Byla B2-1024-777/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos, bankrutavusios R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ bankroto administratorės UAB „Reniva“ įgalioto asmens Šalnės Patkauskienės (toliau – bankroto administratorė) prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, bankrutavusios R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4

 1. atsakovei 2017-04-04 nutartimi iškelta bankroto byla, jos bankroto administratore paskirta UAB „Reniva“, nutartis įsiteisėjo 2017-04-15. 2017-05-03 nutartimi patvirtinta 1 650 + PVM EUR administravimo išlaidų sąmata, galiosianti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo. 2017-06-06 nutartimi antstolei Linai Ugnei Novikienei nustatytas terminas iki 2017-06-16 patikslinti, kas yra (buvo) skolininkas (fizinis ar juridinis asmuo) vykdomojoje byloje Nr. 0050/07/00336, ir esant pagrindui nustatytu terminu patikslinti 2017-04-24 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. 2017-06-15 nutartimi patvirtintas R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ kreditorių sąrašas ir jų 33 184,02 Eur finansiniai reikalavimai, taikytas bankrutuojančiai R. Vindašiaus įmonei „Inredorė“ supaprastintas bankroto procesas ir patvirtinta bankrutuojančios

  5R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ bankroto administratorės UAB „Reniva“ 3 000 Eur administravimo išlaidų sąmata, skirta supaprastinto bankroto procesui (nutartis neįsiteisėjusi). 2017-06-27 nutartimi bankrutuojanti R. Vindašiaus įmonė „Inredorė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2017-07-26 nutartimi paskirta R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ vadovui (buvusiam) ir savininkui Remigijui Vindašiui, 500 Eur bauda, ją išieškant iš jo asmeninių lėšų, ir atmestas administratorės prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo.

  62017-08-08 nutartimi atmestas UAB „Gelvora“ prašymas dėl termino atnaujinimo ir kreditinio reikalavimo patvirtinimo. Išbrauktas iš bankrutavusios R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ kreditorių sąrašo UAB „Mokilizingas“ su 1 865,75 Eur kreditiniu reikalavimu. 2017-08-17 nutartimi patvirtintas patikslintas UAB „Gelvora“ 16 667,82 Eur kreditinis reikalavimas.

 2. 2017-10-12 teisme gautas administratorės prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad bankroto proceso metu įmonės dokumentai perimti nebuvo. Bankroto proceso metu nebuvo panaikinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Visos bankroto administravimo išlaidos apmokėtos bankroto administratorės lėšomis. Pateikė įmonės likvidacinį balansą, LR Aplinkos ministerijos Skuodo rajono agentūros pažymą. Nurodė, kad administratorė negali teismui pateikti likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, nes bankroto proceso metu iš R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ savininko nebuvo perimtas joks bendrovės turtas. Administratorė atliko visus veiksmus, numatytus LR įmonių bankroto įstatyme. Prašė priimti sprendimą dėl bankrutavusios R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ pabaigos ir išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

7Administratorės prašymas tenkintinas.

 1. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 2. Administratorė nurodė, kad visi veiksmai, susiję su bankroto procedūra yra baigti. Bankroto proceso metu įmonės dokumentai perimti nebuvo. Bankroto proceso metu nebuvo panaikinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Visos bankroto administravimo išlaidos apmokėtos bankroto administratorės lėšomis. Administratorė negali teismui pateikti likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, nes bankroto proceso metu iš R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ savininko nebuvo perimtas joks bendrovės turtas.
 3. galimybės perimti įmonės buhalterinius dokumentus išnaudotos, raginimų įteikti įmonės savininkui nėra galimybės. Bankroto byloje nebuvo perimtas joks įmonės turtas, todėl joks turtas nebuvo parduotas, nurašytas ar perduotas kreditoriams. Įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų suma – 35 627,10 Eur.
 4. Iš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Skuodo rajono agentūros (toliau – agentūra) 2017-10-09 pažymos nustatyta, kad pagal išduodamus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, Taršos leidimus ir kitus aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus bankrutuojanti R. Vindašiaus IĮ „Inredorė“ nebuvo įregistruota Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente. Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenų bazės AAKISA duomenimis už aplinkos teršimą bausti nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių reikalavimų neturi.
 5. Pasiūlymas sudaryti taikos sutartį nepateiktas, įmonė turto neturi, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263–270 str. str.,

Nutarė

9tenkinti administratorės prašymą dėl įmonės pabaigos.

10R. Vindašiaus įmonę „Inredorė“, įmonės kodas 174580768, buveinės adresas: Skuodo r. sav. Skuodo m. Algirdo g. 2-24, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

11Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma yra 35 627,10 Eur, iš jų 32 233,38 Eur R. Vindašiaus kaip fizinio asmens finansiniai įsipareigojimai:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Finansinis reikalavimas, Eur

1.

VSDFV Mažeikių skyrius

3 350,35

2.

Antstolė Elena Miliauskienė

(iš jų R. Vindašiaus kaip fizinio asmens finansiniai įsipareigojimai)

177,40

(134,03)

3.

AB DNB bankas, t. y. R. Vindašiaus kaip fizinio asmens finansiniai įsipareigojimai

15 431,53

4.

UAB „Gelvora“, t. y. R. Vindašiaus kaip fizinio asmens finansiniai įsipareigojimai

16 667,82

30Pavesti bankrutavusios R. Vindašiaus įmonės „Inredorė“ administratorei UAB „Reniva“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

31Sprendimo kopiją išsiųsti administratorei, įpareigojant su sprendimu supažindinti atsakovės kreditorius

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai