlygos atsakovui dažnai net nebūna žinomos. Atsakovas informaciją gauna tik tais atvejais, kai remonto kaina viršija suteiktos garantijos dydį, nes tada dažniausiai prašoma papildomos garantijos. Pažymėjo, kad atsakovas neturi su užsienyje esančiais servisais jokių susitarimų ir negali įtakoti nei sutarties sudarymo, nei vykdymo sąlygų. Čekijoje esantis servisas nepradėjo jokių remonto darbų, išskyrus automobilio transportavimą iki serviso bei pirminę diagnostiką, kol negavo iš Varšuvos 24 valandų serviso tarnybos garantinio rašto 2500,00 eurų sumai, o toks raštas yra ruošiamas tik po to, kai už iš Lietuvos esantį klientą garantuoja UAB „Silberauto“. Atsakovui nebuvo žinoma informacija, kokiomis sąlygomis (per kokį laikotarpį ir už kokią galutinę kainą) ieškovas ir čekų servisas susitarė atlikti automobilio remonto darbus. Atsakovas nurodo, kad , kad pagal LR CK 6.167 str. 1 d., pasiūlymas sudaryti sutartį laikomas oferta, jeigu jis pakankamai apibūdintas ir išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomam ir įsipareigojančiam akcepto atveju. Ieškovui buvo persiųsta iš 24 valandų serviso tarnybos gauta informacija apie preliminarios automobilio patikros rezultatus ir preliminarią sąmatą, kuri informacija neatitinka ofertai keliamų reikalavimų, atsakovas informacijos neruošė ir netikrino. Ieškovas 2006-12-13 „Susitarime“ pats įrašė remonto atlikimo terminą. Be to, sutarties sudarymą su Hošek Motor patvirtina ir ieškovo 2007-01-11 prašymas sumokėti čekų servisui už automobilio remontą. Laikė, kad atsakovas nesudarė su ieškovu rangos sutarties ir negalėjo to padaryti, nes nė vienas atsakovo darbuotojas nematė ieškovo automobilio ir nepriėmė jo remontui, rangovo funkcijų neperdavė ir čekų servisui, nes su šia bendrove atsakovo nesieja jokie teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į tai, atsakovas laikė, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui, nes rangos sutartis sudaryta ne tarp ieškovo ir atsakovo, o tarp ieškovo ir Hošek Motor.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-09-20 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš UAB „DL transportas“ UAB „Silberauto“ naudai 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kitoje dalyje prašymą atmetė. Taip pat priteisė iš UAB „DL transportas“ 4,80 Lt pašto išlaidų į valstybės pajamas. Pirmos instancijos nurodė, kad įvertinus byloje esančius įrodymus, nelaikė, jog tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis. Pasiūlymas sudaryti sutartį laikomas oferta, jeigu jis pakankamai apibūdintas ir išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomam ir įsipareigojančiam akcepto atveju. Sudarydamos rangos sutartį šalys turi susitarti dėl numatomo atlikti darbo bei apmokėjimo už jį (LR CK 6.644 str.). Teismas nenustatė, kad ieškovas būtų prašęs atsakovo kaip rangovo suremontuoti sugedusį automobilį, o atsakovas būtų sutikęs su pasiūlymu. Pažymėtina ir tai, kad 2006-12-13 ieškovo rašte, vadinamame „Susitarimas“ ieškovas nurodo papildomą sąlygą – remonto darbų atlikimo terminą. Atsakovas jokiu veiksmu neparodė, kad sutinka su šia sąlyga, ant paties susitarimo nepasirašė. Tai, kad ieškovas sumokėdamas 1500 eurų nurodė, jog pinigai mokami kaip avansas už remonto darbus teisiniam santykių kvalifikavimui tarp šalių reikšmės neturi. Teismas pažymėjo, kad kiti atsakovo veiksmai taip pat neleidžia daryti išvados, kad jis turėjo tikslą prisiimti ir prisiėmė rangovo pareigas, o ne organizavo automobilio remontą. Atsakovas nesuformulavo kokio nors savo pasiūlymo remonto darbų atlikimui, iš esmės nesidomėjo remonto darbų apimtimi, neapžiūrėjo automobilio, nesitarė dėl remonto apimties su Hošek Motor.

7Ieškovas UAB „DL transportas“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-09-20 sprendimą ir priimti naują – priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 11468,89 Lt dydžio nuostolius ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Atsakovas gavęs raštą „Susitarimas“, nepareiškė jokių prieštaravimų, nei žodžiu, nei raštu neinformavo ieškovo, kad nelaiko savęs sutarties šalimi ir nėra įgaliotas tartis dėl sutarties sąlygų, todėl ieškovas turėjo pagrindą daryti išvadą, jog tarp jo ir atsakovo yra sudaryta sutartis dėl automobilio remonto darbų atlikimo. Sutinkamai su LR CK 6.178 str. 2 d. norma atsakymas į ofertą, kai jos tikslas - akceptuoti, bet jame yra ofertos sąlygų esmės nekeičiančių papildomų ar skirtingų sąlygų, laikomas akceptu, jeigu oferentas, gavęs atsakymą, nedelsdamas nepareiškia prieštaraująs tokiems papildymams ar pakeitimams. Jeigu oferentas to nepadaro, tai sutartis laikoma sudaryta pagal ofertos sąlygas su akcepte esančiais pakeitimais. Todėl ieškovas, negavęs jokio atsakymo į raštą „Susitarimas“, pagrįstai padarė išvadą, kad dėl automobilio remonto kainos ir terminų yra susitarta. Ieškovas laiko, kad atsakovas, patvirtindamas sutarties sudarymo faktą, nurodė ieškovui sumokėti 1500 eurų dydžio avansą. 2006 m. gruodžio 14 d. ieškovas šį nurodymą įvykdė, tarpfllialiniuose memorialiniuose orderiuose Nr. 481 ir 483 nurodydamas mokėjimo gavėją UAB „Silberauto“ ir mokėjimo paskirtį „avansas už remonto darbus“. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas netinkamai vertino šią aplinkybę, nurodydamas: „tai, kad ieškovas sumokėdamas 1500 eurų nurodė, jog pinigai mokami kaip avansas už remonto darbus teisiniam santykių kvalifikavimui tarp šalių reikšmės neturi. Įrašas vieningai suprantamai nereiškia ieškovo pozicijos dėl rangos sutarties buvimo“. Atsakovas, gavęs avansą už remonto darbus, neinformavo ieškovo, kad nelaiko savęs sutarties šalimi, tuo leisdamas ieškovui pagrįstai tikėtis, jog atsakovas įsipareigojo atlikti automobilio remontą raštu suderintomis sąlygomis. Ieškovas mano, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas nesitarė dėl remonto apimties su Hošek Motor. Ieškovas nurodo, kad atsakovas UAB „Silberauto“ tiesiogiai kreipėsi į Čekijos bendrovę Hošek Motor, prašė atlikti mašinos remonto darbus. Tokie atsakovo veiksmai patvirtina, kad atsakovas įsipareigojo atlikti automobilio remontą ir savo įsipareigojimams vykdyti pasitelkė tretįjį asmenį - Čekijos bendrovę Hošek Motor a.s. Santykiuose su trečiuoju asmeniu - tiesioginiu remonto darbų vykdytoju - elgėsi kaip užsakovas, t.y. sutarties šalis, užsakiusi automobilio remonto darbus. Ieškovas nurodo, kad sutinkamai su LR CK 6.193 str. 1 d. aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Ieškovas laiko, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai dėl automobilio remonto, atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas, todėl ieškovas patyrė nuostolius, kuriuos turi atlyginti atsakovas.

8Atsakovas UAB „Silberauto“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti ieškovo UAB „DL Transportas“ kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad ieškovas, teigdamas, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta rangos sutartis, netinkamai teisiškai kvalifikuoja susidariusią situaciją. 2006 m. gruodžio 11 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu organizuoti remonto darbų atlikimą automobiliui Mercedes-Benz Actros (RVZ 643), kuris sugedo Čekijos Respublikoje, nurodydamas, kad apmokėjimą garantuoja. Atsakovas niekada nesitarė su ieškovu dėl jokių remonto darbų atlikimo sąlygų, taip pat ir dėl kainos - taigi nesudarė su juo rangos sutarties. Atsakovas pažymi, kad faksimilinis raštas, kurį ieškovas vadina oferta sudaryti rangos sutartį, tai atsakovo iš 24 valandų serviso tarnybos Varšuvoje gautas remonto darbų atlikimo pasiūlymas, kurį atsakovas perdavė ieškovui (šiame pasiūlyme fiksuoti tik 24 valandų serviso tarnybos Varšuvoje rekvizitai, kurie buvo papildyti atsakovo darbuotojo ranka darytu čekų serviso telefonų įrašymu). Šio dokumento pagrindu ieškovas negalėjo daryti išvados, kad tokį pasiūlymą jam teikia UAB „Silberauto“. Vienašališkai surašytą dokumentą, pavadintą „Susitarimu“, galima laikyti remonto darbų akceptu, nes šiame dokumente buvo įrašyta nauja sąlyga, jog remonto darbai turi būti atlikti iki gruodžio 19 d., kurios nebuvo faksimiliniame dokumente. Atsakovas nurodo, kad jo darbuotojai kreipėsi kaip tarpininkai gaudami informaciją ir perduodami ieškovui apie padidėjusią remonto kainą ir gedimo pobūdį bei prašydami pritaikyti kuo didesnes remonto nuolaidas (ir šis rezultatas buvo pasiektas). Tačiau šis susirašinėjimas neįrodo jokių sutartinių santykių taip atsakovo ir čekų serviso buvimo.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

11Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

12Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad ginčas tarp šalių kilo dėl atlyginimo nuostolių, kuriuos ieškovo manymu sudarė viršyta su atsakovu susitarta Čekijos Respublikoje sugedusio automobilio Mercedes Benz Actors, v.n. RVZ 643, remonto kaina, kadangi atsakovas informavo, kad būtinas dviejų variklio cilindrų remontas kainuos 1800 - 2000 eurų, automobilio nutempimas iki serviso 500 eurų, o remontas faktiškai kainavo 1888 eurais (6518,89 Lt) daugiau. Be to, ieškovas negavo 4950,0Lt. pelno, nes automobilis turėjo būti suremontuotas iki 2006 m. gruodžio 19 d., o remontas faktiškai užbaigtas 2006 m. gruodžio 29 d., skaičiuojant nuostolius po 495 Lt. už kiekvieną pavėluotą dieną.

14Kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

15Visų pirma, tai kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo argumentais, jog esami byloje įrodymai nepatvirtina tarp šalių sudarytos rangos sutarties dėl automobilio remonto. Kolegija pažymi, kad pasiūlymas sudaryti sutartį laikomas oferta, jeigu jis pakankamai apibūdintas ir išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomam ir įsipareigojančiam akcepto atveju. Sudarydamos rangos sutartį šalys turi susitarti dėl numatomų atlikti darbų apimtimi bei apmokėjimu už jį (LR CK 6.644 str.). Kolegija mano, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovo nėra susitarimo, kuris patvirtintų, jog UAB „DSL transportas“ prašė atsakovo UAB“Silberauto“ kaip rangovo suremontuoti sugedusį automobilį, o atsakovas būtų sutikęs ar pasisiūlęs suremontuoti sugedusį automobilį kaip rangovas. Tai patvirtina byloje esanti medžiaga (b.l.7-13). Pažymėtina ir tai, kad 2006-12-13 ieškovo rašte, vadinamame „Susitarimas“ ieškovas nurodė papildomą sąlygą – remonto darbų atlikimo terminą, kurio įtakoti atsakovas negalėjo ir pritarimo ar sutikimo nedavė. Be to, visas sąskaitas išrašinėjo ir atliekamus darbus nurodė servisas Hošek Motor a.s., įgaliotas AB“Daimler Chrysler“, o ne atsakovas. Tai, kad ieškovas sumokėdamas 1500 eurų nurodė, jog pinigai mokami kaip avansas už remonto darbus teisiniam santykių kvalifikavimui reikšmės neturi. Pirmos instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad kiti atsakovo veiksmai taip pat neleidžia daryti išvados, kad jis turėjo tikslą prisiimti ir prisiėmė rangovo pareigas, o ne organizavo automobilio remontą. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas faktiškai tik padėjo ieškovui spręsti sugedusio automobilio remonto klausimą užsienyje, surasdamas servisą ir garantuodamas apmokėjimą už darbą. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad ieškovas 2006 m. gruodžio 11 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu (b.l.7) organizuoti remonto darbų atlikimą Čekijos Respublikoje sugedusiam automobiliui Mercedes-Benz Actros (RVZ 643). Susirašinėjimo medžiaga (b.l. 13-23, 25-26, 35-37, 48-70) rodo, kad atsakovas faktiškai niekada nesitarė su ieškovu dėl remonto darbų atlikimo pagrindinių sąlygų (remonto darbų atlikimo termino, kainos) ir nesudarė rangos ar kitos sutarties, kuria būtų prisiėmęs pareigą suremontuoti automobilį sutartomis sąlygomis. Kolegija pažymi, kad faksimilinis raštas, kurį ieškovas vadina oferta sudaryti rangos sutartį, tai atsakovo iš 24 valandų serviso tarnybos Varšuvoje gautas remonto darbų atlikimo pasiūlymas, kurį atsakovas perdavė ieškovui (šiame pasiūlyme fiksuoti tik 24 valandų serviso tarnybos Varšuvoje rekvizitai, kurie buvo papildyti atsakovo darbuotojo ranka darytu čekų serviso telefonų įrašymu). Kolegija sprendžia, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai neduoda pagrindo daryti išvadą, jog pasiūlymą dėl automobilio remontą tam tikromis sąlygomis pateikė UAB „Silberauto“, kas galėtų būti pripažinta rangos ar kita sutartimi, kuri sukėlė pareigą atlikti automobilio remontą už serviso nurodytą atsakovui ir praneštą ieškovui (b.l. 8, 9, 10). Faktiškai susirašinėjimo medžiaga rodo, kad atsakovas tik pateikė ieškovui gautą informaciją iš serviso , jų tarpe ir apie darbų atlikimo terminą, preliminarią ir padidėjusią darbų atlikimo kainą, kuri pasikeitė dėl darbų apimties. Tačiau šis susirašinėjimas neįrodo jokių sutartinių santykių tarp atsakovo ir serviso buvimo. Todėl kolegija daro išvadą, kad ieškovo reikalavimai priteisti tariamus nuostolius dėl padidėjusio automobilio remonto ir negautą pelną dėl automobilio remonto termino pažeidimo, yra nepagrįsti ir atmestini, kadangi nėra įrodytos tam būtinos sąlygos, t.y. rangos sutarties tarp ieškovo ir atsakovo sudarymas (CPK 178str.).

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino, taikė materialinės ir procesinės teisės normas, ir priėmė iš esmės pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326str.1d.1p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5528-580/2007 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai