Byla 2S-202-112/2008
Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir nuompinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjos Julija Gražina Vaitulionienė, Albina Pupeikienė, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Palink“ atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų E. P. ir R. P. ieškinį atsakovei UAB „Palink“ dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo ir nuompinigių priteisimo ir

Nustatė

22007 m. lapkričio 26 d. nutartimi Kretingos rajono apylinkės teismas ieškovų E. P. ir R. P. ieškinio užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei UAB „Palink“ priklausantį turtą, neviršijant 45000 Lt sumos.

3Atsakovė UAB „Palink“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį arba įpareigoti ieškovus pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes ieškovas savo prašyme nenurodė jokių aplinkybių, kurios būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas pagrįstai sustabdė patalpų nuomos mokesčio mokėjimą. Be to, ieškovas neįrodė, kad kiltų reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes atsakovo finansinė būklė ir padėtis rinkoje nesuteikia pagrindo abejoti, kad teismo sprendimas gali būti neįvykdytas.

4Atskirasis skundas netenkintinas.

5Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d., 329, 338 str.).

6Kretingos rajono apylinkės teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendė ir nenagrinėjo ieškinio iš esmės. Atsakovės turto areštas taikytas kaip preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, jog ieškovai nenurodė aplinkybių, būtinų arešto taikymui. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007-11-26 Kretingos rajono apylinkės teismas ieškovų ieškinio užtikrinimui atsakovės UAB „Palink“ turtui taikė areštą, neviršijant 45000 Lt sumos. Teismas pagrįstai konstatavo, kad iš ieškovų ieškinyje nurodytų aplinkybių galima daryti išvadą, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Teismas pagrįstai atsižvelgė į ieškinyje nurodytą grėsmę ieškovų interesams. Ieškovai nurodė, jog atsakovas netinkamai ir nesąžiningai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, į ieškovų raginimus nereaguoja, vengia mokėjimų, skolos suma didelė. Todėl tai sudaro pagrindą manyti, kad gali kilti grėsmė ieškovų turtiniams interesams. Pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki byla bus išspręsta iš esmės, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės – grėsmė, jog galimas palankus ieškovams teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

8Taikant laikinąsias apsaugos priemones, nepranešus atsakovui, teismui nėra žinoma atsakovo turtinė padėtis, jo pozicija, ketinimai ir padėtis rinkoje, teismas vertina ieškovų nurodytas aplinkybes bei grėsmę jų interesams (CPK 185 str.), užtikrindamas tokį teisinį režimą, kuris garantuotų abiejų proceso šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą, taip pat, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neapsunkintų tolesnės normalios apelianto ūkinės – komercinės veiklos. Todėl ieškinio užtikrinimo priemonės taikytos neperžengiant ieškinio sumos, t.y. 45000 Lt, ribų. Teismui areštavus apeliantui priklausantį turtą, naudojimosi turtu teisė nėra suvaržyta.

9Atsakovui tokiu atveju suteikiama teisė būti išklausytam vėliau ir, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali būti panaikintas. Be to, atsakovas turi ir kitų galimybių ginti savo teises laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procese, pavyzdžiui, pasinaudoti Civilinio proceso kodekso 146 straipsnyje įtvirtintomis garantijomis ir bylos nagrinėjimo eigoje prašyti pakeisti anksčiau nutartimi paskirtą laikinąją apsaugos priemonę, atlyginti nuostolius ir pan.

10Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str.). Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto atskirajame skunde išreikšto prašymo įpareigoti ieškovus pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nes toks prašymas pareikštas tik apeliacinės instancijos teisme. Civilinio proceso kodekse yra įtvirtintas draudimas reikšti naujus reikalavimus apeliacinės instancijos teisme (CPK 312 str., 338 str.). Iš turimos bylos medžiagos matyti, kad nėra priimtas joks procesinis sprendimas dėl apelianto reikalavimų, kurie pareikšti tik apeliacinės instancijos teisme, o apeliacinės instancijos teismas nekompetentingas nagrinėti bylos kaip pirmoji instancija. Priešingu atveju, būtų pažeista byloje dalyvaujančių asmenų teisė į apeliaciją bei tinkamą teismo procesą pirmosios instancijos teisme.

11Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl Kretingos rajono apylinkės teismo nutartį atskirojo skundo motyvais naikinti nėra pagrindo. 2007 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajono apylinkės teismo nutartis paliktina nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Kretingos rajono apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai