Byla 2-222-802/2011
Dėl skolos, delspinigiu, palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Eridana Paltanaviciene, dokumentinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla Nr.2-222-802/2011 pagal ieškovo UAB ,,Kratonas“ patikslinta ieškini atsakovui UAB „Soleta“ del skolos, delspinigiu, palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo,

2nustate:

3Ieškovas, vadovaudamasis šaliu sudaryta 2010-07-08 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.4514, 2010-05-13 negyvenamuju patalpu nuomos sutartimi Nr.4514/1, 2010-06-01 negyvenamuju patalpu nuomos sutartimi Nr.4514/2, prašo priteisti iš atsakovo 23881,61 Lt skola, 136,50 Lt delspinigius, 6 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki visiško teismo sprendimo ivykdymo bei turetas bylinejimosi išlaidas (b.l.66-68).

4Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybemis ir su juo pateiktais irodymais nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-07-08 sudare pirkimo-pardavimo sutarti Nr.4514, pagal kuria ieškovas isipareigojo parduoti atsakovui duonos ir pyrago gaminius, o atsakovas isipareigojo priimti šias prekes ir sumoketi už jas pagal pateiktas saskaitas-fakturas. 2010-05-13 ieškovas ir atsakovas sudare negyvenamuju patalpu nuomos sutarti Nr.4514/1, 2010-06-01 ieškovas ir atsakovas sudare negyvenamuju patalpu nuomos sutarti Nr.4514/2, pagal kurias ieškovas isipareigojo perduoti atsakovui laikinai valdyti ir naudotis negyvenamosiomis patalpomis, esanciomis Dariaus ir Gireno g. 26, Kalvarija, ir Kosmonautu g.18X, Marijampole, o atsakovas isipareigojo moketi nustatyto dydžio menesini nuomos mokesti. Atsakovas pagal minetas sutartis prisiimtus isipareigojimus vykde netinkamai ir ieškovui liko skolingas viso 23881,61 Lt skolos. Kadangi atsakovas netinkamai vykde sutartimis prisiimtus isipareigojimus, jam pagal 2010-07-08 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.4514 4.4. p. atsirado pareiga moketi 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekviena paveluota atsiskaityti diena, pagal 2010-05-13 negyvenamuju patalpu nuomos sutarties Nr.4514/1 2.6. p. atsirado pareiga moketi 0,02 procento dydžio delspinigius, todel atsakovas ieškovo paskaiciavimu skolingas jam 136,50 Lt delspinigiu. Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.). LR CK 6.210 str. 2 d. numato, kad termina ivykdyti pinigine prievole praleides skolininkas privalo moketi 6 procentu dydžio metines palukanas, todel ieškovo prašymu iš atsakovo taip pat priteistinos 6 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Ieškovas nurodo, jog turejo 638 Lt bylinejimosi išlaidu, kurias sudaro 360 Lt žyminis mokestis, 250 Lt advokato padejejo pagalbai apmoketi, 28 Lt už Juridiniu asmenu registro išplestini išraša. Šios aplinkybes grindžiamos: patikslintu ieškiniu (b.l.66-68), 2010-07-08 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.4514 (b.l.6), 2010-05-13 negyvenamuju patalpu nuomos sutartimi (b.l.7-10), 2010-06-10 negyvenamuju patalpu nuomos sutartimi (b.l.11-14), patalpu perdavimo-priemimo aktu ir priedu prie jo (b.l.15, 16-19), reikalavimu ivykdyti prievole (b.l.20), pašto korespondencijos kvitais (b.l.21,23), pretenzija-raginimu (b.l.22), mokejimu suvestine (b.l.24-25), delspinigiu paskaiciavimu (b.l.26-27), PVM saskaitomis-fakturomis (b.l.28-58), teisiniu paslaugu sutartimi (b.l.59), vietinio mokejimo nurodymu už teisines paslaugas (b.l.60), vietinio mokejimo nurodymu apie žyminio mokescio sumokejima (b.l.61), akcininku visuotinio susirinkimo protokolu (b.l.62), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašu (b.l.69-70), Lietuvos Respublikos Juridiniu asmenu registro išplestiniu išrašu (b.l.71-75), išrašu iš VI Registru centro svetaines (b.l.76), saskaita apmoketi ir mokejimo kvitu (b.l.77). Kadangi atsakovas pažeide savo sutartine prievole, iš atsakovo UAB „Soleta“ ieškovui UAB „Kratonas“ priteistina 23881,61 Lt skola, 136,50 Lt delspinigiai, viso 24018,11 Lt, 6 procentu dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme, tai yra nuo 2011-01-20 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 638 Lt bylinejimosi išlaidos: 360 Lt žyminis mokestis, 250 Lt advokato padejejo pagalbai apmoketi, 28 Lt už Juridiniu asmenu registro išplestini išraša. (CK 6.716 str. 1 d., 6.38 str., 6.210 str. 2 d., CPK 93 str.1 d., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 4 p.).

6Iš atsakovo priteistina 8,30 Lt išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (LR CPK 93 str. 1 d. , 88 str. 1 d. 3 p., pažyma b.l.1).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 428 str., 429 str.,

Nutarė

8Patikslinta ieškini tenkinti visiškai.

9Priteisti iš atsakovo UAB ,,Soleta“ (i.k.302347134, buveines registracijos adresas Marijampole LT-68308, Kestucio g. 9, a.s.Nr.LT89 7300 0101 1636 2370, „Swedbank“, AB, b.k.73000) 23881,61 Lt (dvidešimt tris tukstancius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt viena lita, 61 ct) skola, 136,50 Lt (viena šimta trisdešimt šešis litus, 50 ct) delspinigius, viso 24018,11 Lt (dvidešimt keturis tukstancius aštuoniolika litu, 11 ct), 6 (šešiu) procentu dydžio metines palukanas už priteista suma - 24018,11 Lt (dvidešimt keturis tukstancius aštuoniolika litu, 11 ct) - nuo bylos iškelimo teisme, tai yra nuo 2011-01-20 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 638 Lt (šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus) bylinejimosi išlaidas ieškovui UAB „Kratonas“ (i.k.165743515, buveines registracijos adresas Suvalku g. 47, Kalvarija, LT-69211, a.s.Nr.LT66 7044 0600 0206 6562, AB SEB bankas, b.k.70440).

10Priteisti iš atsakovo UAB ,,Soleta“ (i.k.302347134, buveines registracijos adresas Marijampole LT-68308, Kestucio g. 9, a.s.Nr.LT89 7300 0101 1636 2370, „Swedbank“, AB, b.k.73000) 8,30 Lt (aštuonis litus, 30 ct) išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, i.k.188659752, saskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, ,,Swedbank", AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

11Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienu nuo sprendimo iteikimo ivykdyti sprendima arba sprendima priemusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesiniu dokumentu turiniui ir formai (LR CPK 111 str.), buti motyvuoti ir pagristi LR CPK 177 str. nurodytomis irodinejimo priemonemis.

12Jeigu per dvidešimt dienu nuo sprendimo iteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas isiteises ir jo pagrindu ieškovui gali buti išduotas vykdomasis raštas.

13Nuo bylos iškelimo teisme dienos (2011-01-20) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo skolininkas pagal Civilini kodeksa privalo moketi palukanas bei istatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievole buvo neivykdyta ar ivykdyta netinkamai.

14Šis teismo sprendimas isiteiseja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatyta termina (20 d.), atsakovas nepareiškia motyvuotu prieštaravimu.

15Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai