Byla 2S-849-798/2015

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mingeda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 8 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Mingeda“ ir 857-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymas, dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002 pagal ieškovo V. J. K. ieškinį atsakovui 498-ajai gyvenamojo namo statybos bendrijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, A. Š., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos; suinteresuoti asmenys atnaujinimo byloje: Motiejus L. B., K. B., A. B., J. Č., E. D., A. D., K. J., A. J., A. J., R. J., R. G., V. G., G. J. G., G. G., R. K., A. K., E. L., E. L., R. L., V. M., A. M., L. M., G. M., V. P., E. O. M. R., A. R., A. Š., S. V., D. T., 498-oji gyvenamojo namo statybos bendrija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjai 857-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir UAB „Mingeda“ padavė teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, atnaujinti procesą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002, užbaigtoje įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 m. birželio 11 d. sprendimu, kuriuo, patenkinus ieškovo V. J. K. ieškinį, atsakovas 498-oji gyvenamojo namo statybos bendrija įpareigota atlikti gyvenamojo namo ( - ), statybos projekto korektūrą pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.01:199 reikalavimus, sudarant sąlygas ieškovui tinkamai naudotis automobilio stovėjimo vieta, suteikiant automobilio stovėjimo vietai ne mažiau kaip 12,5 kv. m (plotis – 2,5 m, ilgis – 5,00 m); panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 m. birželio 11 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Prašyme nurodyta, kad 2013 m. birželio mėn. pradžioje suinteresuotas asmuo N. T. K. informavo žodžiu 857-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – 857-oji DNSB) pirmininką A. J., kad ji VĮ Registrų centro Vilniaus filiale įregistravo automobilio stovėjimo identifikuotą vietą ir, įspėjusi UAB „Mingeda“, atsitvėrė šią vietą. Pareiškėjų teigimu, nagrinėjamu atveju susiklostė išskirtinė netoleruotina teisinė situacija, nes yra pažeidžiamos daugelio gyvenamojo namo ( - ), savininkų teisės. Pareiškėjų teigimu, teismui patenkinus ieškinį, vieno asmens teisės pripažintos viršesnėmis už kitų asmenų teises. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2002 m. birželio 11 d. sprendimu suteikė galimybę N. T. K. identifikuoti šią aikštelę ir įregistruoti kaip atskirą vienetą su numeriu, tačiau tokios galimybės neturi kiti šio namo automobilių aikštelių savininkai. Dėl nurodyto teismo sprendimo susiklostė situacija, kad, nepaisant to, jog ir kiti bendraturčiai yra išsipirkę tokio paties dydžio stovėjimo aikšteles, tačiau UAB „Mingeda“ automobiliui statyti visiškai neliko vietos. Pareiškėjų teigimu, apie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 m. birželio 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002 jie nežinojo iki 2014 m. sausio 16 d., kai susipažino su nurodytos civilinės bylos medžiaga, nes nebuvo šios civilinės bylos dalyviai ir apie tokį sprendimą jie nebuvo informuoti. Teismas neįsigilino į gyvenamojo namo ( - ), nenormalią situaciją, tai, kad požeminių automobilių stovėjimo aikštelių problema yra labai opi ir negali būti sprendžiama apeinant 857-osios DNSB narius. Nuo 2002 m. bendrąsias šio gyvenamojo namo patalpas tvarko, prižiūri, valdo ne 498-oji GNSB, o 857-oji DNSB. Teismas, priimdamas 2002 m. birželio 11 d. sprendimą, neįtraukė dalyvauti byloje kitų bendraturčių ir priėmė neteisėtą sprendimą. Pareiškime pažymėta, kad iš viešojo registro duomenų matyti, jog suinteresuoto asmens N. T. K. atlikti pakeitimai įsigaliojo nuo 2013 m. gegužės 25 d., šių pakeitimų pagrindas – teismo nutartis ir gyvenamojo namo statybos bendrijos 2000 m. gruodžio 5 d. pažyma. Pasak pareiškėjų, nors yra praleistas naikinamasis penkerių metų terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo pareikti, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad, susiklosčius išskirtinei situacijai, galima taikyti išimtį ir praleistą terminą atnaujinti, terminas turi būti atnaujintas, juolab kad apie 2002 m. birželio 11 d. teismo sprendimą pareiškėjams tapo žinoma tik 2014 m. sausio 16 d., o apie pačios bylos Nr. 2-833-33/2002 buvimą – tik 2013 m. liepos 5 d.

4Suinteresuotas asmuo N. T. K. atsiliepime į prašymą nurodė, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo procesui civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002 atnaujinti, todėl prašymas atmestinas. Atsiliepime nurodyta, kad CPK 368 straipsnio 2 dalyje imperatyviai įtvirtinta, jog prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo daugiau kaip penkeri metai. Šis terminas yra naikinamasis.

5Suinteresuoti asmenys R. G., V. M., G. J. G., E. O., A. J., A. J., K. B., J. Č., V. G., A. D., A. M., S. V., L. M., G. M. atsiliepimais į prašymą nurodė, kad su prašymu dėl proceso atnaujinimo sutinka ir prašo jį tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su prašymu nesutinka. Atsiliepime nurodyta, kad suinteresuotas asmuo buvo statinio ( - ), architektūrinės projekto dalies vadovas ir neprojektavo automobilių parkavimo vietų bei jų žymėjimo architektūrinės projekto dalies, taip pat neprojektavo su tuo susijusių jokių korektūrų, taip pat garažų boksų ar kitų patalpų rūsio planuose, be to, niekada nėra davęs jokio sutikimo kitam asmeniui projektuoti automobilių parkavimo vietas ir žymėti jas ant architektūrinės projekto dalies brėžinių. Atsiliepime teigiama, kad 498-osios GNSB tuometis pirmininkas A. B. savo iniciatyva ir paties susigalvotais nestandartiniais žymėjimais pats ar kam pavedęs ant statinio Krokuvos g. 11 architektūrinės projekto dalies rūsio plano -5.80 ir rūsio plano -3.0 brėžinių nupiešė automobilių atvaizdus. Brėžinių kopijas patvirtino Bendrijos antspaudu ir nupieštus automobilių atvaizdus traktuodamas kaip automobilių parkavimo vietas pardavinėjo, siekdamas pasipelnyti. Dėl statybos metu įvykdytų apžeidimų namas Krokuvos g. 11 iki šiol nepriduotas eksploatuoti.

7Suinteresuotas asmuo V. P. nurodė, kad su bylos medžiaga susipažino, bet neturi ką pasakyti.

8Suinteresuotas asmuo R. J. atsiliepime nurodė, kad šiame procese ji neturi intereso dėl kaimynų ginčo ir nori likti nešališka.

9I. P. instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjų UAB „Mingeda“ ir 857-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002 atmetė. Teismas, padarė išvadą, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą naikinamąjį terminą, kuris negali būti atnaujinamas, nepaisant pareiškėjo nurodytos susiklosčiusios sudėtingos situacijos. Teismo vertinimu, naikinamojo termino atnaujinimas prieštarautų civilinių santykių stabilumui, neatitiktų proceso atnaujinimo instituto, kaip ekstraordinaraus būdo įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti, paskirties. Taigi nors teismas konstatavo, kad pareiškėjas pagrindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo buvimą, jog civilinės bylos Nr. 2-833-33/2002 dėl teisės į automobilių parkavimo vietą įgyvendinimo procese nebuvo įtraukti dalyvauti kiti bendraturčiai, įsigiję analogiškas automobilių stovėjimo vietas 897,23 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelėje R1-1, ( - ), tačiau nurodė, kad CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino praleidimas yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Mingeda“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-13823-293/2014; patenkinti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadą, kad D. T. žinojo apie inicijuotą teismo procesą, nes jis byloje nedalyvavo. 2002 m. byloje A. B. atsiliepime nurodo, kad į šią bylą būtina įtraukti bendriją, kad apie bylą būtina žinoti kitiems bentraturčiams, tačiau ieškovas tokio prašymo nepateikė, o teismas minėtų asmenų į bylos nagrinėjimą neįtraukė.

142. Teismas pats sau prieštarauja teigdamas, kad nors tuometis 498-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos pirmininkas A. B. pardavė daugiau automobilių parkavimo vietų, negu jų objektyviai gali būti tokio ploto parkavimo aikštelėje atsižvelgiant į statybos normų reikalavimus, tačiau nevertindamas tokios situacijos kaip ekstraordinarios.

153. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad per daugiau nei dešimt metų po 2002 m. birželio 11 d. teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo kiti parkavimo aikštelės bendraturčiai nekėlė jiems priklausančių stovėjimo vietų suformavimo ir identifikavimo klausimo. Visą šį laiką bendraturčiai sprendė automobilių parkavimo klausimus, tačiau supranta, kad tai bus galima padaryti namą atiduodant Valstybinei komisijai vertinti. Nagrinėjamoje byloje nepateikta jokia Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuomonė ar išvados. Taip pat teismas netinkamai vertino suinteresuotų asmenų veiksmus dėl to, jog jie nesikreipė į teismą, vertindamas tai, kaip suinteresuotumo spręsti parkavimo vietų problemą nebuvimą. Šie asmenys nesikreipė į teismą dėl to, kad supranta, jog vieno žmogaus interesai negali būti svarbesni nei kitų. Be to, asmenų suinteresuotumą parodo ir tai, jog nagrinėjamoje byloje suinteresuoti asmenys pateikė atsiliepimus, prašė atnaujinti procesą.

164. Teismas peržengė ieškinio ribas, nes ieškovas ieškinyje prašė jam nustatyti konkrečią vietą pagal statybos reikalavimus. Teismas turėtų spręsti, ar toks ieškinys tame kontekste yra pagrįstas, ar ne. Panaikinus teismo sprendimą visi bendraturčiai atsidurtų lygiavertėje padėtyje ir, teikiant namą Valstybinei komisijai vertinti, tas klausimas būtų privalomai sprendžiamas. Šiuo metu vienas asmuo yra išskirtinėje padėtyje, taip pažeisdamas kitų asmenų interesus. Panaikinus teismo sprendimą suinteresuotas asmuo N. T. K. turėtų spręsti kaip jai ginti savo teises, tačiau nepažeidžiant kitų asmenų interesų.

175. Konstitucijos 29 straipsnis neleidžia absoliutinti vienų asmenų teisių ir teisėtų interesų, pažeidžiant kito asmens teises ir teisėtus interesus. Nagrinėjamu atveju susiklosčiusi netoleruotina situacija leidžia atnaujinti CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, o tai atitinka kasacinio teismo praktiką.

18Suinteresuotas asmuo N. T. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuotas asmuo iš esmės sutinka su teismo argumentais ir išvadomis, nesutinka tik dėl to, kad UAB „Mingeda“ yra tinkamas pareiškėjas dėl proceso atnaujinimo.

19Suinteresuotas asmuo D. T. pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. A2-13823-293/2014; patenkinti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

22Byloje nustatytos aplinkybės

23Byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Mingeda“ 2007 m. vasario 21 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu yra 25,12 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelės ( - ), pažymėtos R1-1 (7/250 iš 879,23 kv. m) savininkas; pirminis savininkas nurodyto ploto stovėjimo vietą, pažymėtą Nr. 20, įsigijo 1999 m. balandžio 27 d. Sutarties pagrindu iš 498-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos. Nuosavybės teisė išviešinta viešajame registre. UAB „Mingeda“ nuosavybės teise ( - ), be kitų objektų, priklauso automobilių stovėjimo aikštelė, pažymėta R1-1 (7/250 iš 897,23 kv. m), t. y. 25,12 kv. m.

24Suinteresuotas asmuo N. T. K. yra buto ( - ), ir automobilių stovėjimo aikštelės pažymėtos R1-1 (28/1000 iš 897,23 kv. m), t. y. 25,12 kv. m, savininkė. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi pakeitus Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2002 m. birželio 11 d. sprendimo įvykdymo tvarką, suinteresuotas asmuo N. T. K. užsakė kadastrinius matavimus, kuriuos 2013 m. kovo 28 d. atliko UAB „Statikada“, ir suformavo automobilio stovėjimo vietą pagal 2002 m. birželio 11 d. teismo sprendime nurodytus reikalavimus. Suinteresuoto asmens N. T. K. nuosavybės teise yra įregistruotas butas ( - ), su automobilių stovėjimo aikštele, pažymėta R1-1 (28/1000 iš 897,23 kv. m), t. y. 25,12 kv. m, iš jų – 12,50 kv. m automobilio stovėjimo vietai, pažymėtai Nr. 21.

25UAB „Mingeda“ priklausanti stovėjimo vieta Nr. 20 yra šalia suinteresuotam asmeniui N. T. K. priklausančios automobilio stovėjimo vietos Nr. 21. Pareiškėjo teigimu, suinteresuotam asmeniui N. T. K. 2002 m. birželio 11 d. teismo sprendimo pagrindu identifikavus jai priklausančią automobilio stovėjimo vietą, tai padaryta UAB „Mingeda“ priklausančios automobilio stovėjimo vietos dalies sąskaita – dėl sumažėjusio stovėjimo vietos ploto, UAB „Mingeda“ neturi galimybės tinkamai parkuoti savo automobilio. Pareiškėjo nuomone, susiklosčius išskirtinei netoleruotinai situacijai, yra pagrindas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002 ir panaikinti 2002 m. biržeio 11 d. sprendimą, ieškinį atmetant.

26Dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo termino

27Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo, patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto Civilinio proceso kodesko (toliau – CPK) 368 straipsnyje, ir pagrįstas įstatyme nustatytais pagrindais, t. y. ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas iš tiesų egzistuoja, ar pareiškėjo nurodytos aplinkybės atitinka įstatyme nustatytas aplinkybes, kurios yra pagrindas civilinei bylai atnaujinti, ir ar atnaujinimo pagrindą numatoma įrodinėti pagal įstatymo reikalavimus. Šioje prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo stadijoje tiriami ir vertinami proceso atnaujinimo pagrindą patvirtinantys įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal J. Z. prašymą, bylos Nr. 3K-3-471/2011).

28Nagrinėjamu atveju pareiškėjų nurodomos aplinkybės, sudarančios pagrindą atnaujinti procesą, yra teismo 2002 m. birželio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002, kuria, anot pareiškėjo, buvo pasisakyta dėl ankstesnio parkavimo aikštelės savininko, iš kurio pareiškėjas perėmė teisės ir pareigas, bei dėl suinteresuotų asmenų materialiųjų teisių ir pareigų.

29Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-833-33/2002, kuri baigta sprendimu, buvo pasisakyta dėl parkavimo aikštelės pirminio savininko, iš kurio pareiškėjas pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu perėmė parkavimo aikštelę, bei suinteresuotų asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Pareiškėjo argumentus, kad jie į civilinės bylos nagrinėjimą privalėjo būti įtraukti trečiaisiais asmenimis, nes nuo bylos baigties tiesiogiai priklausė jų nuosavybės teisių įgyvendinimas, teismas pripažino pagrįstais ir su šia išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.

30Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 498-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos pirmininkas A. B. pardavė daugiau automobilių parkavimo vietų, negu jų objektyviai gali būti tokio ploto parkavimo aikštelėje, atsižvelgiant į statybos normų reikalavimus. Taigi ne visi bendraturčiai, kurie yra įsigiję atitinkamą automobilių parkavimo aikštelės plotą, gali įgyvendinti savo teisę susiformuoti konkrečią parkavimo vietą pagal statybos normų reikalavimus taip, kad ja būtų galima realiai ir tinkamai naudotis. Tačiau sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą šiuo konkrečiu atveju, yra svarbu tai, kad yra praleistas įstatymo nustatytas naikinamasis terminas, kuris pagal savo esmę ir paskirtį negali būti atnaujinamas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad susiklosčiusios situacijos nėra pagrindo vertinti kaip tokios ekstraordinarios, kurios negalima išspręsti kitais civilinių teisių gynimo būdais.

31Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad procesiniams veiksmams atlikti įstatyme nustatyti terminai. Jie drausmina proceso dalyvius, užtikrina sklandesnę, operatyvesnę teismo veiklą, civilinių teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkerta kelią procesui vilkinti. Dėl svarbių priežasčių praleistus procesinius terminus galima atnaujinti (CPK 78 straipsnis), tačiau tais atvejais, kai neribota termino atnaujinimo galimybė gali pažeisti didelę reikšmę visuomenei turinčius interesus, civilinių santykių dalyvių teises, įstatyme nustatoma galutinė termino atnaujinimo riba (naikinamasis terminas). Neatlikus procesinio veiksmo ilgiau nei nustatyta šios galutinės ribos, asmuo praranda teisę jį atlikti, o terminas jam atlikti nebegali būti atnaujinamas.

32CPK 368 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai.

33Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas naikinamasis procesinis prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas, kuriuo yra ribojama proceso atnaujinimo galimybė. Šis terminas nustatytas užtikrinti teisinių santykių stabilumui, sudarant prielaidas atitinkamų teisinių santykių subjektams tinkamai įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. Kita vertus, iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos kylanti teismo, kaip vienintelės teisingumą vykdančios institucijos, priedermė teisingai išspręsti kiekvieną bylą lemia tai, kad teismas ne tik iš esmės nagrinėdamas byloje kilusį materialinį teisinį ginčą vadovautųsi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bet šiuos principus taikytų ir spręsdamas procesinio pobūdžio klausimus, t. y. klausimus, kurie yra arba gali būti pagrindas sukurti prielaidas pradėti iš esmės spręsti materialinį teisinį ginčą, o tokį ginčą nagrinėjant – užtikrinti nuosavybės neliečiamumo, teisėtų lūkesčių ir visokeriopos civilinių teisių gynybos principų įgyvendinimą (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal L. M. ir kt. prašymą, bylos Nr. 3K-3-515/2007). Pagal kasacinio teismo praktiką tam tikrais atvejais, kai susidaro išskirtinė teisinė situacija, teismai turi teisę CPK 370 straipsnio nustatyta tvarka spręsti praleisto CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto naikinamojo procesinio termino atnaujinimo klausimą ir dėl to priimti atitinkamą procesinį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje komercinis bankas „Sekundės bankas“ v. A. S. , bylos Nr. 3K-3-233/2004; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal L. M. ir kt. prašymą, bylos Nr. 3K-3-515/2007; 2013 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal V. K. ir kt. pareiškimus, bylos Nr. 3K-3-514/2013; 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal P. Z. prašymą, bylos Nr. 3K-3-392/2014; kt.).

34Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais pirmosios instancijos teismo argumentus, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atnaujinti naikinamąjį terminą, nes pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, kaip parkavimo vietų savininkų, interesai gali būti apginti kitais teisių gynybos būdais (CK 1.138 straipsnis). Taigi šie asmenys, kurie teisėtais pagrindais įgijo nuosavybės teises į parkavimo vietas, esančias ( - ), tačiau negalėdami savo, kaip savininkų teises, įgyvendinti dėl to, kad vietų buvo parduota daugiau nei realiai buvo galima parduoti tokio ploto automobilių stovėjimo aikštelėje, gali apginti savo teises, pasitelkdami kitus pažeistų teisių gynimo būdus, pavyzdžiui, pareikšdami ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad suinteresuotas asmuo N. T. K. apgynė savo, kaip savininkės, teises ir interesus ir pripažinus, kad kiti parkavimo vietų savininkai gali apginti savo teises kitais civilinių teisių gynybos būdais, laikytinas nepagrįstu apelianto argumentas dėl vieno asmens teisių ir teisėtų interesų suabsoliutinimo. Taip pat laikytini nepagrįstais atskirojo skundo argumentai dėl nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos. Kaip minėta, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atnaujinti naikinamąjį terminą galima išskirtiniais ir itin išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju, nustačius, kad parkavimo vietų savininkai gali apginti savo teises kitais būdais, pripažinus, kad suinteresuotas asmuo N. T. K. parkavimo vietą susiformavo teisėtais pagrindais, tokio išimtinio atvejo, kuris aptariamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, konstatuoti nėra pagrindo.

35Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

36Esant tokiai situacijai, kiti atskirojo skundo ir prisidėjimo prie jo argumentai tampa teisiškai nereikšmingi ir nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Taip pat pabrėžtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

37Dėl procesinės bylos baigties

38Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 368 straipsnio 2 dalies pagrindu. Skundžiama pirmosios instancijos teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjai 857-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir UAB... 4. Suinteresuotas asmuo N. T. K. atsiliepime į prašymą nurodė, kad nėra nei... 5. Suinteresuoti asmenys R. G., V. M., G. J. G., E. O., A. J., A. J., K. B., J.... 6. Suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su prašymu... 7. Suinteresuotas asmuo V. P. nurodė, kad su bylos medžiaga susipažino, bet... 8. Suinteresuotas asmuo R. J. atsiliepime nurodė, kad šiame procese ji neturi... 9. I. P. instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Mingeda“ prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadą, kad D. T.... 14. 2. Teismas pats sau prieštarauja teigdamas, kad nors tuometis 498-osios... 15. 3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad per daugiau nei dešimt metų po... 16. 4. Teismas peržengė ieškinio ribas, nes ieškovas ieškinyje prašė jam... 17. 5. Konstitucijos 29 straipsnis neleidžia absoliutinti vienų asmenų teisių... 18. Suinteresuotas asmuo N. T. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 19. Suinteresuotas asmuo D. T. pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjų... 22. Byloje nustatytos aplinkybės... 23. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Mingeda“ 2007 m. vasario 21 d.... 24. Suinteresuotas asmuo N. T. K. yra buto ( - ), ir automobilių stovėjimo... 25. UAB „Mingeda“ priklausanti stovėjimo vieta Nr. 20 yra šalia... 26. Dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo termino... 27. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo,... 28. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų nurodomos aplinkybės, sudarančios pagrindą... 29. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 30. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 498-osios gyvenamojo namo... 31. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad procesiniams veiksmams atlikti... 32. CPK 368 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog prašymas atnaujinti procesą gali... 33. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas... 34. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais pirmosios instancijos... 35. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 36. Esant tokiai situacijai, kiti atskirojo skundo ir prisidėjimo prie jo... 37. Dėl procesinės bylos baigties... 38. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais motyvais,... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 8 d. nutartį palikti...