Byla I-3013-789/2013
Dėl parašo atsiuntimo“ pridėtas pareiškėjo pasirašytas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-04-08 raštas patvirtina, kad pareiškėjas 2013-04-08 teismo nutartį gavo 2013-04-12, tačiau nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl jo skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su A. K. skundu,

Nustatė

2pareiškėjas A. K. 2013-04-04 išsiuntė paštu teismui skundą, kuriame prašė priteisti atlyginti 10 000 Lt neturtinę žalą.

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-04-08 nutartimi nustatė A. K. terminą iki 2013-04-22 skundo trūkumams pašalinti: 1) tiksliai nurodyti institucijas ir jų veiksmus (neveikimą), kuriais jam buvo padaryta neturtinė žala; 2) pateikti teismui tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad galima būtų juos įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar vienas egzempliorius liktų teisme. Taip pat teismas pasiūlė pareiškėjui patikslinti proceso šalis ir pateikti įgaliojimą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 str. reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Prie Marijampolės pataisos namų 2013-04-12 rašto Nr. 9/07-5001 „Dėl parašo atsiuntimo“ pridėtas pareiškėjo pasirašytas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-04-08 raštas patvirtina, kad pareiškėjas 2013-04-08 teismo nutartį gavo 2013-04-12, tačiau nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl jo skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui.

7A. K. išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 str. reikalavimus.

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d. ir 105–106 str.,

Nutarė

9pareiškėjo A. K. skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Išaiškinti A. K., kad ši nutartis neužkerta kelio jam pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai