Byla I-240-519/2007

1Šiauliai

2Šiauliu apygardos administracinio teismo teisejas Gražvydas Poškus, sekretoriaujant Letai Vitkienei, nedalyvaujant pareiškejams nedalyvaujant atsakovo Šiauliu miesto vyriausiojo policijos komisariato- atstovui nedalyvaujant treciojo suinteresuoto asmens- Policijos departamento prie Vidaus reikalu ministerijos- atstovui rašytinio proceso tvarka nagrinedamas pareiškeju V. M. , pareiškejo Nr.40306, pareiškejo Nr.40311, pareiškejo Nr.40316, pareiškejo Nr.40302, K. K. , A. A. , I. P. , J. M. , A. R. , A. B. skundus atsakovui Šiauliu m. VPK ir treciajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie VRM del neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo,

3n u s t a t e:

4Šiauliu apygardos administraciniame teisme gauti pareiškeju skundai atsakovui Šiauliu m. VPK ir treciajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie VRM del neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo.

5I teismo posedi neatvyko pareiškejai jiems apie bylos nagrinejimo vieta ir laika pranešta tinkamai- teismo šaukimais, ka patvirtina teismo šaukimu šakneles esancios byloje. Iki bylos nagrinejimo pradžios teisme negauti pareiškeju prašymai atideti bylos nagrinejima, taip pat negauta jokiu paaiškinimu del kokiu priežasciu i teismo posedi pareiškejas neatvyko.

6Pareiškeju dalyvavimas teismo posedyje buvo pripažintas butinu teismo 2007-06-08 teismo nutartimi (b.l.163). Pareiškejai apie tai bei apie tai, kad jiems neatvykus i teismo posedi ju skundai bus palikti nenagrinetais, buvo informuoti išsiunciant nutarties nuoraša.

7Atsakovo ir treciojo suinteresuoto asmens atstovai i posedi neatvyko, apie bylos nagrinejimo vieta ir laika pranešta tinkamai-teismo šaukimais.

8Kadangi pareiškejai iki teismo posedžio pradžios nepateike teismui jokiu prašymu, nenurode savo neatvykimo i teismo posedi svarbiu priežasciu, patys neatvyko i teismo posedi, teismas mano, kad neatvykus pareiškejams i teismo posedi ir nepateikus žodiniu paaiškinimu del pareikštu reikalavimu, objektyviai išspresti byla vien pagal byloje esancia medžiaga, galimybes nera. Pareiškejams raštu buvo išaiškinta ju pareiga dalyvauti teismo posedyje ir neatvykimo i teismo posedi teisines pasekmes, taciau jie neatvyko i teismo posedi, todel pareiškeju skundai paliktini nenagrinetais.

9Teismas, remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Administraciniu bylu teisinos istatymo 103str.1d.5p., 104str., 105-107str.str.,

Nutarė

10Pareiškeju V. M. , pareiškejo Nr.40306, pareiškejo Nr.40311, pareiškejo Nr.40316, pareiškejo Nr.40302, K. K. , A. A. , I. P. , J. M. , A. R. , A. B. skundus atsakovui Šiauliu m. vyriausiajam policijos komisariatui ir treciajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie VRM del neišmoketos darbo užmokescio dalies priteisimo, palikti nenagrinetais.

11Nutartis per 7d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai