Byla 2S-1739-553/2015
Dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys UAB „Ūrus“ ir Ko vadovė I. V., skolininkas UAB „Ūrus“ ir Ko, išieškotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (apeliantės) I. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-16 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-20060-391/2015 pagal antstolės B. P. pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys UAB „Ūrus“ ir Ko vadovė I. V., skolininkas UAB „Ūrus“ ir Ko, išieškotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Antstolė 2015-04-13 pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo paskirti UAB „Ūrus“ ir Ko vadovei I. V. 289 EUR baudą už kiekvieną 2015-02-24 patvarkymo dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00780/V nevykdymo dieną bei skirti UAB „Ūrus“ ir Ko vadovei I. V. 289 EUR baudą už kiekvieną 2015-02-24 patvarkymo dėl turto arešto ir areštuojamo turto įkainojimo Nr. 0171/15/00780/V nevykdymo dieną.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-16 nutartimi nutarė paskirti UAB „Ūrus“ ir Ko vadovei I. V. 289 EUR baudą už antstolės B. P. 2015-02-24 Nr. 0171/15/00/00780/V Reg. Nr. B-299176 ir 2015-02-24 Nr. 0171/15/00780/V Reg. Nr. B-298769 patvarkymuose nurodytų reikalavimų vykdomojoje byloje Nr. 0171/15-00780 nevykdymą. Nurodė, kad I. V. paskirtą baudą išieškoti iš jo asmeninių lėšų. Teismas paaiškino, kad 2015-02-24 buvo priimtas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00780/V. Minėtu patvarkymu skolininkas UAB „Ūrus“ ir Ko buvo įpareigotas per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos atvykti į antstolių kontorą ir raštu pateikti detalią informaciją apie visą jam priklausantį turtą. 2015-02-24 turto aprašu Nr. 0171/15/00780/V buvo areštuotas skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės. 2015-02-24 patvarkymu dėl turto arešto ir areštuojamo turto įkainojimo skolininkas UAB „Ūrus“ ir Ko buvo įpareigotas per 3 darbo dienas nuo šių patvarkymų įteikimo dienos pristatyti areštuotas transporto priemones arba sudaryti sąlygas jas apžiūrėti. Teismas nustatė, kad Valstybės įmonės “Registrų centras” duomenimis UAB “Ūrus” ir Ko vadovė yra I. V.. 2015-03-19 UAB “Ūrus” ir Ko vadovei I. V. pasirašytinai įteikti aukščiau minėti procesiniai dokumentai. Iki šiol minėtuose patvarkymuose nurodyti reikalavimai nėra įvykdyti. Todėl teismas nutarė, kad antstolės nurodytų aplinkybių pagrindu, antstolės prašymas dėl baudos skyrimo UAB „Ūrus“ vadovei I. V. yra pagrįstas, nes savo veiksmais juridinis asmuo trukdo antstoliui atlikti vykdymo procesus vykdomojoje byloje, todėl UAB „Ūrus“ ir Ko vadovui I. V. skyrė baudą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo (apeliantė) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-16 nutartį ir atsisakyti tenkinti B. P. pareiškimą dėl baudos skyrimo, priešingu atveju, sumažinti paskirtą baudą iki minimalios. Nurodo, kad terminas antstolio patvarkymams įvykdyti turėjo baigtis 2015-03-24 (2015-03-21 ir 2015-03-22 savaitgalis). Nepasibaigus terminui, t.y. 2015-03-24 ryte, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) UAB „Ūrus ir Ko“ patalpose, vadovės I. V. gyvenamojoje vietoje, taip pat UAB „Ūrus ir Ko“ audito ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioje įmonėje atliko kratas, kurių metu buvo paimti įmonei priklausantys daiktai ir dokumentai, o įmonės vadovė buvo sulaikyta ir jai pritaikyta kardomoji priemonė – areštas 48 val. Vadovė iš areštinės paleista 2015-03-26 vakare. Ikiteisminį tyrimą prižiūrintis prokuroras nutarimą dėl daiktų grąžinimo priėmė iš dalies tik 2015-04-16. Jokie buhalterinės apskaitos dokumentai ir kiti įmonės dokumentai, kurie reikalingi, kad būtų galima įvykdyti patvarkymus, nebuvo grąžinti. Prokuroras leido pareiškėjai daryti paimtų įmonės dokumentų kopijas, tačiau šios aplinkybės paaiškėjo tik tą pačią dieną, kai teismas priėmė skundžiamą nutartį. Taigi, UAB „Ūrus ir KO“ bei jos vadovė neturėjo fizinių ir techninių galimybių tokius dokumentus pateikti, o esant įtemptai situacijai dėl atliktų kratų bei arešto, net antstolės informuoti apie susidariusią situaciją. Priešingai nei teigė antstolė, įmonė nesielgė nesąžiningai, piktybiškai nevengė antstoliui pateikti duomenų, o to nepadarė esant pateisinamoms priežastims. Apeliantė nurodo, kad šiai dienai įmonė bendradarbiauja su antstole ir vykdo jos pateiktus patvarkymus, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad skolininkas piktybiškai vengė ar vengia antstolio patvarkymų įvykdymo.

7Antstolė B. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-16 nutartį nepakeistą.

8Nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad antstolės reikalavimai buvo nevykdomi neproporcingai ilgą laiką, taip pat įmonės vadovė nebendradarbiavo su antstole, nepavyko susisiekti su ja nei elektroniniu paštu, nei telefonu, taip pat nebuvo pateikta jokių paaiškinimų pagrindžiančių objektyvias priežastis, dėl kurių laiku negalėjo būti įvykdyti antstolės patvarkymuose nurodyti įpareigojimai, darytina išvada, kad teismas pagrįstai skyrė UAB „Ūrus ir Ko“ vadovei baudą už patvarkymuose nurodytų reikalavimų vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/00780/V nevykdymą.

9Išieškotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-16 nutartį nepakeistą.

10Nurodo, kad 2015-02-24 antstolės priimtame patvarkyme pateikti informaciją įmonė buvo įpareigota per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, todėl nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad patvarkymuose nurodytam terminui nepasibaigus FNTT 2015-03-24 įmonės patalpose atlikus kratas ir įmonei priklausančių daiktų bei dokumentų poėmį, įmonės direktorė, ne tik negalėjo įvykdyti patvarkymo, bet ir esant įtemptai situacijai dviejų savaičių laikotarpyje informuoti antstolės apie susiklosčiusią situaciją. Išieškotojas pažymi, kad antstolė į teismą kreipėsi 2015-04-13, t.y. praėjus trims savaitėms nuo termino, skirto patvarkymams įvykdyti, pasibaigimo. Išieškotojo nuomone, buvo pakankamas laiko tarpas pranešti antstolei apie negalėjimo įvykdyti patvarkymą priežastis. Išieškotojas palaiko antstolė poziciją išdėstytą pareiškime, jog UBA „Ūrus ir Ko“ piktybiškai siekė vilkinti bylos eigą ir tokiu elgesiu užkirto galimybę tinkamam, efektyviam, koncentruotam bei ekonomiškam vykdomųjų dokumentų vykdymui. Skolininkas vykdymo procese privalo veikti atsakingai ir rūpintis savo įsipareigojimų vykdymu, neignoruoti antstolio, siekiančio, kad skola būtų realiai išieškota. Išieškotojo nuomone, apeliantė praleido terminą dėl atskirojo skundo pateikimo, todėl neturėtų būti nagrinėjamas.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

12Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2015-04-16 nutartimi nutarė paskirti baudą už antstolio patvarkymo nevykdymą.

13CPK 616 straipsnis numato, kad vykdymo procese nustatytais atvejaiskalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu šio Kodekso 106, 108 straipsniuose nustatyta tvarka. Pagal CPK 107 straipsnio 1 dalies nuostatas, asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti, o to paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas, gali būti duodamas atskirasis skundas. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, daroma išvada, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-16 nutartis, kuria apeliantei paskirta bauda, negali būti apeliacijos objektu, apeliacinis procesas dėl šios nutarties negalėjo būti pradėtas, todėl, paaiškėjus tokiam trūkumui bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas dėl šios Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-16 nutarties, kuria apeliantei paskirta bauda, nutraukiamas (CPK 3 str. 6 d., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Kaip minėta, nutarties dalis dėl baudos paskyrimo atskiruoju skundu neskundžiama, tačiau asmuo, kuriam paskirta bauda, turi teisę per 14 dienų nuo nutarties priėmimo prašyti teismo, paskyrusio baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Minėtas terminas nėra naikinamasis, teismas turi teisę jį atnaujinti ir savo iniciatyva, kai terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 str.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

16Apeliacinį procesą, pradėtą pagal apeliantės I. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria I. V. paskirta 289,00 EUR bauda, nutraukti.

Proceso dalyviai