Byla I-698-57/2008
Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irena Stulpinienė rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su pareiškėjo UAB ,, Klaipėdos tranzito centras“ atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipiasi į teismą prašydamas panaikinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimą Nr. T11-500 ir įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą tvirtinti detaliojo plano projektą, kuriuo numatoma UAB ,, Klaipėdos tranzito centro“ išperkamosios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, esančiuose ( - ) pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, gyvenamąją teritoriją, padalinti juos į sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.

3Skundą atsisakytina priimti. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas ( prašymas ) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą ( neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Pareiškėjas ginčija Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimą Nr. T11-500, tačiau skundą dėl nurodyto sprendimo panaikinimo teismui pateikė 2008-11-07, t.y. praleidę įstatymo nustatytą skundo (prašymo ) padavimo terminą ir neprašo jo atnaujinti ( ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

4Dėl išdėstytų aplinkybių, atsisakytina priimti pareiškėjo skundą dėl 2008-09-25 sprendimo Nr. T11-500 panaikinimo, nes skundas ( prašymas) paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą ir neprašoma jo atnaujinti.

5Kadangi atsisakytina priimti skundą, todėl grąžintinas pareiškėjui sumokėtas žyminis mokestis.

6Vadovaudamasi LR ABTĮ 33 str. 1 d., 34, 37 str. 2 d. 8 p., 42 str. 1 d. 3 p., 105-106 straipsniais,

Nutarė

7atsisakyti priimti pareiškėjo UAB ,, Klaipėdos tranzito centras“ atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai ir Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimo panaikinimo,

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

9Grąžinti pareiškėjui 2008-11-07 sumokėtą 100 ( vieną šimtą ) Lt žyminį mokestį. Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai