Byla 2S-943-657/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo skolininko V. K., atstovaujamo advokatės Giedrės Aukštuolienės, atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-245-374/2017, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas V. K. pateikė skundą antstoliui A. A. dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 23/16/1978, ir prašė panaikinti antstolio 2016 m. gruodžio 5 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdomąją bylą nutraukti (b.l. 6-7). Nurodė, kad antstolio patvarkymas, kuriuo buvo priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas – vykdomasis įrašas, yra neteisėtas, kadangi UAB „BELOR“ neturi jokių reikalavimo teisių į pareiškėją. Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį UAB „BELOR“, kuriame prašo pripažinti neteisėtu UAB „BELOR“ reikalavimą pareiškėjui, kildinamą iš 2016 m. sausio 6 d. išduoto Neprotestuotino paprastojo vekselio. Už vekselio sumos apmokėjimą pareiškėjas nelaidavo ir jo kaip laiduotojas (fizinis asmuo) nepasirašė. Vekselis yra pasirašytas UAB „ARVI“ ir ko generalinio direktoriaus V. F. ir UAB „ARVI“ ir ko valdybos pirmininko V. K., nes pagal bendrovės įstatus valdyba priima sprendimus dėl bet kokių sandorių sudarymo, kurių vertė viršija 300 000,00 Eur. Vekselio joks laiduotojas nėra pasirašęs, todėl negalėjo būti padarytas vykdomasis įrašas, kuriuo būtų leista išieškoti UAB „BELOR“ naudai iš pareiškėjo.
 2. Antstolis A. A. 2016 m. gruodžio 27 d. patvarkymu Nr. S-16001060 pareiškėjo skundo netenkino ir jį perdavė nagrinėti Marijampolės rajono apylinkės teismui (b.l. 1-2).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjo V. K. skundo dėl antstolio veiksmų netenkino (b.l. 19-20).
 2. Teismas nurodė, kad sutinka su antstolio 2016 m. gruodžio 27 d. patvarkyme Nr. S-16001060 išdėstytais motyvais. Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, neturi teisės vertinti dokumento, kurio pagrindu vykdomasis dokumentas išduotas, teisėtumo ir pagrįstumo, o tik nustatyti akivaizdžius trūkumus, užkertančius kelią išieškojimo pradžiai. Antstolis negali kvestionuoti notaro atlikto vykdomojo įrašo, turinčio vykdomojo dokumento galią. Vykdomasis įrašas antstoliui pateiktas 2016 m. gruodžio 2 d., 2016 m. gruodžio 5 d. patvarkymu Nr. S-16-23-8612 jis priimtas vykdyti, o pareiškėjas į teismą dėl reikalavimo pripažinimo neteisėtu, vykdomojo įrašo dalies panaikinimo kreipėsi 2016 m. gruodžio 19 d., po to, kai gavo iš antstolio raginimą įvykdyti sprendimą. Pareiškėjas nenurodė nei vieno teisinio pagrindo ar aplinkybės, dėl kurių antstolis neturėjo teisės priimti vykdomojo dokumento vykdyti. Vilniaus m. 45-ojo notarų biuro išduotas vykdomasis įrašas Nr. ( - ) yra vykdomosios bylos Nr. 0023/16/01978 vykdymo pagrindas, nenuginčytas ir nepanaikintas, todėl yra galiojantis ir turi būti vykdomas. Vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01978 nenustatyta CPK 629 straipsnyje numatytų vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų. Pareiškėjas įrodymų, pagrindžiančių skunde nurodytas aplinkybes, nepateikė. Skundas grindžiamas aplinkybėmis, kurios neturėjo įtakos skundžiamam antstolio veiksmui, nes įvyko po to, kai pareiškėjas gavo raginimą iš antstolio.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atskirajame skunde pareiškėjas V. K., atstovaujamas advokatės Giedrės Aukštuolienės, prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolio A. A. 2016 m. gruodžio 5 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 23/16/1978 ir vykdomąją bylą nutraukti arba įpareigoti antstolį vykdomąją bylą sustabdyti tol, kol bus išnagrinėta civilinė byla pagal V. K. ieškinį UAB „BELOR“ dėl reikalavimo pripažinimo neteisėtu ir vykdomojo įrašo dalies panaikinimo (b.l. 24-25).
 2. Atskirajame skunde nurodė, kad po vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti pareiškėjas informavo antstolį apie Vilniaus miesto apylinkės teismui 2016 m. gruodžio 16 d. pateiktą ieškinį, kuriame prašo UAB „BELOR“ reikalavimą, kildinamą iš 2016 m. sausio 6 d. UAB „ARVI“ ir ko išduoto Neprotestuotino paprastojo vekselio, pripažinti neteisėtu ir vykdomojo įrašo dalį panaikinti. Teismui ieškinį tenkinus, būtų panaikintas vykdomasis dokumentas, o tai, remiantis CPK 629 straipsnio 1 dalies 5 punktu, taptų privalomu vykdomosios bylos nutraukimo pagrindu, todėl antstolis turėjo bent sustabdyti vykdomąją bylą, kol bus išnagrinėta civilinė byla pagal pareiškėjo ieškinį UAB „BELOR“.
 3. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „BELOR“ prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 36-39). Atsiliepime nurodė, kad antstoliui buvo pateiktas visus CPK 587 straipsnio reikalavimus atitinkantis vykdomasis dokumentas, kurį gavęs antstolis, nesant CPK 651 straipsnio 2 dalyje numatytų nepriėmimo pagrindų, privalo pradėti vykdomąją bylą ir neturi teisės kvestionuoti vykdomojo įrašo teisėtumo. Tik tuo atveju, jeigu teismas tenkintų ieškinį, atsirastų pagrindas nutraukti vykdomąją bylą ir grąžinti vykdomąjį įrašą išieškotojui. CPK 625 straipsnio 1 dalyje numatytas vykdomosios bylos užbaigimo ar sustabdymo pagrindas nėra neprivalomas. Vien tik skolininko prašymas sustabdyti ar nutraukti vykdymo veiksmus, nesant išieškotojo sutikimo, nesuteikia teisės antstoliui vadovaujantis CPK 625 straipsnio 1 dalimi nutraukti ar sustabdyti vykdomuosius veiksmus. Be to, pareiškėjas atskirajame skunde kelia analogiškus reikalavimus dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, nors Vilniaus miesto apylinkes teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-4905-8331/2017 jau yra priimta 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis sustabdyti vykdymo veiksmus, todėl šioje byloje nėra teisinio pagrindo įpareigoti antstolį sustabdyti vykdymo veiksmus.
 4. Su atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB „BELOR“ pateikė naują įrodymą – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį (b.l. 42-43).
 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. A. prašė atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 44). Atsiliepime nurodė, kad skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Vilniaus m. 45-ojo notarų biuro išduotas vykdomasis įrašas Nr. ( - ), kuris yra vykdomosios bylos Nr. 0023/16/01978 vykdymo pagrindas, yra nenuginčytas ir nepanaikintas, yra galiojantis, todėl turi būti vykdomas. CPK 626 ir 627 straipsniuose nurodytų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra baigtinis. Įstatymas nenumato pagrindo stabdyti vykdomąją bylą, kai skolininkas yra pateikęs ieškinį teismui dėl vykdomojo dokumento, kuris yra vykdomosios bylos vykdymo pagrindas, panaikinimo.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

13

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirųjų skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirųjų skundų ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamoje byloje keliamas vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.

14Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Su atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB „BELOR“ pateikė naują įrodymą – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartį (b.l. 42-43).
 2. CPK 314 straipsnis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Aiškindamas CPK 314 straipsnio normą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-690/2016).
 3. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti suinteresuoto asmens pateiktus naujus įrodymus, kadangi jie nėra susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, o ne pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. skunde dėl antstolio veiksmų prašytų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių klausimas.

15Dėl atskirojo skundo esmės

 1. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstoliui A. A. buvo pateiktas vykdyti Vilniaus m. 45 – ojo notarų biuro notarės J. K. ( - ) d. vykdomasis įrašas, kurio pagrindu 2016 m. gruodžio 1 d. prašymu Nr. BEL-20161201/01 ieškovė UAB „BELOR“ prašė iš skolininko – laiduotojo V. K. ieškovės naudai išieškoti 3 149 919,53 Eur ir 6 proc. metines palūkanas nuo šios sumos nuo mokėjimo termino pabaigos iki visiško skolos išieškojimo, 25 412,96 Eur notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo atlikimą ir išdavimą bei 10,37 Eur patikros registruose kompensaciją (vykdomosios bylos Nr. 23/16/1978 b.l. 1, 5).
 2. Antstolis 2016 m. gruodžio 5 d. priėmė patvarkymą Nr. S-16-23-8612 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir skolininkui išsiuntė raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-23-8628 (vykdomosios bylos Nr. 23/16/1978 b.l. 6-8).
 3. Apeliantas teigia, kad išieškotoja neturi reikalavimo teisės, todėl antstolio patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti yra neteisėtas, vykdomoji byla turėjo būti nutraukta.
 4. Susipažinęs su bylos medžiaga, apeliacinės instancijos teismas su apelianto nuomone nesutinka, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, pagrįstai darė išvadą, kad antstolis atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir nutraukti vykdomąją bylą neturėjo teisinio pagrindo.
 5. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų.
 6. CPK 586 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Prieš pradėdamas vykdymo veiksmus, antstolis turi išspręsti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti klausimą.
 7. Vadovaujantis CPK 651 straipsniu, antstolis gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tokiu patikrinimu siekiama užkirsti galimybę pradėti nepagrįstą išieškojimo procesą bei išvengi neteisėto priverstinių vykdymo priemonių taikymo proceso dalyvių atžvilgiu.
 8. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolis patikrina aplinkybes, nurodytas CPK 651 straipsnio 2 dalyje. Taigi, pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-127/2007). Nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.).
 9. Šiuo atveju, kaip matyti, apeliantas skundžiamo antstolio patvarkymo neteisėtumą grindė būtent aplinkybe dėl antstoliui pateikto vykdyti vykdomojo dokumento – 2016 m. balandžio 12 d. notaro vykdomojo įrašo neteisėtumo.
 10. Pažymėtina, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), o bet koks kitoks veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010). Todėl vadovaudamasis CPK 586 straipsnio nuostatomis ir nenustatęs CPK 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, antstolis pagrįstai priėmė pateiktą vykdomąjį įrašą ir pradėjo jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.). Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolis negali kvestionuoti vykdomojo įrašo teisėtumo, o duomenų, kad jis būtų nuginčytas ir negaliojantis byloje nėra.
 11. CPK 629 straipsnyje numatytas baigtinis vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų sąrašas. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog vykdomojoje byloje Nr. 23/16/1978 nenustatyta CPK 629 straipsnyje nurodytų vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų. Faktinių aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti priešingas išvadas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 12. Atskirojo skundo argumentai dėl privalomo vykdomosios bylos sustabdymo nevertintini, kadangi šios aplinkybės nebuvo nurodytos pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. skunde dėl antstolio veiksmų (CPK 306 str. 2 d.).
 13. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, o atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Atskirąjį skundą atmetus iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui UAB „Belor“ priteistina 508,20 Eur advokato atstovavimo išlaidų (už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą), kurios yra pagrįstos jas patvirtinančiais dokumentais (b.l. 52-56), bei valstybei priteistinos 4,80 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

17

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

19Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš pareiškėjo V. K., asmens kodas ( - ) suinteresuotajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Belor“ 508,20 Eur (penkis šimtus aštuonis eurus 20 centų) advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

21Priteisti iš pareiškėjo V. K., asmens kodas ( - ) valstybei 4,80 Eur (keturis eurus aštuoniasdešimt centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos).

22Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai