Byla B2-1324-864/2018
Dėl restruktūrizuojamos UAB „Go500“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Go500“ restruktūrizavimo administratoriaus M. T. prašymą dėl restruktūrizuojamos UAB „Go500“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 20 d. UAB „Go500“ iškelta restruktūrizavimo byla; įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Restruktūrizuoju.lt“. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. liepos 28 d.
  2. 2016 m. spalio 17 d. nutartimi patvirtintas iš viso 32 įmonės kreditorių sąrašas bendrai 137786,01 Eur sumai, tame tarpe A. N. pirmos eilės 1204,85 Eur reikalavimas ir trečios eilės 92903,86 Eur reikalavimas, iš viso 94108,71 Eur.
  3. 2017 m. vasario 8 d. teismo nutartimi patvirtintas restruktūrizuojamos UAB „Go500“ restruktūrizavimo planas.
  4. 2017 m. birželio 12 d. nutartimi UAB „Restruktūrizuoju.lt“ atstatydintas iš restruktūrizuojamos UAB „Go500“ administratoriaus pareigų. Nauju administratoriumi paskirtas M. T. (pažymėjimo Nr. 146).
  5. Restruktūrizavimo administratorius pateikė prašymą dėl UAB „Go500“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Nurodo, jog susipažinęs su bendrovės restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaita sutinka su bendrovės akcininko sprendimu dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Restruktūrizavimo administratoriaus įsitikinimu, aplinkybės, kad bendrovės administracija ir dėjo visas pastangas, klientų nepadaugėjo, nepavyko gauti pakankamai pajamų iš pagrindinės veiklos ir papildomų pardavimų, įsiskolinimų dydžiai padidėjo, atsidaro naujų kreditorių - sudaro pagrindą teigti, jog restruktūrizavimo plane numatytos priemonės restruktūrizavimo laikotarpiu visgi nebus įgyvendintos, dėl ko restruktūrizavimo proceso tęsimas būtų netikslingas ir pažeistų bendrovės kreditorių interesus.

4Restruktūrizavimo byla nutrauktina.

  1. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu: restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas.
  2. Nagrinėjamu atveju, restruktūrizavimo administratorius nurodė, kad per pirmuosius restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metus nebuvo pasiekti šiam restruktūrizavimo proceso etapui iškelti tikslai – įsipareigojimai kreditoriams ne sumažėjo, bet padidėjo, iš vykdomos bendrovės veiklos nebuvo gauta pelno, reikalingo tinkamai įgyvendinti restruktūrizavimo planą, sąnaudos padidėjo beveik 40 000 Eur ir viršijo suplanuotą limitą, Bendrovė ir toliau generuoja nuostolį. Bendrovei nepavyko pasiekti pagal restruktūrizavimo planą 2017 metams preliminariai užsibrėžtų pardavimų įplaukų apimčių. Pareiškėjo vertinimu, bendrovei sunku įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama atstatyti ilgalaikį mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais ir susidariusi situacija nesudaro pagrindo manyti, jog restruktūrizavimo planas būtų įgyvendintas laiku, kad būtų įvykdyti įsipareigojimai kreditoriams bei kad galėtų būti atkurtas mokumas.
  3. Atsižvelgiant į bendrovės gautas įplaukas ir dar labiau išaugusius finansinius reikalavimus per 2017 m. per restruktūrizavimo laikotarpį bendrovė nebus pajėgi gauti reikiamo dydžio pajamų ir įvykdyti pagrindinio restruktūrizavimo plane nustatyto tikslo – padengti visų kreditorių finansinius reikalavimus, dėl ko restruktūrizavimo proceso tęsimas būtų netikslingas ir pažeistų jos kreditorių interesus.
  4. Taigi teismas daro išvadą, jog įmonės restruktūrizavimo planas vykdomas netinkamai, todėl yra pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą.

5Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktu, Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

6Tenkinti prašymą.

7Nutraukti UAB „Go500“, j. a. k. 303049532, restruktūrizavimo bylą.

8Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai