Byla B2-1655-173/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vildauga“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Skolų departamentas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vildauga“,

Nustatė

2UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Vildauga“ ir nurodė, kad UAB „Skolų departamentas“ 2012-10-18 perėmė ribotos atsakomybės bendrovės „SALAS ZIVIS“ filialo reikalavimą į UAB „Vildauga“ 2383,27 Lt skolą, netesybas bei palūkanas pagal reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/12/10/18/3 sudarytą tarp UAB „Skolų departamentas“ ir ribotos atsakomybės bendrovės „SALAS ZIVIS“ filialo. UAB „Vildauga“ pagal minėtą sutartį skolinga UAB „Skolų departamentas“ 2476,31 Lt sumą. Buvo kreiptasi į UAB „Vildauga“, nustatytas 30 dienų laikotarpis įsipareigojimams įvykdyti. Tačiau atsakovas neatsiskaito. Be to, remiantis viešai prieinamų duomenų bazių duomenimis atsakovas kiekvieną kalendorinį mėnesį skolingas SD biudžetui daugiau nei 12 000 Lt. Sumažėjo įmonės darbuotojų.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Iš teismui pateikto 2013-12-31 balanso (b.l. 43-44) matyti, kad įmonė turi turto už 39 472 Lt, iš kurio 36 455 Lt sudaro ilgalaikis turtas. Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 103 364 Lt (tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos). 2013 metais įmonė dirbo nuostolingai (b.l. 42). 2014-04-17 įmonės skola valstybės biudžetui buvo 16 047,88 Lt.

6Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes skolos yra didelės. Teismas daro išvadą, kad atsakovas negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, nes įmonės įsipareigojimai viršija turimą turtą. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.).

8UAB „Vildauga“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Verslo efektas“ (juridinio asmens kodas 303118416, adresas Savanorių pr. 178-73, Vilnius, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA188). Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateikta administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams.

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą UAB „Vildauga“ (įmonės kodas 302643311, buveinės adresas Taikos pr. 73-25, Kaunas).

122. Bankrutuojančios UAB „Vildauga“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo efektas“ (juridinio asmens kodas 303118416, adresas Savanorių pr. 178-73, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA188).

133. Areštuoti UAB „Vildauga“ (įmonės kodas 302643311) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti UAB „Vildauga“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Vildauga“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

177. UAB „Vildauga“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

188. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Vildauga“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos... 3. Pareiškimas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.... 5. Iš teismui pateikto 2013-12-31 balanso (b.l. 43-44) matyti, kad įmonė turi... 6. Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus,... 7. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 8. UAB „Vildauga“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Verslo efektas“... 9. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 11. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Vildauga“ (įmonės kodas 302643311,... 12. 2. Bankrutuojančios UAB „Vildauga“ administratoriumi paskirti UAB... 13. 3. Areštuoti UAB „Vildauga“ (įmonės kodas 302643311) nekilnojamąjį ir... 14. 4. Uždrausti UAB „Vildauga“ vykdyti visas finansines prievoles,... 15. 5. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Vildauga“ kreditorių finansiniams... 16. 6. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 17. 7. UAB „Vildauga“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties... 18. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Vildauga“ įgyja... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...