Byla 2-6636-828/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovui UAB „Orestinos montažas“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Švarinta“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui UAB „Orestinos montažas“, ir

Nustatė

2šalys pateikė prašymą patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti.

3Byla nutraukiama.

4Teismas, įvertinęs šalių pateiktos sutarties sąlygas, daro išvadą, kad sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl ji tvirtinama (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.), o civilinė byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.).

5Išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei priteisiamos iš atsakovo, nes šalys taip susitarė (CPK 94 str.). Ieškovui grąžinama 75 proc. žyminio mokesčio dalis – 15 Eur (CPK 87 str. 2 d).

6Vadovaudamasis CPK 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

7patvirtinti šią taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo UAB „Švarinta“, įmonės kodas 145282046, ir atsakovo UAB „Orestinos montažas“, įmonės kodas 168948393:

8„Ieškovas UAB „Švarinta“ (toliau - Ieškovas), juridinio asmens kodas 145282046, adresas Bielskio g. 26, Šiauliuose, atstovaujamas direktorės I. S.,

9ir

10Atsakovas UAB „Orestinos montažas“ (toliau - Atsakovas), juridinio asmens kodas 168948393, adresas Senamiesčio g. 102, Panevėžys, atstovaujamas direktoriaus K. M.,

11toliau kartu vadinamos Šalimis,

12siekdamos išsaugoti gerus tarpusavio santykius, demonstruodamos gerą valią bei siekdamos taikiai išspręsti tarpusavio nesutarimus, susijusius su Ieškovo civilinėje byloje Atsakovui pareikštu ieškiniu Panevėžio miesto apylinkės teisme,

13susitarė ir sudarė šią taikos sutartį (toliau - Sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis:

  1. Atsakovas įsipareigoja per 3 (tris) dienas nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovui 131,21 Eur (vieną šimtą trisdešimt vieną eurą ir 21 ct) delspinigių bei 126 Eur (vieną šimtą dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.
  2. Ieškovas atsisako reikalavimo priteisti iš Atsakovės likusių 131,21 Eur delspinigių bei procesines palūkanas.
  3. Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, jeigu jas teismas priteis, atlygina Atsakovas.
  4. Ieškovas prašo teismo grąžinti Ieškovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, atskiras prašymas nebus reiškiamas.
  5. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas CPK 140 straipsnio 3 dalies, 293 straipsnio 5 punkto, 294 straipsnio ir 584 straipsnio 1 dalies 4 punkto turinys bei šios Sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, ir vadovaudamosi CPK 42 straipsniu bei 140 straipsnio 3 dalimi, prašo Teismo patvirtinti šią Sutartį bei nutraukti šią civilinę bylą.
  6. Sutartis sudaroma 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių vienas pateikiamas Teismui, o likusieji du įteikiami po vieną kiekvienai iš šalių.“

14ir bylą nutraukti.

15Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Orestinos montažas“, įmonės kodas 168948393, 4,20 Eur (keturi eurai 20 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660).

16Grąžinti UAB „Švarinta“, įmonės kodas 145282046, 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2016-06-01 mokėjimo nurodymu Nr. 1886, 2016-07-25 mokėjimo nurodymu Nr. 2084 AB „Swedbank“, dalį. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

17Išsiųsti nutarties kopijas šalims.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai