Byla 2-846-804/2018
Dėl išlaikymo padidinimo nepilnamečiam vaikui, institucija teikianti išvadą byloje – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas Ričardas Prašmuntas, rengdamasis nagrinėti civilinė bylą pagal ieškovės J. D. ieškinį atsakovui K. D., dėl išlaikymo padidinimo nepilnamečiam vaikui, institucija teikianti išvadą byloje – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovė pareikštu ieškiniu prašė pakeiti Trakų rajono apylinkės teismo 2015-07-22 sprendimu nustatyto išlaikymo S. D. dydį ir priteisti iš atsakovo K. D. po 220,00 Eur kas mėnesį mokamomis išmokomis, nepilnamečio sūnaus S. D., gim. ( - ), išlaikymui iš visų rūšių pajamų, iki vaikas sulauks pilnametystės.

32018-01-08 teisme gautas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį. Šalys nurodė, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CPK 140 str. 3 d., 293 str.

4Taikos sutartis patvirtintina.

5Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

6Pagal CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-426/2008).

7Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

8Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, trečiųjų asmenų teisių nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

9Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalis 5 punktas).

10Įstatymas numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovė, paduodama ieškinį žyminio mokesčio nemokėjo (CPK 83 str. 1 d. 3 p.), todėl žyminio mokesčio grąžinimo klausimas nespręstinas.

11Iš atsakovo valstybei priteistina 11,00 Eur (25 proc.) žyminio mokesčio už išlaikymo dydžio pakeitimą (CPK 79 str., 83 str. 1 d. 3 p., 85 str. 1 d. 3 p., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 290 str., 291 straipsniu, 293 str., 294 str., teismas

Nutarė

14Bylą nutraukti.

15Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovės J. D., a. k. ( - ) gyv., ( - ), ir atsakovo K. D., a. k. ( - ) gyv., ( - ) šiomis sąlygomis:

  1. Pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2015 metų liepos 22 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2389-213/2015 dalyje dėl nepilnamečiui sūnui S. D. gim. ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymo dydžio ir tvarkos nustatymo (p. 7) ir išdėstyti jį sekančiai:
„ K. D., a. k. ( - ) moka išlaikymą nepilnamečiui sūnui S. D. gim. ( - ), a. k. ( - ) kasmėnesinėmis periodinėmis po 150,00 EUR išmokomis nuo ieškovės J. D. ieškinio pateikimo šioje byloje dienos iki sūnaus S. D. pilnametystės. Sūnaus išlaikymui skirtos piniginės lėšos pervedamos į J. D. sąskaitą ( - )AB Swed banke arba į sąskaitą ( - ) Luminor Bank. Sūnaus išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama J. D.“.
  1. Nustatyti, jog sūnaus S. D. išlaikymui mokama suma šalių susitarimu gali būti mažinama už tą laikotarpį, kai sūnus Severinas nepertraukiamai bendrauja su tėvu (gyvena pas jį) sūnaus atostogų metu ne trumpiau kaip septynias dienas per mėnesį
  2. Nustatyti, jog sūnui S. teikiamo išlaikymo skirtumą (nuo 100,00 EUR iki 150,00 EUR) už keturis mėnesius - nuo ieškinio pateikimo dienos 2017 m. spalio 13 d. iki 2018 m. vasario 13 d, iš viso 200,00 EUR, K. D. išmokės J. D. dalimis iki 2018 m. gegužės 1 d.
  3. Šalys susitaria, jog Taikos sutarties parengimo išlaidas (100,00 EUR) sumokės lygiomis dalimis.
  4. Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, šalys padengia lygiomis dalimis.
  5. Šią taikos sutartį pasirašančios Šalys pareiškia, kad ši Sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią Sutartį neteisėta.

16Priteisti iš K. D. 11,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, ši suma turi būti sumokėta į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai