Byla 2-107-666/2009

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Redai Songailienei,

3dalyvaujant pareiškėjų R. A. ir A. A. atstovui, advokatui J. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. A. ir A. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kretingos rajono 2-ajam notarų biurui, Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Padvarių pensionatui, dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

5Pareiškėjai nurodė, kad 2004 m. vasario 20 d., būdamas 80 metų amžiaus, Kretingos r. Padvarių pensionate mirė pareiškėjų dėdė A. P., a.k. ( - ). Apie kurio mirtį pareiškėjams niekas nepranešė ir apie tai sužinojo tik 2008 m. rugsėjo mėn. Mirus A. P., visam likusiam po jo mirties turtui, atsirado paveldėjimas pagal įstatymą. Pareiškėjų dėdė A. P. ir mama M. P. (Andriulaitienė) buvo brolis ir sesuo. Jų tėvai - tėvas F. P., motina A. P. - seniai mirę. Dėdė A. P. buvo vedęs, tačiau vaikų neturėjo. Jo žmona J. P. mirė 1998 m. Pareiškėjų mama M. P. 1957-11-24, po vedybų, tapo Andriulaitienė. Ji turėjo tik du sūnus - A. R. ir A. A.. Mama mirė 1999-10-04, t. y. anksčiau už savo brolį A. P.. Vadovaujantis LR CK 5.50 str., trijų mėnesių laikotarpyje privalėjo kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notaro biurą su pareiškimais apie palikimo priėmimą. Apie dėdės mirtį nieko nežinojo, todėl laiku nesikreipė su pareiškimais apie palikimo priėmimą. A. P. daugiausia bendravo su savo vienintele seserimi, pareiškėjų mama, M. A. (Palubinskaite), o po jos mirties išvyko gyventi į Padvario pensionatą Kretingos r. Po dėdės mirties liko jam dalinės nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai: 1) 50/100 dalys 1 ha ploto žemės sklypo Kazlų Rūdos sav. Baganskų k., kadastrinis Nr. ( - ), registro Nr. ( - ). 2) 160/310 dalys 3,100 ha ploto žemės sklypo Kazlų Rūdos sav. Baganskų k., kadastrinis Nr. ( - ), registro įrašo Nr. ( - ). Likusios minimų žemės sklypų dalys bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalimis priklauso pareiškėjams R. A. ir A. A.. Po dėdės A. P. išvykimo į pensioną, jo žemės minėtų sklypų dalį pareiškėjai prižiūri, dirbame kartu su savo žemės dalimi. Tai įrodo, jog po dėdės mirties 2004-02-23, faktiškai valdo dėdei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausiusius žemės sklypus, jais naudojasi, disponuoja, prižiūri. Faktiškai palikimą priėmė, tik praleidome įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą pareiškimo apie palikimo priėmimą padavimą notaro biurui. Pareiškėjai prašo atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą pareiškimams apie palikimo priėmimą padavimą Kretingos r. 2-ajam notaro biurui.

6Suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, tačiau atsiuntė atsiliepimą, kuriuo nurodė, kad prašymui neprieštarauja. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Padvarių pensionato atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, tačiau atsiuntė atsiliepimą, kuriuo nurodo, kad kas sutinka su pareiškėjų R. A. ir A. A. pareiškimu.

8Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2004-02-20 Padvarių k., Kretingos r., mirė pareiškėjų A. A., a.k. ( - ) (b.l. 6) ir R. A., a.k. ( - ) (b.l. 7), dėdė A. P., a.k. ( - ) (b.l. 13, 8-12). Iš Kretingos 2-ojo notarų biuro pateiktos pažymos matyti, kad po A. P., a.k. ( - ), mirties į notarų biurą niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla neužvesta, paveldėjimo teisės liudijimas niekam neišduotas (b.l. 17). Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro pateiktų pažymų matyti, kad A. P., a.k. ( - ), vardu liko nekilnojamas turtas:50/100 dalys žemės sklypo Unikalus Nr. ( - ) ir 160/310 dalys 3,100 ha ploto žemės sklypo, Unikalus Nr. ( - ), esančių Kazlų Rūdos sav. Baganskų k. Atsižvelgiant į pareiškėjų nurodytas aplinkybes, prašymas atnaujinti terminą priimti palikimą, pagrįstas ir tenkintinas, todėl teismas laiko, kad terminą pareiškėjai A. A., a.k. ( - ) ir R. A., a.k. ( - ) kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo praleido dėl svarbių priežasčių.

10Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., 578 str. str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Atnaujinti A. A., a.k. ( - ) ir R. A., a.k. ( - ), trims mėnesiams terminą palikimo priėmimui į 2004-02-20 Padvarių k., Kretingos r., mirusio A. P., a.k. ( - ), iki mirties gyvenusio ( - ) turtą.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai