Byla AS-143-219-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų G. B., R. B. ir E. A. M. skundą atsakovui Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai G. B., R. B. ir E. A. M. (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas) 2005 m. sausio 6 d. sprendimą Nr. 5-V2-43 bei 2005 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. 5-V2-2068 ir įpareigoti atsakovą išduoti jiems projektavimo sąlygas buvusios sodybos 0,5400 ha žemės sklype ( - ) atstatymui.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 10 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino. Teismas panaikino atsakovo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. sausio 6 d. sprendimą Nr. 5-V2-43 bei 2005 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. 5-V2-2068 ir įpareigojo atsakovą per 2 mėnesius išspręsti klausimą dėl projektavimo sąlygų pareiškėjams buvusios sodybos 0,5400 ha žemės sklype ( - ) atstatymui išdavimo.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 14 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

7Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. lapkričio 26 d. Kauno apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo.

8Pareiškėjas prašė išaiškinti, ar Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje numatytas įpareigojimas atsakovui per du mėnesius išduoti projektavimo sąlygas yra besąlyginis, ar tik išspręsti šį klausimą, kurio sprendimas galėtų būti kreiptis į Metelių regiono parko direkciją dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomojo vertinimo.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 94 str. 3 d.).

11Teismas nurodė, kad ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog teismas bylos šalių prašymu turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, kol jis nėra įvykdytas. Teismo nuomone, Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimas yra įvykdytas, todėl nėra pagrindo jo išaiškinti. Pažymėjo, kad panaikindamas atsakovo 2005 m. birželio 10 d. ir 2006 m. sausio 6 d. sprendimus, kuriais buvo atsisakyta išduoti projektavimo sąlygas, teismas išsprendė klausimą, jog vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu ( - ) statyba, nesusijusi su saugomų teritorijų tikslais, yra galima. Pavesdamas atsakovui išspręsti konkretų projektavimo sąlygų išdavimo klausimą, teismas įpareigojo tai atlikti įstatymų nustatyta tvarka. 2006 m. lapkričio 14 d. sprendimui įsiteisėjus, atsakovas per sprendime nurodytą laikotarpį – du mėnesius – įpareigojimą įvykdė, pateikdamas 2006 m. gruodžio 1 d. nurodymą Druskininkų savivaldybei, o Metelių regioninio parko direkcija 2006 m. gruodžio 27 d. priėmė išvadą dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo. Tokia tvarka sprendimo priėmimo metu buvo numatyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ (toliau – Reglamentas STR 1.05.05:2004), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-609 ,,Dėl Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. D1-609) reikalavimų.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – išaiškinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pareiga įvykdyti sprendimą yra perkeliama juridiniams asmenims, kurie nebuvo įtraukti byloje šalimis – Druskininkų savivaldybei ir Metelių regioninio parko direkcijai. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas buvo atsakovas šioje byloje, todėl būtent ši institucija turi vykdyti teismo sprendimą arba imtis visų priemonių, kad kitos institucijos, susijusios su sprendimo vykdymu, sprendimą įvykdytų tinkamai.

152. Iki kreipiantis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo 2007 m. lapkričio 27 d., sprendimas nebuvo įvykdytas, t. y. atsakovas neišsprendė klausimo dėl projektavimo sąlygų išdavimo.

163. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Reglamentas STR 1.05.05:2004, Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. D1-609 galiojo teismui priimant sprendimą, teismas, vadovaudamasis šiais teisės aktais, nustatė būtent dviejų mėnesių terminą atsakovui sprendimui įvykdyti.

174. Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. D1-609 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu

18Nr. D1-255 ,,Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

195. Buvusios sodybos teritorija teismui priimant sprendimą nebuvo įtraukta į projekto ,,Natura 2000“ teritorijų sąrašą, todėl atsakovas privalo išspręsti klausimą dėl projektavimo sąlygų išdavimo netaikydamas šį projektą reglamentuojančių teisės aktų.

206. Nors byloje yra pateiktas valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimas apie ginčo teritorijos statusą, atsakovas vis tiek nevykdo sprendimo ir neišduoda projektavimo sąlygų.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimas yra įvykdytas (ABTĮ 94 str. 3 d.). Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 10 d. sprendimu, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 14 d. nutartimi paliko nepakeistą, panaikindamas atsakovo 2005 m. sausio 6 d. sprendimą Nr. 5-V2-43 bei 2005 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. 5-V2-2068, kuriais buvo atsisakyta išduoti projektavimo

24sąlygas, konstatavo, jog vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies

258 punktu ( - ) statyba, nesusijusi su saugomų teritorijų tikslais, yra galima. Pavesdamas atsakovui išspręsti projektavimo sąlygų išdavimo klausimą, teismas įpareigojo tai atlikti įstatymų nustatyta tvarka. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2007 m. gegužės 17 d. raštas Nr. ARV2-2-655 (b. l. 139) patvirtina, jog atsakovas ėmėsi įstatymo nustatytų veiksmų, tačiau išduoti projektavimo sąlygų negali, nes turi būti parengta išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms. Tai naujas atsisakymo išduoti projektavimo sąlygas pagrindas, kuris nebuvo šios administracinės bylos nagrinėjimo dalykas.

26Taigi Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartis iš esmės yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo G. B. atskirąjį skundą atmesti.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai G. B., R. B. ir E. A. M. (toliau – ir pareiškėjai) skundu,... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 10 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 14 d.... 7. Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. lapkričio 26 d.... 8. Pareiškėjas prašė išaiškinti, ar Kauno apygardos administracinio teismo... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 21 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog teismas bylos... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 14. 1. Pareiga įvykdyti sprendimą yra perkeliama juridiniams asmenims, kurie... 15. 2. Iki kreipiantis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo 2007 m. lapkričio... 16. 3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas,... 17. 4. Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. D1-609 pripažintas... 18. Nr. D1-255 ,,Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos... 19. 5. Buvusios sodybos teritorija teismui priimant sprendimą nebuvo įtraukta į... 20. 6. Nors byloje yra pateiktas valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimas... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su... 24. sąlygas, konstatavo, jog vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 9... 25. 8 punktu ( - ) statyba, nesusijusi su saugomų teritorijų tikslais, yra... 26. Taigi Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartis iš... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 28. Pareiškėjo G. B. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. vasario 21 d. nutartį palikti... 30. Nutartis neskundžiama....