Byla 1-93-744/2016
Dėl medienos vagystės jai padaryta 300 eurų turtinė žala, kuri neatlyginta

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Linai Pikšrienei,

3dalyvaujant: prokurorei Vitalijai Lukšienei,

4gynėjui advokatui Kęstučiui Valiui,

5nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei B. K. Č.,

6nedalyvaujant civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos atstovei D. U.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

8A. D., gimęs ( - ), a. k. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), nevedęs, neįgalus, 4 klasių išsilavinimo, teistas:

91) 2013-04-17 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. areštu 30 parų;

102) 2013-07-18 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. areštu 60 parų,

11bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

12paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

13kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį;

14A. D., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), nevedęs, neįgalus, 3 klasių išsilavinimo, teistas:

151) 2013-01-31 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2013-06-20 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose;

162) 2013-06-17 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 178 str. 2 d., 63 str. 1 d., 4 d. laisvės apribojimu 1 metams ir 1 mėnesiui, įpareigojant per 3 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, 2013-07-29 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi subendrinus bausmes, paskirtas 2013-01-31 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2013-06-20 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu, ir 2013-06-17 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu, paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 1 metams ir 4 mėnesiams, įpareigojant per 3 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos (2013-07-17) neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, o taip pat 6 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.,

17bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

18paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

19kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

20Kaltinamieji A. D. ir A. D., veikdami bendrininkų grupėje, laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 24 d. 12 val. iki 2016 m. vasario 12 d. 11.30 val., tiksliau nenustatytu laiku, ( - ), iš B. K. Č. priklausančio miško (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - )) savavališkai iškirto ir pagrobė 3,645 m3 žalių ir sausų medžių bei vėjovartų (juodalksnių, drebulių, eglių, uosių), bendros 300 eurų vertės, tuo padarydami nukentėjusiajai B. K. Č. 300 eurų turtinę žalą ir 207,24 Eur žalą aplinkai.

21Kaltinamasis A. D. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad šiais metais, mėnesio nepamena, su broliu miške nupjovė apie 10 sausuolių medžių, juos arkliniu vežimu parsivežė namo ir sukūreno. Parsivežė vieną vežimą medžių. Važiavo tik vieną kartą. Teismui pagarsinus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (92-93, 96 b.l.), nurodė, kad nupjovė vieną kitą žalią medį, be to, dalį medienos (apie du balkius) pardavė nepažįstamam žmogui, už medieną gavo apie 10 eurų, kuriuos išleido cigaretėms. Tačiau 3,645 m3 medienos tikrai nepavogė. Pripažino nukentėjusiosios ir Valstybinės miškų tarnybos ieškinius. Pragyvena iš 162 eurų neįgalumo pašalpos.

22Kaltinamasis A. D. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad šiais metais, po Naujų metų, galėjo būti kaltinamajame akte nurodytu laikotarpiu, su broliu iš netoli jų namų esančio miško nusipjovė ir parsivežė vieną arklinį vežimą medienos. Pjovė tik sausus medžius, žalių nepjovė nei vieno. Daugiausia į vežimą galėjo tilpti 2 m3 medienos. Galėjo išpjauti apie 10 medžių, ne daugiau. Tą pačią dieną medieną nusipjovė ir parsivežė. Medžius pjovė rankiniu dvitraukiu pjūklu. Arklį ir vežimą paskolino kaimynas. Kam priklauso miškas nežinojo. Miškas yra apie pusės kilometro atstumu nuo namų. Pusę malkų pasiliko sau, o kitą pusę atidavė kaimynui. Medienos nepardavinėjo. Nukentėjusiosios civilinį ieškinį pripažino visiškai, o Valstybinės miškų tarnybos ieškinio nepripažino, nes žalos gamtai nepadarė. Pragyvena iš 160 eurų neįgalumo pašalpos.

23Nukentėjusioji B. K. Č. parodė, kad jai priklauso miškas, kurį kas tris mėnesius, kas pusę metų, nuvažiuoja apžiūrėti. Paskutinį kartą miške buvo prieš Kalėdas, tada dar nesimatė, kad pjaunamas miškas. Po Naujų metų iš brolienės sužinojo, kad iš jai priklausančio miško pjaunama mediena. Nuvykusi į mišką pamatė, kad išpjauti 28 medžiai. Buvo pjauti tiek sausi, tiek žali medžiai. Iš kelmų matėsi, kad šviežiai nupjauta. Skaičiavo tik stačius medžius. Buvo vežta ne vieną kartą. Per lauką matėsi arklio tempiamo vežimo vėžės. Brolienė J. G. buvo nuėjusi pas juos (kaltinamuosius) ir prašė jai parduoti pusę priekabos malkų, tačiau jie atsakė, kad gamina ir parduoda tik po pilną priekabą. Dėl medienos vagystės jai padaryta 300 eurų turtinė žala, kuri neatlyginta.

24Liudytoja R. P. parodė taip pat, kaip nukentėjusioji B. K. Č. Ji papildomai paaiškino, kad miškas priklauso jos motinai B. K. Č. kartu su kitais bendrasavininkais. Prieš vagystę miške buvo gal lapkričio mėnesį, gali būti, kad 2015 m. spalio 24 d., kaip nurodė ikiteisminio tyrimo metu. Šių metų vasario mėnesį jai paskambino pusbrolis V. A. ir pasakė, kad kertamas miškas. Po to ji su mama nuvažiavo į mišką ir jį apžiūrėjo dalyvaujant policijos pareigūnui. Viso buvo nupjauti 28 medžiai. Visi medžiai buvo stati. Didžioji dalis medžių buvo sausų, tačiau buvo ir žalių medžių. Į mišką buvo važiuota ne vieną kartą. Tai matėsi iš vežimo ratų paliktų vėžių. Pagrobtos medienos kiekį jiems apskaičiavo miško inžinierius. Tą pačią dieną buvo nuvykę pas kaltinamuosius. Jie neneigė paties miško kirtimo fakto, tačiau aiškino, kad kažkas jiems leido išsikirsti medžius.

25Liudytojas V. A. parodė, kad tą dieną budėjo Pakruojo rajono PK, gavo pranešimą iš Šiaulių AVPK budėtojų dalies, kad išpjautas miškas ir nukentėjusieji laukia prie miško. Jis nuvyko į mišką, esantį netoli L. miestelio, ir su pranešėjais apžiūrėjo mišką, išmatavo nupjautų medžių kelmus. Suskaičiavo virš 20 kelmų – sausų ir žalių medžių. Didžioji dalis medžių buvo nupjauti vienu metu, kiti gal savaitės bėgyje. Medžiai buvo nupjauti rankiniu pjūklu. Įvykio vietoje buvo arklinio vežimo vėžės, buvo važiuota ne vieną kartą. Po to iš netoli įvykio vietos sutiktos moters sužinojo, kad iš miško malkas vežė jos kaimynai – kaltinamieji. Tą pačią dieną su nukentėjusiąja nuvažiavo pas kaltinamuosius. Jų kieme buvo vežimas, toliau ganėsi kumelė. Kieme buvo medienos – mažiausiai du vežimai. Pasikėlė vieną iš kaltinamųjų, tik negali pasakyti kurį. Jis buvo labai girtas, tačiau paaiškino, kad buvo miške, kažką vežė, tačiau nežinojo, kad negalima.

26Liudytojas V. A. parodė, kad tai buvo šią žiemą. Važiavo apžiūrėti miško, esančio šalia D., kurio dalį yra paveldėjusi jo motina D. A., o dalį paveldėjusi nukentėjusioji. Apžiūrėdamas mišką, nukentėjusiajai priklausančioje miško dalyje rado kirtavietę ir dvitraukį pjūklą, kuris buvo pakabintas ant medžio. Buvo matyti arklio tempiamo vežimo palikti pėdsakai. Važiuota buvo ne vieną kartą. Apie iškirstus medžius pranešė nukentėjusiajai. Po to dar kartą važiavo į mišką su nukentėjusiąja, tačiau pjūklo jau nebebuvo.

27Liudytoja J. G. parodė, kad šių metų pavasarį nuvažiavo pasižiūrėti jai priklausančio miško. Miškas padalintas į 5 dalis, paveldėtas. Pastebėjo prie kelio nupjautą nulinkusį uosį, kuris buvo supjaustytas po 2 metrus. Matėsi arklio tempiamo vežimo vėžės. Apie tai pasakė V. A., kad apsižiūrėtų savo mišką. Išvažiuodama iš miško, užsuko į šalia esančią sodybą. Kieme buvo šiek tiek malkų, stovėjo „ožys“ malkoms pjauti, ganėsi arklys. Vieno iš kaltinamųjų paklausė, ar neturi parduoti malkų. Jis sakė, kad gamina malkas, tačiau apie jų kiekį ir kainą kalbos nebuvo. Nuo kaltinamųjų sodybos iki miško yra apie 500-700 metrų atstumas.

28Iš 2016-02-12 nukentėjusiosios B. K. Č. protokolo – pareiškimo ir tos pačios dienos pareiškimo matyti, kad tą dieną į policiją kreipėsi ši nukentėjusioji pranešdama, kad iš priklausančio miško (žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - )) buvo išpjauti ir pavogti medžiai. Rasti 28 medžių kelmai. Paskutinį kartą miške buvo 2015-10-24 (6, 38 b.l.).

29Iš 2016-02-12 įvykio vietos apžiūros protokolo bei jo priedų matyti, kad miškas, iš kurio iškirsti medžiai, yra ( - ). Kirtavietėje rasti 28 nupjautų medžių (juodalksnių, drebulių, eglių, uosių) kelmai. Visi kelmai buvo išmatuoti. Ant sniego bei miško paklotės rastos medžio drožlės, taip pat rasti arklio tempiamo vežimo pėdsakai, vedantys link kelio D. – B. (7-16 b.l.).

30Iš žemės sklypo plano bei kitų dokumentų matyti, kad miško dalis, kurioje rasti iškirsti medžiai, priklauso nukentėjusiajai B. K. Č. (17-19, 23-26 b.l.).

31Iš 2016-02-12 Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK KPS tyrėjo V. A. tarnybinio pranešimo bei prie jo pridėtų fotonuotraukų matyti, kad šis policijos pareigūnas tą dieną buvo nuvykęs į A. ir A. D. sodybą, kurios kieme buvo malkinės medienos ir ganėsi arklys, o A. D. jam pasakė, kad prieš dvi savaites su broliu buvo nuvykęs į mišką ir parsivežė sausuolių medžių. Kam priklauso miškas nežino (20-22 b.l.).

32Iš 2016-03-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos vyr. specialisto S. T. pranešimo matyti, kad iš B. K. Č. priklausančio miško buvo nupjauta ir išvežta 1,727 m3 žalių juodalksnių, drebulių, eglių (viso 12 medžių) ir 1,918 m3 uosio sausuolių, vėjovartų (16 medžių). Dėl 12 žalių juodalksnių, drebulių, eglių nupjovimo gamtai aplinkai padaryta 207,24 Eur žala, kurios dydis nustatytas vadovaujantis 2014-03-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-249 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika (28-30 b.l.).

33Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamųjų A. D. ir A. D. kaltė įvykdžius jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta.

34Teismas nesivadovauja kaltinamųjų A. D. ir A. D. parodymais, kad jie nupjovė ir pavogė ne daugiau 10 sausų medžių, tai yra ne daugiau 2 m3 medienos, kuriuos išvežė per vieną kartą, o žalių medžių aplamai nepjovė ir nevogė, kadangi šie jų parodymais paneigti kitais byloje surinktais parodymais – nukentėjusiosios B. K. Č., liudytojų V. A., R. P., J. G., V. A. parodymais, kuriais netikėti tesimas neturi pagrindo, o taip pat įvykio vietos apžiūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos vyr. specialisto S. T. pranešimu, iš kurių matyti, kad buvo nupjauti ir pavogti 28 medžiai - 1,727 m3 žalių juodalksnių, drebulių, eglių (viso 12 medžių) ir 1,918 m3 uosio sausuolių, vėjovartų (16 medžių), viso pagrobta 3,645 m3 medienos, kad į mišką važiuota arklio tempiamu vežimu ne vieną kartą, visi medžiai nupjauti rankiniu pjūklu galimai per kaltinime nurodytą laiko tarpą. Šie kaltinamųjų A. D. ir A. D. teisme duoti parodymai paneigti ir jų pačių ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais – tiek kaltinamasis A. D., tiek kaltinamasis A. D., jiems pateikus pranešimą apie įtarimą ir apklausus įtariamaisiais, dalyvaujant gynėjui advokatui Kęstučiui Valiui, prisipažino įvykdę jiems inkriminuotą nusikalstamą veiką visiškai – nupjovę ir išsivežę visą jiems inkriminuojamą medienos kiekį, taip pat ir žalius medžius (92-93, 96, 147-148, 151 b.l.). Šie kaltinamųjų parodymai buvo pagarsinti teismo posėdyje įstatymo nustatyta tvarka (BPK 276 str. 1 d. 3 p.). Be to, kaltinamųjų A. D. ir A. D. parodymai, duoti teisme, yra prieštaringi – kaltinamasis A. D. teigia, kad galėjo nupjauti ir vieną kitą žalią medį, be to, dalį medienos pardavė nepažįstamam asmeniui, kai tuo tarpu kaltinamasis A. D. tai neigia, tačiau nurodo, kad pusę vežimo medienos už arklio ir vežimo paskolinimą atidavė kaimynui V. B. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių teismas šiuos kaltinamųjų A. D. ir A. D. teisme duotus parodymus vertina kaip siekimą sušvelninti atsakomybę.

35Kaltinamieji A. D. ir A. D., veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai neatlygintinai užvaldė (pagrobė) svetimą – nukentėjusiajai B. K. Č. priklausantį – turtą (medieną), kurio vertė viršija 5 MGL dydžio sumą, tačiau neviršija 250 MGL dydžio sumos, todėl jų veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį. Tikslintinas kaltinimas kaltinamiesiems A. D. ir A. D., nurodant, kad jie iškirto ir pagrobė 3,645 m3 žalių ir sausų medžių bei vėjovartų (juodalksnių, drebulių, eglių, uosių), kadangi iš 2016 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos vyr. specialisto S. T. pranešimo matyti, kad dalis pagrobtų medžių buvo vėjovartos (28-30 b.l.). Toks kaltinime nurodytų faktinių aplinkybių pakeitimas teisme galimas, kadangi jos nekeičiamos iš esmės skirtingomis (BPK 256 str.).

36Kaltinamųjų A. D. ir A. D. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jie nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Jų atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

37Skiriant bausmę kaltinamiesiems A. D. ir A. D., atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje.

38Kaltinamasis A. D. teisiamas trečią kartą (69-75 b.l.), anksčiau teistas taip pat už nusikaltimus nuosavybei (BK XXVIII skyrius), teistumui neišnykus (BK 97 str.), padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), vadinasi yra recidyvistas (BK 27 str. 1 d.), yra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 60 str. 1 d. 1 p.), o atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, baustas administracine tvarka (62-68 b.l.), tačiau yra neįgalus, pragyvena vien ir neįgalumo pašalpos, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos L. seniūnija nusiskundimų dėl jo elgesio nėra gavusi (60 b.l.), po paskutinės vagystės, už kurią buvo nuteistas 2013 m. liepos 18 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, praėjo beveik trys metai (73-75 b.l.), pagrobto turto vertė labai nedidelė, todėl teismas, atsižvelgęs į prokurorės baigiamosiose kalbose išsakytą poziciją, daro išvadą, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) kaltinamojo A. D. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant laisvės apribojimo bausmę (BK 48 str.). Paskiriant teismo įpareigojimus atsižvelgtina į tai, kad A. D. yra neįgalus, tačiau iš dalies darbingas, turi nuolatinę gyvenamąją vietą.

39Kaltinamasis A. D. teisiamas trečią kartą (111-131 b.l.), teistumui neišnykus (BK 97 str.), padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), vadinasi yra recidyvistas (BK 27 str. 1 d.), yra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė (BK 60 str. 1 d. 1 p.), o atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, baustas administracine tvarka (109-110 b.l.), tačiau yra neįgalus, pragyvena vien ir neįgalumo pašalpos, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos L. seniūnija nusiskundimų dėl jo elgesio nėra gavusi (107 b.l.), po paskutinių nusikaltimų, už kuriuos buvo nuteistas 2013 m. birželio d. Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu, praėjo beveik trys metai (120-123 b.l.), pagrobto turto vertė labai nedidelė, todėl teismas, atsižvelgęs į prokurorės baigiamosiose kalbose išsakytą poziciją, daro išvadą, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) kaltinamojo A. D. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant laisvės apribojimo bausmę (BK 48 str.). Paskiriant teismo įpareigojimus atsižvelgtina į tai, kad A. D. yra neįgalus, tačiau iš dalies darbingas, turi nuolatinę gyvenamąją vietą.

40Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą, iki bausmės vykdymo pradžios A. D. ir A. D. paliktina galioti ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (98-99, 153-154 b.l.) (BPK 119 str.).

41Nukentėjusiosios B. K. Č., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), civilinis ieškinys dėl turtinės žalos padarymo yra pagrįstas ir įrodytas nukentėjusiosios parodymais, kitais byloje esančiais duomenimis, be to, ieškinį pripažino ir patys kaltinamieji A. D. bei A. D., o tai yra jų teisė (CPK 140 str. 2 d.), todėl tenkintinas visiškai, žalos atlyginimą priteisiant solidariai iš kaltinamųjų A. D. ir A. D., nes žala buvo padaryta bendrais neteisėtais jų veiksmais (CK 6.263 straipsnis).

42Civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos, juridinio asmens kodas 302471705, buveinė – Kaunas, Pramonės g. 11a, civilinis ieškinys dėl 207,24 Eur žalos, padarytos aplinkai, atlyginimo yra pagrįstas ir įrodytas pažymomis (28-30 b.l.), kitais byloje esančiais duomenimis, be to, šį ieškinį pripažino ir kaltinamasis A. D., o tai yra jo teisė (CPK 140 str. 2 d.), todėl tenkintinas visiškai, žalą priteisiant solidariai iš kaltinamųjų A. D. ir A. D., nes ji buvo padaryta bendrais neteisėtais jų veiksmais (CK 6.263 straipsnis). Kaltinamieji A. D. ir A. D., privačiame miške neteisėtai savavališkai iškirsdami 12 žalių medžių (žalių juodalksnių, drebulių, eglių, kurių bendras tūris 1,727 m3, pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ 20 ir 21 punktų bei Leidimų kirsti mišką išdavimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus ir padarė 207,24 Eur žalą aplinkai. Aplinkai padarytos žalos dydis buvo apskaičiuotas teisingai, vadovaujantis 2014 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-249 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika.

432016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės nutarimu paskirtas laikinas kaltinamojo A. D., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimas, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB banko „Swedbank“ sąskaitoje Nr. ( - ), 508 eurų sumai (157 b.l.), paliktinas galioti iki bus atlyginta nusikaltimu padaryta turtinė žala – nukentėjusiajai B. K. Č. – 300 Eur, civiliniam ieškovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinei miškų tarnybai - 207,24 Eur (BPK 151 str. 6 d.). Iš šios banko sąskaitos leistina atsiskaityti su nukentėjusiąja B. K. Č., a. k. ( - ) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybine miškų tarnyba, juridinio asmens kodas 302471705. A. D., a. k. ( - ) leistina disponuoti šioje banko sąskaitoje esančiomis lėšomis, viršijančiomis 507,24 Eur sumą, taip pat leistina laisvai disponuoti 100 Eurų suma per mėnesį.

442016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės nutarimu paskirtas laikinas kaltinamojo A. D., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimas, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB banko „Swedbank“ sąskaitoje Nr. ( - ), 508 eurų sumai (158 b.l.), paliktinas galioti iki bus atlyginta nusikaltimu padaryta turtinė žala – nukentėjusiajai B. K. Č. – 300 Eur, civiliniam ieškovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinei miškų tarnybai - 207,24 Eur (BPK 151 str. 6 d.). Iš šios banko sąskaitos leistina atsiskaityti su nukentėjusiąja B. K. Č., a. k. ( - ) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybine miškų tarnyba, juridinio asmens kodas 302471705. A. D., a. k. ( - ) leistina disponuoti šioje banko sąskaitoje esančiomis lėšomis, viršijančiomis 507,24 Eur sumą, taip pat leistina laisvai disponuoti 100 Eurų suma per mėnesį.

45Atsižvelgus į tai, kad gynėjas kaltinamiesiems A. D. ir A. D. šioje byloje buvo būtinas (BPK 51 str. 1 d. 2 p.), kaltinamieji nepiktnaudžiavo jiems suteikta teise turėti valstybės apmokamą gynėją, todėl, atsižvelgus ir į kaltinamųjų turtinę padėtį (jų vienintelės pajamos yra neįgalumo pašalpos), iš kaltinamųjų A. D. ir A. D. nepriteistinos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos, taip pat nukentėjusiajai B. K. Č. išmokėtos kelionės išlaidos (BPK 103 str. 1 d. 1 p., 105 str. 1 d., 106 str. 2 d.).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas

Nutarė

47A. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalyje, ir jį nubausti laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant jį per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 (trisdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, o taip pat pirmus 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 23 val. iki 6 val.

48A. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalyje, ir jį nubausti laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant jį per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 (trisdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, o taip pat pirmus 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 23 val. iki 6 val.

49Iki bausmės vykdymo pradžios A. D. ir A. D. palikti galioti ikiteisminio tyrimo metu paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

50Nukentėjusiosios B. K. Č., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jai solidariai iš kaltinamųjų A. D., a. k. ( - ) ir A. D., a. k. ( - ) 300 Eur (tris šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo.

51Civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos, juridinio asmens kodas 302471705, buveinė – Kaunas, Pramonės g. 11a, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti AB DNB banke, civilinį ieškinį dėl padarytos žalos aplinkai atlyginimo tenkinti visiškai ir priteisti jai solidariai iš kaltinamųjų A. D., a. k. ( - ) ir A. D., a. k. ( - ) 207,24 Eur (du šimtus septynis eurus ir 24 centus) padarytos žalos aplinkai atlyginimo.

522016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės nutarimu paskirtą laikiną kaltinamojo A. D., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimą, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB banko „Swedbank“ sąskaitoje Nr. ( - ), 508 eurų sumai, palikti galioti iki bus atlyginta nusikaltimu padaryta turtinė žala – nukentėjusiajai B. K. Č. – 300 Eur, civiliniam ieškovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinei miškų tarnybai - 207,24 Eur. Iš šios banko sąskaitos leisti atsiskaityti su nukentėjusiąja B. K. Č., a. k. ( - ) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybine miškų tarnyba, juridinio asmens kodas 302471705. A. D., a. k. ( - ) leisti disponuoti šioje banko sąskaitoje esančiomis lėšomis, viršijančiomis 507,24 Eur sumą, taip pat leisti laisvai disponuoti 100 Eurų suma per mėnesį.

532016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės nutarimu paskirtą laikiną kaltinamojo A. D., a. k. ( - ) nuosavybės teisės apribojimą, uždraudžiant jam disponuoti piniginėmis lėšomis, esančiomis AB banko „Swedbank“ sąskaitoje Nr. ( - ), 508 eurų sumai, palikti galioti iki bus atlyginta nusikaltimu padaryta turtinė žala – nukentėjusiajai B. K. Č. – 300 Eur, civiliniam ieškovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinei miškų tarnybai - 207,24 Eur. Iš šios banko sąskaitos leisti atsiskaityti su nukentėjusiąja B. K. Č., a. k. ( - ) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybine miškų tarnyba, juridinio asmens kodas 302471705. A. D., a. k. ( - ) leisti disponuoti šioje banko sąskaitoje esančiomis lėšomis, viršijančiomis 507,24 Eur sumą, taip pat leistina laisvai disponuoti 100 Eurų suma per mėnesį.

54Nuosprendžiui įsiteisėjus, jo nuorašus išsiųsti AB bankui „Swedbank“ ir turto areštų registrui.

55Iš A. D. ir A. D. nepriteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir nukentėjusiosios B. K. Č. kelionės išlaidų.

56Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. sekretoriaujant Linai Pikšrienei,... 3. dalyvaujant: prokurorei Vitalijai Lukšienei,... 4. gynėjui advokatui Kęstučiui Valiui,... 5. nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei B. K. Č.,... 6. nedalyvaujant civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 8. A. D., gimęs ( - ), a. k. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. 1) 2013-04-17 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 10. 2) 2013-07-18 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 11. bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,... 12. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 13. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį;... 14. A. D., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 15. 1) 2013-01-31 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu... 16. 2) 2013-06-17 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 17. bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,... 18. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 19. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį,... 20. Kaltinamieji A. D. ir A. D., veikdami bendrininkų grupėje, laikotarpiu nuo... 21. Kaltinamasis A. D. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino iš dalies ir... 22. Kaltinamasis A. D. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino iš dalies ir... 23. Nukentėjusioji B. K. Č. parodė, kad jai priklauso miškas, kurį kas tris... 24. Liudytoja R. P. parodė taip pat, kaip nukentėjusioji B. K. Č. Ji papildomai... 25. Liudytojas V. A. parodė, kad tą dieną budėjo Pakruojo rajono PK, gavo... 26. Liudytojas V. A. parodė, kad tai buvo šią žiemą. Važiavo apžiūrėti... 27. Liudytoja J. G. parodė, kad šių metų pavasarį nuvažiavo pasižiūrėti... 28. Iš 2016-02-12 nukentėjusiosios B. K. Č. protokolo – pareiškimo ir tos... 29. Iš 2016-02-12 įvykio vietos apžiūros protokolo bei jo priedų matyti, kad... 30. Iš žemės sklypo plano bei kitų dokumentų matyti, kad miško dalis, kurioje... 31. Iš 2016-02-12 Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK KPS tyrėjo V. A.... 32. Iš 2016-03-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų... 33. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 34. Teismas nesivadovauja kaltinamųjų A. D. ir A. D. parodymais, kad jie nupjovė... 35. Kaltinamieji A. D. ir A. D., veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai... 36. Kaltinamųjų A. D. ir A. D. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jie... 37. Skiriant bausmę kaltinamiesiems A. D. ir A. D., atsižvelgtina į bendruosius... 38. Kaltinamasis A. D. teisiamas trečią kartą (69-75 b.l.), anksčiau teistas... 39. Kaltinamasis A. D. teisiamas trečią kartą (111-131 b.l.), teistumui... 40. Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą, iki bausmės vykdymo pradžios... 41. Nukentėjusiosios B. K. Č., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), civilinis... 42. Civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės... 43. 2016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 44. 2016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 45. Atsižvelgus į tai, kad gynėjas kaltinamiesiems A. D. ir A. D. šioje byloje... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas... 47. A. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 48. A. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 49. Iki bausmės vykdymo pradžios A. D. ir A. D. palikti galioti ikiteisminio... 50. Nukentėjusiosios B. K. Č., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), civilinį... 51. Civilinio ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės... 52. 2016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 53. 2016 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 54. Nuosprendžiui įsiteisėjus, jo nuorašus išsiųsti AB bankui „Swedbank“... 55. Iš A. D. ir A. D. nepriteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir... 56. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...