Byla 2-2355-896/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją atstovėms J.Petrušauskienei ir R.Strazdienei, atsakovams S. M. ir A. L., trečiojo asmens tradicinės religinės bendruomenės Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongeneracijos vaikų globos namų „Šaltinėlis“ atstovei E. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją ieškinį atsakovams S. M. ir A. L. ir trečiajam asmeniui tradicinei religinei bendruomenei Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongeneracijos vaikų globos namams „Šaltinėlis“ dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo neterminuotai apriboti S. M., a.k. ( - ) motinos valdžią sūnaus E. L., gim. 2006-02-23, atžvilgiu; neterminuotai apriboti A. L., a.k. ( - ) tėvo valdžią sūnaus E. L., gim. ( - ), atžvilgiu.

3Ieškovo atstovė J.Petrušauskienė ieškinį palaiko. Ji paaiškino, kad S. M. ir A. L. šeima tarnybai žinoma jau senai. Šeima dėl girtavimo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 2010-03-30 sprendimu buvo laikinai apribota tėvų valdžia sūnaus atžvilgiu. Buvo priteistas ir išlaikymas. Po metų vėl buvo laikinai apribota tėvų valdžia sūnaus atžvilgiu. Padėtis nepasikeitė. Atsakovai per tą laiką nesikreipė dėl laikino tėvų valdžios panaikinimo, nesistengė susigrąžinti sūnaus, nesidomėjo jo sveikata ir ugdymu, girtavo, neteikė materialinio išlaikymo. Socialiniai darbuotojai lankė ir prižiūrėjo šią šeimą, tačiau dažnai jų namuose nerasdavo, atsakovai girtavo, niekur nedirbo ir nevykdė jiems paskirtų užduočių. Atsakovai nuo spalio mėnesio nelanko sūnaus, į Vaiko teisių apsaugos skyrių niekada nebuvo atvykę. Vienintelis pokytis – S. M. pradėjo dirbti. Be to yra didelės skolos už būstą, atjungta elektra. Butas, kuriame gyvena, yra S. M. nuosavybė.

4Atsakovė S. M. su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad dirba, gauna 800 Lt atlyginimą, bet jo jau 3 mėn. nemoka. Yra apie 7000 Lt įsiskolinimas. Už būstą mokesčių nemoka, skolos nemažina, nes neturi pinigų. Sūnų paskutinį kartą lankė prieš tris mėnesius. Sūnus prie jų prisirišęs. Nuėjusi jam ką nors nunešdavo. Jis džiaugiasi, kai jie ateina. Išlaikymo jam neteikia. Jeigu sūnų jai grąžintų, ji juo tinkamai pasirūpintų. Dabar alkoholio naudoja mažiau, nes dirba. Vaiko teisių apsaugos skyriaus iškeltų užduočių nevykdė, bet nežino kodėl.

5Atsakovas A. L. su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad gali pats išlaikyti savo vaiką ir leisti į mokyklą. Dirba pas ūkininką. Gauna per dieną 30-40 Lt. Darbo biržoje nėra prisiregistravęs, nes jį išbraukė už nelankymą. Mokesčių už butą nemoka. Išlaikymo sūnui neteikia. Anksčiau sūnų lankė, bet jiems uždraudė pas sūnų eiti. Jis norėjo nusivesti sūnų į eglutės įžiebimą, bet jam neleido. Tai buvo gruodžio mėnesį. Kai jie nueidavo pas sūnų, tai sūnus labai džiaugdavosi. Jis turi dar du vaikus, jie gyvena Alytuje, jiems išlaikymas nepriteistas.

6Trečiojo asmens tradicinės religinės bendruomenės Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongeneracijos vaikų globos namų „Šaltinėlis“ atstovė E. L. su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad po paskutinio teismo sprendimo buvo didelis noras padėti sugrąžinti atsakovams sūnų Egidijų, bet atsakovai nerodė jokio noro. Jie sudarė visas sąlygas, kad tik tėvai su sūnumi bendrautų. Atsakovai vis pažadėdavo ateiti, bet neateidavo. Tada vaikas labai pergyvendavo, suirzdavo, užsidarydavo savyje. Turėdavo praeiti daug laiko, kol vaikas vėl nusiramindavo. Kai paskutinį kartą atėjo atsakovas, ji pasakė, kad be Vaiko teisių apsaugos skyriaus leidimo ji su vaiku pasimatyti neleis. Daugiau atsakovai neatėjo. Šiuo metu vaikas gerokai nurimęs. Jis daug kalba apie tėvus, emocinis ryšys yra stiprus, tačiau nėra jokių sąlygų grįžti į šeimą. Tėvai nesinaudojo jokia teikiama pagalba, kad susigrąžintų sūnų. Tėvai išlaikymo nemoka. Jų globos namuose gyvena keturi vaikai. Jie sutinka pasirūpinti vaiku tiek, kiek jiems patiems to reikės, t.y. ir po pilnametystės. E. L. nuo rudens pradės lankyti paruošiamąją klasę. Jis specialių poreikių neturi, dabar sveikatos problemų nėra.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad E. L. gimė ( - ), tėvai A. L. ir S. M. (b.l. 3). 2011-09-09 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu laikinai apribota S. M. ir A. L. tėvų valdžia nepilnamečio sūnaus E. L. atžvilgiu (b.l. 4-6). 2010-03-30 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu laikinai (1 metų laikotarpiui) apribota S. M. ir A. L. tėvų valdžia nepilnamečio sūnaus E. L. atžvilgiu, nustatyta laikinoji globa, globėju paskirta tradicinės religinės bendruomenės Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongeneracijos vaikų globos namai „Šaltinėlis“ ir ten nustatyta E. L. globos vieta, iš atsakovų priteistas po 150 Lt išlaikymas sūnui kas mėnesį iki jo pilnametystės (b.l. 7-10). Iš Marijampolės socialinės pagalbos centro socialinio darbo su socialinės rizikos šeima, auginančia vaikus, ataskaitos, pateiktos 2011-01-10, dėl S. M. ir A. L. matyti, kad abu tėvai nori susigrąžinti sūnų Egidijų į šeimą, domisi vaiku, tačiau jį lanko nereguliariai. Jie nepripažino turintys problemų, sunkiai priėmė teikiamą pagalbą, nenoriai reagavo į socialinės darbuotojos pastabas, nevykdė įpareigojimų. Jiems trūksta noro ir motyvacijos keisti savo gyvenimo būdą (b.l. 11-12). Tradicinės religinės bendruomenės Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongeneracijos vaikų globos namai „Šaltinėlis“ 2012-04-16 raštu nurodė, kad atsakovai nelankė sūnaus nuo 2011-10-21. Pritaria neterminuotam tėvų valdžios apribojimu, sutinka ir toliau atlikti E. L. globėjo pareigas (b.l. 13). Iš Litesko filialo “Marijampolės šiluma” rašto matyti, kad S. M. už paslaugas yra skolinga 4067,48 Lt (b.l. 14). Iš 2012-04-04 Marijampolės apskrities VPK rašto matyti, kad A. L. ir S. M. metų bėgyje yra bausti administracine tvarka (b.l. 15). Marijampolės socialinės pagalbos centras 2012-04-30 raštu siūlo neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią sūnaus E. L. atžvilgiu (b.l. 18). Iš SODROS duomenų bazės matyti, kad S. M. nuo 2011-11-02 dirba UAB “Autogrida”, A. L. nedirba (b.l. 29-30).

9Teismas, įvertinęs ieškovo atstovo, atsakovų, trečiojo asmens atstovės, paaiškinimus, rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad atsakovai S. M. ir A. L. nesirūpina savo vaiku E. L., o taip pat nesistemingai jį lankydami daro žalingą įtaką vaikui, neišlaikydami jo, vengia atlikti savo tėvų pareigas, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Šias išvadas patvirtina tokios byloje nustatytos aplinkybės: tėvai nevykdė jiems Vaiko teisių apsaugos skyriaus iškeltų užduočių, toliau girtauja, daro administracinius teisės pažeidimus, vaiko nelanko, savo buitimi nesirūpina, t.y. nemoka komunalinių mokesčių, nemažina skolos, bute atjungta elektra. Be to, atsakovai nemoka ir išlaikymo sūnui, nors kaip patys nurodo, abu dirba. Teismas atsižvelgia į tai, kad iki 2011-10-21, kol atsakovai lankė sūnų, aplankymai buvo nereguliarūs, tai suerzindavo vaiką, jis laukdavo tėvų, tačiau šie neatvykdavo. Tokios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad taip daroma žalinga įtaka vaikui. Todėl atsakovų kaip tėvų valdžia apribojama neterminuotai (CK 3.180 str. 2 d.).

10Teismo posėdyje neišklausytas nepilnametis vaikas E. L., gimęs ( - ), nes jis dar nesugeba suformuluoti savo nuomonės.

11Sprendimas dėl tėvų valdžios apribojimo neįgyja res judicata galios ir neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas ar vienas tėvų valdžios apribojimo būdas gali būti pakeistas kitu (CK 3.181 str.).

12Klausimai dėl globėjo paskyrimo, vaiko globos vietos ir išlaikymo priteisimo išspręsti civilinėje byloje Nr. 2-527-399/2010 Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-03-3 sprendimu.

13Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai, be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas.

14Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.).

15Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 13,80 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kiekvienam iš atsakovų būtų mažesnės nei 10 Lt, todėl iš atsakovų valstybei nepriteistinos.

16Vadovaudamasis CPK 259,263 – 270 str. teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Neterminuotai apriboti neterminuotai apriboti S. M., a.k. ( - ) motinos valdžią sūnaus E. L., gim. ( - ), atžvilgiu.

19Neterminuotai apriboti A. L., a.k. ( - ) tėvo valdžią sūnaus E. L., gim. ( - ), atžvilgiu.

20Priteisti iš S. M., a.k. ( - ) ir A. L., a.k. ( - ) po 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminį mokestį valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo neterminuotai apriboti S. M., a.k. ( - ) motinos valdžią... 3. Ieškovo atstovė J.Petrušauskienė ieškinį palaiko. Ji paaiškino, kad S.... 4. Atsakovė S. M. su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad dirba, gauna 800 Lt... 5. Atsakovas A. L. su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad gali pats išlaikyti... 6. Trečiojo asmens tradicinės religinės bendruomenės Švč. Mergelės Marijos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nustatyta, kad E. L. gimė ( - ), tėvai A. L. ir S. M. (b.l. 3). 2011-09-09... 9. Teismas, įvertinęs ieškovo atstovo, atsakovų, trečiojo asmens atstovės,... 10. Teismo posėdyje neišklausytas nepilnametis vaikas E. L., gimęs ( - ), nes... 11. Sprendimas dėl tėvų valdžios apribojimo neįgyja res judicata galios ir... 12. Klausimai dėl globėjo paskyrimo, vaiko globos vietos ir išlaikymo priteisimo... 13. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos... 14. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 15. Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07... 16. Vadovaudamasis CPK 259,263 – 270 str. teismas... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Neterminuotai apriboti neterminuotai apriboti S. M., a.k. ( - ) motinos... 19. Neterminuotai apriboti A. L., a.k. ( - ) tėvo valdžią sūnaus E. L., gim. (... 20. Priteisti iš S. M., a.k. ( - ) ir A. L., a.k. ( - ) po 71 Lt (septyniasdešimt... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...