Byla 2S-545-102/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laimutės Sankauskaitės ir Laimanto Misiūno apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės K. R. atstovo advokato Arvydo Aleknos atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties, kuria atmestas advokato Arvydo Aleknos prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo, civilinėje byloje Nr. 2-1738-755/2010 pagal ieškovės UAB „Automera“ ieškinį atsakovei K. R. dėl deliktinės prievolės sumokėti už automobilio priverstinį nuvežimą bei saugojimą ir nuostolių atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Automera“ kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydama priteisti iš atsakovės K. R. 13 394,70 Lt už priverstinį automobilio nuvežimą ir saugojimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškovės UAB „Automera“ ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės 48,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010 m. spalio 15 d. sprendimu advokatas Arvydas Alekna buvo paskirtas teikti atsakovei K. R. valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą. 2011 m. gegužės 31 d. Panevėžio miesto apylinkės teisme gautas advokato A. Aleknos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už atstovavimą atsakovei K. R. pagal Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011 m. gegužės 23 d. pažymą Nr. 559.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 10 d. nutartimi advokato A. Aleknos prašymą atmetė. Teismas konstatavo, kad pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo atstovavimą, tačiau prašymas dėl išlaidų priteisimo bei jų dydį patvirtinantys įrodymai turi būti pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nagrinėjant ieškovės UAB „Automera“ ieškinį, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nebuvo pateikti įrodymai apie valstybės naudai priteistinas išlaidas, jų dydį už atsakovei K. R. suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą. Atsakovei atstovavęs advokatas A. Alekna tik 2011 m. gegužės 31 d. teismui pateikė Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymą Nr. 559, patvirtinančią išlaidas už advokato suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą.

5Advokatas Arvydas Alekna atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, priteisti jam atstovavimo išlaidas iš valstybės, atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad išlaidų advokato ar jo padėjėjo apmokėjimo tvarką reglamentuoja CPK 98 str. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro bei Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004 m. balandžio 2 d. bendru įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos, kuriose nustatyti darbo užmokesčio advokatams ir jų padėjėjams už teikiamą teisinę pagalbą maksimalūs dydžiai. Šioje civilinėje byloje atstovaudamas atsakovei, jis parašė atsiliepimą į ieškinį, užklausimus, rūpinosi dėl trečiojo asmens įtraukimo į bylą, dėl kuratoriaus paskyrimo, teikė atsakovei konsultacijas, dalyvavo teismo posėdžiuose. Duomenis apie sugaištą laiką ir atstovavimą jis pateikė tik Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Pažymos iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti nėra galimybės, nes neaišku, kada bus baigtas bylos nagrinėjimas. Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba už atstovavimą atsakovei K. R., suteiktą teisinę pagalbą jam paskaičiavo 700 Lt darbo užmokestį. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo priimti papildomą nutartį ir priteisti iš ieškovės UAB „Automera“ atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str., 98 str., 277 str. 1 d. 3 p., 302 str.).

6Ieškovė UAB „Automera“ teismui pateikė atsiliepimą į advokato A. Aleknos atskirąjį skundą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas gali priteisti iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo atstovavimą, tačiau prašymas dėl išlaidų priteisimo bei jų dydį patvirtinantys įrodymai turi būti pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Advokatas dėl šių išlaidų priteisimo į teismą kreipėsi tik po pusės metų, elgėsi nerūpestingai, todėl jam tenka iš to kylančios pasekmės.

7Atskirasis skundas netenkinamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Apelianto prašymas atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkinamas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka nėra būtinybės(CPK 336 str.).

10Išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, reglamentuoja CPK 88 straipsnis. Prie tokių išlaidų priskiriamos ir išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Atsakovės K. R. advokatas A. Alekna atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, priteisiant jam atstovavimo atsakovei išlaidas iš valstybės. Byloje nustatyta, kad atsakovė K. R. 2010 m. balandžio 10 d. su advokatu A. Alekna sudarė atstovavimo sutartį (b.l. 34). Už teisinių paslaugų teikimą 2010 m. balandžio 7 d. atsakovė advokatui sumokėjo 700 Lt (b.l. 70). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu atsakovei buvo suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, atsakovė atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. 2010 m. spalio 15 d. šios tarnybos sprendimu (b.l. 127), atsakovės prašymu pakeistas advokatas, atsakovei teikti antrinę teisinę pagalbą paskirtas advokatas A. Alekna. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sudaro sutartis su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą ir moka darbo užmokestį advokatams už atstovaujamiesiems suteiktą teisinę pagalbą. Todėl darbo užmokestį advokatui Arvydui Aleknai už atstovavimą atsakovei turėtų mokėti Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Tuo pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto reikalavimas priteisti jam iš valstybės darbo užmokestį už jo suteiktą teisinę pagalbą atsakovei K. R. nėra šios apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalykas. Klausimas dėl darbo užmokesčio sumokėjimo advokatui turi būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

11Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog atsakovė, kurios naudai buvo priimtas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimas, turi teisę į jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. ). Tačiau advokatas A. Alekna 2010 m. lapkričio 29 d. teismo posėdyje pareiškė, kad jis atsakovės jam už atstovavimą sumokėtus pinigus jai grąžino ir prašė bylinėjimosi išlaidų nepriteisti (b.l. 133). Be to, atsakovei buvo sutekta valstybės garantuojama teisinė pagalba. Tokiu būdu, atsakovė išlaidų už suteiktas teisines paslaugas nepatyrė. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodytų išlaidų iš ieškovės atsakovei nepriteisė.

12Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad, vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, advokatas, atstovaujantis atsakovei, išlaidas už suteiktas teisines paslaugas patvirtinančius įrodymus privalėjo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Tokių įrodymų advokatas teismui nepateikė. Todėl teismas neturėjo pagrindo ir negalėjo iš ieškovės valstybei priteisti išlaidų už atsakovei suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

13Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad teismas turėjo priimti papildomą nutartį ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Teismas, priėmęs byloje sprendimą, vadovaudamasis CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu sprendime nebuvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas. Tačiau iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.). Tuo tarpu apeliantas tik 2011 m. gegužės 31 d. pirmosios instancijos teismui pateikė tarnybos 2011 m. gegužės 23 d. pažymą Nr. 559, patvirtinančią išlaidas už atsakovei suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, su prašymu dėl apmokėjimo už atstovavimą, t.y. praleido nustatytą terminą prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo bylinėjimosi išlaidų klausimui išspręsti.

14Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą nutartį ir naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai