Byla e2YT-992-571/2017
Dėl praleisto termino atnaujinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., dalyvaujant pareiškėjo Kazlų Rūdos savivaldybės atstovei Ž. K., teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Kazlų Rūdos savivaldybės pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybės įmonės registrų centrui Marijampolės filialui , „Swedbank“, AB, Marijampolės savivaldybei dėl praleisto termino atnaujinimo ir,

Nustatė

2Pareiškėja Kazlų Rūdos savivaldybė prašo atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą įregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centro Marijampolės filiale nekilnojamojo turto-plytų banko patalpų,45,15 kv.m. bendro naudingo ploto su rūsiu(plotas 10,61 kv.m. metrų), plytų ūkio pastatą 12,16 kv.m. ploto, pagal 1997-09-04 pirkimo-pardavimo sutartį. Įpareigoti Kazlų Rūdos savivaldybę 1997-09-04 pirkimo-pardavimo sutartį įregistruoti Valstybinėje įmonėje Registrų centro Marijampolės filiale.

3Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės registrų centro Marijampolės filialas, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, pareiškimo tenkinimo klausimą paliko spręsti teismui.

4Suinteresuotas asmuo Marijampolės savivaldybė prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, pareiškimo tenkinimo klausimą paliko spręsti teismui.

5Suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, su pateiktu prašymu sutiko.

6Prašymo nagrinėjimo metu nustatyta, kad 1997-09-04 Marijampolės rajono Pirmajame notaro biure buvo pasirašyta pirkimo- pardavimo sutartis , kuria AB „Taupomasis bankas” pardavė Marijampolės rajono savivaldybės kultūros švietimo ir sporto skyriui (Marijampolės rajono savivaldybės struktūriniam padaliniui) Nekilnojamąjį turtą - Banko patalpas su rūsiu. Marijampolės rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyrius, atstovaujamas V. V., veikusios pagal 1997-05-28 Marijampolės rajono savivaldybės administratoriaus įsakymą Nr. 113, iš AB “Lietuvos taupomasis bankas” nusipirko nekilnojamąjį turtą- plytų banko patalpas, kuriose buvo 45,14 kv. metrų bendro naudingo ploto su rūsiu (plotas 10,61 kv. metrų), plytų ūkio pastatą (plotas 12,16 kv. metrų), esančias Marijampolės rajone, Antanavo kaime. Šie pastatai buvo parduoti už 4400 Lt, kuriuos Marijampolės rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyrius pravedė į AB “Lietuvos taupomasis bankas” sąskaitą Nr. 60107 (pagrindas: 1997-09-04 mokamasis pavedimas Nr. 276) dar prieš pasirašant Sutartį. Sutartis buvo patvirtinta Marijampolės rajono Pirmojo notaro biuro notarės G. S. (registro Nr. 7782).

7Pagal Sutarties sudarymo metu galiojusį 1964 m, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 255 straipsnį (aktuali redakcija 1997-09-01) „Nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sutartis turėjo būti notariškai patvirtinta ir per tris mėnesius įregistruota atitinkamoje turto registravimo įstaigoje, jeigu įstatymai nenustato kitokio termino, tačiau Marijampolės rajono savivaldybės kultūros švietimo ir sporto skyrius šios sutarties neįregistravo ir praleido terminą šiems veiksmams atlikti.

8Marijampolės rajono savivaldybė buvo panaikinta 2000 metais, pasibaigus rajono tarybos įgaliojimams. Vykdant administracinę teritorinę reformą, buvo įsteigta Kazlų Rūdos savivaldybe. Vadovaujantis 1999 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr.VIII-1493 (toliau- Įstatymas) 1 straipsniu, kuriame buvo numatyta, kad organizacinius savivaldybių steigimo darbus (tarybų rinkimai, institucijų, tarnybų, įstaigų, įmonių ir personalo bei administracinių patalpų, savivaldybių turto ir finansinių įsipareigojimų padalinimas, naujų savivaldybių biudžetų ir reikiamų teisės aktų projektų rengimas bei kt.), iki bus suformuoti naujų savivaldybių valdymo ir kiti padaliniai, Vyriausybės pavedimu atlieka Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija bei apskričių viršininkai kartu su savivaldybių, susijusių su teritorijos administracinių vienetų reforma, institucijomis. Turto padalijimo ir finansinių prievolių paskirstymo savivaldybėms tvarka buvo vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 2000-04-05 įsakymu Nr. 37 patvirtinta Turto padalijimo ir finansinių prievolių paskirstymo savivaldybėms tvarka (toliau-Tvarka). Tvarkoje buvo nustatytas likviduojamos Marijampolės rajono savivaldybės ir savivaldybių, kurių teritorijų dalys priskirtos kitoms savivaldybėms, turto perdavimas ir finansinių prievolių paskirstymas bei nurodyta, kad Nekilnojamasis turtas perduodamas tai savivaldybei, kurios teritorijoje jis yra. Minėto teisės akto pagrindu Marijampolės rajono savivaldybė 2000 m. balandžio 28 d. perdavimo - priėmimo aktu perdavė Kazlų Rudos savivaldybei nuosavybėn objektus su jiems priskirtais priklausiniais, tame tarpe ir minėtą Nekilnojamąjį turtą. Priėmimo-perdavimo akte buvo nurodyta, kad perduodamas objektas priklauso Antanavo kaimo bibliotekai, po ko patalpos buvo perduotos Antanavo seniūnijai. Šis Nekilnojamasis turtas yra apskaitomas kaip Kazlų Rūdos savivaldybės turtas, tai patvirtina Buhalterinės apskaitos skyriaus Ilgalaikio turto apskaitos kortelė Nr.000154. Nuo pat savivaldybės įsikūrimo Kazlų Rūdos savivaldybė šiomis patalpomis naudojosi ir naudojasi kaip savomis, moka mokesčius, prižiūri pastatus. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra nurodyta, kad šias patalpas nuosavybės teise valdo AB „Swedbank” (AB “Taupomasis bankas” teisių ir pareigų perėmėjas), įregistravimo pagrindas-1996-05-16 Marijampolės rajono Savivaldybės mero potvarkis Nr. 166.

9Kazlų Rūdos savivaldybė , sandorio sudarymo metu dar nebuvo įsteigta, todėl sandorio įregistruoti negalėjo dėl aukščiau išdėstytų svarbių priežasčių .

10Remiantis pareiškėjos atstovės paaiškinimu, , suinteresuotų asmenų atsiliepimais, rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad pareiškėjas dėl svarbių priežasčių praleido terminą įregistruoti pirkimo pardavimo sutarties pagrindu atsiradusias nuosavybės teises, todėl prašymas tenkintinas ir terminas atnaujintinas. ( LR CPK 576, 577, 578 str.).

11Pareiškėjos prašymas įpareigoti Kazlų Rūdos savivaldybę 1997-09-04 pirkimo-pardavimo sutartį įregistruoti Valstybinėje įmonėje Registrų centro Marijampolės filiale yra perteklinis , todėl netenkintinas, nes patenkinus pirmąjį prašymą pareiškėjui atsiranda pareiga atlikti prašomus veiksmus, tai yra įregistruoti sutartį.

12Vadovaujantis LR CPK 290-292 str.

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti dalinai.

14Atnaujinti įstatymo nustatytą terminą pareiškėjui Kazlų Rūdos savivaldybei įm.k. 111105893 įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą- negyvenamąją patalpą-banko patalpą, su rūsiu R-7, esančią Sūduvos gt.1,Antanavo km., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav., unikalus Nr. 5196-7002-8001:0001, negyvenamą patalpą- ūkio patalpą ,esančią Sūduvos gt.1-2,Anatanavo km., Antanavo sen., Kazlų Rūdos sav., unikalus Nr. 5196-7002-8056:0005, įgytas 1997m. rugsėjo 4d. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

15Likusioje dalyje prašymo netenkinti.

16Nutartis per 7d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai