Byla 2-10529-797/2015
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio gyvenamojo namo Medelyno g. 3 savininkų bendrijos ieškinį atsakovui T. S. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 69,57 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteikti tinkamai, tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Daugiabučio gyvenamojo namo Medelyno g. 3 savininkų bendrija administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ) (4-12 b. l.). Ieškovo pagrindinis veiklos uždavinys - įgyvendinti namo patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra, atnaujinimu (bendrijos įstatų 7 p.). Įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, bendrijoje surenkamos savininkams mokant per vieningąją atsiskaitymo knygelę (ar jos elektroninį atitikmenį), vieną sąskaitą ar kitus mokėjimo dokumentus ir mokėjimo įstaigas kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos. Tokia pačia tvarka ir terminais mokamos ir surenkamos patalpų savininkų kaupiamosios lėšos (bendrijos įstatų 57.1, 57.3 p). Atsakovui T. S. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (16-18 b. l.). Iš 2015-09-22 mokesčio paskaičiavimo pažymos matyti, jog atsakovas, kaip buto savininkas, nemoka ieškovui mokesčių skirtų kaupimo lėšoms, bendrosios nuosavybės administravimo lėšų, papildomų kaupimo lėšų remontui, privalomų kaupimo lėšų, todėl atsakovas yra skolingas ieškovui 69,57 Eur (15 b. l.). Ieškovas 2015-09-29 įspėjo atsakovą dėl susidariusio įsiskolinimo padengimo, tačiau atsakovas į ieškovo pranešimą nereagavo ir skolos nesumokėjo (19, 20 b. l.).

6Pagal CK 4.72 str. bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 str. 1 d.). Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (toliau - DNSBĮ) (2001-10-09 įstatymo Nr. IX-532 redakcija) 3 str. 1 d. daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Taigi daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad nors pagal DNSBĮ 3 str. 1 d. bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 str. 6 d.), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, atsakovui kilo prievolė apmokėti ieškovui nurodytus mokesčius, todėl iš jo ieškovui priteistina 69,57 Eur skola.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 69,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-10) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 120,00 Eur išlaidų procesinių dokumentų parengimui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 1 d., 22, 23, 24 b. l.) ir 20,00 Eur žyminis mokestis valstybei, nes ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (DNSBĮ 23 str. 3 d., CPK 83 str. 1 d. 14 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo T. S. ieškovui Daugiabučio gyvenamojo namo Medelyno g. 3 savininkų bendrijai 69,57 Eur (šešiasdešimt devynių eurų, 57 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 69,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 120,00 Eur (vieno šimto dvidešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

12Priteisti iš atsakovo T. S. valstybei 20,00 Eur (dvidešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai