Byla 2S-1289-492/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Romualdos Janovičienės, Henricho Jaglinskio apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės AB „Spauda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14837-728/2009 pagal ieškovės AB „Spauda“ ieškinį atsakovei UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ dėl prievolių vykdymo sustabdymo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovė AB „Spauda“ prašė pripažinti atsakovės UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atliktą prievolės vykdymo sustabdymą, įformintą 2009-03-02 pranešimu dėl prievolių vykdymo sustabdymo, reikalavimo sumokėti nuomos mokestį ir atlyginti nuostolius, nepagrįstu ir neteisėtu; priteisti jos naudai iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas; iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti atsakovę UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ leisti ieškovei AB „Spauda“ naudotis 2008 m. sausio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi išsinuomotomis patalpomis šios nuomos sutarties nustatyta tvarka. Nurodė, kad AB „Spauda“ su UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ pasirašė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomojo patalpas, esančias adresu, duomenys neskelbtini. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme šiuo metu nagrinėjama byla pagal atsakovės ieškinį dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo. Be to, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovės ieškinį, kuriuo ginčijamos UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuosavybės teisės į dalį negyvenamųjų patalpų, esančių nuomos sutarties objektu. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartimi minėtoje byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, t.y. areštuotos ginčo patalpos, įpareigojant UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ leisti šiomis patalpomis naudotis AB „Spauda“. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. gegužės 28 d. šią nutartį pakeitė, nurodydamas, kad byloje nėra ginčo dėl nuomos sutarties, todėl negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nesusijusios su pareikšto ieškinio dalyku. Ieškovė ginčija UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prievolės sustabdymą, įformintą pranešimu, remdamasi šiais argumentais: 1) UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“, pareiškusi ieškinį teisme dėl AB „Spauda“ iškeldinimo iš patalpų ir esant neišspręstam ginčui tarp šalių, ėmėsi vykdyti teismo funkcijas, t.y. iškeldinti AB „Spauda“, neturėdama tam teisinio pagrindo, t.y. atitinkamo teismo sprendimo, nors būtent pati atsakovė dėl to kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą; 2) pagal CK 6.58 str. 1 d., prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą, tačiau prievolė pagal nuomos sutartį perduoti patalpas nuomininkui bent jau šiuo metu negali būti laikoma priešpriešine, kadangi jau yra seniai įgyvendinta ir neatsinaujina; 3) prievolės vykdymo sustabdymu šalys negali pasinaudoti, jei tai sukeltų kitai šaliai ar tretiesiems asmenims nepaprastai sunkių, netikėtų padarinių. Nagrinėjamu atveju ginčo patalpose yra sumontuota AB „Spauda“ nuosavybės teise priklausanti spausdinimo mašina, kuri negali būti išrenkama ir naudojama dalis ir kuria AB „Spauda“ leidžia visai Lietuvai itin reikšmingą leidinį „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“. Vadovaujantis CK 6.58 str. 7 d. prievolės vykdymo sustabdymas negalėtų būti laikomas adekvačiu ir sąžiningu, kadangi nuo tokių atsakovės veiksmų kenčia ne tik ieškovė, bet ir visa valstybė, o tai yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Laikinoji apsaugos priemonė taikytina, nes 1) taip bus užkirstas kelias žalos visos Lietuvos Respublikos interesams atsiradimui; 2) nesiėmus šios laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimo, jei ieškinys būtų patenkintas, įvykdymas taptų neįmanomas; 3) nelaukdama civilinės bylos dėl iškeldinimo pabaigos, atsakovė nuolat bando pati įgyvendinti teismo funkcijas be atitinkamo teismo sprendimo.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. birželio 8 d. nutartimi ieškovės AB „Spauda“ reikalavimo dėl prievolių vykdymo sustabdymo pripažinimo neteisėtu įvykdymui užtikrinti įpareigojo atsakovę UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ leisti ieškovei AB „Spauda” naudotis pagal 2008-01-30 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį išsinuomotomis patalpomis šios sutarties nustatyta tvarka. Nurodė, kad jei nebus imtasi laikinųjų apsaugos priemonių, o ieškinys patenkintas, teismo sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomu. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovė leidžia leidinį „Valstybės žinios“, kuriame publikuojami teisės aktai, todėl darė išvadą, kad tik įpareigojus atsakovę UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ leisti ieškovei AB „Spauda“ naudotis pagal 2008 m. sausio 30 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį išsinuomotomis patalpomis šios sutarties nustatyta tvarka, bus užkirstas kelias žalos Lietuvos Respublikos interesams atsiradimui.

6Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, - ieškovės AB „Spauda“ reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti. Nurodė, kad analogiškos laikinosios apsaugos priemonės UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ jau buvo teismo pritaikytos civilinėje byloje Nr. 2-1449-450/09, bet apeliacinės instancijos teismo panaikintos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartyje nepagrįstai nurodoma, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių daroma žala viešajam interesui. Tokios žalos kilimo grėsmės nėra, nes leidiniai „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“ yra spausdinami ir atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ tam nesudaro jokių kliūčių. Jei Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarties rezoliucinėje dalyje būtų nurodyta, kad ieškovei AB „Spauda“ leidžiama spausdinti leidinius „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“, UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ šios teismo nutarties net nebūtų skundusi. Apeliantė pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo šioje byloje vykdymo galimumą, negalimas, nes nepadeda šio tikslo pasiekti, dėl to neatitinka CPK 144 str. 1 d. Jeigu UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prievolių vykdymo sustabdymas būtų pripažintas neteisėtu, tokio sprendimo įvykdymo laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas niekaip negalėtų pasunkinti, tuo labiau padaryti neįmanomu. Atsakovė nurodė, kad ji teisėtai pasinaudojo įstatymo suteikta teise sustabdyti savo priešpriešinės prievolės vykdymą, nes tai vienas iš teisių gynybos būdų, nesiliaujant nesąžiningiems ir neteisėtiems ieškovės AB „Spauda“ veiksmams. Apeliantė taip pat nurodė, kad ieškovė AB „Spauda“ piktnaudžiauja savo teisėmis ir šią bylą iškėlė tik siekdama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė AB „Spauda“ mėgina pateisinti savo sutartinių prievolių nevykdymą.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m birželio 29 d. nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį, kuria ieškovės AB „Spauda“ reikalavimo įvykdymui užtikrinti atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ buvo įpareigota leisti ieškovei AB „Spauda“ naudotis pagal 2008-01-30 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį išsinuomotomis patalpomis šios sutarties nustatyta tvarka, panaikino. Priimdamas šią nutartį, teismas sutiko su atskirojo skundo argumentais, atsižvelgė į dokumentus, pridėtus prie atskirojo skundo, patvirtinančius ieškovės galimybes spausdinti leidinių „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“ tiražus, vadovavosi teisingumo ir protingumo principais.

8Atskiruoju skundu ieškovė AB „Spauda“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, t.y. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti atsakovę UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ leisti ieškovei AB „Spauda“ naudotis 2008-01-30 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi išsinuomotomis patalpomis šios nuomos sutarties nustatyta tvarka. Nurodė, kad atsakovės UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ teiginys, kad ieškovei AB „Spauda“ yra sudaromos galimybės spausdinti leidinius „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“ klaidina teismą, nes iš tikrųjų su atsakove nuolat kyla problemos, vyksta konfliktai ir tik teismo nutarčių, kuriomis taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pagalba, AB „Spauda“ iki šiol turėjo galimybę spausdinti leidinius „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“. Pažymėjo, kad analogiška laikinoji apsaugos priemonė, taikyta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi ir panaikinta 2009 m. birželio 29 d. nutartimi, kitoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-14837-728/09 buvo panaikinta apeliacinės instancijos teismo, nes ieškinio reikalavimai buvo nesusiję su 2008-01-30 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi. Jeigu pirmosios instancijos teismas 2009 m. birželio 8 d. nutartyje būtų nurodęs, kad AB „Spauda“ leidžiama spausdinti leidinius „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“, tai neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, kad gali būti taikoma tik su ieškinio reikalavimais susijusi laikinoji apsaugos priemonė.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. palikti nepakeistą, ieškovės AB „Spauda“ atskirojo skundo netenkinti. Atsakovė rėmėsi iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos nurodė savo atskirajame skunde dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarties. Papildomai nurodė, kad didžioji dalis ploto, kuris buvo išnuomotas ieškovei AB „Spauda“ pagal 2008-01-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, ieškovės yra nenaudojama, ieškovė yra iš jų išsikrausčiusi, todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama tik apsunkinti UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ padėtį ir varžyti jos komercinę veiklą. Be to, pažymėjo, kad teismų praktikoje nepalankiai vertinamas proceso šalies prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurių faktinis taikymas reikštų ir pagrindinio reikalavimo patenkinimą.

10Ieškovės AB „Spauda“ atskirasis skundas tenkintinas.

11Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas turi teisę, esant motyvuotam ieškovės prašymui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, t.y. siekiama užtikrinti teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.).

122008 m. sausio 30 dieną ieškovė AB „Spauda“ ir atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Šios sutarties 1.1. p. nustatyta, kad nuomotojas sutartyje nurodytomis sąlygomis perduoda nuomininkui, o pastarasis šioje sutartyje numatytomis sąlygomis prima laikinai valdyti ir naudotis už mokestį nuomos patalpas, esančias adresu Laisvės per. 60, Vilniuje. Pagal sutarties 4.1. p., patalpos išnuomojamos iki 2010 m. sausio 31 d.(b.l. 8). Taigi sutarties galiojimo terminas nėra pasibaigęs, tačiau tarp šalių vyksta ginčai dėl šių patalpų įvairių instancijų tesimuose skirtingais pagrindais. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ ieškinį AB „Spauda“ dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla pagal AB „Spauda“ ieškinį, kuriuo ginčijamos UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ nuosavybės teisės į dalį negyvenamųjų patalpų, esančių nuomos sutarties objektu. Be šių bylų, Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamas ginčas ir dėl atsakovės UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atlikto prievolės vykdymo sustabdymo, įforminto 2009-03-02 pranešimu dėl prievolių vykdymo sustabdymo, reikalavimo sumokėti nuomos mokestį ir atlyginti nuostolius, pripažinimo nepagrįstu ir neteisėtu. Šalių nesutarimus dėl naudojimosi ginčo patalpomis patvirtina ir byloje esantys įrodymai: AB „Spauda“ 2009-03-02 pareiškimas Vilniaus miesto apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui R. J. , Vilniaus apskrities VPK 7-ajam policijos komisariatui viršininkui G. B. (b.l. 125), AB „Spauda“ reikalavimas dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ (b.l. 126), AB „Spauda“ pareiškimas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (b.l. 127). Šie įrodymai paneigia atsakovės atskirojo skundo argumentą, kad žalos viešajam interesui kilimo grėsmės nėra, nes leidiniai „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“ yra spausdinami ir atsakovė UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ tam nesudaro jokių kliūčių. Iš minėtų dokumentų matyti, kad ieškovė AB „Spauda“ dėl atsakovės veiksmų negali laisvai naudotis išsinuomotomis patalpomis. Atsakovė šią ieškovės teisę varžo ir dėl to šalys nuolat konfliktuoja. Siekiant išvengti AB „Spauda“ teisės naudotis išsinuomotomis ginčo patalpomis, garantuoti viešojo intereso apsaugą, suteikiant galimybę AB „Spauda“ netrukdomai įgyvendinti savo teises, kurias suteikia nuomos sutartis iki buvs išspręstas ginčas, tame tarpe ir spausdinti leidinius „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“, ieškovės prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikytinos. Kolegija atsižvelgia į tai, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis keliamas reikalavimas įpareigoti atsakovę UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ leisti ieškovei AB „Spauda“ naudotis 2008 m. sausio 30 d. sutartimi išsinuomotomis patalpomis atitinka ieškinio reikalavimą pripažinti atsakovės UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ atliktą prievolės vykdymo sustabdymą, įformintą 2009-03-02 pranešimu dėl prievolių vykdymo sustabdymo, reikalavimo sumokėti nuomos mokestį ir atlyginti nuostolius, nepagrįstu ir neteisėtu. Be to, ši byla nagrinėjama teisme ir sprendimas joje dar nėra priimtas, o priėmus galimai palankų sprendimą ieškovei, jei nebus taikytos laikinosios apsaugos priemonės, jį įvykdyti bus labai sunku. Nėra paneigtas ieškovės argumentas, kad uždraudus jai naudotis ginčo patalpomis ir iš ginčo patalpų išsikėlus, iš naujo sumontuoti spausdinimo įrangą būtų labai sudėtinga. Todėl, priešingai, nei teigė atsakovė savo atskirajame skunde, tai būtų neadekvatus sprendimas, kol neišnagrinėtas ginčas.

13Vertinant argumentą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-486/2009, kurioje laikinosios apsaugos priemonės pakeistos, panaikinus įpareigojimą UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ leisti AB „Spauda“ naudotis areštuotomis, t.y. ginčo patalpomis, pažymėtina, kad šioje byloje keliami kiti reikalavimai, kitokios bylos aplinkybės. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-1449-450/2009 nėra pagrindo taikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones tik dėl to, kad minėtoje civilinėje byloje ieškinio reikalavimai nėra susiję su 2008-01-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis nėra precedentas sprendžiant ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino savo 2009 m. birželio 8 d. nutartį ir ja taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovės AB „Spauda“ atskirąjį skundą tenkina, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartį naikina

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 2 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartį panaikinti. Priteisti iš atsakovės UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ į valstybės pajamas 6,40 Lt teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai