Byla 2-206-474/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjui B. J.,

4pareiškėjo atstovui Vytautui Mačiulskiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo B. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

6Pareiškėja nurodo, kad jos sutuoktinis V. J. Mirė ( - ). Po jo mirties ji kreipėsi į notarinę kontorą dėl palikimo priėmimo ir jai buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Miręs sutuoktinis V. J. nuosavybės teisėmis valdė 5/6 dalis gyvenamojo namo, tvarto ir kitų statinių, esančių ( - ).. Kita dalis priklausė jo tėvui V. J., kuris( - ). V. J. testamentu visą savo turtą po mirties paliko sūnui V. J.. Po tėvo V. J. mirties jos sutuoktinis V. J. nesikreipė į notarinę kontorą dėl palikimo priėmimo, nes po tėvo V. J. mirties priėmė palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti. Notaras neišduoda paveldėjimo teisės liudijimo į 1/6 dalį gyvenamojo namo su priklausiniais, esančiais( - ), nes jos sutuoktinis V. J. nėra gavęs paveldėjimo teisės liudijimo į mirusio tėvo turtą. Jos sutuoktinis V. J. yra praleidęs palikimo priėmimo terminą, jis pats yra miręs. Miręs sutuoktinis V. J. palikimą priėmė, pradėdamas jį faktiškai valdyti. Kadangi miręs sutuoktinis V. J. praleido terminą palikimui priimti, o palikimą priėmė, jį faktiškai valdydamas, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad po V. J., a.k( - ) mirties V. J., a.k. ( - ) miręs( - ), priėmė palikimą. Kitokia tvarka pareiškėja negali gauti reikiamų dokumentų.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir nurodo, kad neprieštaraus pareiškimo patenkinimui, jeigu pareiškėja pateiks teismui įrodymus.

8Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas visiškai,

9Nustatyta, kad ( - ) mirė V. J.(b.l. 26). ( - ) V. J. testamentu visą savo turtą po mirties paliko savo sūnui V. J.(b.l. 27). ( - ) pareiškėjos sutuoktinis V. J.(b.l. 28-29). V. J. nuosavybės teisėmis valdė 5/6 dalis gyvenamojo namo, tvarto ir kitų statinių, o V. J. nuosavybės teisėmis valdė 1/6 dalį gyvenamojo namo, tvarto ir kitų statinių, esančių ( - ) (b.l. 30-32). Pareiškėja B. J. yra mirusio V. J. sutuoktinė ir pirmos eilės paveldėtojas, kadangi palikėjo vaikai atsisakė priimti palikimą(b.l. 33-45. Po V. J. mirties pareiškėja kreipėsi dėl palikimo priėmimo ir jai yra išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas. Po V. J. mirties niekas dėl jo palikimo į notarinę kontorą nesikreipė(b.l. 52). V. J. 2010 metais mokėjo žemės mokesčius už namų valdą Kretingos mieste(b.l. 43). Liudytojai R. V. ir R. V. parodė, kad V. J. po savo tėvo mirties prižiūrėjo namus, esančius Kretingos mieste, remontavo, pjovė žolę.

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 5.50 str. 2d. str. palikimą priėmusiu įpėdiniu buvo laikoma, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, arba kai per 3 mėnesius padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Taip yra numatyta, kad neleidžiama palikimo priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktinis V. J. po savo tėvo V. J. mirties palikimą priėmė, pradėdamas jį faktiškai valdyti, juo naudojosi kaip savu, prižiūrėjo, rūpinosi todėl teismas laiko, kad V. J. palikimą priėmė.

12Iš šių įrodymų matyti, kad pareiškėjos miręs sutuoktinis savo tėvo testamentu paliktą turtą priėmė, pareiškėja kitokia tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinantį šį faktą, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas palikimo priėmimo reikalu( CPK 444sr. 1d. 9p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263 str., 448 str. teismas

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad V. J., a.k( - ) miręs( - ) po tėvo V. J., a.k( - ) mirusio( - ), mirties, palikimą priėmė, pradėdamas faktiškai jį valdyti.

15Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai