Byla B2-1010-796/2017
Dėl įmonės pabaigos, civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo S. B. (S. B.) pareiškimą atsakovei UAB „P.“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „P.“ bankroto administratorės UAB „A.“ įgaliotojo asmens R. S. prašymą dėl įmonės pabaigos, civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo S. B. (S. B.) pareiškimą atsakovei UAB „P.“ dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

2

 1. Bankrutuojančios įmonės administratorius 2017-10-11 kreipėsi į teismą su prašymu Dėl įmonės pabaigos. Prašo priimti sprendimą dėl LUAB „P.“ pabaigos ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Nurodė, jog visi su įmonės bankroto procedūra susiję veiksmai atlikti.
 2. 2017-10-20, 2017-10-25 bankroto administratorius pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose pateikė teismui galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus, 2017-10-10 likvidacinį balansą už laikotarpį nuo 2017-01-01 – 2017-10-10.
 3. 2017-10-25 bankroto administratorius pateikė informaciją, kad įvykdė teismo įpareigojimą ir 2017-10-25 elektroniniu paštu informavo visus kreditorius apie 2017-11-06 teismo posėdį.
Prašymas tenkintinas.
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017-02-08 nutartimi atsakovei UAB „P.“ iškėlė bankroto bylą. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „A.“, įgaliotasis asmuo R. S.. Nutartis įsiteisėjo 2017-02-21.
 2. 2017-05-05 nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančios UAB „P.“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 105761,35 Eur sumai. 2017-05-30 nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančios UAB „P.“ patikslintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 107266,91 Eur sumai.
 3. 2017-07-28 nutartimi BUAB „P.“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir patvirtintas patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 110565,87 Eur sumai.
 4. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 5. Iš byloje pateikto kreditorių susirinkimo protokolo nustatyta, kad 2017 m. spalio 10 d. įvykęs LUAB „P.“ kreditorių susirinkimas, priėmė nutarimą: pripažinti LUAB „P.“ pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, neatgautas bankrutavusių įmonių debitorines skolas nurašyti.
 6. Iš byloje pateikto 2017-10-10 likvidacinio balanso nustatyta, kad LUAB „P.“ turto neturi, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 110566 Eur. Iš bankroto administratoriaus 2017-10-20 2017-10-25 prašymuose išdėstytų aplinkybių nustatyta, kad LUAB „P.“ bankroto proceso metu buvo gauta 7088,68 Eur pajamų. Apie tai administratorius informavo 2017-10-10 kreditorių susirinkimą, svarstant klausimą dėl įmonės pabaigos. Visos gautos lėšos panaudotos įmonės bankroto procedūrų administravimo išlaidoms dengti (2017-06-21 LUAB „P.“ kreditorių susirinkimas patvirtino 8000 Eur su mokėtinais mokesčiais administravimo išlaidų sąmatą nuo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, sąmatą paskirstant sekančiai: 5500 Eur – administratoriaus atlyginimas, 2500 Eur – administravimo išlaidos). Atsižvelgiant į tai, kad gautų lėšų net nepakako administravimo išlaidoms dengti, kreditorių reikalavimai nebuvo tenkinti.
 7. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono agentūros 2017-10-04 pažyma Nr. (9)-LV4-2199 patvirtina, kad likviduojama UAB „P.“ nebuvo įtraukta į kontroliuojamų subjektų sąrašą, tikrinta nebuvo, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
 8. Kadangi pasiūlymo sudaryti taikos sutartį nei kreditoriai, nei akcininkai nepateikė, įmonė turto neturi, kreditoriai 2017-10-10 susirinkime nutarė bankroto procedūrų netęsti bei kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti likviduojamos UAB „P.“ pabaigą (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

3Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

4tenkinti bankrutavusios UAB „P.“ administratorės UAB „A.“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

5Bankrutavusią UAB „P.“, įmonės kodas ( - ), reg. ( - ), pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

6Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 110565,87 Eur sumai:

Eil. Nr.KreditoriusKreditorinio reikalavimo suma (EUR.)
Antros eilės kreditoriai ir jų reikalavimai
1VSDFV Klaipėdos skyrius (įkaito turėtojas)4043,71
Iš viso antros eilės kreditorių:4043,71
Trečios eilės kreditoriai ir jų reikalavimai
2.UAB „I“13737,24
3.UAB „S“8591,80
4.UAB „M“1697,43
5.UAB „A“236,82
6.AB „J“2500,00
7.UAB „G“2277,64
8.UAB „G“2547,05
9.UAB „P“1861,45
10.AB „K“76,44
11.UAB „B. P.“522,00
12.S. B.67200,44
13.UAB „A“469,33
14.UAB „A. L.“1505,56
15.UAB „A“3298,96
Iš viso trečios eilės kreditorių106522,16
Iš viso kreditorinių reikalavimų110565,87

7Pavesti bankrutavusios UAB „P.“ administratorei UAB „A.“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

8Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai