Byla 2S-1813-123/2012
Dėl antstolės L. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities VMI

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens antstolės L. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo N. B. (N. B.) skundą dėl antstolės L. P. veiksmų, suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities VMI,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolę su skundu, kuriuo prašo panaikinti antstolės L. P. 2012-05-23 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0109/08/00951. Antstolė L. P. 2012-06-14 patvarkymu netenkino pareiškėjo skundo. Antstolė vadovaudamasi CPK 510 str. 2 d. skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

3Pareiškėjas skunde nurodė, jog antstolė L. P. 2012-05-23 patvarkymu atsisakė atnaujinti terminą skundui dėl 2012-02-23 patvarkymo paduoti ir 2012-05-28 skundą grąžino. Su 2012-05-23 patvarkymu nesutinka ir prašo jį panaikinti. Mano, jog terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, kadangi yra 68 metų amžiaus, pensininkas, todėl nelabai gerai suprato visą pateiktų patvarkymų esmę, nesuprato dokumentų turinio.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-07-11 nutartimi pareiškėjo N. B. skundą patenkino. Panaikino antstolės L. P. 2012-05-23 patvarkymus Nr. 3.4.-7332 bei 2012-06-14 Nr. 3.4.-8286. Atnaujino N. B. praleistą terminą pateikti skundą dėl antstolės L. P. 2012-02-23 patvarkymų Nr. 3.4.-2761 ir Nr. 3.4.-2763. Teismas nustatė, kad pareiškėjas N. B. apie skundžiamus antstolės L. P. 2012-02-23 patvarkymus sužinojo 2012-04-03, skundą dėl antstolio veiksmų skolininkas antstoliui išsiuntė 2012-04-27, todėl konstatavo, jog N. B. praleido įstatyme nustatytą 20 dienų procesinį terminą skundui pateikti 3 dienas. N. B. terminą pateikti skundą praleido nežymiai, be to, pareiškėjas yra senyvo amžiaus (68 metų), neturi teisinio išsilavinimo, kelis kartus antstolei atsisakius priimti skundą kreipėsi į antstolę su skundais, t. y. mėgino ginti tariamai savo pažeistas teises. Teismas darė išvadą, jog terminas skundui dėl antstolės priimtų patvarkymų paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl 2012-05-23 ir 2012-06-14 antstolės patvarkymus panaikino, atnaujino terminą skundui dėl 2012-02-23 patvarkymų paduoti.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolė L. P. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-11 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti N. B. skundą dėl 2012-05-23 antstolės patvarkymo ir neatnaujinti praleisto termino dėl 2012-02-23 antstolės patvarkymų paduoti. Mano, kad teismo nutartyje netinkamai apskaičiuoti terminai. Skundą dėl antstolės 2012-02-23 patvarkymų skolininkas pateikė 2012-05-18, t. y. praleidęs 20 dienų procesinį terminą ne 3, o 25 dienas. Nurodo, kad N. B. 2012-04-27 skundas yra išspręstas iš esmės ir dėl jo yra įsiteisėjęs 2012-05-02 antstolės patvarkymas – N. B. pateiktą skundą atsisakyta priimti. 2012-05-02 patvarkymo skolininkas neskundė. Laikytina, kad skolininkas prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir skundą dėl 2012-02-23 patvarkymų padavė tik 2012-05-18. Nesutinka, kad asmens senyvas amžius ir aplinkybė, jog jis yra pensininkas, gali būti laikomos svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis. Teismas nepagrįstai nevertino suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities VMI pateikto atsiliepimo į skundą, kuriame ji nurodė, jog N. B. nurodytos priežastys dėl praleisto termino skundui paduoti nelaikytinos svarbiomis.

6Atsiliepimų į pateiktą atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Pirmosios instancijos teisme pagrįstai nustatyta, kad antstolės L. P. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0109/08/00951, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-07-22 vykdomąjį raštą Nr. A5-525-793/2008, dėl 800 Lt baudos išieškojimo ir toliau tęsiama dėl vykdymo išlaidų toje pačioje vykdomojoje byloje išieškojimo iš skolininko N. B. 2012-02-23 surašyti patvarkymai Nr. 3.4.-2761 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (v. b. l. 25–26) ir patvarkymas Nr. 3.4.-2763 dėl skolos išieškojimo (v. b. l. 24). Minėti dokumentai skolininkui N. B. įteikti 2012-04-03 (v. b. l. 38–39). Skolininkas N. B. 2012-04-27 pateikė skundą dėl antstolio veiksmų (v. b. l. 35), antstolė 2012-05-02 patvarkymu Nr. 3.4.-6174 atsisakė priimti skundą ir grąžino jį pateikusiam asmeniui (v. b. l. 36). Skolininkas 2012-05-18 pateikė skundą, kuriuo prašo atnaujinti praleistą terminą skundui dėl 2012-02-23 patvarkymo paduoti (v. b. l. 42). 2012-05-23 patvarkymu Nr. 3.4.-7332 antstolė atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui dėl 2012-02-23 patvarkymo paduoti ir skundą grąžino jį padavusiam asmeniui (v. b. l. 43). Skolininkas padavė skundą dėl minėto antstolės patvarkymo, antstolė 2012-06-14 patvarkymu Nr. 3.4.-8286 skundo netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė apylinkės teismui.

9Apeliantė antstolė L. P. prašo atmesti N. B. skundą dėl 2012-05-23 antstolės patvarkymo ir neatnaujinti praleisto termino skundui dėl 2012-02-23 antstolės patvarkymų paduoti.

10Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas N. B. apie skundžiamus antstolės L. P. 2012-02-23 patvarkymus sužinojo 2012-04-03. Procesinis 20 dienų terminas pateikti skundą dėl 2012-02-23 antstolės patvarkymų N. B. pasibaigė 2012-04-23 dieną (CK 1.118 str., 1.119 str., CPK 512 str.). Skundą dėl antstolio veiksmų skolininkas antstoliui išsiuntė 2012-04-27, t. y. praleidęs įstatyme nustatytą 20 dienų procesinį terminą skundui pateikti tris dienas. Teismas nesutinka su apeliantės nurodytu argumentu, kad skundžiamoje teismo nutartyje netinkamai apskaičiuoti terminai ir skolininkas prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir skundą dėl 2012-02-23 patvarkymų padavė tik 2012-05-18, nes skundą dėl antstolės 2012-02-23 patvarkymų skolininkas pateikė 2012-04-27 (v. b. l. 35). Laikytina, kad 2012-05-18 skundu dėl antstolės veiksmų skolininkas skundžia 2012-05-02 antstolės patvarkymą, kuriuo ji atsisakė priimti 2012-04-27 N. B. skundą dėl antstolės veiksmų ir prašo atnaujinti terminą skundui dėl 2012-02-23 patvarkymų paduoti. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl teismas nagrinėdamas tokias bylas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (CPK 443 str. 8 d.). Taigi ypatingąja teisena nagrinėjamų bylų specifika lemia, kad šios kategorijos bylų procese teismas yra aktyvus. Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas patikslinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-11 nutartį papildomai nurodant, kad naikintinas 2012-05-02 antstolės L. P. patvarkymas atsisakyti priimti skundą.

11Skolininkas terminą dėl 2012-02-23 patvarkymų paduoti praleido nežymiai (tris dienas), pareiškėjas yra senyvo amžiaus (68 m.), pensininkas, nelabai gerai suprato pateiktų patvarkymų esmę bei dokumentų turinį, neturi teisinių žinių, blogai supranta lietuvių kalbą, todėl pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, jog terminas skundui dėl antstolės priimtų patvarkymų paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujino (CPK 78 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

12Aplinkybė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities VMI pateikto atsiliepimo į skundą, nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisėtos ir pagrįstos teismo nutarties (CPK 328, 338 str.). Konstatuotina, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo keisti ar naikinti teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista, papildomai panaikinant antstolės L. P. 2012-05-02 patvarkymą atsisakyti priimti skundą (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Patikslinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 11 d. nutartį ir papildomai panaikinti antstolės L. P. 2012-05-02 patvarkymą Nr. 3.4.-6174 atsisakyti priimti skundą.

Proceso dalyviai