Byla eI-5003-484/2019
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Puzinskaitės, dalyvaujant atsakovės Lietuvos kariuomenės atstovui L. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. N. skundą atsakovei Lietuvos kariuomenei (trečiasis suinteresuotas asmuo –Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas L. N. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos kariuomenės ir komplektavimo tarnybos 2019 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. ATRS-2850 „Dėl sprendimo neatidėti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos“ (toliau – ir skundžiamas sprendimas); 2) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 12-01-1353 “Dėl 2019 m. liepos 17 d. skundo”; 3) įpareigoti Krašto apsaugos ministeriją priimti sprendimą dėl nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo iki 2020 m. gruodžio 31 d.

5Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2019 m. gegužės 20 d. pateikė prašymą Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) dėl nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (toliau – NPPKT) atidėjimo. Nurodo, jog šiuo metu gyvena ir vykdo verslą J. K., todėl NPPKT atlikimas jam sukeltų daug nepatogumų.

6Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, tvirtina, kad jis yra vienintelis įmonės savininkas ir be jo įmonė per metus patirtų 150 000 svarų sterlingų dydžio (maždaug 168 350 Eur) nuostolių, o per 9 mėnesius – 126 261 Eur žalą. NPPKT atlikimo atveju jis prarastų ne tik minėtą sumą pinigų, tačiau ir verslą, nes turėtų atleisti darbuotojus. Dar daugiau finansinių nuostolių patirtų dėl įmonės veiklos sustabdymo bei persikraustymo gyventi atgal į Lietuvą. Nurodytą 126 261 EUR nuostolį, darbuotojų praradimą bei nuosavo verslo privalomą sustabdymą (galimai nutraukimą) vertina kaip didesnę žalą jo asmeniniams interesams, nei konstitucinę pareigą atlikti karo tarnybą, t. y. patirtų neproporcingai didelę žalą savo asmeniniams interesams. Teigia, kad Krašto apsaugos ministerija jo nurodytą žalą įvertino netinkamai.

7Pareiškėjas skunde atkreipia dėmesį, kad tarnybą prašė atidėti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tarnybos atidėjimas suteiktų jam galimybę išsaugoti turimą įmonę ir teisės į verslą įgyvendinimą. Priešingu atveju patirtų nesugrįžtamą žalą, darbo vietos praradimą, prarastų pragyvenimo šaltinį ir teisės į verslą įgyvendinimą (el. byla, I tomas, b. l. 1-5).

8Atsakovė Lietuvos kariuomenė su pareiškėjo skundu nesutinka ir atsiliepime nurodo, kad NPPKT atlikimas sukelia tam tikrų nepatogumų ir apribojimų, bei daro žalą pareiškėjo asmeniniams interesams. Atsakovės teigimu, ši žala turi būti vertinama atsižvelgiant į konstitucinę karo prievolę, valstybės gynybos interesus ir grėsmę šiems interesams. Konstitucinė pareiga ginti valstybę priskiriama prie viešojo intereso, o šio intereso institutas pabrėžia viešojo intereso prioritetą prieš individualių subjektų privačius interesus.

9Dėl, pareiškėjo manymu, kilsiančios neproporcingai didelės žalos atsakovė pažymi, kad turimas darbas/verslas savaime neįrodo neproporcingai didelės žalos pareiškėjo interesams fakto, dėl kurio įstatyme numatytos NPPKT atlikimas būtų negalimas. Tokio masto žala galėtų būti konstatuota tik gavus duomenų (įrodymų), iš kurių būtų galima objektyviai spręsti, jog dėl karo prievolės pareiškėjas patirs tokio masto nuostolių, kurie nepataisomai ir neigiamai paveiks pareiškėjo (jo artimųjų) ateitį, kels realų pavojų sveikatai, gyvybei ir pan. Atsakovės tvirtinimu, pareiškėjo nurodytų aplinkybių bei pateiktų dokumentų nepakanka konstatuoti tokio masto žalai asmeniniams interesams, kuri būtų neproporcingai didesnė už Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytą pareigą atlikti karo tarnybą.

10Lietuvos kariuomenė, atsižvelgdama į pareiškėjo turimą darbą/verslą, kurį vertina, kaip nuolatinio arba ilgai trunkančio pobūdžio aplinkybę, ir į tai, kad pareiškėjui NPPKT buvo atidėta 2018 metams, per kuriuos jis turėjo visas galimybes užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą jam nedalyvaujant įmonės valdyme 9 mėn., atsiliepime teigia, kad atidėti tarnybos nėra pagrindo, nes būtų neįmanoma užtikrinti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nuostatos (atlikti karo tarnybą kitu metu) įgyvendinimo, taip sudarant prielaidas apskritai išvengti prievolės atlikti privalomąją karo tarnybą ne tik pareiškėjui, bet ir bet kuriam darbą/verslą turinčiam Lietuvos Respublikos piliečiui.

11Atsakovė atsiliepime atkreipia dėmesį, kad šaukimai atlikti NPPKT atnaujinti 2015 metais, todėl pareiškėjas, planuodamas karjerą ir asmeninį gyvenimą, bei prisiimdamas atitinkamus įsipareigojimus, turėjo pareigą įvertinti galimą riziką patekti į šauktinių sąrašus ir galimybę atlikti NPPKT savo noru pasirenkant tarnybos vietą ir laiką. Apie tai, kad pateko į 2018 metų šauktinių sąrašą, pareiškėjas žinojo.

12Atsakovės tvirtinimu, kiekvienas karo prievolininkas, prieš prisiimdamas atsakomybes, įsipareigojimus bei planuodamas savo karjerą, bei asmeninį gyvenimą, turi įvertinti realią ir galimą riziką patekti į šaukiamųjų sąrašus, todėl yra suteikta galimybė savanoriškai atlikti NPPKT, pasirenkant tarnybos vietą, būdą ir laiką. Suprasdamas apie savo pareigą atlikti 9 mėnesius trunkančią NPPKT, pareiškėjas prisiėmė visą riziką dėl bet kokių įsipareigojimų. Mano, kad pareiškėjui atliekant NPPKT nebūtų padaryta neproporcingai didelė žala pareiškėjo asmeniniams ar darbo/verslo interesams (el. byla, I tomas, b. l. 18-23, 91-96).

13Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pareiškėjo skundą prašė atmesti vadovaudamasis atsiliepime nurodytais motyvais.

14Teismas konstatuoja:

15Byloje ginčas kilo dėl atsisakymo atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą.

16Nustatyta, kad pareiškėjas 2019 m. gegužės 20 d. Tarnybai pateikė prašymą atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą, nes atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jei tarnybą atliktų kitu metu (el. byla I tomas, b. b. 32). Kartu su prašymu pareiškėjas Tarnybai pateikė paso kopiją, nacionalinio draudimo numerį (UK) patvirtinantį dokumentą, buhalterinę apskaitą vykdančios įmonės raštą, trumpalaikę buto nuomos sutartį (el. byla, I tomas, b. l. 33-43, 105).

17Tarnyba 2019 m. liepos 8 d. raštu Nr. ATRS-2850 informavo pareiškėją apie tai, kad Tarnybos Atrankos komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, nusprendė privalomosios pradinės karo tarnybos neatidėti (el. byla, I tomas, b. l. 102-103; 106-116).

18Pareiškėjas, nesutikdamas su Tarnybos 2019 m. liepos 17 d. sprendimu, 2019 m. liepos 16 d. pateikė skundą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui (el. byla, I tomas, b. l. 62-65, 135-137). Skunde tarnybą prašė atidėti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Prie skundo pareiškėjas pateikė banko išrašą, paslaugų teikimo sutartį, nuomos sutartį, buhalterinę apskaitą vykdančios įmonės raštą (el. byla, I tomas, b. l. 68-86, 87, 141-159,160).

19Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkinti atsisakė, Tarnybos Atrankos komisijos 2019 m. liepos 17 d. sprendimą paliko nepakeistą (el. byla, I tomas, b. l. 44-46, 117-119).

20Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas (toliau – Karo prievolės įstatymas).

21Pareiškėjas prašymą atidėti privalomąją karo tarnybą pateikė vadovaudamasis Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktu, kuriame nustatyta, kad karo prievolininkams privalomoji pradinė karo tarnyba individualia tvarka atidedama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, jei atliekantiems privalomąją pradinę karo tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą atliktų kitu metu.

22Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Privalomosios karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

23Pagal Tvarkos aprašo 4 punktą (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-753 redakcija) karo prievolininkas, manydamas, kad jam atliekant tarnybą bus padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, gali pateikti Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai (toliau – KPKT) ar jos teritoriniam padaliniui pagrįstą prašymą atidėti tarnybą.

24Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta, kad karo prievolininkas turi pagrįsti prašyme nurodytą galimą neproporcingai didelę žalą, įrodyti, jog šios žalos būtų išvengta, jei karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Nepagrįsti prašymai nenagrinėjami. Jei nepagrįsta tik prašymo dalis, nagrinėjama pagrįsta dalis.

25Iš šio teisinio reglamentavimo seka, kad pareiga įrodyti neproporcingą žalą karo prievolininko asmeniniams ar visuomeniniams interesams ir kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas karo tarnybą atliktų kitu metu, tenka karo prievolininkui.

26Pažymėtina ir tai, kad pagal Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktą privalomoji pradinė karo tarnyba individualia tvarka apskritai gali būti atidedama tik su sąlyga, kad karo prievolininkas tarnybą atliks kitu metu.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas prašymą atidėti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą buvo pateikęs ir 2018 m. kovo 20 d. (el. byla, I tomas, b. l. 47, 120). Šį prašymą pareiškėjas taip pat grindė tuo, jog gyvena J. K., kurioje turi įmonę, užsiimančia vilkikų vairuotojų įdarbinimu, turi automobilį, apdraustą privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir yra įsipareigojęs mokėti mėnesines įmokas iki 2019 m. vasario mėnesio (el. byla, I tomas, b. l. 47-61, 121-134).

28Taigi, pagal Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktą privalomoji pradinė karo tarnyba individualia tvarka pareiškėjui jau buvo atidėta.

29Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

30Privalomoji pradinė karo tarnyba – karo prievolininkų parengimas ginklu ginti valstybę vienu iš Karo prievolės įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų būdų (Karo prievolės įstatymo 2 straipsnio 19 dalis). Vienas iš privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdų yra nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas (Karo prievolės įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos trukmė – 9 mėnesiai (Karo prievolės įstatymo 5 straipsnio 3 dalis).

31Tai, kad pareiškėjas gyvena J. K., kurioje turi verslą, yra įmonės vadovas, negali būti besąlyginis pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą dėl tarnybos atidėjimo. Pareiškėjo prie prašymo pateikti dokumentai neįrodo, kad pareiškėjui 9 mėnesius atliekant tarnybą, jam būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams. Laikinas atsitraukimas nuo darbo dėl tarnybos nėra siejamas su darbo ar verslo praradimu, darbo vietos neišsaugojimu. Konstitucinė teisė į darbą bei verslą (Konstitucijos 48 straipsnis) negali paneigti asmens konstitucinės pareigos atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

32Teismas, atsižvelgdamas į visų byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, jog Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, atsisakydami pareiškėjui atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą, Karo prievolės įstatymo ir Tvarkos aprašo nuostatų nepažeidė. Tenkinti pareiškėjo skundą, remiantis jame nurodytais motyvais, nėra jokio pagrindo.

33Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

34L. N. skundą atmesti.

35Sprendimas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas L. N. kreipėsi į teismą su skundu... 5. Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2019 m. gegužės 20 d. pateikė prašymą... 6. Pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, tvirtina, kad jis yra... 7. Pareiškėjas skunde atkreipia dėmesį, kad tarnybą prašė atidėti iki 2020... 8. Atsakovė Lietuvos kariuomenė su pareiškėjo skundu nesutinka ir atsiliepime... 9. Dėl, pareiškėjo manymu, kilsiančios neproporcingai didelės žalos... 10. Lietuvos kariuomenė, atsižvelgdama į pareiškėjo turimą darbą/verslą,... 11. Atsakovė atsiliepime atkreipia dėmesį, kad šaukimai atlikti NPPKT... 12. Atsakovės tvirtinimu, kiekvienas karo prievolininkas, prieš prisiimdamas... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pareiškėjo skundą prašė atmesti... 14. Teismas konstatuoja:... 15. Byloje ginčas kilo dėl atsisakymo atidėti privalomąją pradinę karo... 16. Nustatyta, kad pareiškėjas 2019 m. gegužės 20 d. 17. Tarnyba 2019 m. liepos 8 d. raštu Nr. ATRS-2850 informavo pareiškėją apie... 18. Pareiškėjas, nesutikdamas su Tarnybos 2019 m. liepos 17 d. sprendimu, 2019 m.... 19. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2019 m. rugpjūčio 26 d.... 20. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės... 21. Pareiškėjas prašymą atidėti privalomąją karo tarnybą pateikė... 22. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras 2013 m. lapkričio 22 d.... 23. Pagal Tvarkos aprašo 4 punktą (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro... 24. Tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta, kad karo prievolininkas turi pagrįsti... 25. Iš šio teisinio reglamentavimo seka, kad pareiga įrodyti neproporcingą... 26. Pažymėtina ir tai, kad pagal Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas prašymą atidėti nuolatinę... 28. Taigi, pagal Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 14 punktą... 29. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos... 30. Privalomoji pradinė karo tarnyba – karo prievolininkų parengimas ginklu... 31. Tai, kad pareiškėjas gyvena J. K., kurioje turi verslą,... 32. Teismas, atsižvelgdamas į visų byloje esančių įrodymų visumą, daro... 33. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87... 34. L. N. skundą atmesti.... 35. Sprendimas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo...