Byla 2-1114-71/2012
Dėl 379 945,23 Lt skolos, 9326,81 Lt delspinigių, 7,75 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtų bylinėjimosi išlaidų: 3946,00Lt žyminio mokesčio ir 10 000,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų, priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Doka Lietuva“ atstovui advokatui S. L. (b.l. 41),

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovui UAB „Dovirma“ dėl 379 945,23 Lt skolos, 9326,81 Lt delspinigių, 7,75 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtų bylinėjimosi išlaidų: 3946,00Lt žyminio mokesčio ir 10 000,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų, priteisimo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas, UAB „Doka Lietuva“ , ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ 379 945,23 Lt skolos, 9326,81 Lt delspinigių, 7,75 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

5Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 28 dienos preliminariu sprendimu ieškinį patenkino (b.l. 45-46). Priteisė ieškovui UAB „Doka Lietuva“ iš atsakovo UAB „Dovirma“ 379 945,23 Lt (tris šimtus septyniasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt penkis litus 23 cnt) skolos, 9326,81 Lt (devynis tūkstančius tris šimtus dvidešimt šešis litus 81 cnt) delspinigių, 7,75 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų: 3946 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio ir 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) teisinės pagalbos paslaugoms apmokėti.

6Atsakovas UAB „Dovirma“ 2012 m. rugsėjo 12 dieną pareiškė prieštaravimus dėl teismo priimtos preliminaraus sprendimo ir prašė panaikinti 2012-08-28 Šiaulių apygardos teismo preliminarų sprendimą ir priimti naują sprendimą. Nurodė, kad ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad atsakovas yra gavęs PVM sąskaitas faktūras, o ieškovo pateiktas lakštas Nr.1, kuriame surašytos viso PVM sąskaitos faktūros ir jų apmokėjimo terminai, nėra pasirašytas atsakovo ir negali būti pripažintas leistinu rašytiniu įrodymu. Atsakovas prieštaravimuose taip pat nurodė, kad delspinigiams yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas, o delspinigiai pagal 2012-07-31 PVM sąskaitas-faktūras, kurių apmokėjimo terminas sueina tik 2012-0-17 negalėjo būti priskaičiuoti. Atsakovas nesutinka ir su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis, nes ieškovas nepateikė įrodymų, kad bylinėjimosi išlaidos buvo sumokėtos advokatui.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašo Šiaulių apygardos teismo 2012-08-28 preliminarų sprendimą iš esmės palikti nepakeistą, sutinka, kad bylinėjimosi išlaidos yra priteistos per didelės ir prašo priteistas bylinėjimosi išlaidas sumažintinos iki 5000,00 Lt, pateikė teismui įrodymus sąskaitos išrašas, patvirtinantį ieškovo mokėjimą atstovui už suteiktą teisinę pagalbą (b.l. 175).

8Atsakovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-1282-267/2012 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui. Nurodė, kad teismo posėdyje nedalyvaus (b.l. 171-172).

9Ieškovo atstovas prašo atsakovo prašymo dėl bylos sustabdymo netenkinti, nes net iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, kitos civilinės bylos negali būti dėl šios priežasties sustabdytos, o be to pažymėjo, kad atsakovui restruktūrizavimo byla nėra iškelta, o kitų pagrindų, kurių pagrindais būtų galimas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, atsakovas nenurodė.

10Atsakovo atstovo prašymas dėl bylos sutabdymo negali būti tenkintinas, nes LR CPK 163, 164 straipsniuose, kuriais remiantis būtų galima sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, pagrindų nėra.

11Šiaulių apygardos teismo 2012 m . rugpjūčio 28 dienos preliminarus sprendimas pakeistinas.

12Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad šalys 2011 m. vasario 9 dieną pasirašė Klojinių nuomos sutartį Nr. 11/831N, pagal kurią ieškovas UAB „Doka Lietuva“ įsipareigojo nuomoti atsakovui UAB „Dovirma“ statybinius klojinius, o nuomininkas įsipareigojo naudoti klojinius pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (b.l. 5-7). Ieškovas sutartį įvykdė pilnai ir tinkamai, t.y. laikotarpiu nuo sutarties pasirašymo nuomojo atsakovui jo užsakytus klojinius, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas su ieškovu neatsiskaitė. Atsakovas nei nuomos laikotarpiu, nei po sąskaitų faktūrų apmokėjimui pateikimo dėl išnuomotų klojinių kokybės, kiekio, kainos ar kitų trūkumų bendrovei pretenzijų nereiškė. Atsakovas UAB „Dovirma“ už ieškovo suteiktas paslaugas pilnai neatsiskaitė ir ieškinio pateikimo dienai atsakovas liko skolinga ieškovui – 379945,23 Lt. Kadangi atsakovo įsiskolinimas yra didelis, o atsakovas UAB „Dovirma“ nesilaikė papildomai nustatytų terminų skolos grąžinimui, ieškovas, neturėdamas kitų galimybių atgauti skolą, pateikė ieškinį teismui, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ skolą, delspinigius, metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Byloje pateiktas 2011-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuris akto sudarymo dieną patvirtina atsakovo 242 731,28 Lt skolą ieškovo naudai (b.l. 13 ). Iš ieškinio turinio, PVM sąskaitų faktūrų, 2011-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto, delspinigių paskaičiavimo ir duomenų apie Vilibor dydį matyti, kad atsakovo pradelsta skola ieškovui yra 379 945,23 Lt, o paskaičiuota delspinigių suma už 9326,81 Lt.

14Teismui akivaizdu, jog atsakovas laiku neatsiskaitydamas už išnuomotus klojinius bei vėliau nepadengdamas įsiskolinimo per papildomai nustatytą terminą pažeidė prievolę ir todėl ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą dėl skolos priteisimo. LR CK 6.71 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatytos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t Atsakovas sutinkamai su Klojinių nuomos sutartimi Nr. 11/831N, uždelsęs apmokėti pateiktas sąskaitas - faktūras, privalo mokėti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną nuo neapmokėtos sumos bei įstatymų nustatyto 7,75 procentų dydžio metines palūkanas.

15Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pateikė atsakovo UAB „Dovirma“ kreditorių finansinių – reikalavimų 2012-09-30 duomenis iš kurių matyti, kad atsakovas pripažįsta įsipareigojimus kreditoriams tame tarpe ir ieškovui UAB „Doka Lietuva“ už 403 711,80 Lt sumą (b.l. 177).

16Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovo ieškinio reikalavimai dėl 379 945,23 Lt skolos yra pagrįsti.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pažymėjo, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

18Teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui gali būti iškelta restruktūrizavimo byla, jo mokumas yra ribotas todėl ieškinio reikalavimą dėl 9 326,81 Lt delspinigių priteisimo, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 str.), bei įgyvendinamas diskrecijos teisę mažina delspinigius (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), bet nepaneigdamas šalių sutarties laisvės principo (sutarties 4.1 punktas, b.l. 7), teismas sprendžia, jog delspinigių dydis mažintinas nuo 9326,81 Lt iki 2 000,00 Lt. Teismo vertinimu, toks delspinigių mažinimas nepažeis šalių interesų pusiausvyros. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, remiantis LR CK 6.37 straipsniu, 6.38 straipsniu, 6.63 straipsnio 1 dalimi, 6.70–6.72, 6.200, 6.261 straipsniais, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies.

19Teismas, atsižvelgdamas į šalių ir teismo siekiamus protingus bylinėjimosi tikslus, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio ir LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatomis (Rekomendacijų 8.2 p.) sprendžia, kad ieškovui iš atsakovo priteistina 2400,00 Lt (800,00Lt x 3) už ieškinį (Rekomendacijų 8.5 p. ) 605,00 Lt už atsiliepimą į atsakovo prieštaravimą (b. l. 1-3; 64-67). Ieškovo atstovo atstovavimo teisme išlaidos, atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.18 punktą ir į 2012-02-22 teismo posėdžio trukmę (apie 30 min.) priteistinos 60,00 Lt. Viso priteistina išlaidos už suteikta teisinę pagalbą 3065,00 Lt. Teismo vertinimu, neturi būti toleruojamas pernelyg didelis ir nepagrįstas šalių išlaidavimas.

20Taip pat iš atsakovo priteistina 44,41 Lt išlaidų (b.l. 50.), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str.1 d. 3 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 262, 263, 265,270, 284, 430straipsniais, teismas,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 28 dienos preliminarų sprendimą pakeisti.

23Sumažinti iš atsakovo UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427, buveinės adresas Kęstučio g. 11-4, Telšiai) ieškovui UAB „ Doka Lietuva“ (į. k. 300042618, buveinės adresas Visorių g. 27, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), priteistus delspinigius iki 2000,00 Lt (dviejų tūkstančių litų) ir bylinėjimosi išlaidas už suteiktą teisinę pagalbą sumažinti iki 3065,00 Lt.

24Kitą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 28 dienos preliminaraus sprendimo dalį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirna“ 44,41 Lt (keturiasdešimt keturis litus 41 centą), išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas, UAB „Doka Lietuva“ , ieškiniu dokumentinio proceso tvarka... 5. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 28 dienos preliminariu... 6. Atsakovas UAB „Dovirma“ 2012 m. rugsėjo 12 dieną pareiškė... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašo Šiaulių apygardos teismo... 8. Atsakovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą... 9. Ieškovo atstovas prašo atsakovo prašymo dėl bylos sustabdymo netenkinti,... 10. Atsakovo atstovo prašymas dėl bylos sutabdymo negali būti tenkintinas, nes... 11. Šiaulių apygardos teismo 2012 m . rugpjūčio 28 dienos preliminarus... 12. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad šalys 2011 m. vasario 9 dieną... 13. Byloje pateiktas 2011-12-31 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuris... 14. Teismui akivaizdu, jog atsakovas laiku neatsiskaitydamas už išnuomotus... 15. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pateikė atsakovo UAB „Dovirma“... 16. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovo ieškinio... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 18. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui gali būti iškelta... 19. Teismas, atsižvelgdamas į šalių ir teismo siekiamus protingus bylinėjimosi... 20. Taip pat iš atsakovo priteistina 44,41 Lt išlaidų (b.l. 50.), susijusių su... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 262,... 22. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 28 dienos preliminarų... 23. Sumažinti iš atsakovo UAB „Dovirma“ (į. k. 180355427, buveinės adresas... 24. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 28 dienos preliminaraus... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Dovirna“ 44,41 Lt (keturiasdešimt keturis... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...