Byla e2-7279-723/2018
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, išvadą byloje teikianti institucija – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovei J. R., jos atstovui advokatui Algirdui Putnai,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. R. ieškinį atsakovui K. D. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, išvadą byloje teikianti institucija – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus,

Nustatė

31. Ieškovė J. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. D., prašydama priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai A. D. nuo ieškinio padavimo dienos iki pilnametystės po 200,00 Eur, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis, išlaikymą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, paskirti ieškovę tvarkyti nepilnametei dukrai išlaikyti skirtas lėšas.

4Ieškinyje nurodė, kad su atsakovu nėra susituokę, tačiau ( - ) jiems gimė dukra A. D.. Po dukros gimimo du metus šalys gyveno kartu, santykiai buvo geri, tačiau šiais metais santykiai su atsakovu pablogėjo ir jis pasliko ieškovę su dukra bei kartu nebegyvena, nebeteikia dukrai išlaikymo. Ieškovė dukrai per mėnesį išleidžia apie 400,00 Eur. Didelę šių išlaidų dalį sudaro išlaidos maistui, drabužiams, vaistams, darželiui. Papildomai išleidžia sauskelnių pirkimui, žaislams, pramogoms, kurui. Vasaros metu ketina vykti atostogų prie jūros Lietuvoje ar kitoje šalyje, tokios atostogos vaikui kainuotų apie 300,00 Eur. Ieškovė šiuo metu viena auginą vaiką, gyvena kartu su savo tėvais, kurie prisideda prie anūkės išlaikymo. Ieškovė dirba ( - ), darbo užmokestis 380,00 Eur per mėnesį, turi nekilnojamojo turto. Atsakovas dirba ( - ), jo darbo užmokestis sudaro apie 400,00 Eur per mėnesį. Atsakovas yra sveikas, kitų vaikų neturi.

53. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (buvęs Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisų apsaugos skyrius) byloje pateiktoje išvadoje nurodė, kad atsižvelgiant į vaiko interesus, nusistovėjusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, palaiko ieškovės prašymą priteisti nepilnamečiui vaikui išlaikymą po 200,00 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis.

64. Teismo posėdyje ieškovė J. R. palaikė ieškinį jame išdėstytais pagrindais. Nurodė, kad atsakovas visiškai nesidomi vaiku ir nemoka išlaikymo. Atsakovas dirba, yra sveikas. Jos žiniomis atsakovas kitų vaikų neturi.

7Ieškovės atstovas adv. A. Putna prašė ieškinį tenkinti visiškai.

8Atsakovas K. D. atsiliepimo į ieškinį nustatyta tvarka ir terminais nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai, jo neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas.

105. Nustatyta, kad ieškovė J. R. ir atsakovas K. D. turi nepilnametį vaiką A. D., gim. ( - ).

116. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus turi būti aiškinama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tėvų valdžios lygybės principą, kuris reiškia, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvų valdžios lygybės principas nereiškia, kad tėvas ir motina turi visiškai vienodas teises ir pareigas savo vaikų atžvilgiu, konkrečios tėvų teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu priklauso nuo konkrečių bylos faktinių aplinkybių, pavyzdžiui, nuo to, su kuriuo iš tėvų nustatyta nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, kokia yra kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis ir pan. Tačiau šis principas reiškia, kad esant vienodoms faktinėms aplinkybėms, tėvų teisės ir pareigos savo vaikų atžvilgiu turi būti lygios. Šis principas įtvirtintas ir nepilnamečių vaikų išlaikymą reglamentuojančiuose teisės normose – abu vaiko tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 1-2 d.). Įtvirtintas proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties.

127. CK 3.192 straipsnis reglamentuoja tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus. CK 3.198 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas, priteisdamas išlaikymą, turi nustatyti tokį išlaikymo dydį, kuris būtų pakankamas tenkinti bent minimalius visų vaikų poreikius. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: konkretaus vaiko poreikius ir abiejų tėvų turtinę padėtį. Išlaikymo dydis visais atvejais yra nukreiptas į būtinų sąlygų vaikui sudarymą, kitaip teikiamas mažesnio dydžio išlaikymas neatitiktų išlaikymo paskirties. Todėl jei būtinų vaikui vystytis sąlygų sudarymui išlaikymą priteisti objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, toks pakankamas vaikui išlaikymas ir turi būti priteisiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2006).

138. Ieškovė remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė neturėtų būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą, kuri nuo 2018-01-01 yra 400,00 Eur, ir kurio iš esmės įrodinėti nereikia. Kasacinio teismo praktikoje būtent pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas.

149. Byloje nustatyta, kad ieškovė J. R. dirba ( - ), jos darbo užmokestis yra vidutiniškai apie 350,00 Eur jau atskaičius privalomus mokesčius. Kadangi gaunamo darbo užmokesčio sau ir dukros išlaikymui nepakanka, ieškovei dukrą išlaikyti padeda tėvai. Sodra duomenimis atsakovas K. D. dirba ( - ), kur gauna minimalų darbo užmokestį – 400,00 Eur neatskaičius privalomų mokesčių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau CPK, 179 str. 3 d.). Atsižvelgiant į išdėstytą ir į Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus poziciją, išlaikymas šalių nepilnamečiui vaikui periodinėmis išmokomis po 200,00 Eur per mėnesį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos (2018-05-23) iki vaiko pilnametystės šiuo atveju būtų pagrįstas ir atitinkantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus (CK 3.3 str. 1 d., 3.194 str. 1 d., 2 d., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.198 str., Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 1 str. 2 d., 11 str.). Atsakovas yra jauno amžiaus, kitų išlaikytinių neturi ir gali teikti savo vaikui išlaikymą. Duomenų, kad atsakovas dėl savo sveiktos būklės ar dėl kitų objektyvių aplinkybių negalėtų teikti išlaikymo, nepateikta (CPK 178 str.). Priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.), o pasikeitus ginčo vaikų poreikiams ar šalių turtinei padėčiai, išlaikymo suma gali būti peržiūrima (CK 3.201 str.). Ieškovė išlaikymą gali naudoti išimtinai tik vaiko interesams (CK 3.203 str.). Priteistas išlaikymas uzufrukto teise pavestinas valdyti ir tvarkyti ieškovei (CK 3.185 str., 3.190 str.).

1510. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas visiškai ir į tai, kad ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleista (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), iš atsakovo valstybei priteistina 54,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistina 450,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 str., 185 str., 259-269 str., 270 str., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo K. D. (a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui A. D. (a. k. ( - ) po 200,00 Eur (du šimtus eurų 00 ct) periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo ieškinio teismui pateikimo, t.y. 2018-05-23, iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

19Nepilnamečio vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę J. R. (a. k. ( - )

20Priteisti iš atsakovo K. D. (a. k. ( - ) 450,00 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės J. R. (a. k. ( - ) naudai.

21Priteisti iš atsakovo K. D. (a. k. ( - ) 54,00 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio valstybei, jį sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Sprendimui įsiteisėjus panaikinti teismo 2018-05-24 nutartimi byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl laikinojo išlaikymo priteisimo.

23Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. R. ieškinį... 3. 1. Ieškovė J. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui K. D.,... 4. Ieškinyje nurodė, kad su atsakovu nėra susituokę, tačiau ( - ) jiems gimė... 5. 3. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM Vilniaus apskrities... 6. 4. Teismo posėdyje ieškovė J. R. palaikė ieškinį jame išdėstytais... 7. Ieškovės atstovas adv. A. Putna prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 8. Atsakovas K. D. atsiliepimo į ieškinį nustatyta tvarka ir terminais... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. 5. Nustatyta, kad ieškovė J. R. ir atsakovas K. D. turi nepilnametį vaiką... 11. 6. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo... 12. 7. CK 3.192 straipsnis reglamentuoja tėvų pareigą materialiai išlaikyti... 13. 8. Ieškovė remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, kad... 14. 9. Byloje nustatyta, kad ieškovė J. R. dirba ( - ), jos darbo užmokestis yra... 15. 10. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas visiškai ir į tai, kad... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 str., 185... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo K. D. (a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui A.... 19. Nepilnamečio vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę J. R.... 20. Priteisti iš atsakovo K. D. (a. k. ( - ) 450,00 Eur (keturis šimtus... 21. Priteisti iš atsakovo K. D. (a. k. ( - ) 54,00 Eur (penkiasdešimt keturis... 22. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti teismo 2018-05-24 nutartimi byloje... 23. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...