Byla 2-964-860/2018
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kitų klausimų, susijusių su santuokos nutraukimu, išsprendimo, institucijos, teikiančios išvadą byloje – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant ieškovei G. R., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui Dmitrijui Charitonovui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės G. R. ieškinį atsakovui H. R. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kitų klausimų, susijusių su santuokos nutraukimu, išsprendimo, institucijos, teikiančios išvadą byloje – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

41. Ieškovė G. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu) (b. l. 20-23), kuriame prašo:

51) nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Vilniaus rajono Civilinės metrikacijos skyriuje tarp ieškovės ir atsakovo H. R., akto įrašo Nr. ( - ), dėl atsakovo kaltės;

62) nustatyti nepilnametės dukters K. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su ieškove;

73) patvirtinti atsakovo H. R. ir nepilnametės dukters K. R., gim. ( - ), bendravimo tvarką:

8- G. R. įsipareigoja sudaryti H. R. visas sąlygas be apribojimų bendrauti su nepilnamete dukra K. R., gim. ( - ), ir netrukdyti dalyvauti jos auklėjime;

94) nustatyti, kad G. R. ir H. R. bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, turtinės prievolės bei turto teisinis rėžimas pasibaigė ( - );

105) transporto priemones po santuokos nutraukimo palikti atsakovui H. R.; ieškovė už tai kompensacijos nereikalauja;

116) skolos, atsiradusios baudų pagrindu, po santuokos nutraukimo atitenka asmeniškai atsakovui H. R.;

127) palikti šalims santuokines pavardes;

138) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškinyje nurodė, kad ieškovė G. R. ir atsakovas H. R. ( - ) Vilniaus rajono Civilinės metrikacijos skyriuje sudarė santuoką; santuokos metu šalims gimė dukra K. R., gim. ( - ). Ieškovė ir atsakovas santuokinio gyvenimo nebegyvena jau ilgą laiką, tarp šalių nėra emocinio ryšio, atsakovas nevykdo savo kaip sutuoktinio pareigų, nesirūpina šeima, todėl sudarytą santuoką tarp šalių būtina nutraukti. Nurodė, kad santuokos metu nėra įgyto dalintino turto, šeima gyveno atsakovo tėvams priklausančiame name. Bendras gyvenimas nuo pat pradžių klostėsi blogai, dėl girtavimo nuolat kildavo skandalai; ieškovė buvo priversta nuolat kęsti fizines bei dvasines kančias, baimę, įtampą; atsakovas, būdamas girtas, dažnai smurtavo, kėlė ranką prieš ieškovę, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą, dėl ko buvo kviesta policija, dėl sumušimų atlikta ekspertizė. Atsakovas jokioje darbovietėje negalėjo išdirbti, nes dėl girtavimo būdavo atleidžiamas iš darbo, šiuo metu jis taip pat nedirba. Atsakovas nesirūpino šeima, nedėjo pastangų ją išsaugoti, visus uždirbtus pinigus išleisdavo savo pomėgiams, dukters neišlaikė, jos prižiūrėti nepadėjo. Daug kartu buvo kalbėta su atsakovu, kad jis užsikoduotų nuo alkoholio vartojimo, bet jis nenorėjo nieko keisti savo gyvenime. Kaip šeima nebegyvena jau daugiau kaip trys metai, nes dėl atsakovo netinkamo elgesio, girtavimo, smurto prieš ieškovę naudojimo, gyvenimas šeimoje tapo nebeįmanomas, ieškovė su dukterimi buvo priversta išvažiuoti gyventi į jai priklausantį namą ( - ). Dukters poreikiais, auklėjimu, kasdieniais reikalais rūpinasi ieškovė. Tarp sutuoktinių nėra abipusės pagarbos, atsakovas elgėsi savanaudiškai, šalys bendro ūkio neveda bei santuokinio gyvenimo negyvena nuo 2014 m. birželio mėnesio, ieškovė šiuo metu gyvena atskirai. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovė mano, kad šalių santuoka jau seniai yra nutrūkusi dėl atsakovo kaltės. Kadangi dukters poreikiais, auklėjimu, kasdieniais reikalais rūpinasi mama, atsakovas dukrai išlaikymo neteikia, nepilnametės dukters K. R., gim. ( - ), gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su motina G. R.. Visi tarp G. R. ir atsakovo H. R. iškilę nesusitarimai dėl nepilnamečio vaiko auklėjimo, bendravimo su juo, rūpinimosi jo sveikata ir švietimu, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, turi būti sprendžiami tarpusavio susitarimu; G. R. įsipareigoja sudaryti H. R. visas sąlygas be apribojimų bendrauti su nepilnamete dukra ir netrukdyti dalyvauti jos auklėjime. Išlaikymo priteisimo klausimas yra išspręstas ( - ) ( - ) įsakymu civilinėje byloje Nr. ( - ), todėl reikalavimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo šioje byloje nėra reiškiamas. Ieškovė iš atsakovo išlaikymo nereikalauja, atsakovas praranda teisę į išlaikymą CK 3.72 straipsnio 4 dalies pagrindu. Santuokoje įgyto bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto nėra. Ieškovė santuokos metu yra įgijusi nekilnojamąjį turtą: ½ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); ½ gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ½ ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ir ½ kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pagal ( - ) dovanojimo sutartį Nr. ( - ), kuris asmeninės nuosavybės teise priklauso G. R., todėl po santuokos nutraukimo nėra dalintinas ir lieka G. R. asmeninė nuosavybė. Ieškovė nežino, ar atsakovas santuokos metu asmeninės nuosavybės teise yra įgijęs nekilnojamąjį turtą. Bendrų kreditorių šalys neturi; ieškovė neturi asmeninių kreditorių; apie atsakovo asmeninius įsipareigojimus ieškovei nėra žinoma. Po santuokos nutraukimo G. R. ir H. R. pavardes paliktinos nepakeistos.

152. Atsakovas H. R. nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

163. Išvadą teikianti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, išvadose į G. R. ieškinį ir patikslintą ieškinį (b. l. 25, 30-31, 35) nurodė, kad ieškovė yra ( - ) gyventoja ir apie ją skyrius duomenų neturi. Atsakovas gyvena ( - ), bet per du apsilankymus pas jį (2017-08-10 ir 2017-08-17) pabendrauti su atsakovu nepavyko; į paliktą prašymą susisiekti su ( - ) atstovais atsakovas nereagavo; informacijos apie atsakovą skyrius neturi. Jeigu byloje bus nustatyta, kad vaikas nuolat gyvena su motina ir ieškovė tinkamai prižiūri dukrą, tada, atsižvelgiant į tai, kad vaikas nuolat gyvena su motina, kuri tinkamai rūpinasi vaiku, skyrius palaikys ieškovės prašymą nustatyti nepilnametės dukros gyvenamąją vietą su motina. Ginant nepilnamečio vaiko teisę bendrauti su abiem tėvais, skyrius neprieštarauja dėl siūlomos bendravimo tvarkos nustatymo.

174. Išvadą teikianti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, išvadoje (b. l. 45) nurodė, kad 2017-11-21 G. R. šeimoje lankėsi vaiko teisių specialistė; pokalbio metu G. R. teigė, kad nuo 2014 m. birželio mėn. su dukra ( - ) išvyko gyventi į jai priklausantį namą ( - ); nuo to laiko G. R. ir H. R. bendro ūkio neveda bei santuokinio gyvenimo negyvena. Vaiko K. R. poreikiais, auklėjimu, kasdieniais reikalais rūpinasi G. R.. K. R. lanko ( - ) gimnaziją, nusiskundimų iš ugdymo įstaigos ir ( - ) apie netinkamą K. R. priežiūrą neturi. Buvo bendrauta ir su dukra K. R., kuri savo nuomonę nagrinėjamais klausimais pateikė raštu. Namuose ( - ) yra skirtas atskiras kambarys, jame yra reikalingi baldai, kiti namų apyvokos reikmenys. Darytina išvada, kad vaiko K. R. gyvenamoji vieta nustatytina su motina G. R., taip pat ginant nepilnamečio vaiko teisę bendrauti su abiem tėvais, skyrius pritaria dėl siūlomos bendravimo tvarkos nustatymo.

185. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti; papildomai nurodė, kad atsakovas girtuokliauja, naudojo prieš ją fizinį smurtą, buvo neištikimas; bendro turto, tame tarpe ir transporto priemonių, neturi. Ieškovė pareiškė prašymą, kad atsakovo H. R. vardu registruotos transporto priemonės po santuokos nutraukimo atitektų atsakovui, ji kompensacijos už tai nereikalauja; taip pat prašė skolas, atsiradusias baudų pagrindu, laikyti jo asmeninėmis skolomis.

19Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovas ieškinį palaikė.

20Ieškinys tenkintinas.

216. Šalių paaiškinimais ir kita bylos medžiaga nustatyta, kad G. R. (ikisantuokinė pavardė – Voiniuš) ir H. R. santuoka įregistruota ( - ) Vilniaus rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ) (b. l. 7). Santuokoje šalims gimė dukra K. R., gim. ( - ) (b. l. 11).

22Byloje taip pat nustatyta, kad sutuoktiniai santuokos išsaugoti nesiekia ir tikėtis, jog jie vėl pradės gyventi kartu, nebegalima, skirti terminą susitaikyti netikslinga (CK 3.64 str.).

23Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės

247. Ieškovė prašo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės.

258. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas CK trečioje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinio pareigos nustatytos CK 3.26–3.30; 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.100 ir kituose straipsniuose. Tai – lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Lojalumo pareiga reiškia, kad sutuoktinis visada tiek šeimoje, tiek už jos ribų turi veikti kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali supriešinti savo asmeninių interesų kito sutuoktinio ar šeimos interesams. Abipusės pagalbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Moralinė ir materialinė parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rūpintis vienas kitu: tiek materialiąja, tiek fizine ir psichologine prasmėmis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010; kt.). Be to, pagal CK 3.60 straipsnio 3 dalį preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

269. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas girtavo, naudojo smurtą prieš ieškovę, nesirūpino nei dukra, nei šeima, neprisidėjo prie dukros išlaikymo, auklėjimo.

2710. Byloje nustatyta, kad ieškovė dėl netinkamo atsakovo elgesio, girtavimo, smurto prieš ją naudojimo, dar 2014 m. birželio mėnesį su nepilnamete dukra buvo priversta išsikraustyti iš šeimos gyvenamosios patalpos; nuo to laiko santykiai tarp ieškovės ir atsakovo iš esmės yra visiškai nutrūkę; atsakovas nesirūpina šeima. Dar gyvenant kartu, atsakovas piktnaudžiavo alkoholiu, niekur ilgai neišdirbdavo, nes būdavo atleidžiamas už alkoholio vartojimą, nesidomėjo šeimos poreikiais ir interesais, nesirūpino jos išsaugojimu. Akivaizdu, kad toks atsakovo elgesys neatitinka CK 3.27 straipsnyje įtvirtintų sutuoktinio pareigų. Duomenų apie atsakovo darbovietę, jo gaunamas pajamas byloje nėra; atsakovas turi skolinių įsipareigojimų (b. l. 49-54).

2811. CK 3.61 straipsnyje nustatyta, kad sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės (1 d.). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, tad laikytina, kad jis sutinka su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis.

2912. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas pripažinti, kad šalių santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas jau daugiau nei tris metus, t.y. nuo 2014 m. birželio mėnesio, neprisidėdamas prie šeimos išlaikymo, vaiko auklėjimo, priežiūros ir vystymo, palikdamas šeimą be tinkamos ir pakankamos materialinės ir moralinės paramos, taip nepalikdamas galimybės sutuoktiniams atkurti santuokinių ryšių, pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, nustatytas CK 3.27, 3.30, 3.35 straipsniuose, be to, jis ir dabar visiškai nesirūpina šeima. Tad santuoka nutrauktina dėl atsakovo kaltės (CK 3.60 str. 2 – 3 d.).

30Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo

3113. Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko K. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su ieškove. Atsakovas šiam reikalavimui prieštaravimo nepareiškė.

3214. Šiuo metu nepilnametė šalių dukra gyvena su ieškove jai priklausančioje dalyje namo, adresu ( - ) (b. l. 8). Tėvas jų nelanko. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodyta, kad G. R. nuo 2014 m. birželio mėn. su dukra ( - ) išvyko gyventi į jai priklausantį namą ( - ) ir nuo to laiko K. R. poreikiais, auklėjimu, kasdieniais reikalais rūpinasi G. R.; namuose vaikui yra skirtas atskiras kambarys, jame yra reikalingi baldai, kiti namų apyvokos reikmenys (b. l. 45). Nepilnametė K. R., kuri šiuo metu yra ( - ) amžiaus, išreiškė savo nuomonę raštu, nurodydama, kad ji nori gyventi su motina, nes ji ją išlaiko, visada padeda, palaiko ir ji su ja jaučiasi saugi, su tėčiu nenorėtų gyventi (b. l. 45). Tiek Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, tiek Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, atsižvelgdami į tai, kad ieškovė tinkamai rūpinasi vaiku, palaikė ieškovės reikalavimą nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ja (b. l. 25, 30-31, 35, 45).

3315. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą, daro išvadą, kad vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove labiau atitinka vaiko interesus ir poreikius, todėl nepilnamečio šalių vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove (CK 3.174 str. 2 d.).

3416. ( - ) įsakymu, civilinėje byloje Nr. ( - ), iš atsakovo H. R. išieškotos lėšos dukters K. R., gim. ( - ), išlaikymui po 145 Eur kas mėnesį nuo 2015-03-16 iki jos pilnametystės; vaiko lėšomis disponuoja ieškovė G. R..

3517. Atsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo yra išspręstas anksčiau, tad šis klausimas pakartotinai šioje byloje nespręstinas.

3618. Ieškovė, minėta, prašo nustatyti atsakovo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarką, t.y. nustatyti, kad ji įsipareigoja sudaryti H. R. visas sąlygas be apribojimų bendrauti su nepilnamete dukra K. R., gim. ( - ), ir netrukdyti dalyvauti jos auklėjime.

3719. CK 3.156 straipsnio 2 dalis nustato, kad tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nepriklausomai, ar tėvų santuoka yra nutraukta, ar pripažinta negaliojančia, ar tėvai gyvena skyrium. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai (CK 3.159 str. 2 d.). Tėvų bendravimas su vaikais ir dalyvavimas jų auklėjime turi atitikti minėtose teisės normose įtvirtintus principus. Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaikais, turi teisę ir pareigą bendrauti su jais ir dalyvauti juos auklėjant, o kai skyrium gyvenantys tėvai nesusitaria dėl dalyvavimo auklėjant vaikus ir bendravimo su jais, bendravimo su vaikais ir dalyvavimo juos auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 str. 1 d., 4 d.).

3820. Byloje nustatyta, kad ieškovės ir atsakovo nepilnametė dukra gyvena su motina ir nutraukus tėvų santuoką jos gyvenamoji vieta lieka su motina. Nustatydamas skyrium gyvenančio atsakovo bendravimo su vaiku tvarką, teismas pirmiausia turi atsižvelgti į tai, ar ši tvarka neprieštarauja vaiko interesams.

3921. Ieškovė paaiškino teismui, kad tarp šalių nėra ginčo dėl bendravimo su vaiku, taip pat nėra įrodymų, kad tėvo bendravimas su vaiku kenktų vaiko interesams. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovas tokiai bendravimo tvarkai neprieštaravo.

4022. Atsižvelgiant į vaiko interesus, jo amžių (( - )) bei tą aplinkybę, kad pasikeitus aplinkybėms, bendravimo tvarka gali būti pakeista, ieškovės prašymas nustatyti bendravimo su vaiku tvarką iš esmės tenkintinas, t.y. ieškovė įsipareigotina sudaryti H. R. visas sąlygas be apribojimų bendrauti su nepilnamete dukra K. R., gim. ( - ), ir netrukdyti dalyvauti jos auklėjime (CK 3.170 str., 3.175 str. 2 d.).

41Dėl santuokos nutraukimo įtakos sutuoktinių turtinėms teisėms

4223. Ieškovė prašo teismo nustatyti, kad G. R. ir H. R. bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, turtinės prievolės bei turto teisinis rėžimas pasibaigė ( - ).

4324. Byloje esantys duomenys, tame tarpe ieškovės paaiškinimai iš esmės patvirtina, kad šalys kartu negyvena nuo 2014 m. birželio mėnesio; nuo to laiko šalys jokio bendro ūkio nebeveda; ieškovė su nepilnamete dukra gyvena atskirai nuo atsakovo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ginčytų šias aplinkybes. Tad laikytina, kad šalys faktiškai kartu nebegyvena nuo 2014 m. birželio mėnesio.

4425. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas pripažinti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t.y. nuo 2014 m. birželio mėnesio (CK 3.67 str. 2 d., 3.127 str. 2 d.).

45Dėl turto padalijimo

4626. Šalys santuokoje nekilnojamojo turto neįgijo (b. l. 55). Ieškovės G. R. vardu registruotas nekilnojamasis turtas priklauso jai asmeninės nuosavybės teise (( - ) dovanojimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu), todėl nutraukiant santuoką nėra dalinamas (b. l. 8).

4727. Ieškovės vardu transporto priemonių nėra registruota (b. l. 10).

4828. Atsakovo H. R. vardu nuosavybės teise registruotos transporto priemonės: V. P., valst. Nr. ( - ) V. P., valst. Nr. ( - ) F. O., valst. Nr. ( - ) ( - ), valst. Nr. ( - ), kurios yra išregistruotos ir dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas (b. l. 56-59).

4929. Ieškovė, minėta, prašo nurodytas transporto priemones priteisti atsakovui; kompensacijos už tai nereikalauja.

5030. Atsižvelgiant į išdėstytą, į ieškovės prašymą, nurodytos transporto priemonės po santuokos nutraukimo paliktinos atsakovui H. R. asmeninės nuosavybės teise.

51Dėl kreditorių

5231. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo atžvilgiu yra išnagrinėtos kelios administracinių teisės pažeidimų bylos, kuriose atsakovas H. R. pripažintas kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, ir jam skirtos baudos (Vilniaus rajono apylinkės teismo ( - ) nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ), Vilniaus miesto apylinkės teismo ( - ) nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - )) (b. l. 49-51), taip pat Vilniaus rajono apylinkės teisme ( - ) priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl įsiskolinimo priteisimo (b. l. 52-54).

5332. Ieškovė prašo minėtus skolinius įsipareigojimus palikti vykdyti atsakovui.

5433. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t.y. nuo 2014 m. birželio mėnesio, darytina išvada, jog minėti skoliniai įsipareigojimai yra asmeniniai atsakovo įsipareigojimai. Tad šie įsipareigojimai pripažintini būtent atsakovo asmeniniais įsipareigojimais, nes toks įsipareigojimų pobūdis yra akivaizdus.

5534. Duomenų apie ieškovės kreditorinius įsipareigojimus byloje nėra.

56Kiti klausimai

5735. Ieškovė po santuokos nutraukimo išlaikymo iš atsakovo nereikalauja. Atsakovas teisės į išlaikymą neturi, nes santuoka nutrauktina dėl atsakovo kaltės, todėl išlaikymo klausimas nesprendžiamas.

5836. Po santuokos nutraukimo ieškovei paliktina santuokinė pavardė „( - )“, atsakovui – „( - )“ (CK 3.69 str. 1 d.).

59Dėl bylinėjimosi išlaidų

6037. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

6138. Ieškovės ieškinys tenkintas visiškai, tad laikytina, kad sprendimas priimtas ieškovės naudai; ji turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

6239. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė už ieškinį yra sumokėjusi 100,00 Eur žyminį mokestį, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas jos sumokėtas 100,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d.).

6340. Už ieškinį ieškovė iš viso turėjo sumokėti 200,00 Eur žyminio mokesčio, tuo tarpu ji, kaip minėta, prieš pateikiant ieškinį sumokėjo tik 100,00 Eur žyminio mokesčio.

6441. Atsižvelgiant į išdėstytą, į žyminio mokesčio skirtumą, į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo valstybei priteistina likusi dalis žyminio mokesčio – 100,00 Eur, ir 10,15 Eur pašto išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą, iš viso 110,15 Eur (CPK 79 str., 88 str., 92 str., 96 str.).

65Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, 385 straipsniu, teismas

Nutarė

66Ieškinį tenkinti.

67Nutraukti ieškovės G. R. (ikisantuokinė pavardė – ( - ), a. k. ( - ) ir atsakovo H. R. (a. k. ( - ) santuoką, įregistruotą ( - ) Vilniaus rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - ), dėl atsakovo H. R. kaltės.

68Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę „( - )“, atsakovui jo pavardę - „( - )“.

69Nepilnamečio vaiko K. R. (gim. (duomenys neskelbtini, a. k. ( - )) gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove G. R..

70Įpareigoti ieškovę G. R. sudaryti atsakovui H. R. visas sąlygas be apribojimų bendrauti su nepilnamete dukra K. R. (gim. ( - ), a. k. ( - ) ir netrukdyti dalyvauti jos auklėjime.

71Nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo kartu gyventi, t. y. nuo 2014 metų birželio mėnesio.

72Po santuokos nutraukimo transporto priemonės: V. P., valst. Nr. ( - ) V. P., valst. Nr. ( - ) F. O., valst. Nr. ( - ) KTSP 1, valst. Nr. ( - ), palikti atsakovui H. R. (a. k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise.

73Pripažinti, kad atsakovo H. R. skoliniai įsipareigojimai pagal Vilniaus rajono apylinkės teismo ( - ) nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ), Vilniaus miesto apylinkės teismo ( - ) nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ), Vilniaus rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. ( - ) yra asmeninės atsakovo H. R. (a. k. ( - ) prievolės.

74Priteisti iš atsakovo H. R. (a. k. ( - ) ieškovei G. R. (a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

75Priteisti iš atsakovo H. R. (a. k. ( - ) 110,15 Eur (vieną šimtą dešimt eurų 15 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

76Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.

77Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius... 2. sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant ieškovei G. R., Vilniaus... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. 1. Ieškovė G. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintu) (b. l.... 5. 1) nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Vilniaus rajono Civilinės metrikacijos... 6. 2) nustatyti nepilnametės dukters K. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą kartu... 7. 3) patvirtinti atsakovo H. R. ir nepilnametės dukters K. R., gim. ( - ),... 8. - G. R. įsipareigoja sudaryti H. R. visas sąlygas be apribojimų bendrauti su... 9. 4) nustatyti, kad G. R. ir H. R. bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė,... 10. 5) transporto priemones po santuokos nutraukimo palikti atsakovui H. R.;... 11. 6) skolos, atsiradusios baudų pagrindu, po santuokos nutraukimo atitenka... 12. 7) palikti šalims santuokines pavardes;... 13. 8) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.... 14. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė G. R. ir atsakovas H. R. ( - ) Vilniaus... 15. 2. Atsakovas H. R. nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į ieškinį... 16. 3. Išvadą teikianti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės... 17. 4. Išvadą teikianti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės... 18. 5. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir... 19. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus... 20. Ieškinys tenkintinas.... 21. 6. Šalių paaiškinimais ir kita bylos medžiaga nustatyta, kad G. R.... 22. Byloje taip pat nustatyta, kad sutuoktiniai santuokos išsaugoti nesiekia ir... 23. Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ... 24. 7. Ieškovė prašo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės.... 25. 8. CK 3.60 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu... 26. 9. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas girtavo, naudojo smurtą... 27. 10. Byloje nustatyta, kad ieškovė dėl netinkamo atsakovo elgesio, girtavimo,... 28. 11. CK 3.61 straipsnyje nustatyta, kad sutuoktinis, kuriam pareikštas... 29. 12. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas pripažinti, kad šalių... 30. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo... 31. 13. Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio vaiko K. R., gim. ( - ),... 32. 14. Šiuo metu nepilnametė šalių dukra gyvena su ieškove jai... 33. 15. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą, daro išvadą, kad vaiko... 34. 16. ( - ) įsakymu, civilinėje byloje Nr. ( - ), iš atsakovo H. R.... 35. 17. Atsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui... 36. 18. Ieškovė, minėta, prašo nustatyti atsakovo bendravimo su nepilnamečiu... 37. 19. CK 3.156 straipsnio 2 dalis nustato, kad tėvai turi lygias teises ir... 38. 20. Byloje nustatyta, kad ieškovės ir atsakovo nepilnametė dukra gyvena su... 39. 21. Ieškovė paaiškino teismui, kad tarp šalių nėra ginčo dėl bendravimo... 40. 22. Atsižvelgiant į vaiko interesus, jo amžių (( - )) bei tą aplinkybę,... 41. Dėl santuokos nutraukimo įtakos sutuoktinių turtinėms teisėms... 42. 23. Ieškovė prašo teismo nustatyti, kad G. R. ir H. R. bendroji jungtinė... 43. 24. Byloje esantys duomenys, tame tarpe ieškovės paaiškinimai iš esmės... 44. 25. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas pripažinti, kad santuokos nutraukimas... 45. Dėl turto padalijimo... 46. 26. Šalys santuokoje nekilnojamojo turto neįgijo (b. l. 55). Ieškovės G. R.... 47. 27. Ieškovės vardu transporto priemonių nėra registruota (b. l. 10).... 48. 28. Atsakovo H. R. vardu nuosavybės teise registruotos transporto priemonės:... 49. 29. Ieškovė, minėta, prašo nurodytas transporto priemones priteisti... 50. 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, į ieškovės prašymą, nurodytos... 51. Dėl kreditorių... 52. 31. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovo atžvilgiu yra išnagrinėtos... 53. 32. Ieškovė prašo minėtus skolinius įsipareigojimus palikti vykdyti... 54. 33. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad santuokos nutraukimas... 55. 34. Duomenų apie ieškovės kreditorinius įsipareigojimus byloje nėra.... 56. Kiti klausimai... 57. 35. Ieškovė po santuokos nutraukimo išlaikymo iš atsakovo nereikalauja.... 58. 36. Po santuokos nutraukimo ieškovei paliktina santuokinė pavardė „( -... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 60. 37. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 61. 38. Ieškovės ieškinys tenkintas visiškai, tad laikytina, kad sprendimas... 62. 39. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė... 63. 40. Už ieškinį ieškovė iš viso turėjo sumokėti 200,00 Eur žyminio... 64. 41. Atsižvelgiant į išdėstytą, į žyminio mokesčio skirtumą, į tai,... 65. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, 385... 66. Ieškinį tenkinti.... 67. Nutraukti ieškovės G. R. (ikisantuokinė pavardė – ( - ), a. k. ( - ) ir... 68. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę „( - )“,... 69. Nepilnamečio vaiko K. R. (gim. (duomenys neskelbtini, a. k. ( - ))... 70. Įpareigoti ieškovę G. R. sudaryti atsakovui H. R. visas sąlygas be... 71. Nustatyti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines... 72. Po santuokos nutraukimo transporto priemonės: V. P., valst. Nr. ( - ) V. P.,... 73. Pripažinti, kad atsakovo H. R. skoliniai įsipareigojimai pagal Vilniaus... 74. Priteisti iš atsakovo H. R. (a. k. ( - ) ieškovei G. R. (a. k. ( - ) 100,00... 75. Priteisti iš atsakovo H. R. (a. k. ( - ) 110,15 Eur (vieną šimtą dešimt... 76. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 77. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...