Byla AS-858-427-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“, uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Realty Adviser“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Realty Adviser”, uždaroji akcinė bendrovė „Kaminta”, valstybės įmonė Registrų centras, Kauno miesto savivaldybės administracija) dėl pažymos panaikinimo, atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras (toliau – ir pareiškėjas) su prašymu (t. I, b. l. 5-11) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2008 m. liepos 28 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės pažymą Nr. 1-NS-274 apie statinio statybą (rekonstrukciją, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto.

52014 m. vasario 28 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo prašymas (t. II, b. l. 161-162) administracinę bylą nutraukti, kadangi pareiškėjas atsisako nuo skunde keliamų reikalavimų, nes kilęs ginčas šiuo metu nebeaktualus (statybą leidžiantys dokumentai 2013 m. gruodžio 23 d. Kauno apygardos nutartimi pripažinti teisėti).

6Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė (t. II, b. l. 195-196). Minėta teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

7Tretieji suinteresuotieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kaminta“ (toliau – ir UAB „Kaminta“) ir uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Realty Adviser“ (toliau – ir UAB „Baltic Realty Adviser“) 2014 m. kovo 3 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu, atlyginimo (t. II, b. l. 163-184), 2014 m. kovo 14 d. pateikė prašymo papildymą (t. III, b. l. 4-11) ir prašo priteisti iš Kauno apygardos prokuratūros 829,39 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, UAB „Kaminta“ naudai bei priteisti iš Kauno apygardos prokuratūros 3 199,37 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, UAB „Baltic Realty Adviser“ naudai.

8Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūra atsiliepime į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nurodė, jog prašomos priteisti nepagrįstai didelės sumos, todėl prašyme nurodytos išlaidos mažintinos (t. III, b. l. 13-16).

9Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi (t. II, b. l. 195-196) priteisė iš Kauno apygardos prokuratūros UAB „Baltic Realty Adviser“ naudai 1 085,88 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu Kauno apygardos administraciniame teisme, kitoje dalyje prašymą atmetė.

10Kauno apygardos administracinis teismas taip pat persiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo (t. III, b. l. 27).

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12II.

13UAB „Kaminta“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas.

14UAB „Baltic Realty Adviser“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmestinas.

15Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo pagal trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Baltic Realty Adviser“, UAB „Kaminta“ pateiktą prašymą.

16Kiek tai susiję su UAB „Kaminta“ priteistinomis bylinėjimosi išlaidomis, pažymėtina, jog teisinių paslaugų detalizacijoje apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos sudaro 181,50 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (t. II, b. l. 165-166). Teisėjų kolegija pažymi, jog nors atsiliepimas į atskirąjį skundą buvo pateiktas UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ vardu (t. II, b. l. 16-17), tačiau byloje pateikti įrodymai rodo, kad šios išlaidos realiai yra patirtos būtent UAB „Kaminta“ (t. II, b. l. 168). Be to, šias išlaidas taip pat pagrindžia ir byloje pateikta 2011 m. rugpjūčio 17 d. atstovavimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Kaminta“ ir advokatų profesinės bendrijos Viliušis ir Astromskis (t. II, b. l. 116). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, klausimas dėl šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nurodyto subjekto atžvilgiu yra nagrinėtinas iš esmės.

17Kiek tai susiję su UAB „Baltic Realty Adviser” priteistinomis bylinėjimosi išlaidomis pažymėtina, jog šiuo atveju išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, teisinių paslaugų detalizacijoje nėra nurodyta (t. II, b. l. 171-172), todėl nėra pagrindo iš esmės svarstyti bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą šio subjekto atžvilgiu. Atitinkamai, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo UAB „Baltic Realty Adviser” atžvilgiu atsižvelgus į šioje teismo nutartyje nurodytus argumentus yra atmestinas kaip nepagrįstas.

18Vertindama UAB „Kaminta“ prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas teisėjų kolegija visų pirma pažymi, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis expressis verbis taip pat numato, kad tretieji suinteresuoti asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, t. y. trečiasis suinteresuotas asmuo tokiais atvejais, kaip ir pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d.). Be to, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, jis taip pat turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas.

19Pastebėtina, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas administraciniame procese, nes jis dalyvaudamas procese teikia savo nuomonę, argumentus administracinėje byloje nagrinėjamais klausimais, kurie iš esmės yra susiję su jo teisėmis, teisėtais interesais ar pareigomis. Todėl trečiųjų suinteresuotų asmenų pripažinimas subjektais, kuriems gali būti skirstomos bylinėjimosi išlaidos, atitinka trečiųjų suinteresuotų asmenų instituto paskirtį – sudaryti sąlygas nurodytiems asmenims ginti savo teises ir interesus.

20Kita vertus, trečiojo suinteresuoto asmens teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą expressis verbis riboja ABTĮ. Iš ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies normos konstrukcijos matyti, jog teisinė prielaida trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisti bylinėjimosi išlaidas yra nustatymas, kad išnagrinėjus bylą buvo patenkintos ar apgintos jo teisės baigiamuoju teismo procesiniu sprendimu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1223/2012, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1309/2012).

21Sąvoka „galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamos ar apginamos jo teisės” yra vertinamoji ir kiekvieną kartą atsižvelgus į konkrečios administracinės bylos kontekstą turi būti sprendžiama dėl teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą buvimo ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies pagrindu, t. y. įvertinama priimto teismo sprendimo reikšmė ir poveikis trečiojo suinteresuoto asmens teisėms ir konstatuojama, ar priimtu teismo sprendimu yra patenkintos ar apgintos jo teisės. Pažymėtina, jog kitais atvejais teisinių prielaidų priteisti bylinėjimosi išlaidas trečiajam suinteresuotam asmeniui ABTĮ nenumato (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-104/2011).

22Šiame kontekste Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, pirmiausia būtina įvertinti ginčo turinį, nustatyti, kaip pareiškėjo reikšti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis, su kurios ginčo šalies pozicija sutapo trečiojo suinteresuoto asmens interesai byloje, t. y. kurios ginčo šalies poziciją palaikė trečiasis suinteresuotas asmuo, ar teismo sprendimas buvo priimtas tos ginčo šalies naudai, ar atsiranda, pasikeičia, pasibaigia trečiojo suinteresuoto asmens teisės po priimto teismo sprendimo ir ar atitinkamų teisių atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga yra palankus (nepalankus) trečiajam suinteresuotam asmeniui, ar patenkintas trečiojo suinteresuoto asmens interesas, dėl kurio jis dalyvavo ir kurio jis siekė byloje, dėl kokių priežasčių susidarė bylinėjimosi išlaidos ir kt. Tik įvertinus visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių, galima nustatyti, ar priimtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės. Aplinkybė, jog teismo priimtu baigiamuoju aktu yra patenkintos arba apgintos trečiojo suinteresuoto asmens teisės, negali būti išimtinai siejama vien tik su faktu, kad buvo priimtas atsakovui, kurio interesus ir poziciją trečiasis suinteresuotas asmuo byloje palaikė, formaliai palankus teismo sprendimas, t. y. pareiškėjo skundas buvo atmestas. Sprendžiant šį klausimą būtina vertinti visas teisiškai reikšmingas aplinkybes (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013).

23Manytina, jog toks ginčo santykio ir trečiojo suinteresuoto asmens vaidmens (suinteresuotumo) procese įvertinimas yra svarbus, nes situacija, kai dėl visiškai nepagrįsto pareiškėjo kreipimosi į teismą trečiojo suinteresuoto asmens faktiškai patirtos išlaidos, kai priimtu teismo sprendimu būtų patenkintos ar apgintos jo teisės, nebūtų atlyginamos, nepateisinama teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu. Ir priešingai – situacija, kada trečiajam suinteresuotam asmeniui būtų priteisiamos išlaidos iš pareiškėjo net ir tada, kai suinteresuotas asmuo į bylą buvo įtrauktas paties suinteresuoto asmens prašymu ar teismo iniciatyva ir bylos baigtis niekaip nepaveikė trečiojo suinteresuoto asmens teisių ir pareigų, neatitiktų teisingumo kriterijaus, pažeistų procesinę pusiausvyrą ir sudarytų prielaidas teisę į teisminę gynybą ribojančiam poveikiui (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013).

24Taigi nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog, nustatant, ar UAB „Kaminta“ įgijo teisę į jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, būtina įvertinti, ar teismo sprendimu buvo patenkintos arba apgintos jo teisės. Kaip minėta, šio klausimo sprendimui būtina įvertinti kilusio ginčo pobūdį ir nustatyti, kokiu būdu pareiškėjo administracinėje byloje reikšti reikalavimai buvo susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis.

25Pažymėtina, jog nurodytoje administracinėje byloje pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Kauno apygardos administracinio teismo prašė panaikinti 2008 m. liepos 28 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės skyriaus vyriausiosios specialistės pažymą Nr. 1-NS-274 apie statinio statybą (rekonstrukciją, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimo nuo projekto. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 5 d. nutartimi (t. II, b. l. 195-196) administracinė byla buvo nutraukta pareiškėjo prašymu, kadangi jis atsisakė nuo skunde keliamų reikalavimų, paaiškinęs, jog kilęs ginčas šiuo metu yra nebeaktualus (statybą leidžiantys dokumentai 2013 m. gruodžio 23 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pripažinti teisėti).

26Teisėjų kolegija pabrėžia, kad skundo atsisakymas nurodytomis aplinkybėmis ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui. Be to, pastebėtina, jog administracinėje byloje ginčyta pažyma buvo išduota statytojui UAB „Baltic Realty Adviser“, o pastatas jo vėliau buvo parduotas UAB „Kaminta“ (t. I, b. l. 12, 168-173). Taigi byloje pateiktas pareiškėjo reikalavimas buvo susijęs su UAB „Kaminta“ turtu ir jo tenkinimas būtų turėjęs įtakos jo interesams, t. y. būtų susijęs su 2008 m. liepos 28 d. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės pažyma Nr. 1-NS-274 apie statinio statybą (rekonstrukciją, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto, kuri buvo išduota šiuo metu jam priklausančiam statiniui. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, pareiškėjo byloje pateiktus reikalavimus ir priimtą Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 5 d. nutartį (t. II, b. l. 195-196), darytina išvada, jog teismui priėmus 2014 m. kovo 5 d. nutartį administracinę bylą nutraukti buvo apgintos ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Kaminta“ teisės, todėl jis turi teisę reikalauti iš pareiškėjo atlyginti bylinėjimosi išlaidas (ABTĮ 44 str. 6 d.).

27Vertindama prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas teisėjų kolegija pabrėžia, kad, kaip jau buvo minėta, trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat turi teisę reikalauti atlyginti jam patirtas atstovavimo išlaidas (ABTĮ 44 str.6 d.) ir administraciniame procese priteistinų atstovavimo išlaidų klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.).

28CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias advokato (advokato padėjėjo) teikiamas teisines paslaugas, apskaičiuojamus taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas, imamas tas minimalios mėnesinės algos dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-563/2008).

29Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, taip pat atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

30Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Rekomendacijų 8.15 punktą maksimali priteistina suma už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, yra 400 Lt (0,5 koeficientas x 800 Lt minimalios mėnesinės algos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Nr. 1368 ir galiojusios teisinių paslaugų suteikimo metu (t. II, b. l. 16-17). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į Rekomendacijų 2, 8.15 punktus, į tai, kad būtent UAB „Kaminta“ patyrė prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, šioje nutartyje nurodytus įrodymus, pagrindžiančius patirtas išlaidas, konstatuoja, jog trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Kaminta“ priteistina 181,50 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

31Pastebėtina, jog šios išlaidos yra priteisiamos atsižvelgiant į tai, ar galutiniu administracinio teismo sprendimu buvo patenkintos arba apgintos nurodyto trečiojo suinteresuoto asmens teisės, bet ne į atskirojo skundo, už kurį yra prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, tenkinimo ar netenkinimo rezultatą, taip pat iš tos proceso šalies, kuri yra laikytina bylą pralaimėjusia šalimi (ABTĮ 44 str. 1 d.).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

33prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kaminta“ atžvilgiu tenkinti. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kaminta“ iš pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros 181,50 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną litą, 50 ct.) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

34Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Realty Adviser“ atžvilgiu atmesti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras (toliau – ir... 5. 2014 m. vasario 28 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 5 d. nutartimi... 7. Tretieji suinteresuotieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kaminta“... 8. Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūra atsiliepime į prašymą dėl... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi (t. II, b.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas taip pat persiuntė Lietuvos... 11. Teisėjų kolegija... 12. II.... 13. UAB „Kaminta“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 14. UAB „Baltic Realty Adviser“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų... 15. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų,... 16. Kiek tai susiję su UAB „Kaminta“ priteistinomis bylinėjimosi išlaidomis,... 17. Kiek tai susiję su UAB „Baltic Realty Adviser” priteistinomis... 18. Vertindama UAB „Kaminta“ prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas... 19. Pastebėtina, jog trečiojo suinteresuoto asmens turėtas bylinėjimosi... 20. Kita vertus, trečiojo suinteresuoto asmens teisę į bylinėjimosi išlaidų... 21. Sąvoka „galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamos ar apginamos jo... 22. Šiame kontekste Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra... 23. Manytina, jog toks ginčo santykio ir trečiojo suinteresuoto asmens vaidmens... 24. Taigi nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog,... 25. Pažymėtina, jog nurodytoje administracinėje byloje pareiškėjas Kauno... 26. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad skundo atsisakymas nurodytomis aplinkybėmis... 27. Vertindama prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas teisėjų kolegija... 28. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato... 29. Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už... 30. Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Rekomendacijų 8.15 punktą maksimali... 31. Pastebėtina, jog šios išlaidos yra priteisiamos atsižvelgiant į tai, ar... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 33. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos... 34. Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos... 35. Nutartis neskundžiama....