Byla e2-506-544/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr.e2-506-544/2017 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Melrunas“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Lexuna“, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Linoteka“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė BUAB „Melrunas“ pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Linoteka“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2016 m. birželio 23 d. atsakovės atliktą vienašalį priešpriešinių ieškovės UAB „Melrunas“ prievolių įskaitymą, kuriuo atsakovė UAB „Linoteka“ įskaitė 47 693,17 Eur sumą, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės UAB „Linoteka“ 47 693,17 Eur skolą, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

32017 m. rugpjūčio 14 d. gautas ieškovės BUAB „Melrunas“ prašymas rašytinio proceso tvarka, šalims ir jų atstovams nedalyvaujant patvirtinti taikos sutartį, kurios turinyje įtvirtintas ir atsakovės UAB „Linoteka“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Ieškovė kartu nurodo, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, taikos sutarties sudarymui nurodytomis sąlygomis pritarė kreditorių susirinkimas.

42017 m. rugpjūčio 17 d. gautas atsakovės UAB „Linoteka“ prašymas rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant patvirtinti ieškovės pateiktą taikos sutartį.

5Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkinamas.

6Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių atstovams suteikta atstovavimo ir steigimo dokumentuose (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalis). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pagal taikos sutarties sąlygas šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, susitarė dėl joms abiem priimtinos mokėtinos pinigų sumos, aptarė mokėjimo terminus ir jų nesilaikymo sąlygas. Taikos sutarties sudarymas tokiomis sąlygomis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis), taip pat tai nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų. Taikos sutartyje ir prašymuose patvirtinti taikos sutartį šalys nurodė, kad joms žinomas ir suprantamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189, 6.985 straipsnių turinys bei pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnyje (kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama). Todėl tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

7Ieškovė BUAB „Melrunas“ nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį atleista pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Šalys taikos sutarties 1. 7. punkte nurodė, kad įstatyme numatyto dydžio bylinėjimosi išlaidas valstybei padengia atsakovė UAB „Linoteka“. Kadangi procesiniai dokumentai teikti elektronine forma, ieškinys tenkinamas 6000 Eur sumai, tai iš atsakovės į valstybės biudžetą priteisiama 135 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Byloje bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nebuvo.

8Taikos sutarties 1.4. punkte šalys pareiškė prašymą panaikinti atsakovei taikytas laikinąsias apsaugos priemones pagal 2017 m. balandžio 24 dienos teismo nutartį nuo taikos sutarties teisme patvirtinimo dienos.

9Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. balandžio 24 d. priėmė nutartį, kuria tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovei UAB „Linoteka“ priklausantį turtą, turtines teises ir/ar pinigines lėšas 47 693,17 Eur sumai. Atsižvelgdamas į tai, jog šalys susitarė dėl taikos sutarties sąlygų ir abi kreipėsi į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo bei bylos nutraukimo, teismas vertina, kad šalių prašymas panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nuo taikos sutarties teisme patvirtinimo dienos yra pagrįstas ir šalių teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia. Be to, laikinosios apsaugos priemonės taikytos žymiai didesniam ieškiniui užtikrinti, nei atsakovė turi sumokėti ieškovei pagal taikos sutarties sąlygas. Esant tokioms aplinkybėms, tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netikslingas ir nebereikalingas. Todėl minėta Panevėžio apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės šia nutartimi panaikinamos, o nutartį leidžiama vykdyti skubiai (CPK 149 straipsnio 1 dalis, 152 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaudamasis CPK 290, 291, 294 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu

Nutarė

11I.Patvirtinti ieškovės BUAB „Melrunas (j. a. k. ( - ), buveinės adresas: ( - ), a. s. Nr. ( - ), ( - ), AB, banko kodas ( - )), atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Lexuna“ (j. a. k. ( - ), adresas korespondencijai: ( - )), ir atsakovės UAB „Linoteka“ (j. a. k. ( - ), adresas ( - )), atstovaujamos direktorės L. J., toliau kartu vadinamos šalimis, sudarytą taikos sutartį (toliau – sutartis) civilinėje byloje Nr.e2-506-544/2017 sekančiomis sąlygomis:

121 straipsnis. Taikos sutarties dalykas

  1. Atsakovė UAB „Linoteka“ pripažįsta dalį ieškovės BUAB „Melrunas“ pareikštų reikalavimų, t. y. pripažįsta 6 000 Eur (šešių tūkstančių eurų) skolą.
  2. Atsakovė UAB „Linoteka“ įsipareigoja visą 1.1 punkte nurodytą skolą apmokėti ieškovei BUAB „Melrunas“ per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
  3. Ieškovė BUAB „Melrunas“, atsižvelgdama į atsakovės UAB „Linoteka“ veiksmus dėl taikos sutarties sudarymo, atsisako visų kitų ieškinio 2, 3 ir 4 punktuose pareikštų reikalavimų civilinėje byloje Nr. e2-506-544/2017.
  4. Šalys prašo teismo panaikinti atsakovei taikytas laikinąsias apsaugos priemones pagal teismo 2017-04-24 nutartį nuo šios taikos sutarties teisme patvirtinimo dienos.
  5. Šalys pareiškia, jog pasirašydamos šią taikos sutartį išsprendžia visus tarp jų esančius nesutarimus ir daugiau neturės pretenzijų viena kitai, išskyrus galimas pretenzijas dėl šios Taikos sutarties vykdymo.
  6. Atsakovės patirtos išlaidos teisinei pagalbai lieka atsakovei.
  7. Valstybės arba teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, bei 25 procentų žyminio mokesčio dalį įsipareigoja padengti atsakovė.

132 straipsnis. Taikos sutarties patvirtinimas

142.1.Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti.

152.2. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad, joms pasirašius šią taikos sutartį, ji šalims turės įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), o šią taikos sutartį patvirtinus teismui ir įsiteisėjus nutarčiai, kuria ji buvo patvirtinta, ši taikos sutartis šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis).

162.3. Šalys pareiškia, kad joms išaiškintos bei visiškai suvokiamos šios taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnyje, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

173 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

183.1. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad visas šios taikos sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią. Taikos sutarties šalys taip pat konstatuoja, pareiškia ir garantuoja, kad (i) visos šios taikos sutarties sąlygos yra priimtos abipusių derybų būdu, dalyvaujant šalių, ir visos iki šios taikos sutarties sudarymo dienos tarp šalių vykusios derybos buvo sąžiningos. Šalims nebuvo jokio psichologinio, fizinio ir/ar ekonominio spaudimo, jokių grasinimų ar kitokios neleistinos įtakos darymo, kuriam esant taikos sutartis nebūtų buvusi sudaryta, (ii) su visomis taikos sutarties sąlygomis kiekviena iš šalių aiškiai sutinka ir šalių santykiuose taikos sutarties sąlygos šalių geranoriškų ir laisvu susitarimu nebus traktuojamos kaip netikėtos (siurprizinės), (iii) šalys dės maksimalias pastangas taikos sutarčiai visiškai įvykdyti, t. y, kiekviena šalis esant reikalui privalės imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo, (iv) taikos sutarties sudarymo metu, jos sąlygos nepagrįstai nesuteikė nė vienai iš šalių perdėto teisinio, ekonominio ar kitokio panašaus pobūdžio pranašumo ir jos visiškai atitinka šalių interesus, šalių sąžiningos verslo praktikos principus bei laisvai išreikštųjų valią, taip pat taikos sutarties šalys nėra neinformuotos ar nepatyrusius ir taikos sutarties sudarymo metu jos neveikia neapdairiai ir turi reikiamą derybų patirtį.

193.2. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis konkrečioje byloje, įsiteisėjimo dienos.

203.3. Šios taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai ši taikos sutartis daro tiesioginę įtaką trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms ir kitus įstatymuose numatytus atvejus.

21II.Civilinę bylą Nr. e2-506-544/2017 pagal ieškovės BUAB „Melrunas“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Lexuna“, ieškinį atsakovei UAB „Linoteka“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei palūkanų priteisimo nutraukti šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus CPK 293 straipsnio 5 punkto pagrindu.

22III.Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytas visas laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-506-544/2017 atsakovės UAB „Linoteka“ (j. a. k. ( - ), adresas ( - )) turtui, turtinėms teisėms ir/ar piniginėms lėšoms (turto arešto akto kodas ( - )).

23Šios nutartis III dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai.

24IV. Priteisti iš atsakovės UAB „Linoteka“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas: ( - )) į valstybės biudžetą 135 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio (mokesčio gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

25Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė... 2. ieškovė BUAB „Melrunas“ pareiškė ieškinį atsakovei UAB... 3. 2017 m. rugpjūčio 14 d. gautas ieškovės BUAB „Melrunas“ prašymas... 4. 2017 m. rugpjūčio 17 d. gautas atsakovės UAB „Linoteka“ prašymas... 5. Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkinamas.... 6. Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių... 7. Ieškovė BUAB „Melrunas“ nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant... 8. Taikos sutarties 1.4. punkte šalys pareiškė prašymą panaikinti atsakovei... 9. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. balandžio 24 d.... 10. Vadovaudamasis CPK 290, 291, 294 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu... 11. I.Patvirtinti ieškovės BUAB „Melrunas (j. a. k. ( - ), buveinės adresas: (... 12. 1 straipsnis. Taikos sutarties dalykas
   13. 2 straipsnis. Taikos sutarties patvirtinimas... 14. 2.1.Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir nagrinėjamą... 15. 2.2. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad, joms pasirašius šią taikos... 16. 2.3. Šalys pareiškia, kad joms išaiškintos bei visiškai suvokiamos šios... 17. 3 straipsnis. Baigiamosios nuostatos... 18. 3.1. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad visas šios... 19. 3.2. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos... 20. 3.3. Šios taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali... 21. II.Civilinę bylą Nr. e2-506-544/2017 pagal ieškovės BUAB „Melrunas“,... 22. III.Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartimi... 23. Šios nutartis III dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 24. IV. Priteisti iš atsakovės UAB „Linoteka“ (j. a. k. ( - ), buveinės... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...