Byla eB2-94-856/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Betech” veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Betech” veiklos pabaigos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Betech“ iškėlė bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė R. V.. 2019 m. sausio 7 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Bankrutavusios UAB „Betech” bankroto administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, patvirtinti kreditorių sąrašą bankroto pabaigai. Nurodo, kad kreditorių finansiniai reiklavimai liko nepatenkinti.

4Prašymas tenkinamas.

5Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

6Atsižvelgiant į tai, kad bankroto bankroto bylos iškėlimo procedūra UAB „Betech“ inicijuota iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl bankroto bylos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

7Iš bylos duomenų nustatyta, jog įmonės veikla pasibaigė, įmonė registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Likę nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 542 179,48 Eur sumą, kurie nebus tenkinami, kadangi įmonė veiklos nevykdo, turto neturi. Teisminių ginčų, kuriuose įmonei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, nėra. Kadangi bankroto administratorius atliko visas bankroto procedūras, todėl priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Aplinkos apsaugos departamentas nurodė, kad UAB „Betech” pretenzijų neturi.

8Visi paminėti duomenys rodo, jog įstatyme numatytos ir būtinos procedūros pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą yra pilnai užbaigtos, todėl nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).

9Tvirtintini galutiniai nepatenkinti įmonei pareikšti kreditorių finansiniai reikalavimai (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis, 26 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

11prašymą tenkinti.

12Pripažinti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Betech”, juridinio asmens kodas 302690752, adresas Kęstučio g. 1, Akmenė, Akmenės r. sav., veikla pasibaigė.

13Patvirtinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Betech” nepatenkintus kreditorinius reiklavimus pagal pateiktą sąrašą:

Eil. Nr. Kreditorius Įmonės (asmens) kodas Adresas Bendras kretiditorinis reikalavimas EUR
  II -os eilės kreditoriai      
1 VSDFV Mažeikių skyrius 191738576 Vasaiio 16-osios g. 4, LT-89225 Mažeikiai 7145.18
2 VSDFV Alytaus skyrius 188677775 Jotvingių g. 10-2, LT 62116 Alytus 737.48
2 VMI prie LR FM 188659752 Vasario 16-osiosg. 14, LT-01514 Vilnius 16994,18
3 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 145787276 Ežero g. 16, LT 76356 Šiauliai 178,00
  Viso II -os eilės kreditorių     25054,84
         
  III -os eilės kreditoriai      
1 UAB “DWB Underground technologies“ 124933219 A. Juozapavičiaus g.7, LT-09311 Vilnius 374673,32
2 „Vermeer Baltic“ OU 12299837 Tuha g 3. Talinas Estija 1 14666,12
3 If P & C Insurance AS filialas 302279548 Žalgirio g. 88, Vilnius 271,75
4 UAB „Tudosa“ 302562012 Aušros al. 66a, LT-76233 Šiauliai 3033,32
5 UAB „Žemaitijos keliai“ 180264995 Statybininkų g. 7, LT-87101 Telšiai 3022,74
6 UAB „Meyer & John“ 300149374 Vytenio g. 9“ LT-03113 Vilnius 14770,62
7 UAB „Žemda“ 144932053 Sodo g. 24, Šiauliai 1251,98
8 Antstolė E. M.   (duomenys neskelbtini) 102,52
9 K. Č. nenurodomas ( - ) 5332,27
  Viso III -os eilės kreditorių     517124,64
  Viso kreditorinių reikalavimų 542179,48

14Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Betech” bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai