Byla e2-252-1009/2017
Dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo, tretieji asmenys SĮ „Raseinių butų ūkis“, Raseinių rajono savivaldybės administracija

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

3dalyvaujant ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei Ž. K.,

4nedalyvaujant trečiojo asmens SĮ „Raseinių butų ūkis“ atstovui,

5nedalyvaujant trečiojo asmens Raseinių rajono savivaldybės administracijos atstovui,

6nedalyvaujant atsakovei S. D.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pareikštą ieškinį atsakovei S. D. dėl skolos už suvartotą elektros energiją priteisimo, tretieji asmenys SĮ „Raseinių butų ūkis“, Raseinių rajono savivaldybės administracija.

8Teismas

Nustatė

9ieškovas prašo priteisti iš atsakovės S. D. 199,16 Eur skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminio mokesčio.

10Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriame nurodė, kad jis tiekė elektros energiją į butą adresu ( - ) (toliau – objektas). Objektui ieškovo informacinėje sistemoje suteiktas vartotojo kodas Nr. ( - ). Elektros energijos tiekimas objektui buvo nutrauktas 2015-10-08. Objektas nuosavybės teise priklauso Raseinių rajono savivaldybei. 2015-10-08 atjungiant elektros energijos tiekimą objektui buvo nustatyta, jog nebuvo pilnai atsiskaitoma už objekte naudojamą elektros energiją, todėl susidarė 199,16 Eur skola. Ieškovas 2016-03-03 ir 2016-04-11 raštais kreipėsi į Raseinių rajono savivaldybę dėl skolos apmokėjimo. Raseinių rajono savivaldybė 2016-03-10 pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė apmokėti skolą nurodydama, kad dėl skolos apmokėjimo atsakinga nuomininkė S. D.. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės S. D. susidariusią 199,16 Eur skolą už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį.

11Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

12Tretysis asmuo Raseinių rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2014-06-27 SĮ „Raseinių butų ūkis“, kaip savivaldybės socialinio būsto valdytojas, su S. D. sudarė savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį išnuomojant pastarajai gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). Pagal sutarties 2.3 punktą nuomininkė įsipareigojo sudaryti sutartį su elektros tiekėju ir už suteiktas paslaugas laiku atsiskaityti. Elektros energijos pirkimo pardavimo rašytinė sutartis tarp nuomininkės S. D. ir tuometinio AB „Lesto“ Raseinių klientų aptarnavimo grupės atstovo, dabar „Energijos skirstymo operatoriaus“, t. y. ieškovo, buvo sudaryta 2014-07-08, sutarties Nr. ( - ). Atsiskaitymo už suvartotos elektros energijos būdas - tiesioginis debetas. S. D. už patiektą elektros energiją atsiskaitydavo tiesioginio debeto būdu iki 2014-11-01, o nuo lapkričio 1 d. tiesioginis debetas, kaip atsiskaitymo būdas buvo pakeistas į sąskaitos išrašymą klientui pačiam apmokant už suteiktas paslaugas, ką patvirtina ir paties ieškovo teismui pateiktas 2016-04-28 raštas „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai nuo 2014-11-01 iki 2016-04-28“. Šie faktai patvirtina, kad tarp ieškovo ir savivaldybės socialinio būsto nuomininkės buvo sudaryta rašytinė elektros energijos tiekimo sutartis. Rašytinės sutarties sudarymo faktą taip pat patvirtina AB „Lesto“ 2015-10-30 išrašyta S. D. PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodoma: „Sutarties data - 2014-07-07; kliento kodas ( - )“.

13Suinteresuotas asmuo SĮ „Raseinių butų ūkis“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

14Ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Papildomai paaiškino, kad atsakovė S. D. gyvena bute, esančiame ( - ). Minėtas butas priklauso Raseinių rajono savivaldybei, tačiau tarp Raseinių rajono savivaldybės ir atsakovės buvo sudaryta nuomos sutartis, todėl už suvartotą elektros energiją susidariusi skola turėtų būti priteista iš atsakovės.

15Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

16Pažymėtina, kad AB „Lesto“ teises ir pareigas nuo 2016-01-01 perėmė AB ,,Energijos skirstymo operatorius“.

17Iš kliento sąskaitos, mokėjimų ir kontrolės laikotarpio nuo 2014-11-01 iki 2016-04-28 pažymos matyti, kad elektros energija buvo tiekta, į butą, esantį adresu ( - ), bei apskaičiuota 199,16 Eur skola. Bylos duomenimis, nurodyta suma ieškovui nesumokėta. Iš 2017-06-27 Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties matyti, kad Raseinių rajono savivaldybės administracija ir atsakovė S. D. sudarė nuomos sutartį, pagal kurią Raseinių rajono savivaldybė 3 metams išnuomojo S. D. gyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). Minėtos sutarties 2.3 punkte šalys taip pat sutarė, kad S. D. įsipareigoja sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų ir prekių (šalto ir karšto vandens, šiluminės energijos, dujų, elektros ir kt.) tiekėjais ir įmonėmis, nustatyta tvarka administruojančiomis gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpų bei bendros vidaus inžinerinės įrangos (bendro naudojimo objektų) priežiūrą ir laiku atsiskaityti už šias paslaugas. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją, buitinių atliekų surinkimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kt., mokamas atskirai nuo gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovės S. D. buvo sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis.

18Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.383 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

19Iš 2014-07-08 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) sudarytos tarp S. D. ir AB „Lesto“ (šiuo metu ieškovo AB ,,Energijos skirstymo operatorius“) matyti, kad šalys susitarė, jog AB „Lesto“ įsipareigoja teikti elektros energiją klientui, o klientas įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka sumokėti už elektros energiją (Sutarties 5.1; 6.2.1 punktai). Elektros energija tiekiama į butą, esantį adresu ( - ) (Sutarties 3.1, 3.2 punktai). Atsiskaitymo už elektros energiją terminas – 20 kalendorinių dienų pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (Sutarties 4.4 punktas), elektros apskaitos prietaisų rodmenų užfiksavimo terminas – paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Sutarties 4.2 punktas). Sutarties galiojimo terminas – 2017-06-27 (Sutarties 4.9 punktas).

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bute, esančiame adresu ( - ), elektros vartojimo įrenginiai laikotarpiu nuo 2014-11-01 iki 2016-04-28 buvo prijungti prie ieškovo elektros tinklų, todėl darytina išvada, kad bylos šalis laikotarpiu nuo 2014-11-01 iki 2016-04-28 siejo faktiniai elektros energijos pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (CK 1.71 straipsnio 2 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2015-06-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-374-378/2015).

21CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita (CK 6.388 straipsnio 2 dalis).

22Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, kad ieškovas pagrindė į atsakovės nuomojamą butą patiektos elektros energijos kiekį, už kurį susidarė 199,16 Eur skola, todėl ieškinys tenkintinas. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškovu AB „Energijos skirstymo operatorius“ neįvykdė, todėl ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 199,16 Eur skolos.

23LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24LR CPK 79 str. 1 d. nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

25LR CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. Šiuo atveju iš atsakovės priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 15,00 Eur žyminis mokestis.

26Teismas šioje byloje patyrė 5,20 Eur pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios iš atsakovės priteisiamos valstybės naudai.

27Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

28ieškinį patenkinti.

29Priteisti iš atsakovės S. D., a. k. ( - ) 199,16 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus 16 ct) skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-01-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio, ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376 buv. Vilniaus m. sav., Aguonų g. 24, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

30Priteisti iš atsakovės S. D., a. k. ( - ) valstybės naudai 5,20 Eur (penkis Eur 20 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant VMI prie LR FM sąskaiton (įmokos kodas 5660).

31LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Budreckienei,... 3. dalyvaujant ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei 4. nedalyvaujant trečiojo asmens SĮ „Raseinių butų ūkis“ atstovui,... 5. nedalyvaujant trečiojo asmens Raseinių rajono savivaldybės administracijos... 6. nedalyvaujant atsakovei S. D.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės S. D. 199,16 Eur... 10. Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą... 11. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 12. Tretysis asmuo Raseinių rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė,... 13. Suinteresuotas asmuo SĮ „Raseinių butų ūkis“ atsiliepimo į ieškinį... 14. Ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovė teismo posėdžio... 15. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 16. Pažymėtina, kad AB „Lesto“ teises ir pareigas nuo 2016-01-01 perėmė AB... 17. Iš kliento sąskaitos, mokėjimų ir kontrolės laikotarpio nuo 2014-11-01 iki... 18. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.383 straipsnio 1... 19. Iš 2014-07-08 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - )... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bute, esančiame adresu ( - ), elektros... 21. CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai... 22. Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina... 23. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 24. LR CPK 79 str. 1 d. nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 25. LR CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų... 26. Teismas šioje byloje patyrė 5,20 Eur pašto išlaidų, susijusių su... 27. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas... 28. ieškinį patenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovės S. D., a. k. 30. Priteisti iš atsakovės S. D., a. k. 31. LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...