Byla 2-838-394/2014
Dėl prokuroro nutarimo panaikinimo trūkumus (LR CPK 115 str. 2 d., 138 str.). Nutartis išsiųsta pareiškėjos D. D. nurodytu ir jos deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ((duomenys neskelbtini)) 2014-01-08 ir pakartotinai 2014-01-18, tačiau grįžo neįteikta su nuoroda „neatsiėmė“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, pasibaigus terminui paduoto procesinio dokumento trūkumams pašalinti, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

22014-01-08 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi pareiškėjai D. D. nustatytas terminas iki 2014-01-24 pašalinti paduoto skundo dėl prokuroro nutarimo panaikinimo trūkumus (LR CPK 115 str. 2 d., 138 str.). Nutartis išsiųsta pareiškėjos D. D. nurodytu ir jos deklaruotu gyvenamosios vietos adresu (( - )) 2014-01-08 ir pakartotinai 2014-01-18, tačiau grįžo neįteikta su nuoroda „neatsiėmė“.

3LR Civilinio proceso kodekso 121 str. 1 d. numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo privalo nedelsdamas pranešti teismui apie adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo nesilaiko šio reikalavimo, dokumentai siunčiami teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (LR CPK 121 str. 2 d.). Kadangi 2014-01-08 nutartis pašalinti paduoto skundo trūkumus pareiškėjai D. D. buvo išsiųsta pačios pareiškėjos nurodytu gyvenamosios vietos adresu, šiuo adresu pareiškėja yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą gyventojų registre, laikytina, kad nutartis jai įteikta tinkamai. Iki teismo nurodyto termino pareiškėja trūkumų nepašalino, prašymo pratęsti terminą nepateikė, todėl procesinis dokumentas (skundas) laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

4Vadovaudamasi išdėstytu ir LR Civilinio proceso kodekso 115 str. 3 d.,

Nutarė

5Pareiškėjos D. D. skundą dėl prokuroro nutarimo panaikinimo laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjai.

6Pareiškėja turi teisę, pašalinusi trūkumus, vėl kreiptis į teismą dėl to paties dalyko.

7Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjai.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai