Byla 2-650-291/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko rūpybos ir rūpybos vietos nustatymo, rūpintojo bei turto administratoriaus paskyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovėms A. L., Editai Pleškaitei, atsakovei A. P., Tretiesiems asmenims: S. V., G. B., Išvadą teikiančių institucijų atstovams: V. T., L. G.

2Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams: A. P., A. B., tretiesiems asmenims: S. V., G. B., išvadą teikiančioms institucijoms: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos VTAS, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos VTAS dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko rūpybos ir rūpybos vietos nustatymo, rūpintojo bei turto administratoriaus paskyrimo.

3 Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovo atstovė Edita Pleškaitė prašo patenkinti ieškinį ir neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams A. P. ir A. B. jų nepilnametės dukters G. B., gim. ( - ) atžvilgiu, nes jie vengia atlikti savo pareigą auginti, auklėti ir išlaikyti savo nepilnametį vaiką. Mergaitė auga pas savo močiutę S. V., kuri išlaiko ir rūpinasi anūke. Vaiko motina gyvena atskirai, pagal savo materialinę padėtį neturi galimybės auginti dukrą, nes gyvena kartu su sugyventinu, nuomoja vieną kambarį bendrabutyje, gaunamos pajamos minimalios. G. B. tėvas vaiku taip pat nesirūpina ir nesidomi, nežinoma ir jo gyvenamoji vieta. 2010-06-30 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-909 G. B., gim. ( - ), likusiai be tėvų A. P., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir A. B., gim. ( - ), rūpybos buvo nustatyta laikinoji rūpyba. Mergaitės rūpintoja paskirta močiutė S. V., gyv. ( - ). 2010-08-05 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-906 A. P. šeima įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. G. B. mokosi Šiaulių „Saulėtekio" gimnazijoje. Mergina pas močiutę gyvena jau keletą metų, jų santykiai paremti pagarba ir meile. Mergaitė miega viename kambaryje su močiute, kitame kambaryje, kur miega brolis, ruošia pamokas. Namuose švaru, jauku. Sudarytos sąlygos pamokų ruošai, poilsiui, laisvalaikiui. S. V. pensininkė, išsituokusi. Gyvena dviejų kambarių nuosavame bute. Moters pensija 650 Lt mėnesiui. Moteris neteista, medikų pažymoje teigiama, jog yra sveika ir rūpintoja būti gali, psichiatrijos ligoninės pacientų sąraše nėra, priklausomybių ligų centre gydyta nebuvo. S. V. atitinka LR CK keliamus reikalavimus rūpintojui, todėl prašo ją paskirti nepilnametės anūkės rūpintoja. . A. P. ir A. B. būdami darbingi, sveiki neišlaiko savo dukters, todėl neterminuotai apribojus tėvų valdžią, iš jų priteistinas išlaikymas nepilnametės dukters išlaikymui po 400 Lt. dydžio kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės.

5Atsakovė A. P. su ieškiniu sutinka ir nurodo, jog ji dėl susiklosčiusios sunkios materialinės padėties neturi galimybės suteikti savo dukrai Gretai normalių gyvenimo sąlygų, ja pasirūpinti ir išlaikyti. Jos kas mėnesį gaunamos pajamos yra 164Lt, ji nuomojasi kambarį bendrabutyje, gyvena kartu su sugyventiniu. Dukra gyvena pas močiutę, t.y. jos motiną, todėl ji su mergaite dažnai bendrauja, stengiasi nenutraukti ryšių, tačiau supranta, jog to ko reikia vaikui, ji negali duoti. Sutinka pagal išgales mokėti išlaikymą iki mergaitės pilnametystės.

6Atsakovas t eismo posėdyje nedalyvauja. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam yra pranešta viešo paskelbimo būdu.

7Tretysis asmuo S. V. sutinka su ieškiniu ir prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams, o ją paskirti nepilnametės anūkės G. B. rūpintoja, nes mergaitė gyvena kartu su ja, tarp jų yra nusistovėjęs glaudus emocinis ryšys, jos namuose anūkei sudarytos sąlygos normaliai gyventi ir mokytis.

8Tretysis asmuo nepilnametė G. B. taip pat prašo apribojus jos tėvams valdžią, skirti močiutę S. V. jos rūpintoja ir nustatyti jos gyvenamąją vietą su močiute, nes ji pas močiutę gyvena nuo 4 klasės. Tėvo nematė ir su juo seniai nebendravo, o su mama sutinka, tačiau kartu gyventi nėra galimybės.

9Išvadą teikiančių institucijų: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos VTAS atstovas V. T. ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovas L. G. siūlo ieškinį patenkinti.

10Ieškinys tenkintinas pilnai. (LR CK 3.180str., 3.182str. 2d., 3.183str., 3.192str., 3.194str., 3.196str., 3.256str., 3.257str., 3.264str., 3.265str.1d.1p.) Iš ieškovo atstovės, atsakovės A. P. , trečiųjų asmenų paaiškinimų, bylos dokumentų matyti, kad atsakovai A. P. ir A. B. yra visiškai nusišalinę nuo savo nepilnametės dukters G. B., gim. ( - ), priežiūros, auklėjimo ir išlaikymo, nesudarė vaikui sąlygų gyventi pilnavertį gyvenimą šeimoje. Teismas daro išvadą, jog atsakovai nevykdo savo pareigos auginti, rūpintis, auklėti ir išlaikyti savo nepilnametę dukrą, todėl jiems neterminuotai apribotina tėvų valdžia dukters G. B. atžvilgiu.

11Pagal LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą teisėti vaiko atstovai yra tėvai, kurie pagal įstatymą bei kitus teisės aktus privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus. Nei vienas vaikas negali būti paliktas be minimalių pragyvenimo lėšų, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaiko išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3,192 sts. 2 d.). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, tai yra 850 Lt. Toks orientacinis kriterijus dėl priteisimo išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už minimalią algą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis). A. P. ir A. B. būdami darbingi, sveiki neišlaiko savo dukters. Tačiau net ir neterminuotai apribojus tėvų valdžią, neišnyksta pareiga išlaikyti vaiką. Todėl iš A. P. ir A. B. priteistinas išlaikymas jų dukrai G. B. 400 Lt. dydžio kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės.

12Likusiam be tėvų vaikui, kuriam esamomis sąlygomis nėra galimybės grįžti į šeimą nustatoma rūpyba. 2010-06-30 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-909 G. B., gim. ( - ), likusiai be tėvų A. P., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir A. B., gim. ( - ), rūpybos buvo nustatyta laikinoji rūpyba. Mergaitės rūpintoja paskirta močiutė S. V., gyv. ( - ). (B.l.27). Mergaitė iki šiol gyvena kartu su rūpintoja, yra jos auklėjama ir išlaikoma. Tiek S. V., tiek pati nepilnametė G. B. nori ir sutinka, jog mergaitės rūpintoja būtų paskirta S. V.. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, jog S. V. atitinka įstatymo rūpintojui keliamiems reikalavimams, todėl ji skirtina nepilnametės rūpintoja ir turto administratore. (B.l.16-17,18,19, 20,2 1,22, 23, 30, 46). Nepilnametės G. B. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su rūpintoja jos gyvenamojoje vietoje, kadangi mergaitė gyvena kartu su močiute, kur jai sudarytos normalios ir tinkamos gyvenimo sąlygos. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos respublikos LR CPK 259str., 263str.-270str., 406str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią A. P., a. k. ( - ) ir A. B., a. k. ( - ) dukters G. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

14Paskirti S. V., a. k. . ( - ) gyv. ( - ). G. B. rūpintoja bei turto administratore.

15Nustatyti G. B. nuolatinę rūpybą bei rūpybos vietą rūpintojos gyvenamojoje vietoje.

16Priteisti iš atsakovų A. P. ir A. B. išlaikymą jų nepilnametei dukrai G. B., gim. ( - ) po 400Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį iš kiekvieno periodinėmis išmokomis nuo sprendimo priėmimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-04-12 iki vaiko pilnametystės.

17Priteisti iš atsakovų A. P. ir A. B. po 144Lt žyminio mokesčio ir po 25Lt Lt pašto išlaidų valstybei.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai