Byla B2-65-212/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kubas LT“

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Zina Mickevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Marvila“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kubas LT“ ir

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti bankroto bylą UAB „Kubas LT“, teigdamas, kad bendrovė yra nemoki. Nurodo, kad UAB „Kubas LT“ neatsiskaito už suteiktas paslaugas, įsiskolinimas sudaro 386,96 Lt. Atsakovas į raginimus sumokėti skolą nereaguoja, todėl mano, kad atsakovas yra nemokus. Įmonės bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

3Atsakovas atsiliepime nurodė, kad sutinka su reikalavimu. Nurodo, kad įmonė veiklos nevykdo ir neturi lėšų, kad atsiskaitytų su kreditoriais. Nurodo, kad įmonės bendras turtas yra 1 367 114 Lt, o skolos – 1 188 385 Lt. Didžiąją turto dalį sudaro nebaigtas statinys, kurio įmonė nebaigs statyti dėl sunkios turtinės padėties.

4Pareiškimas tenkintinas.

5UAB „Kubas LT“ keltina bankroto byla. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad bendrovė yra nemoki (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 9 str. 5 d.,1 p.). UAB „Kubas LT“ įregistruota 2010-03-24 (b. l. 28). Iš pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad įmonė turi turto už 1 367 114 Lt, o įsipareigojimai siekia 1 188 385 Lt. Per metus bendrovės nuostoliai padidėjo nuo 27 309 Lt iki 81 565 Lt (b. l. 25-27). Atsakovas pripažįsta, kad veiklos nevykdo, lėšų atsiskaityti su kreditoriais, neturi. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad UAB „Kubas LT“ yra nemokus ir tai sudaro pagrindą kelti bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo, ĮBĮ, 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

6Teismas, iškeldamas įmonei bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių, kuriuo gali būti asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). ĮBĮ 11 str. 2 d. nustatyta, kad administratoriaus kandidatūrą teismui gali pasiūlyti tiek asmuo, kuris pateikia pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek ir kiti ĮBĮ 5 str. 1 d. išvardinti asmenys. Teismas nėra varžomas šių pasiūlymų ir turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį, atitinkantį ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, kurio kandidatūrai pritarė ĮBĮ 11 str. 10 d. nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

7Ieškovas pasiūlė administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Administratorius turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir sutinka būti UAB „Kubas LT“ administratoriumi. Administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Kadangi kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros nepateikta, administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“ (b. l. 10-14, 22).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu teismas

Nutarė

9

  1. UAB „Kubas LT“, įm. kodas 302492681, buv. Lauko g. 21, Troškūnų m.,
Anykščių rajonas, iškelti bankroto bylą;
  1. UAB „Kubas LT“ administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo ir
restruktūrizavimo centras“, JAK 302672626, buv. Avižų g. 2-14, Vilnius, el. paštas: info@barc.lt, pareigas pradedant eiti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos;

103. Uždėti areštą UAB „Kubas LT“ nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos

114. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Kubas LT“ įsiteisėjimo dienos, įmonės kreditoriams pareikšti savo reikalavimus įmonės administratoriui;

125. Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Kubas LT“ direktorius privalo administratoriui perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus dokumentus;

136. Pavesti bankrutuojančios UAB „Kubas LT“ administratoriui vykdyti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jam priskirtas funkcijas;

147. Pavesti UAB „Kubas LT“ administratoriui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį UAB „Kubas LT“ kreditorių susirinkimą;

158. Įpareigoti antstolius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos Panevėžio apygardos teismui perduoti UAB „Kubas LT“ turto arešto bei vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimų iš šios įmonės su atžymomis apie išieškotas sumas;

169. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti areštą visam UAB „Kubas LT“ turtui, skirtą ne tik šio teismo, bet ir kitų įstaigų sprendimais, tame tarpe ir sąskaitoms banke;

1710. Sustabdyti civilinių bylų, kuriose UAB „Kubas LT“ pareikšti turtiniai reikalavimai, tame tarpe ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, nagrinėjimą. Šias bylas perduoti Panevėžio apygardos teismui, nagrinėjančiam UAB „Kubas LT“ bankroto bylą.

18Apie iškeltą bankroto bylą pranešti: 1). juridinių asmenų registrui; 2). Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos; 3). Anykščių rajono apylinkės teismui.

19Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai