Byla 2-33449-430/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Raigesta“ atstovei advokatei Džiugintai Balčiūnei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Raigesta“ ieškinį atsakovui UAB „JGK Statyba“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

5teisme priimtas ieškovo UAB „Raigesta“ ieškinys atsakovui UAB „JGK Statyba“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, kuriame nurodyta, kad 2010-01-12 ieškovas ir atsakovas sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, kad ieškovas perduoda naudotis atsakovui ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, o atsakovas įsipareigojo patalpas priimti, naudoti jas pagal paskirtį, mokėti nuomos mokestį bei apmokėti visas kitas, su patalpų naudojimu susijusias išlaidas. Nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo mokėti iki einamojo mėnesio 15 dienos, o kitus su patalpų naudojimu susijusius mokesčius apmokėti kiekvieną mėnesį per 5 dienas nuo sąskaitų už paslaugas pateikimo atsakovui dienos. Negyvenamos patalpos buvo išnuomotos vienerių metų terminui. 2011-01-10 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas susitarimas prie nuomos sutarties, kuriuo nuomos terminas buvo pratęstas iki 2012-01-12. Sutarties terminas buvo pratęstas dar du kartus – 2012-01-12 – terminą pratęsiant iki 2013-01-12 bei 2012-12-20 – pratęsiant terminą iki 2015-01-12. Atsakovas sistemingai pažeidinėjo nuomos mokesčio mokėjimo terminus, ko pasekoje ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą apie nuomos sutarties nutraukimą. Atsakovo skola ieškovui yra 8642,15 Lt. Pagal sutarties 9.1 punktą ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,1 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 905,28 Lt. Pažymėjo, kad force majeure nelaikoma, tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių ir atsakovo negautos pajamos nėra laikomos force majeure aplinkybėmis. Teismo prašo priteisti ieškovui iš atsakovo 8642,15 Lt skolos už negyvenamosios patalpos nuomą bei mokesčius už kitas paslaugas, susijusias su patalpų naudojimu, 905,28 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad nuomos sutartis nustato, kad kiekviena šalis atleidžiama nuo atsakomybės už tai, kad visiškai neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų, jei sugebės įrodyti, kad jų nevykdo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių pasirašius sutartį, o taip pat, jei sugebės įrodyti, kad jokiu būdu negalėjo sutrukdyti minėtoms aplinkybėms atsirasti ir jų išvengti, taip pat pasirašant sutartį negalėjo numatyti, kad tokios aplinkybės iškils. Atsakovo skola ieškovui atsirado per 2012-09-15 – 2013-07-31 laikotarpį, kas parodo, jog atsakovas iki tam tikro laikotarpio vykdė priimtus įsipareigojimus tol, kol jų nevykdymas atsirado dėl tam tikrų aplinkybių, kurias galima priskirti prie nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsakovas pasirašant sutartį negalėjo numatyti. Atsakovas yra nekilnojamojo turto verslu užsiimanti bendrovė, kuri daugiau nei 23 metus vykdo 1500 gyventojų JGK „Salotė“ gyvenamųjų namų komplekso statybą 33 ha ploto žemės sklype, kuriam 1996 metais buvo patvirtintas detalusis planas. Atsakovas, pasirašant sutartį dėl negyvenamųjų patalpų nuomos, negalėjo numatyti, kad dėl VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro bei UAB „Vilniaus vandenys“ pareigūnų neteisėtų veiksmų iškils tokios aplinkybės, kurios užkirs kelią atsakovui nuosavybės teisių įregistravimui į turtą, kurių vertė viršija 300000,00 Lt. Atsakovas 2010-08-06 pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus filialui nuosavybės teisių teisiniam registravimui prašymą, tačiau registracija nebuvo atlikta dėl praeityje surašyto neteisėto akto Nr. ( - ), apie kurio surašymą atsakovas sužinojo tik gavus V. V. 2010-10-01 apeliacinį skundą, t.y. po to, kai tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta nuomos sutartis. Ieškovas yra pateikęs teismui ieškinį dėl turto grąžinimo iš svetimo neteisėto valdymo ir jį patenkinus, išnyktų nenugalimos jėgos aplinkybės, kurios atsirado dėl neteisėtų valstybės institucijų pareigūnų veiksmų ir nulėmė situaciją, jog atsakovas nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio negauna planuotų pajamų nuomos sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymui. Nėra jokio ekonominio pagrindo abejot, kad ieškovui už suteiktas paslaugas bus pilnai atsiskaityta po to, kai atsakovo turtas bus grąžintas iš svetimo neteisėto valdymo, arba už turtą bus teisingai atlyginta. Pažymėjo, kad atsakovo atstovas ieškovui jau sumokėjo tam tikrą sumą delspinigių ir savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė iš dalies, taip pat atsakovas ieškovui siūlo aptarti taikos sutarties sąlygas. Teismo prašo ieškinio pilnai netenkinti.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, patikslino priteisti reikalaujamą delspinigių sumą, t.y. sumažino priteisti reikalaujamus delspinigius 57,75 Lt sumai, kadangi atsakovas dalį delspinigių ieškovui sumokėjo, atsisakė bylinėjimosi išlaidų, kiek tai susiję su advokato atstovavimu, priteisimo iš atsakovo. Papildomai nurodė, kad kitos šalies pareigos nevykdymas nėra nenugalima jėga, todėl į tokį atsakovo argumentą prašo neatsižvelgti. Atsakovas patalpomis naudojosi iki pat nuomos sutarties nutraukimo dienos. Nuomos sutartis buvo nutraukta nuomotojo iniciatyva, kadangi nuomininkas iš esmės pažeidė sutartį.

8Į teismo posėdį neatvyko atsakovo atstovas, apie posėdį pranešta tinkamai (b.l. 148), neatvykimo priežastys nežinomos. Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 straipsnis).

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-01-12 ieškovas ir atsakovas sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), kuria šalys susitarė, kad ieškovas perduoda naudotis atsakovui ieškovui nuosavybės teise priklausančias patalpas, o atsakovas įsipareigojo patalpas priimti, naudoti jas pagal paskirtį, mokėti nuomos mokestį bei apmokėti visas kitas, su patalpų naudojimu susijusias išlaidas (b.l. 6-16). Nuomos mokestį atsakovas įsipareigojo mokėti iki einamojo mėnesio 15 dienos, o kitus su patalpų naudojimu susijusius mokesčius apmokėti kiekvieną mėnesį per 5 dienas nuo sąskaitų už paslaugas pateikimo atsakovui dienos (Nuomos sutarties 7.9. punktas, 7.11. punktas, b.l. 9). Negyvenamos patalpos buvo išnuomotos vienerių metų terminui. 2011-01-10 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas susitarimas prie nuomos sutarties, kuriuo nuomos terminas buvo pratęstas iki 2012-01-12 (b.l. 84). Sutarties terminas buvo pratęstas dar du kartus – 2012-01-12 – terminą pratęsiant iki 2013-01-12 bei 2012-12-20 – pratęsiant terminą iki 2015-01-12 (b.l. 85-86). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas sistemingai pažeidinėjo nuomos mokesčio mokėjimo terminus, ko pasekoje ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą apie nuomos sutarties nutraukimą (b.l. 96).

11Kadangi negyvenamųjų patalpų nuomos santykiams nėra nustatytas specialus reglamentavimas, taikytinos CK XXVIII skyriaus nuostatos. Byloje ginčo dėl skolos dydžio nėra.

12Esminė aplinkybė, kuria remiasi ieškovas - nenugalimos jėgos aplinkybės, atsiradusios pasirašius sutartį. Nenugalimos jėgos aplinkybes sieja su teisminių ginčų dėl nuosavybės teisės pripažinimo sprendimu.

13Skolininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad sutarties neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) (CK 6.212 straipsnis).

14Teismų praktikoje pripažįstama, kad nenugalimos jėgos aplinkybes kvalifikuoja tokie požymiai: 1) aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių kriterijų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-931/2003). Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutartį pažeidusiai šaliai sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų CK 6.205-6.216 straipsniuose, jam negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK šeštosios knygos XXII skyrius), atitinkamai apribojama kreditoriaus (nukentėjusiosios sutarties šalies) teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012).

15Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti ir savivaldybės teisės aktų pripažinimo negaliojančiais, bei statybos padarinių pašalinimo pagal neteisėtai išduotus statybos leidimus. Ieškinys teisme gautas 2011-10-10. Byloje nagrinėjamu atveju 2010-01-12 ieškovas ir atsakovas sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), o 2011-01-10 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas susitarimas prie nuomos sutarties, kuriuo nuomos terminas buvo pratęstas iki 2012-01-12. Sutarties terminas buvo pratęstas dar du kartus – 2012-01-12 – terminą pratęsiant iki 2013-01-12 bei 2012-12-20 – pratęsiant terminą iki 2015-01-12. Pagal ieškovo pateiktą skolos susidarymo lentelę skola yra už laikotarpį nuo 2012-09-03 iki 2013-07-31 (b.l. 97). Taigi, skolos susidarymo laikotarpiu atsakovui buvo žinoma apie ginčo nagrinėjimą teisme, kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovui buvo žinoma ši aplinkybė, pasirašant nuomos sutarties papildomus susitarimus ir skolos atsiradimą buvo galima protingai numatyti. Akcentuotina ir tai, kad teisminiai ginčai nepriskirtini prie force majeure aplinkybių, kadangi neatitinka anksčiau nurodytos teismų praktikos suformuotų kriterijų.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.487 straipsnį nuomininkas privalo mokėti nuomos mokestį, kurio būdas nustatomas šalių susitarimu. Remiantis CK 6.38 straipsniu, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas įsipareigojimų mokėti laiku nuomos mokestį nevykdė, toks atsakovo elgesys pažeidžia prievolių vykdymo principus (CK 6.38 straipsnis), neatitinka bendros nuomos sutarties sampratos (CK 6.477 straipsnis) ir normalių prievolinių teisinių santykių, pažeidžia ieškovo interesus, todėl remiantis CK 6.487 straipsnio 1 dalimi, ieškinio reikalavimas dėl skolos už nuomos mokestį priteisimo tenkintinas ir ieškovui iš atsakovo priteistina 8642,15 Lt skolos.

17Pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. ( - ) 9.1 punktą atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo nesumokėtos sumos (b.l.10). Atsižvelgiant į minėtą sutarties nuostatą bei, vadovaujantis CK 6.71 str., iš atsakovo priteistina 847,53 Lt delspinigių.

18CK 6. 37 str. 2 d. nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo arba šalių susitarimo. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovui iš atsakovo priteistinos įstatyminės 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (9489,68 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2013-05-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 2 d.).

19CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas patyrė 286,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4,122), nuo atstovavimo išlaidų atlyginimo atsisakė. Ieškinį patenkinus pilnai, o atsakovui dalį delspinigių (57,75 Lt) sumokėjus teisminio nagrinėjimo metu, ieškovui iš atsakovo priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos, kas sudaro 286,00 Lt.

20Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 18,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

21Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259 str., 268- 270 str.

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Priteisti ieškovui UAB „Raigesta“, j.a.k. 300868843, iš atsakovo UAB „JGK-STATYBA“, j.a.k. 120815910, 8642,15 Lt (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du Lt 15 ct) skolos, 847,53 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni Lt 53 ct) delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (9489,68 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-05-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 286,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt šešis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo UAB „JGK-STATYBA“, j.a.k. 120815910, valstybės naudai 18,00 Lt (aštuoniolika Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Raigesta“ atstovei advokatei Džiugintai... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB... 5. teisme priimtas ieškovo UAB „Raigesta“ ieškinys atsakovui UAB „JGK... 6. Teisme gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu sutinka iš... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 8. Į teismo posėdį neatvyko atsakovo atstovas, apie posėdį pranešta tinkamai... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-01-12 ieškovas... 11. Kadangi negyvenamųjų patalpų nuomos santykiams nėra nustatytas specialus... 12. Esminė aplinkybė, kuria remiasi ieškovas - nenugalimos jėgos aplinkybės,... 13. Skolininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jeigu... 14. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nenugalimos jėgos aplinkybes... 15. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.487 straipsnį... 17. Pagal Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. ( - ) 9.1 punktą atsakovas... 18. CK 6. 37 str. 2 d. nustato, kad palūkanas skolininkas privalo mokėti nuo... 19. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovo valstybės naudai priteistina... 21. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259 str., 268-... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti ieškovui UAB „Raigesta“, j.a.k. 300868843, iš atsakovo UAB... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „JGK-STATYBA“, j.a.k. 120815910, valstybės... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...