Byla 1A-305-348-2009

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Svetlanos Jurgaitienės, teisėjų: Emilijos Akelienės ir Egidijaus Jono Grigaravičiaus, sekretoriaujant Vaivai Tamkutonienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, gynėjai advokatei Rasai Kalkauskienei, nuteistajam A. N.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos apeliacinį skundą dėl 2008 m. rugsėjo 18 d. Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo A. N. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3pagal LR BK 178 str. 1d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metamas ir 6 (šešiems) mėnesiams;

4pagal LR BK 138 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metamas ir 6 (šešiems) mėnesiams.

5Vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d., 4 d. paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

6Pagal LR BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 146 str. 2 d. A. N. išteisintas, nes nepadarytos veikos, turinčios šių nusikaltimų požymių.

7Iš A. N. priteista: V. D. 1115 Lt. turtinei žalai atlyginti ir 500 Lt. neturtinei žalai atlyginti, 2804 Lt. Valstybinei ligonių kasai prie SAM.

8Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9A. N. nuteistas už tai, kad 2007 m. spalio 15 d. 15.00 val. – 2007 m. spalio 18 d. 11.20 val. laikotarpiu, V. D. būnant jo bute, esančiame ( - ), tyčia naudodamas prieš V. D. fizinį smurtą, o būtent: suduodamas jai smūgius rankomis į veidą ir padarydamas nežymų kūno sužalojimą, t.y. poodines kraujosruvas kairės ausies kaušelyje, veide, pasmakrėje, kas sukėlė V. D. ligą – adaptacijos sutrikimą dėl ko ji gydėsi ilgiau nei 10 parų, taip padarė nukentėjusiajai V. D. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

10Be to, A. N. nuteistas už tai, kad 2007 m. spalio 15 d. tiksliu ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu nenustatytu laiku, V. D. būnant ( - ), esančiame bute, iš jos pagrobė svetimą turtą – mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 3310“ su SIM kortele, bendros 40 litų vertės, MP3 grotuvą – 238 Lt. vertės, piniginę – 175 Lt. vertės, kurioje buvo 400 Lt., tuo padarydamas nukentėjusiajai V. D. 853 Lt. turtinę žalą.

11A. N. buvo kaltinamas tuo, kad 2007-10-15 apie 15.00 val., prieš nukentėjusiosios V. D. valią atsivežė ją į butą esantį ( - ), kur laikydamas ją prievarta iki 2007 m. spalio 18 d. 11.20 val., panaudodamas prieš V. D. fizinį smurtą, t.y. suduodamas jai smūgius rankomis į galvą, panaudodamas psichinę prievartą, grasindamas ją nužudyti bei prievarta versdamas ją vartoti alkoholinius gėrimus bei psichotropinius vaistus „Apaurin", taip pasinaudodamas nukentėjusiosios bejėgiška būkle, prieš nukentėjusiosios V. D. valią su ja lytiškai santykiavo, t.y. nemažiau dešimt kartų ją išžagino vaginaliniu būdu, t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 149 str. 1 d.

12Taip pat, jis buvo kaltinamas tuo, kad 2007-10-15 apie 15.00 val., prieš nukentėjusiosios V. D. valią atsivežė ją į butą esantį ( - ), kur laikydamas ją prievarta iki 2007 m. spalio 18 d. 11.20 val., panaudodamas psichinę prievartą, grasindamas ją nužudyti bei prievarta versdamas ją naudoti alkoholinius gėrimus ir psichotropinius vaistus „Apaurin", taip pasinaudodamas nukentėjusiosios bejėgiška būkle, seksualiai ją prievartavo, t.y. tenkino savo lytinę aistrą prieš V. D. valią tris kartus oraliniu būdu ir vieną kartą analiniu būdu, t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 150 str. 1 d.

13Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad 2007 m. spalio 15 d., apie 15.00 val. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, netoli geležinkelio stoties ( - ), turėdamas išankstinį tikslą - išžaginti, pavartodamas fizinę prievartą prieš nukentėjusiąją V. D., įsitemdamas ją į ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą automobilį, nuvežęs ją į butą, adr. ( - ), kur panaudodamas prieš nukentėjusiąją psichinę ir fizinę prievartą, laikė neteisėtai ją iki 2007 m. spalio 18 d. 11.20 val., t.y. ilgiau kaip 48 val., žagindamas ir seksualiai prievartaudamas, kol ji sugebėjo pabėgti pro langą, t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą, numatytą LR BK 146 str. 2 d.

142008-09-18 Kauno miesto apylinkės teismas nuosprendžiu A. N. pagal LR BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 146 str. 2 d. išteisino, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (LR BPK 303 str. 5 d. 1 p.). Teismas padarė išvadą, kad iš esamų įrodymų matyti, jog V. D. buvo A. N. bute, tačiau atmetė nukentėjusiosios parodymus apie atvažiavimo į butą aplinkybes, nes jie neparemti jokiais kitais objektyviais įrodymais, o įsodinimo į automobilį aplinkybės realiai neįmanomos.

15Be to, teismas konstatavo, jog butui esant pirmame aukšte, esant paprastiems, mediniams, paprastai uždaromiems langams, A. N. dažnai išeinant iš buto keletui valandų, V. D. galėjo bet kada iš šio buto išeiti. Nors V. D. teigė, kad iš buto bėgo tris kartus, tačiau neaišku, kur ji buvo ir kur bėjo, jei vieną kartą, sutikusi A. N. kartu su juo parėjo atgal. Ta aplinkybė, jog kuomet mergina išėjusi iš A. N. buto nuėjo pas kaimynus, o šie ją parvedė atgal į A. N. butą, taip pat neduoda pagrindo teigti, jog A. N. kokiais nors tyčiniais veiksmais ribojo nukentėjusiosios laisvę – merginai kartu su I. S. atėjus į A. N. butą, pastarasis net nepakilo iš lovos, o V. D. liko jo bute, nieko nesakydama I. S.. Apylinkės teismas atsižvelgęs į nukentėjusiosios psichinę būklę, rėmėsi tik tais jos parodymais, kurie pagrįsti kitais objektyviais įrodymais. Teismas įvertinęs tai, jog A. N. kūne taip pat yra sužalojimų, padarė išvadą, jog jis galėjo muštis su V. D., ir atsižvelgęs į tai, jog nukentėjusioji bet kada galėjo iš buto išeiti (kuomet kaltinamasis miegodavo, ar būdavo išėjęs), tačiau to nepadarė, o jai išėjus vėl grįžo tai kartu su kaltinamuoju, tai kartu su I. S. ir tam nesipriešino, padarė išvadą, jog A. N. sakė tiesą, teigdamas, jog nukentėjusioji pas jį gyveno kaip sugyventinė.

16Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008-09-18 nuosprendžio dalį dėl A. N. išteisinimo panaikinti ir jo atžvilgiu priimti apkaltinamąjį nuosprendį dėl veikų, numatytų LR BK 146 str. 2 d., 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., ir jį nuteisti: pagal LR BK 146 str. 2 d. laisvės atėmimu l metams 2 mėnesiams; pagal LR BK 149 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 metams; pagal LR BK 150 str. 1 d laisvės atėmimu 4 metams. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti su 2008-08-18 nuosprendžiu paskirta bausme 2 m. laisvės atėmimo už nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 138 str. 1 d., 178 str. 1 d., jas iš dalies sudedant ir paskirti galutinę bausmę laisvės atėmimą 6 (šešeriems) metams. Civilinius nukentėjusiosios V. D. 101 115 litų bei Valstybinės ligonių kasos 2804 litų ieškinius tenkinti.

17Skunde nurodoma, jog apylinkės teismo nuosprendžio aprašomoji dalis neatitinka LR BPK 305 str. 3 d. reikalavimų, nes teismas išdėstęs kaltinimo, dėl kurio byla perduota nagrinėti teisme esmę, netiksliai išdėstė teismo metu nustatytas byloje aplinkybes, motyvuotai neįvertino kai kurių byloje surinktų įrodymų.

18Prokurorės nuomone, teismas išteisindamas A. N. pagal LR BK 146 str. 2 d., neteisingai vertino bei neįvertino visų nustatytų ir ištirtų įrodymų bei aplinkybių t.y., kad nukentėjusiosios V. D. tiek ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai dėl įsodinimo į automobilį iš esmės nesiskyrė nuo teisminio nagrinėjimo metu duotų parodymų, nes grasinimas „nupjauti jai galvą" iš esmės duoda suprasti, jog jai buvo grasinta peiliu, ką nukentėjusioji savo parodymuose ir patvirtino bylos nagrinėjimo metu. Teismas analizuodamas šį epizodą neaptarė bei nevertino V. D. duotų parodymų. Nors teismas ir nustatė, jog buto durys rakinamos dvejomis spynomis, tačiau visiškai nevertino, tai, kad nukentėjusioji iš buto bėgo ne per duris, o per langą ir ne vieną kartą, nevertino ir pačios nukentėjusiosios parodymų, jog durų iš vidaus atrakinti ji negalėjo, nors kaltinamasis parodė teisminio nagrinėjimo metu, jog raktų jis nuo durų niekur nelaikė, durys iš vidaus sudėtingai atsidarydavo, jei išėjęs užrakindavo duris, tai iš vidinės pusės durų neatidarysi, durys neužsitrenkia, jas uždarai ir tada užrakini, taip pat neatkreiptas dėmesys ir į įvykio vietos apžiūros metu nustatytas aplinkybes t.y., kad už lovos rastos nukentėjusiosios kelnaitės, kas aiškiai parodo, jog nukentėjusioji paskutinį kartą taip pat bėgo iš A. N. buto. Be to, teismas nevertino tos aplinkybės, kad nukentėjusioji visą laiką buvo apsvaigusi nuo psichotropinių vaistų bei vartoto alkoholio, sunkiai susivokė aplinkoje, bei kad V. D. tokioje būsenoje ir ne visada galėjo nesant A. N. namuose bėgti, taip pat neaptarė bei nevertino prieš nukentėjusiąją naudoto smurto jo pasekmių, baimės faktoriaus.

19Apeliantėss nuomone, teismas neišsamiai įvertino surinktus įrodymus analizuodamas A. N. veiką dėl neteisėto laisvės atėmimo, nes veikos, numatytos LR BK 146 str. 2 d. objektyvioji ir subjektyvioji pusės yra susiję su vėliau A. N. padarytomis nusikalstamomis veikomis, numatytomis LR BK 150 str. 1 d., 149 str. 1 d., todėl teismas neišvengė klaidingo įrodymų vertinimo analizuojant minėtas A. N. veikas. Teismas konstatuodamas, kad lytinio akto metu nukentėjusi „gulėjo kaip lenta" nuosprendyje visiškai neaptarė ir nevertino surinktų ir ištirtų įrodymų, jog A. N. naudodamasis nukentėjusiosios bejėgiška būkle ją žagino bei prievartavo. Kad buvo lytiniai santykiai tarp A. N. bei nukentėjusiosios neneigia ir pats kaltinamasis.

20Be to, teismas analizuodamas šiuos epizodus visiškai nevertino liudytojo K. D. parodymų bei liudytojos I. S. parodymų iš kurių matyti, jog ji neturėjo laiko bendrauti ir klausinėti nukentėjusiosios, nes skubėjo į ligoninę. Liudytojų D. V. ir Č. S. J. parodymai analizuojant A. N. veikas nėra nuosprendyje aptarti, tačiau įvertinus juos darytina išvada, kad nukentėjusioji V. D. tik turėjus galimybę pabėgti iš karto informavo policijos pareigūnus apie jos atžvilgu padarytus nusikaltimus, parodė vietą kur buvo laikoma, išdėstė jos atžvilgiu padarytų nusikaltimų aplinkybes, taip pat iš šių parodymų galima spręst kokia būsena nukentėjusiosios buvo tik po įvykio. Šie parodymai taip pat parodo ir kaltinamojo veiksmus atvykus policijos pareigūnams į įvykio vietą.

21Apeliantės nuomone, teismas taip pat nuosprendyje neįvertino esminių kaltinamojo parodymų prieštaravimų, nes ikiteisminio tyrimo metu A. N. yra nurodęs, jog lauko durų jis nerakindavo, tarp jo ir nukentėjusiosios jokių konfliktų nėra buvę, jis jai nėra sudavęs nei vieno smūgio, neigia santykiavęs su nukentėjusiąją V. D. analiniu bei oraliniu būdu, nors tokius jo parodymus paneigia pati nukentėjusioji, bei teismo medicinos specialisto išvada. Tačiau ikiteisminio tyrimo metu duotus tokius savo parodymus kaltinamasis paneigia teisminio nagrinėjimo metu parodydamas, jog merginai jis ne vieną kartą konflikto metu uždavė su delnu, kad duris jis rakindavo. Be to teismas nevertino ir tai, kad kaltinamasis negalėjo paaiškinti kodėl neišvarė merginos iš savo namų, nes jo teigimu, tokios merginos jis dar nebuvo sutikęs, kuri puola muštis. Taip pat teismas nevertino esančių prieštaravimų tarp kaltinamojo parodymų bei liudytojų D. V. bei Česlovo S. J. parodymų. Teismas nevertindamas šių išdėstytų kaltinamojo parodymų prieštaravimų, tuo pačiu nevertino ir nukentėjusiosios parodymų, kurie tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu iš esmės nesiskiria.

22Be to, skunde teigiama, jog nuosprendyje neaptarta ir nevertinta, jog įvykio apžiūros metu iš A. N. buto yra išimta patalynės užvalkalai, rankšluostis, kur ant paklodės, pagalvės užvalkalo, rankšluosčio, bei tyrimui pateiktų V. D. džinsinių kelnių yra rasta nukentėjusiosios V. D. kraujas. Rastas ant patalynės užvalkalų nukentėjusiosios kraujas patvirtina nukentėjusiosios parodymus, jog jos atžvilgiu buvo naudotas fizinis smurtas siekiant priversti ją lytiškai santykiauti.

23Taip pat nurodoma, jog A. N. buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 138 str., tačiau, tik už panaudotą V. D. atžvilgiu fizinį smurtą, kurio pasekmė buvo adaptacijos sutrikimas, tačiau teismas nieko nepasisakė apie V. D. atžvilgiu naudota psichinę prievartą, nors A. N. buvo tuo ir kaltinamas. Teismas neatribojo psichinės prievartos nuo fizinio smurto panaudojimo. Vertinant visus byloje surinktus įrodymus, psichinės prievartos panaudojimo aplinkybė turėtų būti pripažinta kaip aplinkybė įtakojusi V. D. padarytą sveikatos sutrikdymą, sukėlusį adaptacijos sutrikimą.

24Be to, teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, tai yra vadovaudamasis LR BK 63 str. 2, 4 d. A. N. paskirtas bausmes subendrino iš dalies jas sudedant, nors LR BK 63 str.2 d. kalbama apie bausmių apėmimą. Todėl nuosprendžiu paskirtos bausmės turėjo būti subendrintos vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 dalimis.

25Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti.

26Nuteistasis A. N. ir jo gynėjas prašė prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

27Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

28Apylinkės teismas nepagrįstai išteisino A. N. pagal LR BK 146 str. 2d., 149 str. 1d. ir 150 str. 1d., todėl 2007m. rugsėjo 18d. nuosprendis toje dalyje turėtų būti naikinamas ir priimamas naujas apkaltinamasis nuosprendis dėl veikų numatytų LR BK 146 str. 2d. , 149 str. 1d. ir 150 str. 1d.( LR BPK 329 str. 2d.).

29Išanalizavus teismo nuosprendį ir baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad apylinkės teismo išvados dėl A. N. išteisinimo neatitinka bylos aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino surinktus bylos duomenis ir padarė neteisingas išvadas.

30Apygardos teismas ištyręs bylos medžiagą nustatė, kad A. N. 2007m. spalio 15d. apie 15,00 val., prieš nukentėjusios V. D. valią atsivežė ją į butą, esantį ( - ), kur laikydamas ją prievarta iki 2007m. spalio 18d. 11,20 val. , panaudodamas prieš V. D. fizinį smurtą – t.y. suduodamas jai smūgius rankomis į galvą, panaudodamas psichinę prievartą, grasindamas ją nužudyti bei prievarta versdamas ją naudoti alkoholinius gėrimus ir psichotropinius vaistus „Apaurin“, taip pasinaudodamas nukentėjusios bejėgiška būkle, prieš nukentėjusios V. D. valią su ja lytiškai santykiavo, t.y. ne mažiau dešimt kartų ją išžagino vaginaliniu būdu, tai yra padarė nusikaltimą numatytą LR BK 149 str. 1d.

31Be to, A. N. 2007m. spalio 15d. apie 15,00 val., prieš nukentėjusios V. D. valią atsivežė ją į butą, esantį ( - ), kur laikydamas ją prievarta iki 2007m. spalio 18d. 11.20 val., panaudodamas prieš V. D. fizinį smurtą – t.y. suduodamas jai smūgius rankomis į galvą bei kitas kūno vietas, panaudodamas psichinę prievartą, grasindamas ją nužudyti bei prievarta versdamas ją naudoti alkoholinius gėrimus ir psichotropinius vaistus „Apaurin“, taip pasinaudodamas nukentėjusios bejėgiška būkle, seksualiai ją prievartavo, t.y. tenkino savo lytinę aistrą prieš V. D. valią tris kartus oraliniu būdu ir vieną kartą analiniu būdu, tai yra padarė nusikaltimą numatytą LR BK 150 str.1d.

32Be to, A. N. 2007m. spalio 15d. apie 15,00 val. , tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu metu nenustatytoje vietoje, netoli Geležinkelio stoties Kaune, turėdamas išankstinį tikslą – išžaginti, pavartodamas fizinę prievartą prieš nukentėjusiąją V. D., įsitempdamas ją į ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą automobilį, nuvežęs ją į butą, esantį ( - ), kur panaudodamas prieš nukentėjusiąją psichinę ir fizinę prievartą, laikė neteisėtai ją iki 2007m. spalio 18d. 11.20 val. – t.y. ilgiau nei 48 val., žagindamas ir seksuliai prievartaudamas, kol ji sugebėjo pabėgti pro langą, tai yra padarė nusikaltimą numatytą LR BK 146 str. 2d.

33Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu, kaltinamasis A. N. kaltu neprisipažino ir parodė, kad nukentėjusios neišžagino, neprievartavo ir jai laisvės neatėmė. Nukentėjusioji savo valia pas jį atvažiavo į namus, jie turėjo lytinių santykių, kartu miegojo, naktį V. D. jį žadino ir prašė pasimylėti. Pati gėrė alkoholį. Kadangi nukentėjusioji ne vieną kartą puolė jį mušti, sudavė į veidą, tai jis jai trenkė į galvą. Psichotropinius vaistus V. D. gėrė pati, jis nesiūlė jai gerti.

34Nors kaltinamasis A. N. kaltu neprisipažino, tačiau jo kaltė įrodyta nukentėjusios, liudytojų parodymais bei rašytine bylos medžiaga.

35Iš bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusioji V. D. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu davė nuoseklius parodymus. Ji parodė, kad jai priėjus prie automobilio, kurį vairavo A. N., pastarasis sugriebė ją už striukės ir įtraukė į automobilį. Kaltinamasis pagrasino, kad jei ji suriks, tai nupjaus jai galvą. Automobiliu buvo nuvežta nežinomu adresu ir nutempta į butą. Ji priešinosi, bet nerėkė, nes bijojo kaltinamojo. Tik įtempęs ją į butą, užrakino duris. Nutempęs į kambarį, liepė nusirengti ir su juo lytiškai santykiauti. Kadangi ji atsisakė tai daryti, tai ją nurengė iki nuogumo. Jai pasipriešinus, ėmė rankomis daužyti per veidą. Numovęs kelnes, per jėgą įkišo lytinį organą jai į burną. Supykęs už tai, kad jai pasidarė bloga, kumščiu sudavė per veidą, po ko ji prarado sąmonę. Kai atgavo sąmonę, ji gulėjo lovoje, o kaltinamasis ją žagino vaginaliniu būdu. Paskui jis išėjo iš buto, užrakinęs buto duris. Jai pasakė, kad tuoj sugrįš ir pagrasino, kad jei bandys bėgti, tai nupjaus galvą. Kadangi kaltinamasis buvo labai agresyvus, ją mušė, todėl jo grasinimai atrodė realūs ir bėgti ji nebandė. Kai kaltinamasis grįžo atnešė alkoholinių gėrimų, kuriuos privertė gerti kartu su juo. Jai atsisakius gerti dėl sveikatos būklės ( įdėtas širdies stimuliatorius), jis ją mušė per veidą ir grasino, kad užmuš. Kad kaltinamasis jos nemuštų, ji gėrė, po to ėjo į tualetą ir vemdavo, kad alkoholio neliktų organizme. Naktį vėl buvo žaginama. Kadangi nuolat buvo girdoma alkoholiu, tai prarado laiko pojūtį, nesiorientavo laike. Kai verkė, tai kaltinamasis duodavo tablečių – raminamųjų vaistų. Per visą laiką ji buvo išžaginta ne mažiau 10 kartų vaginaliniu būdu, tris kartus – oraliniu būdu ir vieną kartą – analiniu būdu. Kai atsisakydavo su juo lytiškai santykiauti, tai kaltinamasis ją mušdavo rankomis per veidą, grasindavo nupjauti galvą. Ji kelis kartus buvo išlipusi pro langą į kiemą, bet kaltinamasis ją pagaudavo ir nusitempdavo atgal į butą. Kartą jam užmigus, ji išlipo per langą ir nuoga, tik su kelnaitėmis nubėgo į kažkokį butą, kuriame rado kažkokį vyrą, jam sakė, kad mušama ir žaginama, bet pagalbos iš jo nesulaukė. Kaip atsirado bute dėl baimės, streso ir sumušimo nepamena. Po to iš jos buvo pavogti jos asmeniniai daiktai. Vieną kartą ji vėl išlipo per langą, sutiko kažkokį vyrą ir paprašė iškviesti policiją. Po to daugiau nieko nepamena, sąmonę atgavo tik klinikose. Neturtinei žalai atlyginti prašė priteisti 100 000 Lt.

36Tokius nukentėjusios parodymus patvirtina apylinkės teisiamajame posėdyje ištirta rašytinė bylos medžiaga bei iš dalies liudytojų parodymai.

37Liudytojo E. D. parodymais nustatyta, kad jis buvo susitaręs susitikti 2007m. spalio 15d.apie 16 val. su pažįstama V. D. ( - ) autobusų stotyje. Pralaukęs apie 1 valandą, skambino, bet V. D. MRT buvo išjungtas. Liudytojas patvirtino tą aplinkybę, kad V. D. visada sutartu laiku jo laukdavo ir niekada nepavesdavo.

38Liudytojo K. D. parodymais nustatyta, kad pas juos buvo atbėgusi pusnuogė mergina, kuri buvo apsvaigusi, kalbėjo neaiškiai, matėsi ant veido mėlynė, prašėsi nuvežti į Prienus. Po to I. S. nuvedė merginą pas kaltinamąjį. Po kurio laiko iš kaltinamojo buto vėl išbėgo ta pati mergina, rankoje laikė drabužius ir lauke rengėsi. Išėjęs į kiemą kaltinamasis vėl ją nusivedė į butą. Liudytojos I. S. parodymais nustatyta, kad ji iš merginos kalbos suprato, kad A. N. iš jos reikalauja oralinio sekso.Kai ji kartu su V. D. nuėjo pas A. N., šis pasakė, kad jiedu tarpusavyje viską išsiaiškins.

39Liudytojų D. V. ir Č. S. J. parodymais nustatyta, kad jiems patruliuojant, pribėgo mergina ir pranešė, kad vyras vardu Artūras ją prievarta laikė tris paras bute, mušė ir žagino. Kadangi tas vyras buvo išėjęs į parduotuvę, tai jie

Nutarė

40užvažiuoti vėliau. Tas vyras jų į butą neįleido, per langą matė, kaip jis tvarko butą, nuvilko patalynės užvalkalus. Siekdami sutrukdyti jam sunaikinti daiktus, turinčius reikšmės nusikaltimui tirti, jie išdaužė virtuvės langą ir įlipo į vidų . Bute vyriškis priešinosi, todėl buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai.

41Specialisto išvadoje nurodyta, kad V. D. konstatuota poodinės kraujosruvos kairės ausies kaušelyje, veide, dešinės ausies kaušelyje, dešinėje kojoje, odos nubrozdinimai veide, pasmakrėje, tiesiosios žarnos išorinio rauko įtrūkimas, šie sužalojimai galėjo būti padaryti prievartinio lytinio akto metu, jie sukėlė V. D. nežymų sveikatos sutrikdymą ( t.1, b. l. 32-33).

42Specialisto išvadoje nurodyta, kad ant paklodės, pagalvės užvalkalo. rankšluosčio, V. D. džinsinių kelinių yra V. D. kraujas. Ant paklodės yra A. N. kraujo ir spermos dėmės. Ant kelnaičių, V. D. džinsinių kelnių yra A. N. sperma ( t. 1, b.l. 39-59).

43Ekspertas psichiatras Sigitas Simanauskas teisiamuoju posėdžiu metu patvirtino, kad V. D. gydėsi dėl adaptacijos sutrikimo, kuris siejamas su įvykiu – patirtu fiziniu smurtu. Mišrūs asmenybės sutrikimai jai stebimi nuo vaikystės, tai ne įvykio pasekmė ( t. 2, b.l. 81).

44Išanalizavus visus bylos duomenis daroma išvada, kad kaltinamasis A. N. neteisėtai atėmė laisvę nukentėjusiajai V. D.. Pagal LR BK 146 str. 2d. atsako asmuo, kuris, panaudodamas smurtą arba sukeldamas pavojų nukentėjusiojo asmens gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas nukentėjusįjį asmenį nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas neteisėtai atėmė žmogui laisvę. Neteisėtas laisvės atėmimas yra suprantamas kaip neteisėtas žmogaus laisvės pasirinkti savo buvimo vietą suvaržymas sulaikant ar (ir) uždarant nukentėjusįjį tam tikroje vietoje prieš jo valią. Laisvės atėmimas yra prievartinis aktas, kuris atliekamas pavartojant fizinį ir psichinį smurtą. Ši nusikalstama veika padaroma aktyviais veiksmais tiesiogine tyčia. Kaltininkas suvokia, kad neteisėtai prieš žmogaus valią apriboja jo laisvę ir to nori.

45Nors kaltinamasis neigia savo kaltę, tačiau tokią jo versiją kolegija laiko kaip gynybos būdą siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teismas tiki nukentėjusios V. D. parodymais, nes jie nuoseklūs, atitinka liudytojų parodymus ir rašytinius įrodymus. Pažymėtina, kad KMUK psichiatrijos skyriuje V. D. gydėsi po jos atžvilgiu padarytų smurtinių nusikaltimų ir tai parodymams įtakos neturėjo. Bylos medžiaga nustatyta, kad V. D. nevietinė, sunkiai orientavosi ( - ). Pasinaudojęs jos patiklumu, kaltinamasis panaudojęs fizinį smurtą, paimdamas už drabužių įsitempė į automobilį kur pagrasino nupjauti galvą, jei priešinsis ar šauks pagalbos. Kiekvienas žmogus, atsižvelgiant į jo asmenybę, charakterio bruožus, skirtingai reaguoja į prievartą. Iš bylos medžiagos galima daryti išvadą, kad V. D. labai išsigando ir pakluso kaltinamajam. Ji prieš savo valią buvo nuvežta į svetimą butą. Butas buvo rakinamas tam, kad ji nepabėgtų, o be to, grasinama nupjauti galvą, jei bandys tai daryti. Kaltinamasis V. D. per prievartą savo bute laikė nuo 2007m. spalio 15d. maždaug 15 val. iki 2007m. spalio 18d. 11,20 val. Laisvė nukentėjusiajai buvo apribota daugiau nei 48 valandas. Nustatyta, kad V. D. kelis kartus bandė bėgti, kviestis pagalbos, bet buvo gražinama atgal. Iš jos buvo atimti drabužiai. Liudytojo K. D. parodymais nustatyta, kad jis matė kaip nukentėjusioji bandė bėgti, bet kaltinamasis iš kiemo ją vėl nusivedė į butą. Tai, kad bandė pabėgti ir kviestis pagalbos, patvirtino liudytojai K. D. ir I. S.. Policijos pareigūnams D. V. ir Č.E. J. nukentėjusioji skundėsi per prievartą laikoma bute, mušama ir žaginama. Tai, kad nukentėjusioji nemelavo, patvirtino liudytojas E. D., kuris parodė, kad V. D. į susitikimus atvykdavo laiku, alkoholinių gėrimų negėrė.

46Liudytojų D. V. ir Č/.E. J. parodymais nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas sunaikinti nusikaltimo pėdsakus, neįsileido policijos pareigūnų, nepakluso jų teisėtiems reikalavimams.. Esant tokiom aplinkybėm, kaltinamojo A. N. nusikalstama veika turi būti kvalifikuojama pagal LR BK 146 str. 2d. , nes jis prieš nukentėjusios valią atsivežė ją į savo butą, kur laikydamas prievarta, prieš jos valią, panaudodamas fizinį smurtą, psichinę prievartą, laikė ją neteisėtai ilgiau nei 48 val.

47Taip pat nustatyta, kad A. N., prievarta laikydamas V. D. savo bute, ją žagino ir seksualiai prievartavo. Teismas negali netikėti nukentėjusios parodymais, nes jie atitinka rašytinius bylos duomenis bei liudytojų parodymus. Specialisto išvadoje nurodyta, kad V. D. padarytos poodinės kraujosruvos kairės ausies kaušelyje, veide, dešinės ausies kaušelyje, dešinėje kojoje, odos nubrozdinimai veide, pasmakrėje, tiesiosios žarnos išorinio rauko įtrūkimas galėjo būti padaryti prievartinio lytinio akto metu. Tai patvirtina V. D. parodymus, kad ji buvo nuolat mušama per veidą, su ją atliekami lytiniai santykiai, vaginaliniu, oraliniu ir analiniu būdu. Teismas kritiškai vertina kaltinamojo A. N. parodymus. Ikiteisminio tyrimo metu jis neigė konfliktus su nukentėjusiąja, aiškino, kad jos nemušė, neprievartavo oraliniu ir analiniu būdu, buto nerakino. Gi teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis parodė, kad merginai jis ne kartą sudavęs ir durų užraktas sunkiai atsirakindavo. Šie kaltinamojo parodymai yra prieštaringi ir vertinami kaip būdas išvengti baudžiamosios atsakomybės.

48Liudytoja I. S. patvirtino tą aplinkybę, kad nukentėjusioji jai skundėsi, jog A. N. reikalavo oralinio sekso. Liudytojai D. V. ir Č.S. J. patvirtino tą aplinkybę, kad nukentėjusioji jiems skundėsi, jog vyras vardu Artūras ją žagino ir mušė, prievarta laikė bute. Jie pro langą matė, kaip kaltinamasis tvarkosi, nuvelka patalynės užvalkalus. Iš to seka, kad A. N., pamatęs policijos pareigūnus siekė kuo greičiau sunaikinti daiktus, turinčius reikšmės nusikaltimui tirti.

49Tai, kad V. D. buvo girdoma psichotropiniais vaistais patvirtina specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad nukentėjusios šlapime rasta diazepamo. Įvykio vietoje – A. N. bute buvo rasta vaistų „Apaurin“, turinčių sudėtyje diazepamo, buteliai nuo alkoholio. Liudytojo E. D. parodymais nustatyta, kad nukentėjusioji alkoholinių gėrimų niekada nevartojo. Esant tokiems bylos duomenims, teismas daro išvadą, kad kaltinamasis A. N., panaudojo prieš V. D. fizinį smurtą - suduodamas smūgius V. D. į galvą, be to, panaudojo psichinę prievartą, garsindamas ją nužudyti – nupjauti galvą, prievarta vertė nukentėjusiąją gerti alkoholinius gėrimus ir psichotropinius vaistus, taip pasinaudodamas nukentėjusios bejėgiška būkle, prie nukentėjusios valią su ja lytiškai santykiavo, tai yra ją išžagino vaginaliniu būdu ne mažiau kaip dešimt kartų ir seksualiai prievartavo, tai yra tenkino savo lytinę aistrą prieš V. D. valią tris kartus oraliniu ir vieną kartą analiniu būdu, todėl jo nusikalstama veika kvalifikuojama pagal LR BK 149 str.1d. ir 150 str. 1d.

50Lengvinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

51Sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad A. N. nusikaltimus padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui. Nors kaltinamasis neigia nusikaltęs, tačiau atsižvelgus į visas nusikaltimų aplinkybes, į tai, kad pastoviai buvo vartojami alkoholiniai gėrimai be užkandos, tai yra buvo norima apsvaigti, o po to buvo vartojamas smurtas ir kiti veiksmai, daroma išvada, kad alkoholiniai gėrimai turėjo įtakos nusikaltimų padarymui.

52Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus numatytus LR BK 54 str. : į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltinamojo asmenybę, lengvinančių aplinkybių nebuvimą ir į sunkinančią aplinkybę.

53A. N. nusikalto devintą kartą. Padarė tyčinius nusikaltimus: du sunkius, vieną apysunkį, du nesunkius nusikaltimus. Nusikaltimus padarė esant neišnykusiam teistumui. Nusikalsta reguliariai. Nedirbo, baustas administracine tvarka. Esant tokiom aplinkybėm, jam skiriama laisvės atėmimo bausmė didesnė nei jos vidurkis.

54Nukentėjusioji V. D. pareiškė 100 000 Lt. civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Jos prašymas tenkinamas iš dalies. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais ( LR CK 6.250str.). Nustatyta, kad V. D. dėl prieš ją pavartoto smurto patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, nepatogumus. Kelias dienas laikoma uždaryta svetimame bute, kur buvo žaginama ir prievartaujama, priversta vartoti alkoholį ir psichotropinius vaistus, neduodama pavalgyti, į jos sveikatos būklę, V. D. buvo žeminama ir iš jos pasityčiota, po įvykio buvo gydoma psichiatrijos skyriuje, todėl įvertinus jos atžvilgiu padarytų nusikaltimų kiekį, jų sunkumą, kaltinamojo asmenybę, jo nenorą dirbti, gyventi iš neaiškių pajamų, į jo turtinę padėtį nukentėjusiajai turi būti priteistas 30 000 Lt. civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti.

55Apylinkės teismas, subendrindamas kaltinamajam bausmes dalinio sudėjimo būdu, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, kadangi LR BK 63 str. 2d. kalbama apie bausmių apėmimą. A. N. paskirtos bausmė turi būti subendrintos vadovaujantis LR BK 63 str. 1d. 4d.

56Apygardos teismas, vadovaudamasis LR BPK 326 str. 4d.,329 str.2d.

57n u s p r e n d ė :

59Kauno miesto apylinkės teismo 20008-09-18 nuosprendį dalyje dėl A. N. išteisinimo panaikinti ir jo atžvilgiu priimti apkaltinamąjį nuosprendį dėl veikų numatytų LR BK 146 str. 2d., 149 str. 1d.,150 str. 1d. ir nuteisti:

60pagal BK 146 str. 2d. laisvės atėmimu 1 ( vieneriems ) metams ir 2 mėnesiams;

61pagal BK 149 str. 1d. – laisvės atėmimu 4 ( ketveriems ) metams;

62pagal BK 150 str. 1d. – laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams;

63Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d. 4d. paskirtas bausmes subendrinti su 2008-09-18 nuosprendžiu paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausme už nusikalstamas veikas numatytas LR BK 138 str. 1d.,178 str. 1d., jas iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 6 ( šešerius) metus.

64Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

65Priteisti nukentėjusiajai V. D. iš nuteistojo A. N. 30 000 ( trisdešimt tūkstančių ) litų neturtinei žalai atlyginti.

66Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2007m. spalio 18d. iki 2008m. rugsėjo 18d. ir iš dalies atliktą bausmės laiką nuo 2008m. rugsėjo 18d. iki 2009m. balandžio 01d.

67Nuosprendis apeliacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. pagal LR BK 178 str. 1d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metamas ir 6... 4. pagal LR BK 138 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metamas ir 6... 5. Vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d., 4 d. paskirtos bausmės subendrintos iš... 6. Pagal LR BK 149 str. 1 d., 150 str. 1 d., 146 str. 2 d. A. N. išteisintas, nes... 7. Iš A. N. priteista: V. D. 1115 Lt. turtinei žalai atlyginti ir 500 Lt.... 8. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. A. N. nuteistas už tai, kad 2007 m. spalio 15 d. 15.00 val. – 2007 m. spalio... 10. Be to, A. N. nuteistas už tai, kad 2007 m. spalio 15 d. tiksliu ikiteisminio... 11. A. N. buvo kaltinamas tuo, kad 2007-10-15 apie 15.00 val., prieš... 12. Taip pat, jis buvo kaltinamas tuo, kad 2007-10-15 apie 15.00 val., prieš... 13. Taip pat jis buvo kaltinamas tuo, kad 2007 m. spalio 15 d., apie 15.00 val.... 14. 2008-09-18 Kauno miesto apylinkės teismas nuosprendžiu A. N. pagal LR BK 149... 15. Be to, teismas konstatavo, jog butui esant pirmame aukšte, esant paprastiems,... 16. Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja... 17. Skunde nurodoma, jog apylinkės teismo nuosprendžio aprašomoji dalis... 18. Prokurorės nuomone, teismas išteisindamas A. N. pagal LR BK 146 str. 2 d.,... 19. Apeliantėss nuomone, teismas neišsamiai įvertino surinktus įrodymus... 20. Be to, teismas analizuodamas šiuos epizodus visiškai nevertino liudytojo K.... 21. Apeliantės nuomone, teismas taip pat nuosprendyje neįvertino esminių... 22. Be to, skunde teigiama, jog nuosprendyje neaptarta ir nevertinta, jog įvykio... 23. Taip pat nurodoma, jog A. N. buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 138 str.,... 24. Be to, teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, tai yra... 25. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras prašė apeliacinį... 26. Nuteistasis A. N. ir jo gynėjas prašė prokurorės apeliacinį skundą... 27. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 28. Apylinkės teismas nepagrįstai išteisino A. N. pagal LR BK 146 str. 2d., 149... 29. Išanalizavus teismo nuosprendį ir baudžiamosios bylos medžiagą matyti, kad... 30. Apygardos teismas ištyręs bylos medžiagą nustatė, kad A. N. 2007m. spalio... 31. Be to, A. N. 2007m. spalio 15d. apie 15,00 val., prieš nukentėjusios V. D.... 32. Be to, A. N. 2007m. spalio 15d. apie 15,00 val. , tiksliai ikiteisminio tyrimo... 33. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu,... 34. Nors kaltinamasis A. N. kaltu neprisipažino, tačiau jo kaltė įrodyta... 35. Iš bylos medžiagos matyti, kad nukentėjusioji V. D. tiek ikiteisminio tyrimo... 36. Tokius nukentėjusios parodymus patvirtina apylinkės teisiamajame posėdyje... 37. Liudytojo E. D. parodymais nustatyta, kad jis buvo susitaręs susitikti 2007m.... 38. Liudytojo K. D. parodymais nustatyta, kad pas juos buvo atbėgusi pusnuogė... 39. Liudytojų D. V. ir Č. S. J. parodymais nustatyta, kad jiems patruliuojant,... 40. užvažiuoti vėliau. Tas vyras jų į butą neįleido, per langą matė, kaip... 41. Specialisto išvadoje nurodyta, kad V. D. konstatuota poodinės kraujosruvos... 42. Specialisto išvadoje nurodyta, kad ant paklodės, pagalvės užvalkalo.... 43. Ekspertas psichiatras Sigitas Simanauskas teisiamuoju posėdžiu metu... 44. Išanalizavus visus bylos duomenis daroma išvada, kad kaltinamasis A. N.... 45. Nors kaltinamasis neigia savo kaltę, tačiau tokią jo versiją kolegija laiko... 46. Liudytojų D. V. ir Č/.E. J. parodymais nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas... 47. Taip pat nustatyta, kad A. N., prievarta laikydamas V. D. savo bute, ją... 48. Liudytoja I. S. patvirtino tą aplinkybę, kad nukentėjusioji jai skundėsi,... 49. Tai, kad V. D. buvo girdoma psichotropiniais vaistais patvirtina specialisto... 50. Lengvinančių aplinkybių byloje nenustatyta.... 51. Sunkinančia aplinkybe laikoma tai, kad A. N. nusikaltimus padarė apsvaigęs... 52. Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo... 53. A. N. nusikalto devintą kartą. Padarė tyčinius nusikaltimus: du sunkius,... 54. Nukentėjusioji V. D. pareiškė 100 000 Lt. civilinį ieškinį neturtinei... 55. Apylinkės teismas, subendrindamas kaltinamajam bausmes dalinio sudėjimo... 56. Apygardos teismas, vadovaudamasis LR BPK 326 str. 4d.,329 str.2d.... 57. n u s p r e n d ė :... 59. Kauno miesto apylinkės teismo 20008-09-18 nuosprendį dalyje dėl A. N.... 60. pagal BK 146 str. 2d. laisvės atėmimu 1 ( vieneriems ) metams ir 2... 61. pagal BK 149 str. 1d. – laisvės atėmimu 4 ( ketveriems ) metams;... 62. pagal BK 150 str. 1d. – laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams;... 63. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d. 4d. paskirtas bausmes subendrinti su 2008-09-18... 64. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 65. Priteisti nukentėjusiajai V. D. iš nuteistojo A. N. 30 000 ( trisdešimt... 66. Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2007m.... 67. Nuosprendis apeliacine tvarka neskundžiamas....