Byla A2-5687-755/2012
Dėl proceso atnaujinimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Justinai Kuncienei, dalyvaujant bendrininkų R., B. ir D. O. atstovui D. O., ieškovo UAB“Alginsta“ atstovui adv.V. M., atsakovo BŽŪK“Ramygalos aruodai“ bankroto administratoriaus UAB“SBS Legale“ atstovui S. L., ieškovo AB DNB banko atstovui, tretiesiems asmenims, pareiškėjams R. ir B. O. nedalyvaujant, žodinio proceso tvarka nagrinėdamas pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėjai pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Alginsta“ ir DnB bankas ieškinį atsakovui ŽŪK Ramygalos aruodai, trečiajam asmeniui „A. G. Corporate & camp, N. R., notarei R. R. , UADBB „Panda Insurance“ dėl reorganizavimo pripažinimo negaliojančiu. Prašydami atnaujinti procesą dėl procesinio pobūdžio pažeidimo ( pareiškėjai nebuvo įtraukti į bylą ir procese nedalyvavo), prašyme nenurodė kokį konkrečiai sprendimą dėl bylos esmės teismas, atnaujinus procesą ir naujai išnagrinėjęs bylą, turėtų priimti.

32012-06-28 nutartimi teismas įpareigojo D. O., R. O., B. O. iki 2012-07-31 pašalinti prašymo atnaujinti procesą trūkumus, tarp kurių ir nurodyti ( suformuluoti) įstatymo reikalavimus atitinkantį procesinio dokumento dalyką – prašymą teismui. Pareiškėjams išaiškino, kad trūkumų nepašalinus per teismo nustatytą terminą, prašymas atnaujinti procesą bus laikomas nepaduotas ir grąžintas pareiškėjams.

42012-07-31 teisme gautas patikslintas prašymas. Šiame prašyme, kuris pateiktas šalinant trūkumus pagal teismo nutartį, konkreti pareiškėjų pozicija dėl naujai priimtino teismo sprendimo, t.y. prašymo dalykas, vėl nebuvo suformuluota, todėl teismas 2012-08-20 nutartimi dar kartą nurodė pareiškėjams iki 2012-08-30 suformuluoti dokumento dalyką-prašymą teismui dėl bylos esmės ir jį pateikti teismui. Posėdis buvo atidėtas.

5Į teismo 2012-08-30 posėdį pareiškėjo atstovas pateikė dar kartą patikslintą prašymą, kur prašymo dėl bylos esmės raštu vėl nesuformulavo.

6Galiausia 2012-09-10 teismo posėdyje pareiškėjų atstovas pateikė dar vieną prašymą

7( įvardytą paaiškinimais dėl bylos esmės) , kuriuo prašo , atnaujinus nagrinėjimą, sudaryti galimybę pasinaudoti procesinėmis teisėmis , nes ketina reikšti priešieškinį. Žodžiu paaiškino, jog kol kas nenurodys kam reikš priešieškinį ir kokius reikalavimus formuluos. Prašymą pateikė į teismo posėdį, nes iš ankstesnio posėdžio eigos suprato, jog tą gali padaryti iki teismo posėdžio pradžios.

8Dalyvaujančių byloje asmenų atstovai teismo posėdyje prašo nepriimti prašymo, nes jis neatitinka proceso atnaujinimui teikiamų dokumentų įstatymu nustatytam turiniui, nes nenurodomas pareiškėjų prašymas dėl bylos esmės.

9Terminas pateikti patikslintą prašymą atnaujinimas, o pati prašymą atsisakytina priimti.

10Teismo nutartimi pareiškėjai prašymą turėjo patikslinti ( pašalinti trūkumus) iki 2012-08-30. Nurodytai datai trūkumai nebuvo pašalinti ir paskutinis patikslintas prašymas pateiktas teismo posėdyje rugsėjo 10 d., t.y. praleidus terminą trūkumams pašalinti.Prašymas atnaujinti terminą neteikiamas. Pareiškėjų atstovas paaiškino, jog 2012-08-30 teismo posėdyje jis suprato, jog patikslintą galutinį prašymą jis gali pateikti ir į teismo posėdį, t.y. iki rugsėjo 10 d.

11Teismo nuomone, ši pareiškėjų atstovo nurodyta aplinkybė tikėtina, nes rugpjūčio 30 dienos posėdyje buvo svarstoma dėl to ar prašymo trūkumai tinkamai pašalinti, paskirtas dar vienas posėdis, todėl atstovui galėjo susidaryti įspūdis, jog trūkumai šalintini iki teismo sekančio posėdžio dienos – rugsėjo 10 d. Tokį paaiškinimą teismas pripažįsta svarbia termino praleidimo priežastimi, nes pareiškėjai prašymą tikslino, jį teismui pateikė, todėl teismo nuomone yra pagrindas jį atnaujinti ( CPK 78 str.1 d.).

12Vienok, patį prašymą atsisakytina priimti, nes pareiškėjai neįvykdė teismo nutarčių pašalinti procesinio dokumento trūkumus nurodymų, o to nepadarius prašymo svarstymas negalimas.

13Sutinkamai su CPK 366 str.1 d.5 p., be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma prašymą pareiškusio asmens prašymas.

14Kasacinės instancijos teismas yra atkreipęs dėmesį, jog “prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytu pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turėtų nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialine teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo apžvalga “Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai „).Toje pat apžvalgoje be kito ko nurodoma, jog „teisė į teisminę gynybą užtikrinama ir įgyvendinama materialinių ir procesinių teisės normų pagrindu. Kadangi ši teisė yra subjektyvi, tai asmuo, kreipdamasis į teismą, turi nurodyti, kad jis turi tokią teisę ar įstatymo saugomą interesą (CPK 5 str.), kad tą teisę pažeidė, pažeidžia ar ginčija ir nurodyti materialinį reikalavimą kaip prašo apginti pažeistą teisę. Šios taisyklės taikomos ne tik kreipiantis į teismą, bet ir prašant atnaujinti procesą. ... pažymėtina, kad reikalavimas nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą reiškia, kad pareiškėjas turi nurodyti bent vieną įstatyme įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą. ... svarbu, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo būtų suformuluotas konkretus reikalavimas teismui, t. y. kokį sprendimą šis turėtų priimti, atnaujinęs procesą byloje „.

15Prašymui dėl proceso atnaujinimo, kaip minėta, taikomi ir bendrieji ieškiniui keliami turinio reikalavimai,tarp ir jų reikalavimas nurodyti ieškinio dalyką ( CPK 235 str.1 d. 4 p.). Kasacinis teismas į reikalingumą nurodyti, suformuluoti ieškinio dalyką nurodė ir „Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalgoje“ bei jos išvadose ( 5 p.).

16Jau aukščiau nurodyta, jog pareiškėjai reikalavimo koks turėtų būti priimtas teismo sprendimas po proceso atnaujinimo raštu taip ir nesuformulavo, nepaisant, kad dėl to buvo priimtos net dvi teismo nutartys, todėl prašymą priimti atsisakoma.

17Ieškovo UAB“Alginsta“ atstovas prašo priteisti iš pareiškėjų 1089 Lt atstovavimo išlaidoms apmokėti ( b.l.70).Prašymą atsisakius priimti, pareiškėjai turi atlyginti kitų dalyvaujančių byloje asmenų patirtas pagrįstas proceso išlaidas, nes jos atsirado dėl jų inicijuojamo proceso. Šių išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas pagal CPK 98 str.2 d. taisykles ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m.kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis „REKOMENDACIJOMIS DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ (PASLAUGAS) MAKSIMALAUS DYDŽIO“.Įvertinus, kad procesas iš esmės nepradėtas, spręsta tik dėl prašymo priėmimo, kad ieškovo atstovas anksčiau dalyvavo procese ir bylos duomenys nėra nauji, todėl nereikalavo didelių darbo ir laiko sąnaudų, kad ieškovas neteikė rašytinio atsiliepimo į prašymą, faktą, jog posėdžiai buvo trumpi, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus ( Rekomendacijų 2, 8.18.,11 p.), teismo nuomone pagrįstomis atstovavimo išlaidomis šioje byloje gali būti pripažinta 600 Lt. Valstybė patyrė išlaidų 116 Lt įteikiant procesinius dokumentus. Prašymą atsisakius priimti, jos priteistinos iš pareiškėjų. Kadangi pastariesiems turi būti sugrąžintas jų sumokėtas valstybei 142 Lt žyminis mokestis, atliekamas įskaitymas ir priteistina suma mažintina grąžintina suma.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 78, 371,138,115 str., teismas

Nutarė

19atnaujinti pareiškėjams terminą pateikti patikslintą prašymą dėl jo trūkumų pašalinimo.

20Atsisakyti priimti R.,B. ir D. O. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-489-452/2012.

21Priteisti iš R. O., a.k( - ) D. O., a.k( - ) ir B. O., a.k( - ) UAB „Alginsta“ ,į.k.124134717, naudai po 200 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

22Sugrąžinti D. O., a.k. ( - ) žyminio mokesčio 26 Lt , sumokėto 2012-06-26 AB Swedbank mokėjimo kvitu. Mokesčio grąžinimą pavesti VMI.

23Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui pateikiant skundą per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas... 2. pareiškėjai pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje... 3. 2012-06-28 nutartimi teismas įpareigojo D. O., R. O., B. O. iki 2012-07-31... 4. 2012-07-31 teisme gautas patikslintas prašymas. Šiame prašyme, kuris... 5. Į teismo 2012-08-30 posėdį pareiškėjo atstovas pateikė dar kartą... 6. Galiausia 2012-09-10 teismo posėdyje pareiškėjų atstovas pateikė dar... 7. ( įvardytą paaiškinimais dėl bylos esmės) , kuriuo prašo , atnaujinus... 8. Dalyvaujančių byloje asmenų atstovai teismo posėdyje prašo nepriimti... 9. Terminas pateikti patikslintą prašymą atnaujinimas, o pati prašymą... 10. Teismo nutartimi pareiškėjai prašymą turėjo patikslinti ( pašalinti... 11. Teismo nuomone, ši pareiškėjų atstovo nurodyta aplinkybė tikėtina, nes... 12. Vienok, patį prašymą atsisakytina priimti, nes pareiškėjai neįvykdė... 13. Sutinkamai su CPK 366 str.1 d.5 p., be bendrų ieškiniui keliamų turinio... 14. Kasacinės instancijos teismas yra atkreipęs dėmesį, jog “prašyme dėl... 15. Prašymui dėl proceso atnaujinimo, kaip minėta, taikomi ir bendrieji... 16. Jau aukščiau nurodyta, jog pareiškėjai reikalavimo koks turėtų būti... 17. Ieškovo UAB“Alginsta“ atstovas prašo priteisti iš pareiškėjų 1089 Lt... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 78, 371,138,115 str., teismas... 19. atnaujinti pareiškėjams terminą pateikti patikslintą prašymą dėl jo... 20. Atsisakyti priimti R.,B. ir D. O. prašymą dėl proceso atnaujinimo... 21. Priteisti iš R. O., a.k( - ) D. O., a.k( - ) ir B. O., a.k( - ) UAB... 22. Sugrąžinti D. O., a.k. ( - ) žyminio mokesčio 26 Lt , sumokėto 2012-06-26... 23. Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas gali būti skundžiama Panevėžio...