Byla e2-12735-566/2017
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rasų valda” ieškinį atsakovams A. B. ir R. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad jis teikia gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir priežiūros bei komunalines paslaugas. Nurodo, kad atsakovai yra buto, esančio ( - ), savininkai, todėl turi pareigą išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius. Atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. mokesčių už ieškovo suteiktas paslaugas nemokėjo, todėl liko skolingi ieškovui 633,16 Eur. Ieškovas prašo solidariai priteisti iš atsakovų 633,16 Eur skolos, 5 proc. metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovams ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (šeimos nariui – dukrai). Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 30-1857 pagrindu ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ iki 2017 m. gruodžio 31 d. paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi (http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30215530). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovams A. B. ir R. B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ). Iš ieškovo pateikto apyvartos žiniaraščio už paslaugas matyti, kad už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. už komunalines, eksploatacines, administravimo ir kitas paslaugas, įskaitant kaupiamąsias lėšas, atsakovams iš viso susidarė 633,16 Eur įsiskolinimas. Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovai pažeisdami savo prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovai su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovai savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.84 straipsnio 4 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 633,16 Eur skola už suteiktas paslaugas.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 633,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Rasų valda“, į.k. 121475275, solidariai iš atsakovų A. B., a.k. ( - ) ir R. B., a.k. ( - ) 633,16 Eur (šešis šimtus trisdešimt tris eurus ir 16 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 633,16 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovams, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jie turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai