Byla 2S-506-390/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Antano Burdulio, Ramūno Mitkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „VST“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal ieškovės R. G. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „VST“, tretiesiems asmenims Kauno m. savivaldybės administracijai, D. S. , UAB „Būsto administravimo agentūra“ dėl įpareigojimo tiekti elektros energiją, dėl įpareigojimo sudaryti elektros energijos vartojimo sutartį.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą tiekti elektros energiją butui, esančiam Lampėdžių g. 10-140, Kaune, sudaryti su ja elektros energijos vartojimo sutartį, atsiskaitymą numatant pagal elektros skaitiklio rodmenis, taikant lengvatinį tarifą, kaip gyventojams, naudojantiems elektros virykles. Teismo posėdžio metu atsisakė nuo ieškinio, prašė civilinę bylą nutraukti, nes atsakovas jos reikalavimus patenkino, pasirašė sutartį ir atnaujino elektros tiekimą į jos nuomojamą butą. Prašė priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas, nurodė, jog nesutinka, kad būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos atsakovui, nes šioje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl įsiskolinimo priteisimo, bet reikalaujama atnaujinti elektros tiekimą bei sudaryti sutartį, o šiuos reikalavimus atsakovas patenkino po bylos iškėlimo.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. vasario 22 d. nutartimi ieškovės R. G. atsisakymą nuo ieškinio priėmė, civilinę bylą nutraukė. Pavedė Kauno apskrities VMI grąžinti ieškovei 100 Lt žyminio mokesčio, iš atsakovo AB „VST“ valstybei priteisė 270,00 Lt valstybės garantuojamai teisinei pagalbai apmokėti ir 41,58 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės R. G. atsakovui AB „VST“ priteisė 200,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas bylą nagrinėjo atsakovui nedalyvaujant, nes atsakovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, nepateikė įrodymų dėl negalėjimo atvykti į posėdį, neatvykimo priežastys pripažintos nesvarbiomis. Atsižvelgdamas į ieškovės paaiškinimus ir pateiktą 2007-02-19 tarp šalių pasirašytą Elektros energijos tiekimo (pardavimo) – vartojimo (pirkimo) sutartį, į tai, jog atnaujintas elektros tiekimas į ieškovės nuomojamą butą, teismas ieškovės atsisakymą nuo ieškinio priėmė ir bylą nutraukė. Teismas nustatė, kad atsakovas po bylos iškėlimo patenkino ieškinio reikalavimus ne visa apimtimi, o tik jų dalimi, taip pat nustatydamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, pripažino, jog ieškinio reikalavimus atsakovas patenkino 90 procentų, o 10 procentų reikalavimų apimties ieškovė atsisakė savo iniciatyva. Taip pat nustatė, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio, valstybės išlaidos už garantuojamą teisinę pagalbą advokatui sudarė 300 Lt, atsakovas už teisines paslaugas advokatui sumokėjo 4130 Lt. Tačiau teismas, įvertinęs Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nurodytus atlyginimo dydžius bei jų nustatymo kriterijus, taip pat į bylos sudėtingumą bei suteiktų teisinių paslaugų apimtį, pripažino, jog išlaidos atsakovo advokatui buvo sumokėtos per didelės, todėl turi sudaryti 2000 Lt. Šalių prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas tenkino dalinai. Nurodė, kad sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą esminės reikšmės neturi atsakovo argumentas, jog atsakovas sudarė sutartį ir atnaujino elektros tiekimą tik ieškovei susimokėjus skolą, nes skolos priteisimo klausimas nagrinėjamas kitoje byloje.

6Atskiruoju skundu atsakovo atstovas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. nutartį ir civilinės bylos nutraukimo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimus perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo arba išspręsti klausimą iš esmės, panaikinti skundžiamą nutartį dalyje, kurioje iš AB „VST“ priteistos išlaidos valstybės garantuojamai teisinei pagalbai apmokėti ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu bei AB „VST“ priteista 200 Lt bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės ir šioje dalyje priimti naują nutartį, kuria AB „VST“ iš ieškovės priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad skundžiama nutartis naikintina, nes priimta atsakovui tinkamai nepranešus apie įvyksiantį teismo posėdį, teismui neteisingai nustačius faktines bylos aplinkybes ir elektros energijos pajungimo bei elektros energijos pirkimo pardavimo sudarymo aplinkybes, neteisingai paskirsčius bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas civilinę bylą nagrinėjo neobjektyviai, buvo šališkas, veikė nesąžiningai, gynė išimtinai tik ieškovės interesus, teismo protokole nepažymėjo atsakovo atstovo prašymų teismui nagrinėti bylą nešališkai ir objektyviai. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas pažeidė procesinės teisės normas, 2007-02-14 neteisėtai ir nepagrįstai atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir kitą teismo posėdį paskyręs po 7 dienų, t.y. 2007-02-21, ir šią dieną bylą nagrinėjo bei 2007-02-22 priėmė nutartį žinodamas, kad atsakovui teismo pranešimas įteiktas netinkamai. Apelianto nuomone, teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas elektros energijos tiekimą prijungė ir elektros energijos pirkimo pardavimo sutartį su ieškove pasirašė tik po to, kai ieškovė įvykdė atsakovo reikalavimus ir sumokėjo 2538,88 Lt skolą už sunaudotą elektros energiją, privalėjo iš ieškovės atsakovui priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat nurodo, kad teismas netinkamai nustatė patenkintų ir nepatenkintų reikalavimų apimtį, nes nepatenkinti reikalavimai sudaro 1/3 dalį, t.y. 33 procentus nuo visų reikalavimų.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atsakovo atstovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo nutartį palikti nepakeistą.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė įpareigoti atsakovą tiekti elektros energiją ginčo butui, sudaryti su ja elektros energijos vartojimo sutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nagrinėjant bylą teismo posėdyje nuo ieškinio atsisakė, nes atsakovas jos reikalavimus patenkino. Teismas ieškovės atsisakymą nuo ieškinio priėmė, civilinę bylą nutraukė, ir atsižvelgdamas į atsakovo patenkintų ieškinio reikalavimų apimtį, priteisė iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas iš esmės nesutinka su teismo nutarties dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

10Vienas iš apelianto argumentų yra tai, kad teismas ginčijamą nutartį priėmė netinkamai taikęs procesines teisės normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų įteikimą. Iš bylos duomenų (b.l. 105, t.2) matyti, kad atsakovas AB „VST“ pateikė teismui prašymą atidėti 2007-02-21 bylos nagrinėjimą, kurį, vadovaudamasis CPK 246 straipsnio 2 dalimi, pirmosios instancijos teismas teismo posėdžio metu išnagrinėjo ir, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę dėl pareikšto prašymo, nutarė jo netenkinti atsakovo atstovo neatvykimo priežastis pripažindamas nesvarbiomis. CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta atsakovas, bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Atsakovo atstovui apie bylos iškėlimą teisme buvo žinoma, jis dalyvavo nagrinėjant bylą parengiamajame bei teismo posėdžiuose, nauja aplinkybė apie ieškovės skolos už sunaudotą elektros energijos sumokėjimą atsakovui taip pat žinoma, apie 2007-02-21 įvyksiantį teismo posėdį taip pat pranešta, todėl atsakovo prašyme nurodyta aplinkybė, kad neturi galimybės tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui ir atvykti į teismo posėdį yra nepagrįsta. Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo padarytomis išvadomis apie atsakovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis ir jo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą netenkinimo, todėl sprendžia, kad teismas tinkamai taikė CPK 246 straipsnio 2 dalį ir turėjo teisinį pagrindą nagrinėti bylą iš esmės nedalyvaujant atsakovo atstovui. Nagrinėjamu atveju ieškovė atsisakė ieškinio, atsisakymą teismas priėmė, ir paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas vadovavosi taisykle, kad jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, jog šį pareiškus atsakovas jo reikalavimus patenkino, teismas priteisia ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškinio reikalavimus ir įvertinęs byloje pateiktą tarp šalių sudarytą Elektros energijos tiekimo (pardavimo) – vartojimo (pirkimo) sutartį, darė išvadą, kad atsakovas po bylos iškėlimo patenkino ieškinio reikalavimus 90 procentų jų apimties, todėl šia apimtimi ir priteisė iš atsakovo ieškovei turėtas jos bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas su tokiu teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymu nesutinka, nes jo nuomone, teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškinio reikalavimai buvo atsakovo patenkinti tik po to, kai ieškovė įvykdė atsakovo reikalavimus sumokėti skolą už sunaudotą elektros energiją. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad šie atsakovo nurodyti argumentai nereikšmingi sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą, nes skolos priteisimo klausimas šioje byloje nebuvo nagrinėtas. Teisėjų kolegijos nuomone, apylinkės teismas paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, tai reglamentuojančių procesinės teisės normų nepažeidė. Atsakovo atskirojo skundo argumentą dėl netinkamo teismo posėdžio vedimo ir teismo posėdžio protokolo rašymo teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstu, nes iš byloje esančių duomenų nenustatyta, jog atsakovo atstovas būtų pasinaudojęs CPK 171 straipsnyje numatyta teise pareikšti rašytines pastabas dėl protokolo.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, apelianto atskirojo skundo argumentai nutarties motyvų nepaneigia, todėl nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 punktu, kolegija,

Nutarė

13

14Atskirąjį skundą atmesti.

15Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 22 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai