Byla 2A-910-253/2009
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Virginijos Nijolės Griškevičienės, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. B. apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui V. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. B. 541,50 Lt žalos atlyginimo Valstybei, atsiradusios už neteisėtai sumedžiotą stirną.

4Palangos miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 31 d. sprendimu ieškinį tenkino. Nustatė, kad ieškovas Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2007-06-08 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą atsakovui V. B. už tai, kad jis, būdamas ( - ) medžiotojų klubo vadovas, 2007-06-08 neteisėtai sumedžiojo stirnos patiną. Atsakovo V. B. administracinės bylos medžiagoje nurodyta, kad atsakovas pagal turėtą licenciją turėjo teisę sumedžioti vieną stirnos patiną, tačiau ieškovo atstovai rado tris sumedžiotus stirnos patinus. Remiantis kartu medžioklėje dalyvavusio medžiotojo E. S. administracinės bylos medžiaga nustatyta, kad du stirnos patinai sumedžioti neteisėtai. Už vieną neteisėtai sumedžiotą stirnos patiną atsakomybė nustatyta E. S., už kitą – atsakovui V. B. Atsakovo V. B. pateiktos dar dvi licencijos Nr. 001030 ir Nr. 001032 galėjo būti išduotas vėliau, siekiant išvengti atsakomybės, o jei jos ir buvo išduotos, atsakovas V. B., kaip būrelio vadovas, privalėjo jas turėti su savimi ir pateikti pažeidimo užfiksavimo metu pažeidimą nustačiusiems pareigūnams. Atsakovas V. B., kaip būrelio vadovas, neįvykdė pareigos tinkamai ir laiku užpildyti medžioklės lapo antrą pusę, ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintų taisyklių „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (toliau – Medžioklės taisyklės) nuostatas, todėl turi pareigą Valstybei atlyginti 541,50 Lt žalą, padarytą laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai.

5Apeliaciniu skundu atsakovas V. B. prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas rėmėsi ieškovės 2007-06-15 nutarimu dėl administracinės nuobaudos atsakovui skyrimo. Nutarimas administracinių teismų buvo pripažintas nepagrįstu ir panaikintas. Administraciniai teismai konstatavo, kad nebuvo išaiškintos aplinkybės ir nesurinkti įrodymai, patvirtinantys atsakovo

6V. B. neteisėtus veiksmus ir kaltę, t. y. sąlygas atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsakovo veiksmų – užpildytų medžioklės licencijų po stirnų sumedžiojimo neišvykus iš medžioklės plotų – nevertino kaip neteisėtų. Naujų įrodymų, kurios nebūtų žinomos V. B. administracinėje byloje, nustatyta nebuvo, todėl keisti atsakovo veiksmų vertinimą teisėtumo požiūriu nėra pagrindo. Teismas nepagrįstai rėmėsi E. S. administracinės bylos duomenimis, nes tai, kad šis asmuo neskundė dėl jo veiksmų priimto nutarimo, nesąlygoja tokio nutarimo teisėtumo vertinant atsakovo V. B. veiksmus.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo atsakovo skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Byloje kilo ginčas dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų vertinimo. Apeliantas nurodo, kad nebuvo pagrindo pripažinti jo veiksmus – tinkamos medžioklės eigos neužtikrinimo ir reikiamų dokumentų neužpildymo – neteisėtais, todėl jis neturi pareigos atlyginti padarytą žalą.

10Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Nustatyta, kad 2007-06-08 medžioklės, kurioje dalyvavo A. P., E. S. ir atsakovas V. B., metu buvo nušauti trys stirninai. Medžiotojai turėjo vieną licenciją Nr. 001029 sumedžioti vienam gyvūnui, kurį nušovė medžiotojas A. P. Tačiau dar dviem stirnų patinams medžioti licencijų medžiotojai neturėjo. Atsakovas nurodo, kad licencija gali būti užpildyta prieš išvežant sumedžiotą gyvūną iš medžioklės plotų, todėl jis ketino užpildyti medžioklės lapą, bet nespėjo, nes buvo sulaikytas pareigūnų. Tačiau remiantis bylos duomenimis, 2007-06-08 medžioklės metu atsakovas tokių licencijų neturėjo. Nustatyta, kad medžiotojas E. S. nubaustas administracine nuobauda už tai, kad be licencijos nušovė vieną stirnos patiną. Pagal Medžioklės taisyklių 18.4, 26.1 punktus, atsakovas V. B. – medžioklės vadovas – privalėjo turėti reikiamas licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti bei užpildyti jas nustatyta tvarka. Nustatyta, kad medžioklės lapas nebuvo užpildytas – neužpildyta medžioklės lapo Nr. 149371 antra pusė, nenurodyta medžioklės data. Atsakovas V. B. nušovė vieną stirniną be licencijos ir netinkamai užpildė medžioklės lapą, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo veiksmai, pažeidžiantys Medžioklės taisykles, buvo neteisėti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Atsakovo kaltė nagrinėjamu atveju pasireiškė tuo, kad jis žinojo, kokius dokumentus reikia turėti medžioklės metu ir kaip juos pildyti, tačiau 2007-06-08 medžioklės metu elgėsi nerūpestingai. Atsakovo kaltė preziumuojama, todėl ieškovas neturi pareigos jos įrodinėti, o atsakovas nepaneigė įrodymų, paneigiančių šią prezumpciją (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis). Tai, kad atsakovas į bylą licencijas stirnoms medžioti pateikė po medžioklės, neturi reikšmės jo veiksmų 2007-06-08 medžioklės metu teisėtumo ar jo kaltės vertinimui, nes jis turėjo turėti reikiamus dokumentus medžiodamas (CK 1.6 straipsnis, 1.7 straipsnio 2 dalis).

11Atsakovas teigia, kad teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, nes atsakovo veiksmų neteisėtais nepripažino ieškovės nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo nagrinėję administraciniai teismai, be to, administracinė byla buvo nutraukta. Teisėjų kolegija nurodo, kad administraciniai teismai bylą nutraukė pasibaigus administracinės nuobaudos paskyrimo terminui ir atsakovo administracinės bylos medžiagos duomenų netyrė bei veiksmų teisėtumo nevertino. Administracinių bylų medžiaga civilinėje byloje yra įrodymai, kurie teismo vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 178 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo civilinės bylos dėl žalos atlyginimo aplinkybes ir įstatymų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, nepažeidė (CPK 185 straipsnis).

12Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytos visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti – atsakovo neteisėti veiksmai, žala (nustatyta Aplinkos ministro 2007-01-05 įsakymu Nr. D-8), tarp jų esantis priežastinis ryšys ir atsakovo kaltė (CK 6.245, 6.246, 6.247, 6.248 ir 6.249 straipsniai). Vadovaujantis atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 31 d. sprendimą nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai