Byla N-403-1185-06
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 3 d. nutarimo V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Algirdo Taminsko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. J. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 3 d. nutarimo V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. kovo 3 d. nutarimu panaikino Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos eismo priežiūros poskyrio (toliau – ir Alytaus PK VP EPP) 2005 m. birželio 21 d. nutarimą skirti V. M. 150 Lt baudą už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 127 straipsnio 2 dalyje, padarymą bei bylą nutraukė.

5II.

62006 m. kovo 21 d. nukentėjusysis R. J. išsiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. kovo 3 d. nutarimo bei pareiškimą dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo. Pareiškime dėl termino atnaujinimo nurodė, kad yra Lietuvos kariuomenės karininkas, nuo vasario mėnesio pabaigos iki kovo mėnesio vidurio dalyvavo įvairiuose kariniuose apmokymuose, todėl negalėjo susipažinti su skundžiamu nutarimu ir jį apskųsti.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8III.

9Prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti netenkintinas.

10Kauno apygardos administracinis teismas nutarimą nagrinėjamoje byloje paskelbė 2006 m. kovo 3 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio nutarimo pateikimo diena, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 128 straipsniu bei 66 straipsnio 4 dalimi, buvo 2006 m. kovo 14 d. R. J. apeliacinį skundą teismui išsiuntė 2006 m. kovo 21 d., tai yra praleidęs įstatyme numatytą dešimties dienų apeliacinio skundo padavimo terminą.

11Vadovaujantis ABTĮ 34 straipsnio nuostatomis, praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti gali būti atnaujintas tik nustačius svarbias šio termino praleidimo priežastis. Šiame straipsnyje minimomis svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jam įstatymo nustatytu dešimties dienų laikotarpiu pateikti apeliacinį skundą.

12Nukentėjusysis teigė, kad apeliacinio skundo paduoti laiku jis negalėjo, nes dalyvavo kariniuose mokymuose. Tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų pareiškėjas kartu su prašymu atnaujinti terminą nepateikė. Taigi pareiškėjas neįrodė, kad egzistavo jo nurodomos svarbios termino praleidimo priežastys. Todėl tenkinti prašymo dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo nėra pagrindo.

13Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14R. J. prašymo netenkinti, termino apeliaciniam skundui paduoti neatnaujinti ir skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai