Byla 2-682-544/2010
Dėl 620 562,46 Lt skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo solidariai ir

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB bankas ieškinį atsakovams UAB „Idė“, A. G., V. T. ir V. V. dėl 620 562,46 Lt skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo solidariai ir

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai 140 000,00 Lt negrąžinto kredito pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 ir 14,13 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo; 139 180,51 EUR (ekvivalentas 480 562,46 Lt) negrąžinto kredito pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 ir 5,52 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB DnB NORD bankas (buvęs AB bankas „NORD/LB Lietuva“) ir UAB „Idė“ pasirašė 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042, pagal kurią Bankas suteikė atsakovui 140 000 Lt kreditą su kintama palūkanų norma terminui iki 2010-05-20, tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas numatant kredito grąžinimo grafikuose. Už laiku nesumokėtas bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį UAB „Idė“ įsipareigojo bankui mokėti po 0,05 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Už prievolių pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 tinkamą įvykdymą 2005-06-29 sudarytos laidavimo sutartys: su atsakovu A. G. sutartis Nr. 474, su atsakovu V. T. sutartis Nr. 475, su atsakovu V. V. sutartis Nr. 476, - pagal kurias laiduotojai įsipareigojo solidariai atsakyti bankui visa apimtimi kaip ir kredito gavėjas UAB „Idė“, jeigu UAB „Idė“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042. 2005-11-18 tarp banko ir kredito gavėjo UAB „Idė“ buvo sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 1104, kurios sąlygos iš dalies buvo pakeistos ir papildytos 2006-10-23 Susitarimu Nr. 1104-1, kurios pagrindu kredito gavėjui UAB „Idė“ suteiktas 143 970 EUR (ekvivalentas 497 099,62 Lt) kreditas su kintama palūkanų norma terminui iki 2015-07-01, tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas numatant kredito grąžinimo grafike. Už laiku nesumokėtas bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį, UAB „Idė“ įsipareigojo bankui mokėti po 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Už prievolių pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais tinkamą įvykdymą 2005-11-18 sudarytos laidavimo sutartys: su atsakovu A. G. sutartis Nr. 499, su atsakovu V. T. sutartis Nr. 501, su atsakovu V. V. sutartis Nr. 203, - pagal kurias laiduotojai įsipareigojo solidariai atsakyti bankui visa apimtimi kaip ir kredito gavėjas UAB „Idė“, jeigu UAB „Idė“ neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais.

4Kredito gavėjas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nuolat vėluodavo kredito grąžinimo grafikuose nustatytais terminais atsiskaityti su banku, o nuo 2007-09-20 pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 ir nuo 2007-10-26 pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 apskritai nebegrąžino pagal grafikuose nustatytus terminus įsipareigotų grąžinti kreditų, už juos skaičiuojamų palūkanų ir delspinigių. 2010-01-04 raštu Nr. 30.58.37/12 kreditavimo sutartys buvo nutrauktos jų bendrųjų dalių 38, 41 punktų pagrindu. Skola bankui pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042, 2010-01-29 sudarė 140 000 Lt negrąžinto kredito, 40 625,27 Lt nesumokėtų palūkanų ir 108,91 Lt delspinigių, iš viso – 180 734,18 Lt. Skola bankui pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104, 2010-01-29 sudarė 139 180,51 EUR (ekvivalentas 480 562,46 Lt) negrąžinto kredito, 17 539,06 EUR (ekvivalentas 60 558,87 Lt) nesumokėtų palūkanų ir 605,04 EUR (ekvivalentas 2089,08 Lt) delspinigių, iš viso – 157 324,61 EUR (ekvivalentas 543 210,41 Lt). Iš viso UAB „Idė“ skola bankui pagal abi sutartis sudaro 723 944,59 Lt. Bankas reiškia reikalavimą dėl dalies skolos, t. y. 140 000 Lt bankui negrąžinto kredito pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 ir 139 180,51 EUR (ekvivalentas 480 562,46 Lt) negrąžinto kredito pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104, iš viso 620 562,46 Lt priteisimo iš atsakovų solidariai (b. l. 3-5).

5Priimtinas sprendimas už akių ieškinį tenkinti visiškai.

6Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais (CPK 285 str. 1 d.). Būtina įvertinti, ar egzistuoja prielaidos tam, kad sprendimas už akių būtų priimtas, t. y. būtina įsitikinti, ar atsakovui buvo tinkamai pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą ir jo nepateikimo pasekmes (CPK 142 str. 4 d.). 2010-04-15 pranešimas apie atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimą per 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos įteiktas atsakovo UAB „Idė“ darbovietės adresu darbuotojui G. K. (b. l. 62), 2010-04-17 įteiktas atsakovo A. G. seseriai E. P. (b. l. 68), 2010-04-28 įteiktas atsakovui V. T. mamai R Tumelienei (b. l. 72), 2010-04-24 įteiktas atsakovui V. V. (b. l. 73). Pranešime nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės (b. l. 61). Atsiliepimai į ieškinį pranešime nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nei vieno iš atsakovų nepateikti, prašymų pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tai yra atsakovų pozicija dėl nagrinėjamos bylos išreiškimo forma. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3-5). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų Senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo praktikoje“ 9 punkte numatyta, kad teis­mas, rem­da­ma­sis by­lo­je esan­čiais įro­dy­mais, ga­li pri­im­ti spren­di­mą už akių ieš­ko­vo pra­šy­mu, jei­gu at­sa­ko­vas be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties per teis­mo nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­pa­tei­kė at­si­lie­pi­mo į ieš­ki­nį.

7Sprendimas už akių dėl atsakovų gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos jie buvo informuoti CPK nustatyta tvarka (CPK 285 str. 2 d.). Atsakovai buvo informuoti apie ieškovo reikalavimą iš jų solidariai priteisti 140 000,00 Lt negrąžinto kredito pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 ir 14,13 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo; 139 180,51 EUR (ekvivalentas 480 562,46 Lt) negrąžinto kredito pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 ir 5,52 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas. Jiems įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašai (b. l. 3-5, 61, 62, 68, 72, 73).

8Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovas pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 atsakovui UAB „Idė“ suteikė 140 000 Lt kreditą, pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 suteikė 143 970 EUR (ekvivalentas 497 099,62 Lt) kredito, kurias atsakovas turėjo grąžinti sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pagal šalių sudarytą skolos grąžinimo grafiką (CK 6.870 str. 1 d., b. l. 10-15). Paskolos gavėjas savo įsipareigojimo grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas nustatytais terminais ir tvarka nevykdo ir pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 Lt 2010-01-29 buvo skolingas 140 000 Lt negrąžinto kredito, 40 625,27 nesumokėtų palūkanų ir 108,91 Lt delspinigių, iš viso – 180 734,18 Lt. Pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 2010-01-29 buvo skolingas 139 180,51 EUR (ekvivalentas 480 562,46 Lt) negrąžinto kredito, 17 539,06 EUR (ekvivalentas 60 558,87 Lt) nesumokėtų palūkanų ir 605,04 EUR (ekvivalentas 2089,08 Lt) delspinigių, iš viso 157 324,61 EUR (ekvivalentas 543 210,41 Lt) (b. l. 39, 48). Iš viso UAB „Idė“ skola bankui sudaro UAB „Idė“ skola bankui pagal abi sutartis sudaro 723 944,59 Lt. Bankas reiškia reikalavimą dėl dalies skolos, t. y. 140 000 Lt bankui negrąžinto kredito pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 ir 139 180,51 EUR (ekvivalentas 480 562,46 Lt) negrąžinto kredito pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104, iš viso 620 562,46 Lt. Su atsakovais A. G., V. T. ir V. V. ieškovas sudarė rašytines laidavimo sutartį, pagal kurias jie įsipareigojo atsakyti: už prievolių pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042 tinkamą įvykdymą ieškovui už atsakovą ir paskolos gavėją UAB „Idė“ su A. G. sudaryta laidavimo sutartis Nr. 474 (b. l. 16-17), su V. T. sudaryta laidavimo sutartis Nr. 475 (b. l. 18-19), su V. V. sudaryta laidavimo sutartis Nr. 476 (b. l. 20-21); už prievolių pagal 2005-11-18 Kreditavimo sutartį Nr. 1104 tinkamą įvykdymą su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais su A. G. sudarytas laidavimo sutartis Nr. 499 (b. l. 32-33), su V. T. sudaryta laidavimo sutartis Nr. 501 (b. l. 34-35), su V. V. sudaryta laidavimo sutartis Nr. 503 (b. l. 36-37). Kadangi paskolų gavėjas sutartyse nustatytais terminais ir tvarka paskolų negrąžino, tai laiduotojai, kaip ir paskolos gavėjas, atsako kreditoriui (ieškovui) kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, nes ko kita laidavimo sutartys nenumatė (CK 6.6.76 str. 1 d., 6.81 str.). Ieškovas turi teisę reikalauti priteisti paskolą, delspinigius, palūkanas solidariai iš visų trijų atsakovų CK 6.38 str., 6.872 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. pagrindais.

9CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi paskolos gavėjas paskolos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka paskolos negrąžino, tai laiduotojai, kaip ir paskolos gavėjas, atsako kreditoriui (ieškovui) kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, nes ko kita laidavimo sutartys nenumatė (CK 6.6.76 str. 1 d., 6.81 str.). Ieškovas turi teisę reikalauti priteisti paskolą, delspinigius, palūkanas solidariai iš visų keturių atsakovų CK 6.38 str., 6.872 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. pagrindais. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams (CK 6.37 str. 3 d.). Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovų solidariai priteistina ieškovui, jo prašomos priteisti pagal kreditorinę sutartį Nr. 1042, 14,13 % metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir pagal kreditorinę sutartį Nr. 1104, ieškovo prašomos priteisti 5,52 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 9, 22).

10Byloje buvo 25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., b. l. 2). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 10 206 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., b. l. 6). Ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti šioje byloje sudaro 4235 Lt (b. l. 65-66). Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamas žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis 4235 Lt viršija 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus dydžius, nes byloje yra tik ieškinys, už kurį maksimalus atlyginimas advokatui pagal minėtas Rekomendacijas yra 2400 Lt. Valstybei iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiamos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., b. l. 2, 6, 62-73).

11Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str.

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Idė“ (į. k. 300099793, buveinės adresas – Mindaugo g. 23, Anykščiai, a. s. Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas), laiduotojo A. G. (a.k. ( - ) adresas – ( - ) ), V. T. (a. k. ( - ) adresas – ( - ) ), V. V. (a. k. ( - ) adresas – ( - ) ) 140 000,00 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) Lt negrąžinto kredito pagal ir 14,13 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (140 000,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-04-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal 2005-06-29 Kreditavimo sutartį Nr. 1042; 480 562,46 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt duLt) 46 ct negrąžinto kredito ir 5,52 % procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (480 562,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-04-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal kreditavimo sutartį Nr. 1104 ieškovui AB DnB NORD bankas (į. k. 112029270, buveinė – J. Basanavičiaus g. 26, 03601 Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas).

16Priteisti iš atsakovų UAB „Idė“, A. G., V. T., V. V.: po 2551 (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną) Lt 50 ct žyminio mokesčio, po 600 (šešis šimtus) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui AB DnB NORD bankas, o valstybei – po 6 (šešis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Atsakovai UAB „Idė“, A. G., V. T., V. V., dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę dėl jo peržiūrėjimo Panevėžio apygardos teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

18Šis teismo sprendimas už akių kitų dalyvaujančių byloje asmenų gali būti apskųstas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos Apeliaciniam Teismui paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai